Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Házas kör

házaspár

 

"egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek" 1Pt 1,22

 

2018. február 11-én kezdődik a „Házasság hete" országos programsorozat, amelyhez mi is csalatkozunk három helyi eseménnyel.

1, Február 11-én, vasárnap az istentiszteleten lehetőségünk lesz átismételni, felidézni és akár megerősíteni a református házassági eskü szövegének segítségével a házassági fogadalmunkat. Az istentisztelet végén előrejöhetünk az úrasztalához, vagy a padban is maradhatunk, - tetszés szerint. Ezt követően (közösen) kap áldást mindenki. Mivel a házassági fogadalom személyes kérdésekről szól, annak megerősítése, felidézése akkor sem felesleges, ha csak a házaspár egyik „fele” tud itt lenni az istentiszteleten. A szöveget itt-ott igazítottuk, hiszen a házasság múlt időben történt meg, de a fogadalom tartalma most is érvényes.A szöveget itt már el lehet olvasni.
Szeretettel várunk mindenkit!

Házassági eskü:

Férj esküje
Én (férj neve) esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy (feleség neve)-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből vettem el őt Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem ebben megsegítsen. Ámen.


Feleség esküje
Én (feleség neve) esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy (férj neve) -t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből mentem hozzá, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem ebben megsegítsen. Ámen.

2, Vasárnap az istentiszteleten együtt is, külön imádságban könyörgünk a házasságban élőkért. De nemcsak a most házasokért, hanem azokért is, akik most keresik társukat, akiket megsebzett a válás, vagy özvegyként élnek. Imádkozzunk önmagunkért, és mindazokért, akik fontosak nekünk! Legyünk együtt részesei ennek az Isten elé járulásnak!

3, Szerdán (2018. február 14-én), 18 órától a gyülekezeti terembe várjuk a házaspárokat házas bibliakörbe! Ezen az egy-másfél órás alkalmon Isten kijelentéséből keressük az útmutatást és imádkozunk házastársunkért. Szeretettel hívunk mindenkit! Próbáljuk meg szabaddá tenni ezt az estét Isten és egymás számára! Nem készülünk vendégséggel, de ha valaki tud hozni valamit, elfogadjuk és feltálaljuk.

Kérem, hogy aki tervez jönni, segítse az előkészítést azzal, hogy ezen az űrlapon jelzi. A visszajelzés nem feltétele a részvételnek!
Az űrlap arra is szolgál, jelezzük, hogy ez az időpont ugyan most nem jó, de a későbbiekben szívesen csatlakoznánk.

Köszönjük, ha visszajelez! >>>

 

 

 

Deák Zoltán imádságával és vezetésével könyörögtünk 2015. február 15-i istentiszteleten a Házasság Hetében:

"Mennyei Urunk, kegyelmes Édesatyánk. Te azt kéred tőlünk az Igében, hogy mindenért hálát adjunk Neked. Köszönetet mondjunk a jó adományaidért, amellyel méltatlanokat és érdemteleneket megajándékoztál, és megajándékozol. Olyan sokszor elfelejtkezünk leborulni. Köszönjük, hogy most különösképpen is felhívtad a keresztyén emberek figyelmét a szent házasság átgondolására, áldásainak elfogadására.

Te mondtad, amikor az első embert megteremtetted, hogy „nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt," és mellé teremtetted az asszonyembert, hogy szaporodni és sokasodni tudjanak. Létrehoztad a legszorosabb lelki és testi életre vonatkozó legfontosabb közösséget, a házasságot. Azóta lett isteni paranccsá és ugyanakkor a természet rendjévé is, hogy „elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté!"

Az évezredek múlása, a legeslegújabb szabadszellemű irányzatok és tanítások nem gyengíthetik meg az általad rendelt intézményt. Sajnos világjelenség, amit ma nagyon sokan gyakorolnak, és ezt mondják: Együtt lenni, de nem házasságban élni. Urunk, szabj határt ennek a szabados gondolkodásnak, és életgyakorlatnak.  Ne engedd ezt a felelőtlenséget se országunkban, se máshol a világban.

