belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Riport

Pete Violetta

Az álomfejtő

Egy blog, egy admin, sok ezer álom

Google testvéremtől tudakoltam, mit tud az álmok jelentéséről. Így találtam Lux Erik nevére, aki a blogján álomfejtést kínál. Kicsit aggódtam, hogy egy zavaros szemű, hosszú palástban járó varázslószerű jelenséghez lesz szerencsém. Ehhez képest egy konszolidált kinézetű, őszes, mosolygós úrral találtam magam egy asztalnál. Remek menü a forró csoki érdekes beszélgetéssel.

Erik álnéven végzi az álomértelmezést, csibészes mosollyal megjegyzi, hogy sok olyan ember is ír neki, akivel az életben is kapcsolatban van, mégsem tudják, hogy ő rejlik a név mögött. Civilben többdiplomás tanácsadó. Hogy hogyan lett Erik álomfejtő?

Érdekelni érdekelt, mint ezer más dolog. Egy szociálpszichológus jó barátom blogján sokat fecsegtünk és ott felmerült egy álom, amire én adtam egy értelmezést. Akkor megnyílott egy olyan örvény, ami - nem kedvem ellenére - elragadott." Még ezt megelőzően a  saját álmain kezdte a vizsgálódást. Először is leírta őket, hogy nyomon követhetőek legyenek, hozzáolvasott és kialakult egy spontán önanalízis. Ez így ment néhány száz álomig és jött a blog.. „Aztán, mint mindenütt, megjelentek az említett blogon a botránykeltők, magamutogatók, lévén a barátom politikus ez időben." Erik az ilyen blogolót csak militáns ostobának szokta hívni: „A kérdésnél sokkal fontosabb nekik, hogy valamiről igazat és elismert dolgot mondjanak, vadul és makacsul ragaszkodnak ahhoz, amit leírtak. Ezeket is eltávolítandó szórakozásból vulgárpszichologizáltam: Te ezt azért mondod, mert... Visszatükröztem.  Ennek kapcsán dobta fel valaki egy álmát. Amire kezdetben merő viccből és játékosságból válaszoltam, és ez nagyon bejött. Innen indult el a lavina." Erre az említett blogra egy szűk év alatt 2-300 álom érkezett, a felület viszont erre nem volt felkészülve, nagyon kusza lett és áttekinthetetlen. Ezért alakította ki Erik a saját blogját, amelyre elkezdtek ömleni az álmok. Ekkor, ahogy ő fogalmaz „önvédelemből" regisztrálttá kellett tenni az oldalt, mert már nem győzte. „Redukálódott az álmok száma és a látogatóké, de a lelkesedésem is, így ez most jó arány, ami működik."

Nem zsebből ad válaszokat, nincsenek kész előre gyártott feleletek. Több apró szünetre is megálltunk, mígnem hagytam, hogy teljesen szabadon kezelje a diktafon felvételgombját.

Gyakorlatilag kinevet akkor, amikor megkérdezem tőle, hogy ki vagy mi kommunikál velünk az álomban: „Ez a legnagyobb kérdés, amit fel tudott tenni. Megfordítanám egy kicsit, inkább kommunikációs lehetőséget kínálnak az álmaink, hogy mi kommunikáljunk. Ha az álom által és az álmon keresztül kommunikáció történik, az sokkal inkább az álmodótól indul ki, semmint az álmoktól jön. Ez az első megközelítésem. Az álomban elsősorban a saját személyiségstruktúránk mutatkozik meg, ráadásul annak egy olyan mélyebb rétege, amely egy érzelmi szerkezeten alapul. Tehát valahol a tudatos énünk és a tudattalan énünk magyarul az érzelmeink és a verbalitás határvidéke jelentkezik az álmokban. Amelyekben az érzelmek struktúrát sokkal - és szó szerint - láthatóbban– hiszen képek az álmok – és éppen ezért sokkal megragadhatóbban van jelen, mint egyébként a nem álom állapotokban. Adódik egy kép az álmunkban, amelyben sokkal karakteresebb az érzelmi felépítésünk, mint azt gondoljuk. Ezért az erről való gondolkodás minimum egy saját magunkkal való kommunikáció kezdete lehet.”

