Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Aktuális

 

FONTOS

MÁJUS 24. VASÁRNAPTÓL ÚJRA TARTUNK 10.00 ÓRÁTÓL – az előírt óvintézkedések betartásával -ISTENTISZTELETET A TEMPLOMBAN. Az istentiszteletet a szokott csatornákon továbbra is közvetítjük. Az óvintézkedések a biztonságot szolgálják: maszk használata itt is szükséges, nincs kézfogás egymás között sem, távolságot kell tartani és szétülünk a templomban. Kérjük, hogy csak egészségesen jöjjenek az istentiszteletre!

Az istentiszteleten is vigyázzunk egymásra! Tartsuk be az óvintézkedéseket!>>>

A VASÁRNAPI ISTENTISZTELETEKET 10 ÓRÁTÓL ÉLŐBEN IS KÖZVETÍTJÜK
- A FACEBOOK OLDALUNKON
- ÉS A
YOUTUBE CSATORNÁN!

Vasárnapi istentiszteletek meghallgathatók >>>

FRISS!

TÁBORI TÁJÉKOZTATÓK ÉS JELENTKEZÉSI LAPOK >>>

1 százalék felajánlása >>>

 

2020. május 24. vasárnap 10.00 óra
Vasárnapi istentisztelet a templomban és élőben közvetítve (Facebook és Youtube)
„Az ÚR vezérelt engem ezen az úton” 1Móz 24,27
Olvasandó: 1Mózes 24,1-27

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

164. dicséret Kegyes Jézus itt vagyunk 1-3.

425. dicséret Ó, Ábrahám Ura 1-4.

265. dicséret Hagyjad az Úr Istenre 1-2,7.

Himnusz

 

 

2020. május 21. Áldozócsütörtök 18.00 óra
Mennybemenetel ünnepe - istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„ én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" Máté 28,20
Olvasandó: ApCsel 1,1-14

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

450. dicséret     Drága dolog az Úr Istent dicsérni 1-5.

467. dicséret     Mily jó, ha bűntől már szabad 1, 4-5.

358. dicséret     A Krisztus mennybe felméne 1-4, 8.

 

 

 

2020. május 17. vasárnap 10.00 óra
Vasárnapi istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„szenteltessék meg a te neved" Máté 6,9
Olvasandó: Máté 6,9-15

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük.
Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

148. zsoltár       No, dicsérjétek mindnyájan 1-2,5

166. dicséret     Urunk Jézus fordulj hozzánk 1-4.

294. dicséret     Jézus, vígasságom 1-3.

 

 

 

2020. május 10. vasárnap 10.00 óra
Vasárnapi istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek" Máté 5,9
Olvasandó: Máté 5,1-12

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

196. dicséret     Mondjatok dicséretet 1-7.

161. dicséret     Siess keresztyén lelki jót hallani 1-6.

274. dicséret     Ki Istenének átad mindent 1-4.

 

 

2020. május 3. vasárnap 10.00 óra - Édesanyák vasárnapja
Vasárnapi istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté" 1Móz 2,24
Olvasandó: 1Mózes 2.

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

273. dicséret     Az Úr Istent magasztalom 1-6, 10. versek

164. dicséret     Kegyes Jézus itt vagyunk

228. dicséret     Jehova, csak néked éneklek

 

 

2020. április 26. vasárnap 10.00 óra
Vasárnapi istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen" Efézus 5,15
Olvasandó: Efézus 5,1-20

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

198. dicséret     Ti keresztyének, dicsérjétek Istent

450. dicséret     Drága dolog az Úr Istent dicsérni

89. zsoltár         Az Úrnak irgalmát örökké éneklem 1 és 7 vers

 

 

2020. április 19. vasárnap 10.00 óra
Vasárnapi istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek" Efézus 2,19
Olvasandó: Efézus 2,11-22

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

90. zsoltár  Tebenned bíztunk eleitől fogva

512. dicséret     Szólj, szólj hozzám, Uram

395. dicséret     Isten szívén megpihenve

 