Mert olyan jó házasságban élni. Az örömöket, bánatokat őszintén egymással megosztani. Egymást tiszta szívből szeretni. Igen. Egy mást!! Egy másik embert, egy más valakit, aki nem olyan, mint én, akinek a gondolatai nem egyeznek sokszor az enyémmel, vele mégis egyességre jutni. És ha ez mégsem akar sikerülni, figyelmeztessen az Ige: A nap soha ne menjen le a ti haragotokkal. Nem elvárni valamit a másiktól, nem uralkodni felette, hanem sokkal inkább adni, felülről való szeretettel, ez a házasság szent titka.

És amikor a házasság köteléke családdá magasztosul, és a szerelemből kapott gyermek, gyermekek ajándéka külön, ráadásként adatik Tőled, Mindenható Istenünk, akiket gyümölcsként helyezel a szülők kezébe, hogy neveljék, gondozzák, tanítsák. Te ott vagy mindig láthatatlanul, de valóságosan, és amit az ember elront, amit mi elhibázunk, azt rendezed, a helyére teszed. Ezt a gondviselő atyai jóságot is megköszönjük.

Akik házasságban élhetünk, a szeretet, hűség, kitartás, megbocsátás, a másik igazának elfogadása, Tőled való erőként adatott meg mindig. Ez is a Te kegyelmed munkája. Legyen áldott érte a Te neved. Akik pedig még házasság előtt vannak, azok merjék életüket, jövőjüket, jövendőbeli párjukkal együtt egészen Reád bízni.

Imádkozunk azokért is, akik már nem élhetnek házastársukkal együtt. Valamelyikük elment a minden élők útján. Az itt maradt özvegyet, feleséget, vagy férjet, vedd oltalmadba. Különös figyelmed legyen reájuk. Soha ne érezzék az egyedüllét keserűségét. De könyörgünk a más okok miatt széttört házasságok áldozataiért is. Ahol a nagy szétdobáló, az Ördög végezte akna munkáját, és elszakította azokat egymástól, akik szép reményekkel indultak el a közös úton. Öleld át jóságos könyörületeddel őket.

Urunk, Istenünk! A szokottnál most intenzívebben foglalkoznak mindenhol a házasság intézményével, fontosságával. Kérünk Téged, gyümölcsöztesd ezt a jó törekvést, hogy a Te rended szerint éljék az emberek életüket, párban, férfi és nő kapcsolatban, a házasság tiszta közösségében. Az Úr Jézus Krisztus szent nevéért kérünk, hallgasd meg alázatos kérésünket!  Ámen."

 

Imádság a házaspárokért – 2015. február 15. Vasárnap a 10.00 óra


A vasárnapi istentiszteleten imádkozunk a házasságban élőkért, és a jegyesekért. Így csatlakozunk a „Házasság Hete” országos rendezvénysorozathoz. Az istentiszteleteken rendszeresen imádkozunk a magányosokért, betegekért, gyászolókért, és más krízishelyzetbe került testvéreinkért. Most kifejezetten a házasokért fogunk könyörögni, tudva, hogy nagyon is ráfér Megváltó Urunk támogatása házasságunk mindennapjaira. Erre az alkalomra Deák Zoltán nyugdíjas lelkipásztort kértem, hogy imádsággal szolgáljon a záró imához kapcsolódva. Több mint ötven év házasság és a hosszú lelkipásztori szolgálata folyamán megtapasztalhatta és megismerhette a házasság örömeit és próbatételeit. Hívom a házasokat és jegyeseket, hogy vele együtt, az ő vezetésével imádkozzunk vasárnap együtt is kapcsolataink megerősítéséért, és megújulásáért!
Mi tarthatna vissza bennünket, hogy Istent hívjuk be az életünkbe, hogy házasságunkat megőrizhessük, sőt kapcsolatunkat erősebbé tegyük áldásával?

 

***   ***   ***

 

Legközelebbi alkalom:

2014. február 15. Szombat 15.00 óra

 

2013. április 27. Szombat 15.00 óra

Folytatjuk (és befejezzük) az előző alkalommal megkezdett témát.

Szombaton, 2013. január 26-án, 15.00 órától lesz a Házas kör következő alkalma. Elsősorban a gyermekesek miatt választottuk a hétvégi időpontot.
Téma: Isten házasságterve
Dr. Pálhegyi Ferenc református pszichológus megfogalmazását választottam címnek, mert jól kifejezi, hogy a házasság Isten teremtési rendjében tervezett közösség.
A rövid bevezető előadást beszélgetés követi.
Szeretettel várunk minden házaspárt (akár a pár egyik felét egyedül is) és minden jegyespárt!

 

2012. december 13. Csütörtök 18.00
Gyülekezeti teremben

Egy házasságról készült filmet nézünk meg és azt követően megvitatjuk. A film egy házaspár nehéz időszakát mutatja be, amelyben dönteniük kell a jövőjükről.

 

Néhány gyakran felmerülő kérdés:


Kiket várunk a Házas körbe? – Házasokat. Kortól függetlenül. Illetve házasságra készülő jegyeseket. Nem általában párkapcsolati kérdésekkel, hanem – bibliai alapokon – a házasság kérdéseiről, kihívásairól, problémáiról, és megoldási lehetőségekről foglalkozunk.


A problémás házaspárokat hívjuk? – Nem kifejezetten, ez nem terápiás csoport. Természetesen mindenkit várunk, de inkább preventív jellegűnek szánjuk. Egyik ismerősöm így fogalmazta: „ Ha baj van azért; ha nincs baj, azért”


A házasságunk titkairól kell beszélni mások előtt? – Nem, sőt az lesz a jellemző, hogy más példákat ismerünk meg. A továbbgondolás már otthoni feladat.
Mit várunk a programtól? – Azt, hogy a házasságok tűzállóbbak lesznek, mi pedig felvértezettek a nehézségekkel szemben. Azt várjuk, hogy erős, a felmerülő gondokat megoldani tudó házasságunk lesz – ezután is.


Szükséges-e, hogy a résztvevők mind gyülekezeti tagok legyenek? – Nem szükséges, lehet másokat is hívni. A vallásilag vegyes házasságban élőket különösen nagy szeretettel hívjuk!


Mibe kerül a részvétel? – Ingyenes, mint a többi helyi gyülekezeti program. Természetesen persely (adakozási lehetőség van), mint a többi helyi gyülekezeti programon.

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 249, összesen: 904616

 • 2024. február 27., kedd

  Gondoltál már regényre úgy, mint lelkigondozói eszközre? Pedig elég, ha jó kézbe kerül és máris azzá válik. A papné polca sorozatunk második részében ...
 • 2024. február 27., kedd

  „Ha botrányba keveredünk, akár okozzuk, akár elszenvedjük, széthullik az egymás iránti bizalmunk, eltiltjuk szívünktől a reményt, a bocsánatkérést (ny...
 • 2024. február 26., hétfő

  Miként teremtenek lehetőséget a hitviták az egyén közösségbe történő beilleszkedésére? Többek között erre is keresték a választ a Glossza című podcast...
 • 2024. február 25., vasárnap

  Életforma, terápia és örömforrás – mindez a népzene Szentes Anett szerint, aki hegedűt, citerát, népi éneket és szolfézst tanít Pécsen, emellett presb...
 • 2024. február 22., csütörtök

  Somogyi Péter dunamelléki lelkészi főjegyző gondolatai
 • 2024. február 21., szerda

  A labdarúgás örömében osztoznak a hétfő esténként meccset játszó budapesti lelkészek. A csapat mindig változik, ám a lelkészfoci hagyománya már több m...
 • 2024. február 21., szerda

  Hogyan formálhatjuk bibliaolvasóvá a következő nemzedéket? Lelkészek, hittanoktatók, vallástanárok keresték közösen a választ.
 • 2024. február 20., kedd

  Az Élő Igének ki kell hatnia minden tevékenységünkre – állítja Hajdú Zoltán Levente, akit az idei tematikus év pályázati és egyéb lehetőségeiről kérde...
 • 2024. február 19., hétfő

  Főigazgatói pályázat
 • 2024. február 16., péntek

  Az ember általában szereti megspórolni a szenvedést, pedig küzdelmek nélkül nincsen fejlődés, a változás pedig része valóságunknak. Tapolyai Emőke gon...