Az álomtevékenység vizsgálata ezek szerint mellőzött összetevője lehet az önismeretnek. Mellőzött azért, mert aki nem beteg, vagy egyéb okokból nem jár pszichológushoz, nem különösebben foglalkozik az álmaival.

Nagyon visszafogottan válaszol akkor, amikor arról kérdezem, hogy vannak-e tipikus képek, sűrűn megjelenő momentumok az álmokban, amelyeknek könnyebb a megfejtése. Szerinte ugyanis (az álmoskönyvekkel ellentétben) nem elsődleges az álomban látott képanyag, tehát a tárgyak, helyek szerepe. Sokkal fontosabb a történet, a sztori. „Azért attól még nem kényszerültem eltérni, hogy a víz vagy a ház önkép, a léleknek az önképe. Ennyit talán ki lehet jelenteni, de hogy mi történik a házzal... Hogy belefullad valaki a tóba, vagy kellemesen csónakázik rajta... ennek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítok, mint annak, hogy ő a lelkével szemben áll. Mert a tó, a tenger vagy az, vagy nem az, de ami történik, az elég jellemző."

De az önismereten kívül mit lehet várni az álomértelmezéstől? „Először is nem ígérek semmit azoknak, akik küldenek álmot, csak hogy addig beszélgetünk, amíg ez kölcsönösen szórakoztató. Erre alkottam is egy kifejezést: ezeket termékeny beszélgetéseknek hívom, tehát mindketten kapunk belőle valamit. Szabad emberek addig adnak, amíg jónak látják, addig kapnak, amíg jónak látják elfogadni."  Tehát nem kínál sem terápiát, sem varázsütést, amelyre megoldódnának az életproblémák. Mégis sokan jutnak el olyan felismerésekre, amelyek után kicsit másként csinálják a dolgokat. „Az álomban talán feltárul valamiféle igazság, annak az elmondása leírása nagyon erős interpretáció. Az álomértelmező abban segíthet, hogy ezt az interpretációt intuíció, empátia alapján megpróbálja közelíteni ahhoz az igazsághoz, amit kifejez a leíró.”

Az álmokkal való foglalatoskodás oly módon kapcsolódik a pszichológiához, hogy Freud és Jung munkásságáva együtt a huszadik század elején támad fel. Ebből következik, hogy az álmok értelmezése is beteg emberek álmai és ennek megfelelően terápiás szempontok alapján alakult ki. Ezért ennek nem betegekre való alkalmazása rendkívül stigmatizáló. „Ezért is hangsúlyozom, hogy termékeny beszélgetésekről van szó. A beszélgetések nem azt célozzák, hogy azt az álmot tökéletes értelmezéssel lássák el, még kevésbé látják el azt a célt, hogy én helyettük megoldani véljem és rábeszéljem, hogyan oldják meg az életproblémáikat. Mert nem betegekkel foglalkozom és nem az a acélom, hogy gyógyítsam őket, hanem felnőtt, épeszű, saját életük iránt érdeklődő emberekkel a saját életükről beszélgetek. Úgy, ahogy most önnel is beszélgetek. Ehhez használjuk az álmaikat, amelyek, mondjuk úgy, hogy a beszélgetések kiindulópontjai. Saját szempontomból abszolút önző cél vezet: saját önismeretem és saját tudásom gyarapítása. Ha valaminek, akkor inkább a filozófia részének érzem az álmokat.”

Erik kalandos utat járt be a lelkében , amíg tisztázta a hit-kérdést:
Hívőnek neveltek, aztán kitértem, és most visszaaraszolóban vagyok. Általános iskolás koromban nagyon érdekelt a biológia. Kezembe került Darwin, elolvastam. A lelkészünk eljött, hogy miért maradtam el. Mondtam neki, hogy azért, mert amit tanított, annak fele sem igaz, itt az igazság: Darwin. Nagyon jó lélek volt, de nem túl erős intellektus, aki teátrálisan Isten segítségét és áldását kérte rám. Én egy zűrzavaros mese helyett egy sokkal valóságosabb dolgot véltem látni. Mesén az akkor, azon a szinten nekem elmagyarázott teremtéstörténetet értem. Amikor a felismerésemet szóvá tettem, akkor a mesélőnek semmi érdemi érve, reakciója nem volt, hanem csak annyit mondott, hogy egyszer majd rájövök. Valóban rájöttem, de néhány évet megspórolhatott volna az életemből, ha egy kicsit fürgébb az esze."