 

 

2020. április 13. hétfő 10.00 óra
Húsvéthétfői istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük" Lukács 24,15
Olvasandó: Lukács 24,13-35

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

185. dicséret     Krisztus feltámadott

485. dicséret     Jézus Krisztus, szép fényes hajnal

195. dicséret     Áldjuk Istent, végével Isteni tiszteletünknek

 

 

2020. április 12. vasárnap 10.00 óra
Húsvétvasárnapi istentisztelet élőben és Házi úrvacsora (Facebook és Youtube)
„Mit keresitek a holtak között az élőt?" Lukács 24,5
Olvasandó: Lukács 24,1-12
Házi úrvacsorával kapcsolatos információk >>>

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

185. dicséret     Krisztus feltámadott

350. dicséret     Feltámadt a mi életünk

352. dicséret     Krisztus im feltámada

183. dicséret     Istennek báránya

392. dicséret     Az egyháznak a Jézus a fundámentoma

 

 

2020. április 10. péntek 10.00 óra
Nagypénteki istentisztelet élőben és Házi úrvacsora (Facebook és Youtube)
„mostantól fogva ott ül majd az Emberfia a mindenható Isten jobbján" Lukács 22,69
Olvasandó: Lukács 22,39-71 https://www.abibliamindenkie.hu/uj/LUK/22/
Házi úrvacsorával kapcsolatos információk >>> https://csillaghegy.blog.hu/2020/04/04/hazi_urvacsora

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

342. dicséret     Jézus, világ megváltója

165. dicséret     Itt van Isten köztünk

341. dicséret     Ó, Krisztusfő te zúzott

183. dicséret     Istennek báránya

295. dicséret     Jézusom, ki árva lelkem

 

 

2020. április 9. csütörtök 18.00 óra
Nagyheti áhítat élőben (Facebook és youtube)
"én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited" Lukács 22,32

Az áhítaton a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

254. dicséret     Mindenkoron áldom az én Uramat

395. dicséret     Isten szívén megpihenve

 

 

 

2020. április 8. szerda 18.00 óra
Nagyheti áhítat élőben (Facebook és youtube)
"Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek." Lukács 22,1

Református Éekeskönyv:

251. dicséret     Meghódol lelkem tenéked, nagy Felség

89. zsoltár          Az Úrnak irgalmát örökké éneklem

 

 


2020. április 7. Kedd 18.00 óra
Nagyheti áhítat élőben a Facebook-on
Igét hirdet: Dr. Tóth Boglárka református lelkész
“Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Lukács 21,33)

 


2020. április 6. hétfő 18.00 óra
Mit hiszünk az úrvacsoráról mi, református keresztyének?
Online bibliaiskola - élő közvetítés: Facebook és Youtube

166. dicséret: Urunk Jézus fordulj hozzánk >>>

392. dicséret: Az egyháznak a Jézus a fundámentoma >>>

 

 

2020. április 5. vasárnap 10.00 óra
Virágvasárnapi Istentisztelet - online közvetítés a Facebook-on és a Youtube-on
Református énekeskönyv: 19. zsoltár, 164., 367. dicséretek (linkek a bejegyzés végén)
„Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!" Máté 21,9
Olvasandó: Máté 21, 1-10 és Heidelbergi Káté 14. úrnapja

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):

19. zsoltár         Az egek beszélik >>>

164. dicséret     Kegyes Jézus itt vagyunk >>>

367. dicséret     Emeljük Jézushoz szemünk >>>

 

2020. március 29. vasárnap 10.00 óra
Istentisztelet - online közvetítés a Facebook-on és a Youtube-on
Református énekeskönyv: 241., 372., 261. dicséretek
„A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő" Lukács 20,17

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók (ezeket az énekeket lehet majd hallani és együtt énekelni otthon):


241. dicséret: Szent vagy örökké >>>

372. dicséret Könyörögjünk az Istennek >>>

261. dicséret Kegyelmes Isten >>>

 

A közelmúlt eseményei:

A képekre kattintva (- ahol több kép is van -) az egész galéria megtekinthető

2020.

