Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Hittan oktatás az iskolákban

Református hitoktatás az önkormányzati iskolákban

 

Gyakori kérdések:

 • Kik jöhetnek, kiket várunk a református hittanórára?

A hittanórákra feltételek nélkül várunk mindenkit, termesztésen a reformátusként megkereszteltekre különösen is számítunk.

 • Mit jelent a szabadon választható hitoktatás?

A szülők választaniuk kell az iskolai hitoktatás vagy az etika oktatás között. Általában a két órát az iskolákban párhuzamosan szervezik, tehát évfolyamonként/osztályonként egyszerre vannak a hittan és az etika órák. A hittanórákat a felekezetek (területünkön leggyakrabban római katolikus, református és evangélikus) által delegált hitoktatók tarják meg. A hittanórák indításánál nincs létszámkorlát, kis csoportért, vagy akár egyetlen tanulóért is szívesen elmegyünk az iskolákba. Előfordulhat, hogy nem minden iskolában van minden protestáns felekezet szerinti hittanóra, de a református hittanra szívesen látjuk más protestáns felkezetekhez tartozó szülők gyermekeit is. A tanításban levő különbségeket tiszteletben tartva tanítjuk számukra is a Szentírás történeteit és üzenetét.

 • Hogyan irathatjuk be gyermekinket az iskolai hittanórákra?

Az első osztályt kezdők a beiratkozáskor döntenek arról, hogy hittant, vagy etikát fog tanulni a gyermekük. Válasszák bátran a hittan oktatást, minden területünkön található iskolában biztosítjuk a hitoktatást!
A már iskolába járóknak írásban kell jelezniük az iskolavezetés számára, hogy a következő tanévtől gyermekük református hittanra fog járni. A változtatás szeptembertől lép életbe.

 • Mit történek a református hittanórán?

Bibliai történeteket ismerünk meg a tanulók korának megfelelő módszerrel A kisebbekkel játékosan, elénekelve, eljátszva, lerajzolva a történeteket; míg a nagyobbakkal együtt gondolkodva és a történelmi, irodalmi, földrajzi ismereteikhez kapcsolódva. Megtanuljuk a kultúránk ünnepeinek eredetét és értelmezését. Közben bemutatjuk az egyház életét is, református sajátosságainkat a keresztyénségen belül, az istentiszteletek és ünnepek rendjét, valamint egyházunk társadalmi szolgálatait is.

 • A hittanra járók kimaradnak az etika oktatásból?

A tantárgy eredeti neve hit-és erkölcstan; ami jelzi, hogy az etikai témákat sokféle bibliai történetekkel tudjuk illusztrálni. A Biblia valóságos emberi élethelyzeteket mutat be, a személyes életben, párkapcsolatokban, családban és társadalomban. A Biblia szereplői nem mesebeli lények, hanem olyan emberek, akiknek sokszor válságos helyzetekben kell jó döntést hozni, vagy épen a rossz döntés után újra tervezni az életüket. És természetesen mindezt egyszerre az Istennel kapcsolatban élve teszik.

 • Segíti-e a hittanóra, hogy a gyermekek növekedjenek a hitben is?

Hitet senkinek nem tudunk adni, a hitre nem lehet oktani, de a tananyagot a hitoktatók Jézus Krisztus követőiként, hitünkről is bizonyságot téve szeretnénk átadni. Bízunk benne, hogy Isten Szentlelke az elhangzottak és megismertek alapján megadja a hitben való növekedést.

 • Milyen egyéb lehetőségek vannak a gyülekezetben a családok és gyermekek számára?

Gyülekezetünkben minden vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan tartunk foglalkozást a gyermekek számára, évente többször kreatív délutánra hívjuk őket, hittanos tábort, ifjúsági hetet és családi tábort is szervezünk minden évben.

 • Hogyan történik a konfirmációs felkészülés?

Református egyházunkban a konfirmációs felkészítés, legkorábban a hetedik osztálytól kezdve, a gyülekezetekben történik. Az iskolai hitoktatás tananyaga jó alapozást jelent a konfirmáció összegző, összefüggésekre rámutató módszeréhez. A konfirmációról itt olvashatnak részletesen, illetve a honlapon található tájékoztatónál.

Református hittan tájékoztató

2013. szeptember 1-től az első és ötödik osztályokban bevezetésre került  az órarend szerinti védett időben a felekezeti hitoktatás, illetve ennek alternatívájaként az etika oktatása. Felmenő rendszerben, 4 év alatt az általános iskola minden évfolyamában működik a hit- és erkölcstan, vagy erkölcstan (etika) oktatás. 
A református hitoktatást az egyházközség által megbízott, erre képesített hitoktató végzi, amihez a helyet az iskola biztosítja. Az iskola gondoskodik azokról a tankönyvekről és munkafüzetekről is, amelyek a Református Pedagógia Intézet ajánlása alapján a hivatalos tankönyvlistára felkerültek.
A református hitoktatás magában foglalja az etika oktatását is, tehát a hittant választó tanuló sem marad le semmiről, amit az etikán megtanítanak. A református hitoktatás abban is különbözik a „világi” etika oktatástól, hogy világnézetileg felvállaltan elkötelezett a bibliai keresztyén értékek mellett. Így nem a változó divathoz igazítva közvetíti az alapvető értékeket, hanem a Tízparancsolat alapján álló, kipróbált igazságokat képviseli. Figyelembe veszi az ember környezetének változását, - de azzal is tisztában van, hogy az alapvető lelki szükségletek ma is ugyanazok, mint bármikor az emberiség történetében.
A református hitoktatás tanterve, és általában a hitoktatásról szóló ismeretek elérhetők a következő honlapon: http://www.reformatus.hu/hittan/
Nem véletlen, hogy a honlap a „Biblia, műveltség, élmény” jelmondattal kezdi az ismertetést. Hitoktatásunk alapvetően bibliaismeretet ad át akkor is, amikor az etikai és emberi helyzeteket szemléltéi a szentírás történeteivel. Az ünnepek, az alapvető bibliai történetek ismerete része az európai műveltségnek. Sok zenei, képzőművészeti és irodalmi alkotás megértéséhez elengedhetetlen a hitoktatás során megszerzett ismeret. Az örök kijelentéshez modern, a gyermekek korához, adottságaihoz igazodó, párbeszédre alapozott pedagógia járul, hogy a hittanóra igazi élmény lehessen. Az iskolai hitoktatásban résztvevők és szüleik számára is nyitottak alkalmaink, családi és gyermekrendezvényeink, táboraink.

A hitoktatást végzik:
Bozsóki Zoltán Sándorné hitoktató
Kiss Katalin hitoktató
Battyányiné Somogyi Angela beosztott lelkész
Battyányi Géza lelkipásztor

A következő iskolákban végzi gyülekezetünk a hitoktatást:

Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

Dr. Béres József Általános Iskola
1031 Budapest, Keve u. 41.

Dr. Béres József Általános Iskola tagiskolája:
Keve - Kiserdei Általános Iskola
Budapest - 1039 Királyok útja 178/e.

Csillagház Általános Iskola
1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 16.

Csillaghegyi Általános Iskola
1038 Budapest, Dózsa György u. 42.

Fodros Általános Iskola
1039 Budapest, Fodros u. 38-40.

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket a hittanórákon!

 

hittan.info

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 619, összesen: 946594

 • 2024. május 18., szombat

  Balog Zoltán dunamelléki püspök ünnepi gondolatai
 • 2024. május 17., péntek

  Isten azért küldte el Fiát – az Úr Jézust –, „hogy a törvény alatt levőket megváltsa”, hogy Isten örökbefogadott gyermekeiként szabadon élhessenek. Pü...
 • 2024. május 17., péntek

  Országos református imalánc indul pünkösd után gyülekezeteink és egyházunk lelki megújulásáért.
 • 2024. május 16., csütörtök

  Mi a konfirmáció ma? Avítt hagyomány, beavatási szertartás vagy ajtónyitás a fiataloknak nemcsak a gyülekezet, hanem Jézus felé is? Erdélyi gyülekezet...
 • 2024. május 15., szerda

  Munkatársunk, Parti Judit a Média a Családért díj április jelöltje portálunkon megjelent Sosincs késő az igenhez című írásával.
 • 2024. május 15., szerda

  Az Apakulcs 2022 és 2023 után 2024-ben is meghirdeti az Apa ezerrel! pályázatot.
 • 2024. május 14., kedd

  A 2024. pünkösdi száma a Szentlélek mai munkájáról tudósít.
 • 2024. május 14., kedd

  Az Intézményi lelkipásztori állás 2024. augusztus 1-től töltendő be a budapesti teológián.
 • 2024. május 13., hétfő

  Sárbogárdon egykori lelkészük századik születésnapjáról emlékeznek meg május 25-én. Az ünnepre készülve Szabó Miklós és Jákob Mihály segítségével idéz...
 • 2024. május 13., hétfő

  Elhelyezték az Építőipari Nívódíj tábláját a budapesti Ráday Ház falán.