Erik elgondolkodtat a mulasztásainkkal kapcsolatban. Valóban megspórolhattuk volna neki azt a pár évet... De ha már ez így történt, irtóra érdekelt, hogyan talált vissza Istenhez. Két útról beszél, az egyik talán könnyebben megközelíthető: ezek az ő barátai és mesterei, akik sokat alakítottak egykor sarkos ateista világnézetén. „Aztán beütött egy magánéleti válságkorszak, amikor nagyon kétségbeesetten kínomban imádkoztam. De tényleg, csak hogy ne kínlódjak, szinte ráolvasásszerűen. A miatyánkot kezdtem el mondani, és elkezdtem megdöbbenni, hogy ebben mi minden van benne. Ez volt az a pont, ahol én ezt komolyan is vettem, és elmúlt a szkepticizmusom."

Véleménye szerint az álmok értelmezése és a hit megfér egymás mellett.
„Semmiféle konfliktust nem okoz. Nem hiszem, hogy pont a teremtés rendjéből pont a képmására teremtettnek pont az álomtevékenysége lenne az, amelynek nincsen helye a teremtés rendjében." Ha viszont ez nem holmi kuruzslás, és nem összeegyeztethetetlen a hittel, akkor vajon belefér az, hogy Isten kommunikáljon velünk az álmokban?

„Akár beleférhetne. Két ok miatt ennek latolgatását azonban nagy distanciával kerülöm. Az egyik oka ennek, hogy az embereknél azt tapasztaltam, hogy Istennel hajlamosak legitimálni a saját vágyálmaikat. Isten így akarja, van, semmi más nem érdekel, és a militáns ostobától csak az különbözteti meg ezeket az embereket, de ez jelentős különbség, ám csak mennyiségi, hogy sokkal összeszedettebben, sokkal jobban körülhatárolható területen értelmes dolgokat mondanak, viszont saját teológiájuk, dogmatikájuk határán kívül leblokkolnak. Nem is érdekli őket. Ők a hitnek ezzel az általuk vélt axiómarendszerével remekül működnek. Nincs szükségük segítségre, önálló lények, csak nem nagyon dialógusképesek. Azért gyanúsak ezek számomra egy kicsit – pusztán teológiailag –, mert azt gondolom, hogy az embert annál jóval bonyolultabb, érzékenyebb lénynek teremtette az ő teremtője, mint amilyenként ezek megnyilvánulnak a saját hitük keretén belül. Számomra egy kicsit redukált ember.
A másik ok, hogy az álmokban rengeteg közös motívum van. Ezek a motívumok Jung szerint is a mítoszoknak a legmeghatározóbb anyagát teszik ki. Eléggé sztenderd dolgok nyilvánulnak meg az álmokban, ezeknek a strukturális okáról Jung elég sok bölcs dolgot mondott. Jung a személyiségszerkezetről adott leírását azzal zárja, hogy „ezek a rétegek így vannak egymáson, és lehet, hogy ezek legmélyén képmásiságunk van, De erről nem tudok semmit.” Ha ő nem mondott semmit, akkor én sem hiszem, hogy tudnék. Most még biztosan nem.”

Gondolkodva bújunk vissza a forró csokiba. Jó, hogy nincs mindenre válaszunk. Mert akkor miről beszélgetnénk?

 

Ha érdekelnek az álmok és értelmezésük Erik jóvoltából most egy hétig szabadon látogatható a blogja. Tematikus rendezésben találod mások álmait és értelmezéseit, de akár te is elküldheted amagadét!
http://luxerik.alomfejto.hu

Hozzászólások

1. Lux Erik - 2010-11-01 14:54:36

Az interjú tényénél is jobban örültem az interjú készítő felkészültségének, ami az interjúra való felkszüléshez hasonló módon rendkívül termékenyítően hatott rám http://www.alomfejto.hu/?p=16924

Az interjúra való felkészülés azt is jelentette, hogy felkészültem némelyik elképzelhető következményére, így arra is, hogy mit kezdjek az esetlegesen feltámadó érdeklődéssel, mivel erről már van tapasztalatom. Ha nem is előszörre, de megkérdeztem azokat, akiknek álmait az utüóbbi időben értelmeztem a zárt felületen, lenne-e kifogásuk, ha mások is látnák ezeket.