2020. február 16. 
Diakóniai vasárnap Csillaghegyen
Igét hirdet: Zámbó András (Káposztásmegyer)

 

2020. január 5. vasárnap
Deák Zoltán korábbi (1971-2001) csillaghegyi lelkipásztor köszöntése az istentiszteleten, 88. születésnapján

 

A közelmúlt eseményei:

A képekre kattintva (- ahol több kép is van -) az egész galéria megtekinthető

2019.

2019. december 26. Karácsony második napja
A Kossuth Rádió Csillaghegyről közvetítette a református istentiszteletet

 

2019. december 25. szerda 10.00 óra
Karácsonyi istentisztelet és Úrvacsora
Kórus karácsonyi szolgálata
Igét hirdet: Deák Zoltán ny. református lelkész

 

2019. december 24. kedd 14.00 óra
Szenteste és műsor

 

2019. december 23. hétfő
Fenyőfa beállítása és díszítése

 

Csillaghegyi gyülekezet a Reformátusok Lapja
2019. karácsonyi számában

 

2019. december 22. vasárnap
Gyermekcsomagok készítése Szentestére

 

2019. december 14. szombat
Sütemény Őrbottyánba

 

2019. december 9. Hétfő 16. óra
Keresztény Vasutasok Egyesületének Adventi találkozója
Adventi áhítat, Battyányi Géza szolgálata
Helyszín: Budapesti Skót Misszió

 

2019. december 7. Szombat 18.00 óra
Negyven fohász dalban
Dinnyés József Adventi Koncertje

 

2019. november 30. szombat
Adventi Kézműves Délután

 

2019. november 16. Szombat
Gyülekezeti Csendesnap

 

2019. november 15. szombat
Látogatás a Pesti Megyeházán

 

2019. október - november
Fűtéskorszerűsítés és felújítás a templomban

 

2019. szeptember 22. vasárnap 16.00 óra
AZÉ - Adj Zengő Éneket Zenekar koncertje
Ars Sacra Fesztivál

AZÉ zenekar

 

2019. szeptember 21. szombat 15.00 - 18.00 óra
Szüreti Játszóház és Almás pite fesztivál

 

szüret 2019

Almás piték 2019

 

2019 szeptember 14. Szombat
Gyülekezeti kirándulás Szilvásvárad

 

2019. július 1-6. Hétfő-Szombat
Gyülekezeti családi tábor Balatonszárszón

 

2019. június 24. Hétfő - június 28. Péntek
Hittanos napközis tábor - Vakációs Bibliahét
"Gyere utánam!"

 

2019. június 17-21, Hétfő-Péntek
Ifi 7

 

2019. június 16. vasárnap 16.00 óra
Csillaghegyi Zenés Áhítat
Orgonán közreműködik: Szabó Eszter kántor
A „Da pacem domine" kórus évadzáró szolgálata

 

2019. június 9. Pünkösdvasárnap 10.00 óra: 
Ünnepi Istentisztelet és úrvacsora
Konfirmáltak első úrvacsorája

2019. június 9. Pünkösdvasárnap 10.00 óra:
Ünnepi Istentisztelet és úrvacsora, gyermek-istentisztelet
Da pacem domine kórus pünkösdi szolgálata

 

2019. június 2. vasárnap 10.00 óra
Istentisztelet és konfirmációs fogadalomtétel

 

2019. június 1. szombat 17.00 óra
Konfirmációs vizsga

 

2019. május 25. szombatSzeretethíd - segítség Őrbottyánban

 

2019. május 12. Vasárnap 16.00 óra
Zenés Áhítat Csillaghegyen
Igét hirdet: Dr. Tóth Boglárka református lelkész
Orgonál: Kun Rajmund

 

2019. május 12. Vasárnap
Egyházmegyei kórustalálkozó Budapest-Rákoscsabán

 

2019. május 5. Vasárnap 10.00 óra
Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
Édesanyák vasárnapja

 

2019. május 4. szombat
Gyülekezeti kirándulás: Acsai kastély és Ócsai református templom

 

2019. április 26. vasárnap 10.00 óra
Istentisztelet - Megkeresztelt gyermekeke vasárnapja

 

2019. április 26. péntek
Csillaghegyi Esték: Minden nyelv vallja

 

2019. április 19. Nagypéntek 18.00 óra
Csillaghegyi Passió

 

2019. április 18. Nagycsütörtök 18.00 óra
Istentisztelet és úrvacsora a gyülekezeti teremben

 

2019. április 14. Virágvasárnap
Gyülekezetünk kórusának szolgálata az istentiszteleten

 

2019. április 13. szombat
Húsvéti Kézműves Délután

 

2019. április 7. Vasárnap 16.00 óra
Zenés Áhítat Csillaghegyen
Orgonán játszik: Dosek Domokos zeneakadémiai hallgató
Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész

 

2019. március 30. szombat
Gyülekezeti csendesnap: "Nem túlzás ez?"

 

2019. március 17. vasárnap
Áhítat a Trieszt-i metodista református templomban
Gyülekezeti kiránduláson (2019. március 15-17.)

Teljes album a képre kattintva is >>>

 

2019. március 10. vasárnap 15.00 óra
Orgona bemutatása és Zenés áhítat

 

2019. március 10. vasárnap
Új úrvacsorai szekrény és kelyhek használatba vétele az istentiszteleten Böjtfő vasárnap

 

2019. március 1. Péntek
Világimanap Csillaghegyen - Szlovénia

 

2019. február
Új úrvacsorai szekrény a templomban

 

2019. február 25. Hétfő 11.00
Ökumenikus Ima Óbudán, a Kommunizmus áldozatainak emléknapján

 

2019. február 24. Vasárnap 10.00 óra
Kórus szolgálata az istentiszteleten

 

2019. február 22. Péntek
Kóruspróba a templomban

 

2019. február 17. Vasárnap 10.00 óra
Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
Házaspárok megáldása

 

____________________________________________________

2018.

2018. december 24. Hétfő 14.00 óra
Szentesti istentisztelet és gyermekműsor

 

2018. december 24. Hétfő 14.00 óra
Szentesti istentisztelet

 

2018. december 23, istentisztelet után
Karácsonyfa állítás és díszítés a templomban

 

2018. december 19. Szerda 17.00
Karácsonyi gyermekcsomagok készítése

 

2018. december 15. Szombat
Sütemény Őrbottyánba

2018. november 30 - 2018. december 21.
Advent Óbudán, szolgálat a Fő téren

 

2018. november 11. Vasárnap 10.00 óra
Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
ÚJ ORGONA FELAVATÁSA

 

2018. november 11. Vasárnap 10.00 óra
Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
Szentendrei Református Gimnázium 5b. osztályának látogatása

 

2018. szeptember 30. Vasárnap 10.00 óra
Igét hirdet: Pastor Hermann Teunis református lelkész (Hoogstede)

 

2018. szeptember 29. szombat 15.00 óra
Szüreti Játszóház és Almás pite fesztivál

 

2018. szeptember 28. péntek - október 3. szerda
Német református testvérek látogatása Hoogstede-ből

 

2018. szeptember 15. szombat
Gyülekezeti kirándulás Keszthely és környéke

 

2018. szeptember 12. szerda 16.00 óra
Holland - Magyar református kapcsolatok kiállítás megnyitója
Csillaghegyi Közösségi Házban

 

2018. szeptember 2. Vasárnap
Újra a templomban

 

2018. június 22. vasárnap
Istentisztelet a Csillaghegyi Közösségi Házban

 

Templombelső felújítása Csillaghegy
2018. május - 2018. augusztus 31.
Frissülő galéria a képre kattintva!

A templombelső felújítása Csillaghegyen

 

2018. július 3-8.
Gyülekezeti családi tábor Balatonszárszón

 

2018. június 25-29
Hittanos napközis tábor

 

2018. június 18-22.
Ifi hét Csillaghegyen

 

2018. június 10. Vasárnap
Kórus évadzáró szolgálata az istentiszteleten

 

2018. május 26. szombat
Gyülekezeti kirándulás: Székesfehérvár, Mór. Csókakő

 

2018. május 26. szombat
Szeretethíd - Segítség az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban

 

2018. május 20. Pünkösdvasárnap
Konfirmáltak első úrvacsorája

 

2018. május 20. Pünkösdvasárnap
Kórusunk pünkösdi szolgálata

 

2018. május 13. Vasárnap
Konfirmációs ünnepség

 

2018. május 12. szombat 17.00 óra
Konfirmációs vizsga

 

2018. május 6. vasárnap
Édesanyák vasárnapja, gyermekeink köszöntője az istentiszteleten

 

2018. május 5. szombat
Gyülekezeti sátor az Óbuda Napon, Csillaghegyen

 

2018. április 22. Vasárnap 10.00 óra
Keresztelt gyermekek vasárnapja

 

2018. április. 6. Péntek 18.00 óra
Csillaghegyi Esték: A hősök tiszteletére
Gyülekezeti kirándulás az első világháborús olasz front emlékhelyeire -
Résztvevői találkozó és beszámoló a gyülekezetnek

 

2018. március 30. Nagypéntek 18.00 óra
Csillaghegyi Passió

 

2018. március 29. Nagycsütörtök 18.00 óra
Istentisztelet és úrvacsora a gyülekezeti teremben

 

2018. március 25. Vasárnap 10.00 óra
Virágvasárnap, kórus szolgálata

 

2018. március 24. szombat 15.00 óra
Húsvét váró kézműves foglalkozás

 

2018. március 15-17. Gyülekezeti kirándulás
Gyülekezeti kirándulás az első világháborús olasz front emlékhelyeire

Monte San Michele

"Hol sírjaink domborulnak" - beszámoló a tavaszi kirándulásról >>>

2018. március 2. Péntek 18.00 óra
Világimanap Csillaghegyen - Suriname

 

2018. február 24. Szombat 9.00 óra
Gyülekezeti Csendesnap

 

2018, február 11. vasárnap, az istentiszteleten
Házassági eskü megerősítése - Házasság hete

 

2018. január 10. szerda 18:00 óra
Hoogstede közelebb jön! - Csillaghegyi Esték

 

2018. január 7. Vasárnap
Presbiteri eskü

 

Képes Krónia 2017 >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolt dokumentumok:
Galéria:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 27, összesen: 610294

 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”
 • 2020. május 19., kedd

  Miből élnek gyülekezeteink, és mit tehetünk saját közösségünkért krízishelyzetben?
 • 2020. május 19., kedd

  Miből gazdálkodik az egyház, és mire költi bevételeit? És mit ér az egyszázalékunk?
 • 2020. május 18., hétfő

  2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani.
 • 2020. május 17., vasárnap

  „Ha a bátrak nem tudnak eljönni a táborba, akkor a tábort visszük el a bátrakhoz.” Interjúnk Cseh Lindával, a Bátor Tábor Alapítvány kommunikációs vez...
 • 2020. május 15., péntek

  A hétköznapi beszélgetésekben rengetegszer velünk vannak a gondolatok. Összeszedtem néhány mondatot, amelyekről azt gondolom, a legtöbbször hallom őke...
 • 2020. május 13., szerda

  „Sok román ajkútól hallottam, hogy a nyelvi különbség ellenére inkább vállalható a magyar közösségek kitartása, hite, kultúrája, mintsem a hivatalos k...
 • 2020. május 12., kedd

  „Aki olyan világra vágyik, ahol a gonosznak a lehetősége sem áll fenn, az lényegében azt kívánja, bárcsak ő maga sem létezne.” John C. Lennox Hol van ...