2009. november 04., szerda - Szabó László Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Röviden testvéreinkről

Az első feljegyzések 1566-ból valók egyházközségünkről, amikor a katolikus templomot használták a hívek. De az 1600-as évek közepén már saját templomot építettek a reformátusok. A megrongálódott templom helyett 1834-ben építették a mostan is használatosat.

Erre a linkre kattintva a gyülekezet honlapjára jutsz!

Városunk lakóinak egyharmada - 3465 lélek - református egyházközségünk tagja. Gyülekezetünk 1311 családjának tagjai a legmegértőbb felekezeti és etnikai békességben élnek a város többi lakóival. Homogén etnikai környezetben élő hit- és hagyományőrző székely-magyar közösség. Egyházközségünk történetének első írásos adata a reformációt követő időkből, 1566-ból való, amikor a római katolikus templom "az új hit követőinek a használatában van." 1642-ben a reformátusok külön templomot építenek, amely az idők folyamán megrongálódott úgyannyira, hogy 1834-ben kénytelenek újat építeni, amely ma is használatban van. Az első templom tornya megmaradt, amelyet azóta kétszer magasítottak. Jelenleg is javítás alatt van. Gyülekezetünk mai élete mozgalmas és változatos. Benne élünk egy olyan élettérben, ahol a túlélés stratégiája állandó kihívások elé állít, amelynek egy- házunk Istentől való elhivatottságában folyamatos szolgálatával igyekszik eleget tenni. Állandóan heti öt alkalommal végzünk liturgiális istentiszteleti szolgálatot a gyülekezetben felnőttek és ifjak részére. Templomi istentiszteleteinken a gyülekezet 10%-a vesz részt. Vallásos oktatásban részesítünk 560 gyermeket az iskolákban és a parókián a vasárnapi iskola keretén belül. Gyülekezetünk aktív Nőszövetsége minden héten egy alkalommal szeretetvendégséget szervez a gyülekezeti teremben a bibliaóra után. Ok vállalják fel a diakóniai szolgálatot is az idős egyháztagjaink körében. Rendszeresen segítünk évente 12-15 nagy- vagy teljesen elszegényedett családot. Ezenkívül jelentős önkéntes adományokkal járulunk hozzá az utcagyermekek megsegítéséhez. Erőnk és anyagi lehetőségeink függvényében támogatunk minden kulturális rendezvényt városunkban.

Az utóbbi években nagy áldozathozatallal felépítettük és összkomforttal átadtuk használatba az új kántori és harangozói szolgálati lakást. Ezenkívül a hívek önkéntes adományaiból elkezdtük a templom állagának teljes felújítását.

"FÉNYSZILÁNK" című havi gyülekezeti lapunk ötszáz ingyenes példányában az írott szó erejével szólunk a gyülekezethez. Gyülekezetünk és életünk jövendője Isten kezében van. Istenben bízó székely-magyar szívvel hisszük és valljuk: "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" És válaszolunk Erdélyünk "tündérkertje" nagy fejedelmének, Bethlen Gábornak szavaival: "Senki nincsen bizonyára, bizonyára nincsen."


          Antal Zoltán
          református lelkipásztor-esperes

Címünk: Református Paróhia 535400 Székelykeresztúr, Kriza János utca, 10 szám, tel/fax. +40-266-242 166

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 49, összesen: 488116

 • 2020. június 03., szerda

  „Nincs befejezett múlt, a történelem mindig velünk van. A kérdés az, hogy ránk bíz-e valamilyen feladatot.” Visky András erdélyi íróval, a centenárium...
 • 2020. június 02., kedd

  Az Önkéntes Diakóniai Év külföldön rekedt önkéntes fiataljai járványhelyzetben is derekasan helytálltak.
 • 2020. június 01., hétfő

  Országosan ismert, egykori református igehirdetők prédikációi között böngészhetünk a lelkesz.com nevű oldalon.
 • 2020. május 31., vasárnap

  Konfirmációi emlék – első ránézésre alig kivehető az asztalon álló hatalmas keménypapír felirata. Utánajártunk, mit árulnak el az apró részletek az 19...
 • 2020. május 30., szombat

  Isten jelenléte bennünk – Magyarné Balogh Erzsébet református lelkész gondolatai.
 • 2020. május 28., csütörtök

  Újratervezéseink során vajon odafigyelünk-e, hogy biztosan szükségünk van arra, amire igényünk is? Megjelent a Karakter magazin legfrissebb száma, vál...
 • 2020. május 27., szerda

  Trianon nem csak az országot, de az egyházszervezetet is darabokra szakította. A magyar reformátusok egy ellenségessé vált politikai környezetben szin...
 • 2020. május 27., szerda

  Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartá...
 • 2020. május 27., szerda

  Ismét megnyílt a Kálvin Kiadó Bocskai úti könyvesboltja, június 4., csütörtöktől pedig már a Bibliás Könyvesbolt is várja az érdeklődőket.
 • 2020. május 26., kedd

  A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.