Nemcsak beleegyező válaszokat kaptam, hanem az egyik ügyfelem vállalta, hogy (egyelőre egy hétig) finanszírozza, ha valakinek, aki kéri, és erre a felületre, vagy a regisztrált álomfejtő felületemre álmot küld, és értelmezem az álmát.

A felület regisztrált, tehát csak felhasználónév és jelszó megadása után látogatható. Erdedetileg egy hétig érvényes jelszót akartam itt közzétenni, azonban most derült ki számomra, hogy a belépéshez regisztrált email cím is kell, tehát azt a megoldást választottam, hogy feloldottam a regisztrációt egy hét időtartmra, tehát látogatható a felület, és akár ide, akár arra felületre álmot küldenek, egy hétig, ha kérik, értelmezem őket. Ha az álomfejtő felültre http://www.luxerik.alomfejto.hu küldenek álmot, ne lepődjenek meg, hogy nem jelenik emg azonnal, amit írtak. Nem veszik el, de megjelenés előtt jóvá kell hagynom.


2. Lux Erik - 2010-11-03 14:13:57

A hiúság nagy (ha nem is a legnagyobb) úr. Nem teszem ki az értelmezésem, de azért jelzem, hogy elkészült. :-/


3. Lux Erik - 2010-11-08 06:19:12

Mivel a fenti riporthoz a magazinban is külön blogfelület http://kozossegmagazin.blog.hu/2010/11/01/az_alomfejto  tartozik,  az egyhét leteltével visszaállítottam saját blogomon a regisztrációt, és az álomfejtő felület csak jelszóval látogatható. A magazin olvasóinak, ha kérdésük van, változatlanul itt, illetve a magazin már említett blogfelületén http://kozossegmagazin.blog.hu/2010/11/01/az_alomfejto  állok a rendelkezésére.


4. Lux Erik - 2010-11-02 16:19:32

A fenti gyermek( úszását )mentő értelmezésemre (3) emailen az alábbi választ kaptam:

"Kedves Erik!
Nagyon köszönöm a válaszát, a fiam már úszik, én pedig elutaltam egy egyhetes regisztráció díját... ...nagyon érdekelne a rémálmom bővebb kifejtése is, majd kikutatom az oldalon, hogy hol tudok Öntől faggatózni" :)

Ha Önöket is, és jelzik, szivesen kiteszem ide is a válaszom, de nem akarok tolakodni.


5. Lux Erik - 2010-11-01 23:43:13

Megjött az első álom azóta, hogy kinyitottam a blogom:

"Kedves Erik!

Nem találom az oldalon, hogy hol lehet kérdezni, de nagyon fontos kérésem lenne.
Azt szeretném tudni, hogy az álmokat mennyire kell komolyan venni? Azt álmodtam, hogy a 11 éves fiam egy baleset folyamán mozgássérült lett, és kerekes székbe került (lebénultak a lábai). Rettenetes álom volt, és nagyon élethű. Szorongtam és felébredtem belőle. Amikor ismét elaludtam, már én voltam mozgássérült, akinek a lábai bénák voltak, de elszántan járni akartam, és nehézkesen, de olykor sikerült.
Nagyon kiborítottak ezek az álmok, már ott tartok, hogy nem merem a fiamat elengedni holnap az uszodába a barátjával. Nem szoktam vele álmodni, eddig kétszer történt meg, akkor épp vízbe fulladt. Mit tegyek? Ne foglalkozzak ezzel? Kérem segítsen, és nézze el nekem, hogy itt kerestem fel, de tényleg kivagyok.
Köszönöm a válaszát."

Gyorsan, hiszen egy gyermek szabadsága tét, :-) ezt válaszoltam:

Kedves Renka, és engedje el nyugodtan a fiát, ha még nem későn írok. Mindenkit érhet baleset, de ismereteim szerint a fiát semmilyen különleges veszély nem fenyegeti, és az álma nem arra figyelmezteti, hogy a fiát ilyen veszély fenyegeti. E"

 

Valamivel hosszabban később írok.

 


6. Lux Erik - 2010-11-02 13:53:17

Nem arra a felületre, amit megnyitotta, de egy nem álomfejtő felületemre érkezett egy álom, ami az átlagosnál talán jobban érdekleheti a magazin olvasóit: http://www.alomfejto.hu/?p=16708&cpage=1#comment-37771


7. Lux Erik - 2010-11-22 21:10:17

Most vettem észre, hogy a feületem újra zárttá tétele óta hatan is megkerestek álmukkal, ezeket értelmeztem, és emailen elküldtem az álmodóknak.

Az egyik álmot és értelmezését idemásolom: Álom: Egy magas épület tetején állok. A szememmel azonos vonalban egy sor ugyan olyan kinézetű repülőgép száll egymás mellett. Majd újabb és újabb sor jön. Végtelenségig. Egyik pillanatban már zuhanok lefelé az épületről. (Nem tiszta, hogy minek következtében) Zuhanás közben arra összpontosítok, hogy muszáj lábra érkeznem. És sikerül is. Majd amikor leérkezem, egyből futok tovább a villamosra. (Érdekes, hogy a helyszín már ismerős: a kettes villamos, Közvágóhídi megállója mellé érkezem)
Értelmezés:
Ön vagy karriert csinált, vagy annak lehetősége kísérti (vagy tévedek). :-)
Sejtésem szerint ott ahol most tart, vagy amire lehetősége lenne, arról úgy érzi, idegen Önnek és (repülő)géppé kelljen válnia, hogy helytálljon, hogy megmaradjon, hogy ne zuhanjon le.
Pontosabban (valószínűleg lelke mélyén érez így, de még önmagának sem vallja be, ezért álmodik ilyeneket). Ha válaszol, szívesen felelek.

 

Ha vannak még érdekődők, akár itt, akár a blogfelületen http://kozossegmagazin.blog.hu/2010/11/01/az_alomfejto  szívesen válaszolok.


8. hajdu jánosné - 2010-11-28 19:53:59

Sokszor álmodom ojan dolgokról amik meg fognak történni.És ez általában egy honapon belöl megtörténik. Sokszor kinal jár .Nemtudom Hhhonnét jön és miért.De amikor megtörténik csak le vagyok döbbenve.A bibliában józsef is kapott álmokat de ő meg magyarázta és tudta Istentől kapja. De én nem tudom .


9. Lux Erik - 2010-12-04 19:52:18

Kedves Hajdú Jánosné, sajnos nem kapok értersítést az kommentekről, így csak most vettem észre, hogy írt. Én az Ön helyében nyugodt lennék. Ha azok, amiket álmodik megvalósulnak, akkor az utóbbi aligha Isten akarata ellenére történik meg. Tehát ha álmai eredetét/forrását (a küldőjét) illetően óvakodnék is a bibliai Józseffel való összehasonlítástól, vagy párhuzamtól, abban biztos vagyok, hogy nem istentelen dolog. Amiként abban is, hogy Ön nagyon jó megfigyelő, de annyira ragaszkodik néhány nem biztos, hogy helyes elképzeléshez, hogy megfigyelései és észrevételei eredményei főként álmában "hasznosulnak", talán azért, mert ilyenkor ezek az elképzelések ki vannak kapcsolva. Én szívesen olvasnám egy-két álmát, persze azt nem tudom, hogy ezek az olvasókat is érdekelnék-e, de legfeljebb továbblapoznak. :-)


10. Lux Erik - 2010-12-08 10:16:24

Határozottan megsokasodtak a blogjaimra beküldött álom, amit az időbeli egybeesés miatt akkor is a fenti interjú hatásával magyaráznék, ha a statisztikai oldalak nem mutatnák, hogy erről a felületről folyamatosan érkeznek látogatók.

Egy az álma elfelejtésére panaszkodó megkeresésre írt válaszom idézem, talán mások is hasznát veszik: "Aranyos vagy! :-) - de ezzek mind így vagyun: :-) (Mármint nem aranyosak vagyunk, hanem) nem emlékszünk az álmainkra. Egészen addig, amíg  vagy olyan jó, vagy olyan rossz irányba nem sodrodunk, (és nem az álmainkban!) hogy sodródásunk egy felejthetetlen álmomhoz vezet...
Megfigyelésem szerint (amit az álmukra emlékezni akaroknak adott alábbi tanács hatékonysága megerősített:) akkor felejti el az ember az álmát, amikor kinyitja a szemét. Tehát az álmokra való emlékezés egyik útja, hogy az ehhez, a szemnyitáshoz vezető automatizmust megtanulja kontrollálni az ember.
A másik, hogy visszacsukja a szemét, és (nem a fejét töri azon, hogy mit álmodott, hanem) azt a hangulatot keresi vissza, aminek a töredékei olyankor még "összesöpörhetőek", és ez visszahozza az álomnak legalább (csak eleinte csak a) töredékét."Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2020. szeptember 29., kedd,
Mihály napja van.
Tartalom
Vezércikk

Szabados Tamás
Szeretem az álmot
A legérthetőbben versben tudnánk előadni, hiszen ő maga is inkább költészet, mint bármi más

Gondolkorzó

Tóth Sára
Miért álmodnak szebbeket a katolikusok?
C. G. Jung protestantizmus-kritikájának továbbgondolása

Felszín

Szakács Gergely
Jézus álmodni tanít
És majd egyszer felébreszt

Gueth Péter
A macskakövek elmélete
Mi a közös a macskában, a vajas kenyérben és a szikladarabokban?

Kedvek Vera
Az Álmoskönyv
A legtöbb háztartásban megtalálható, de mennyire adhatunk a szavára?

Magasság

Novotny Dániel
Artificial reality
- hazatérünk a virtuális valóságba?

Turcsik Ferenc
Álmodtam egy világot magamnak
Az álmok és utópiák mindig a jelenben gyökereznek

Dobóczky László
Valóság vagy sem?
Égető kérdés: élek-e, vagy csak gondolom?

Mélység

Pete Violetta
Szárnyalók és szárnyaszegettek
Belénk fojtott álmok

Nagy László
„Ha nem jön álom a szememre…”
Túlhajszolt önmegváltás – vesszőfutás álmatlanul álmok nyomában

Bella Péter
Kezdő álombúvárok kézikönyve
Jártál már vendégségben a saját tudattalanodban?

Teljesség

Hantos Péter
Olyanok voltunk, mint az álmodók
Amikor az élet felülmúlja az álmot

Dull Krisztina
Van egy álmom! Kell az egy magyarnak?
Késő őszi körút a déli államokban Martin Luther King nyomán

Réz-Nagy Zoltán
Vallást álmodni, álmot vallani
„Az emberek ma azért ateisták, mert nincsenek látomásaik.” Gerd Gerken

Üzenet

Horváth Dániel
Megtelni Isten-szerelemmel
Ady Endre versének megzenésítése – először nálunk

Miklya Luzsányi Mónika
Párhuzamos valóságok
Belenőni a valóságba, vagy a meséket valóra váltani?

Bölcsföldi András
Nincs egy álmom
Fejre húzott pokróc alatt

Áthallások

Géczy Katalin
Álomfüggők
Nem akarok Isten szeretete nélkül álmodni

Tóth Sára
Álom, kóma és valóság?
Viskó, düledező viskó a világ a hit perspektívája nélkül

Farkas István
Miről álmodnak a zenekari árkon túl?
Opera jelenetek – távol a valóságtól?

Miklya Luzsányi Mónika
Nem mese ez, gyermek
Doktor Parnassus és a képzelet birodalma

Miklya Zsolt
Tekintet zöld profilban
Gondolatok három Chagall-litográfia nyomán

Riport

Pete Violetta
Az álomfejtő
Egy blog, egy admin, sok ezer álom

Hegedűs Márk
Hogy ne legyen rémálom a munka
Milyen munkahely az, ahol jól érzed majd magad?

Kitekintés

Kádár József
Betemetve
Devecser, ahol álmatlanok az éjszakák

Látogatóink száma a mai napon: 5025
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 47687110

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat