Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Presbiterek

 

Gyülekezetünk presbitériuma 2021.

Lelkipásztor: Battyányi Géza

Gondnok: Veres Sándor

Presbiterek:

1. Balla Hunor
2. Baross Csongor
3. Czirok Árpádné
4. Csonka Attila
5. Deák Zoltán Zsigmond
6. Kiss Károly
7. Ligeti Zsuzsa
8. Makrai-Kis Zoltán
9. Nagy Ferenc
10. Oberst Antal
11. Puxbaum Jenő
12. Somogyi Sándor
13. Szeles Béla
14. Veres Sándor
15. Vida Csongor

Pótpresbiterek:

1. Fülöp Áron
2. Mayer Mária
3. Petri Péter
4. Szécsi László

**********          **********          *********

Presbiter és főgondnok választás 2017.

Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség Presbitériuma 2017. október 25-én tartott gyűlésén, a választási bizottság ajánlásának figyelembevételével megállapította az egyházi törvényeink szerint sorra kerülő presbiterválasztásra a jelöltek listáját.
A jelöltek 2017. november 19-én mutatkoznak be az istentiszteleten, a választás egyházközségi közgyűlés keretében 2017. november 26-án, az istentiszteletet követően történt.
Gyülekezetünk 16 presbitert, 4 pótpresbitert, és egy főgondnokot választ.

Presbiter jelöltek:

1. Balla Hunor
2. Baross Csongor
3. Czirok Árpádné
4. Csonka Attila
5. Deák Zoltán Zsigmond
6. Hoffer Gábor, Dr
7. Kiss Károly
8. Ligeti Zsuzsa
9. Makrai-Kis Zoltán
10. Nagy Ferenc
11. Oberst Antal
12. Puxbaum Jenő
13. Somogyi Sándor
14. Szeles Béla
15. Veres Sándor
16. Vida Csongor

Pótpresbiter jelöltek:

1. Fülöp Áron
2. Mayer Mária
3. Petri Péter
4. Szécsi László

Főgondnok jelölt:

Veres Sándor

 

Presbitereink 2018-2024.

 

Balla Hunor

 

Balla Hunor

Szamosújváron születtem, Erdélyben, ott kereszteltek meg és ott is konfirmáltam. Református családban nőttem föl, keresztyénnek neveltek.
7-8 éve járunk a feleségemmel, a Csillaghegyi gyülekezetbe, ahol családra találtunk. Isten kegyelméből, született két kislányunk, akiket szintén szeretnénk keresztyén nevelésben részesíteni, ami egy szerető gyülekezet nélkül nem megy.
A presbiteri jelölést nagy megtiszteltetésnek érzem, igyekszem Isten dicsősségére fordítani mindazt, amit tőle kaptam, hallottam.

 

 

Baross Csongor

1979-ben költöztünk Csillaghegyre, azóta kötődöm a környékhez és tartozom a gyülekezetbe. Feleségemmel, Judittal itt kötöttünk házasságot 2001-ben, és gyermekeinket is itt keresztelték,  Most Budakalászon élünk feleségemmel és hét gyermekünkkel. 2006. év óta vagyok a gyülekezet presbitere, és nagy megtiszteltetésnek vettem a mostani jelölést is, és a következő időszakban is szívesen szolgálnám a gyülekezetet.

 

 

Czirok Árpádné

A keresztyén ember útját szeretném járni, Jézust követni, Róla bizonyságot tenni. A szolgálatom helye a csillaghegyi gyülekezet, itt vagyok kisegítő beosztott lelkész. Az elmúlt két ciklusban presbiter voltam. A gyülekezeti diakónia munkáját szeretném erősíteni.

Csonka Attila


Csonka Attila vagyok, építőmérnök. Csillaghegyen születtem, ebben a templomban kereszteltek meg. Azonban két év sem telt el amikor átköltöztünk Pestre. Csillagheggyel való kapcsolatom azonban mindvégig megmaradt az összes szünidőmet itt, a nagyszülőknél töltöttem.
A nem rendszeres templomba járáson kívül sokáig nem volt szorosabb kapcsolatom az egyházzal és a Városliget fasori „nagyifiben” kezdtem aktív egyháztaggá válni, ami a huszonöt-harminc éves korosztályt jelentette. Itt választottak később presbiterré is. Huszonöt éves házas vagyok.
Tizenhat éve sikerült visszaköltözni Csillaghegyre. Második lányunk már itt született. Deák Zoltán nagytiszteletű úr felkérésére vállaltam itt is a presbiteri szolgálatot. Gondnokként az építési és egyéb műszaki feladatokban dolgozom. Ebben az időszakban – Istennek legyen hála érte – a templomon nagy felújításokat tudtunk elvégezni ráadásul gyorsabb ütemben mint, azt előtte gondoltuk volna. Maradtak azonban még további feladatok ezen a téren az elkövetkező gondnok szolgálatára is, elsősorban a templom belső felújításánál.
Az elmúlt időszakban a zsinat építésügyeiben is egyre többet dolgozom.
A Presbiteri Szövetségben az amerikai kapcsolatokért vagyok felelős.

 

Deák Zoltán

Deák Zoltán Zsigmond

Nős vagyok két fiúgyermek édesapja. Második presbiteri ciklusomat kezdem, és Isten segítségével remélem, el tudom végezni a rám bízott feladatokat.

 

Dr. Hoffer Gábor

Hoffer Gábor dr.

2006-ban költöztem családommal Csillaghegyre, s azóta járunk a gyülekezetbe. Debrecenben konfirmáltam, s 1999-ben nősültem, két kislányunk és két kisfiúnk született, akiket már itt is kereszteltünk. Jelenleg háziorvosként és szakértőként dolgozom. Feleségem angoltanár, rendszeresen segít a gyülekezeti játszóházak szervezésében. Nagy megtiszteltetésnek érzem a felkérést, s Isten segítségével továbbra is igyekszem hasznos tagja lenni a gyülekezetnek, így segítve annak további gyarapodását, épülését.

 

Kiss Károly

Kiss Károly

Hitben újra és újra megújulva, Krisztus követőként tudom elképzelni szolgálatomat a gyülekezetünkben. 
Kérem az Urat, ehhez adjon erőt, bölcsességet, egymásra figyelést, hogy alázatban tudjuk őt szolgálni.

 

 

Ligeti Zsuzsa

Isten kegyelméből 12 éve vagyok a gyülekezet tagja. Nincs semmim, amit ne Tőle kaptam volna. Többek között egy kisebb családot szüleimmel, 3 gyermekünkkel és társaikkal, négy unokával. Valamint a nagyobb családot a gyülekezetemet is családomnak tekintem. Úgy gondolom a dolgom minden körülmények között Isten dicsőítése, a kapott szeretet továbbadása, a rendelkezésre állás és a szolgálat. Amíg ezt Isten kegyelméből tehetem addig szívesen teszem, hisz az erőt is Tőle kapom hozzá.

 

 

Makrai-Kis Zoltán

Mérnök közgazdász vagyok, több mint húsz éve dolgozom az építőiparban. Sok éve már családommal együtt a csillaghegyi református gyülekezethez tartozunk, ahol egy élő lelki közösség tagjai lehetünk. Presbiterként folytatni kívánom szolgálataimat, melyeket eddig is örömmel végeztem.

 

Nagy Ferenc

Nagy Ferenc

1981 óta élek Csillaghegyen, de családi kötődések miatt az Újpest-Újvárosi Gyülekezetbe jártunk, ahol régebben Apám, és testvérem is presbiterként szolgált. Engem is ott kereszteltek, ott konfirmáltam, és gyermekeinket is ott keresztelték. Hat gyermekünk közül már csak a két legkisebbel élünk együtt.  Zsófi és Márti lányunk már Csillaghegyen konfirmált, mindketten Szentendrén jártak egyházi iskolába. Hat unokánk van, és alig telik el úgy hétvége, hogy ne lenne valami családi összejövetel.  Feleségemmel együtt, saját kis cégünkben dolgozunk Szentendrén.  Egyedi, főleg fémből készült reklám és ajándéktárgyakat készítünk. Erőnkhöz képest, eddig is szolgáltuk a gyülekezetet.  Presbiter jelöltnek lenni nagy megtisztelés, remélem Urunk segítségével és dicsőségére, el tudom majd látni a reám váró szolgálatot.

Oberst Antal

Több, mint tíz éve vagyok a gyülekezet tagja. Barátaim gyermekkoruk óta csillaghegyi reformátusok, ők invitáltak először ifire, aminek eredményeként itt konfirmáltam.
Isten jelenléte és szeretete folyamatason megérint, hálát adok szerető családomért, két gyönyörű gyermekemért (akiket szintén itt keresztelt Battyányi Géza lelkész úr), és nem utolsó sorban egész életemért.
Épületgépészmérnök vagyok, remélem, munkám során kialakított gyakorlatias szemléletem, munkabírásom alkalmassá tesz a gyülekezet szolgálatára, igyekszem méltó lenni a megtisztelő jelölésre.

 

Puxbaum Jenő

1948-ban Győrben születtem. Foglalkozásom: építőmérnök. 1987-ben költöztem a Római lakótelepre, így kezdtünk el járni a Csillaghegyi Gyülekezetbe. Itt érintett meg Isten Igéje, s 1993-ban felnőttként konfirmáltam, s ezzel még közelebb kerültem az Úrhoz. Fiunk, Tamás is itt konfirmált 1996-ban. 
A gyülekezet bizalmából presbiter lehettem az előző három ciklusban, s köszönöm, hogy újra jelöltek a presbiteri tisztségre. Ha a gyülekezet is elfogad, továbbra is, főként a műszaki problémák megoldásában tudnék segíteni, valamint szeretném továbbra is, feleségemmel együtt a gyülekezet kórusában dicsérni az Urat. Az Úr segítségével szeretnék szolgálni a gyülekezetben, tőle kérve újra erőt és útmutatást mindenben.

 

Somogyi Sándor

Somogyi Sándor

Korábban Rómaifürdőn laktam családommal együtt, így területileg is idetartóztunk, azonban elköltözésünk óta is a gyülekezethez tartozónak érezzük magunkat. 3 gyermekem itt konfirmált. 1987 óta vagyok a gyülekezet presbitere, később jegyzője is. 8 éve vagyok a Bp. Északi Református Egyházmegye tanácsosa és 3 éve a Zsinat tagja.
Szeretném, ha Isten továbbra is méltóvá és alkalmassá tenne a Református Egyház, az Ő népe szolgálatára!

Szeles Béla

2012 decemberében költöztünk Budapestre, a Nánási útra feleségemmel. Korábban Kisvárdán éltünk és az ottani gyülekezet tagjai voltunk. Az Úr Isten a Csillaghegyi Gyülekezetbe vezetett, hála érte. A gyülekezetben megtaláltunk és megkaptunk mindent: Isten igéjét, testvéri szeretetet és közösséget, szinvonalas programokat, új barátokat. Igyekeztünk gyorsan bekapcsolódni a gyülekezeti életbe. Gépészmérnökként dolgoztam a TUNGSRAM-nál és műszaki képességeket kaptam az Úrtól, így rendszeresen végzek karbantartói munkákat úgy a templomban mint környékén. Látogatjuk a gyülekezet alkalmait és a szervezett programokat. Feleségem óvónő, lányom gépészmérnök, fiam pénzügyi szakember. Az Isten 3 lány és 1 fiú unokával ajándékozott meg minket. Nagy megtiszteltetés, hogy presbiteri jelölést kaptam. Mindent megteszek azért hogy szolgálatommal hozzájárulhassak Isten dicsőségéhez ebben a gyülekezetben.

 

Veres Sándor

Veres Sándor

Édesapámról írták: „Életét és munkáját a biblikus gondolkodás, a lelkes igehirdetés, és a rábízottak végtelen szeretete jellemezte". Ezt az örökséget kell továbbvinnem a Csillaghegyi Református Egyházközség tagjaként, s ha a közösség arra elhív, presbiterként. A Szentírás üzenetével, a Szentlélek segítségével szolgálni, a szeretetet visszatükrözni. A továbblépés útja a hibák, bűnök őszinte megvallása és Isten bűnbocsátó kegyelmének elfogadása. Ezzel a kegyelemmel induljunk együtt a szolgálatban!

 

Vida Csongor

Csillaghegyen születtem és itt is nőttem fel. Édesanyám a mai napig Csillaghegyen él és gyülekezeti tag. Kőbányán konfirmáltam. Gyermekeim itt konfirmáltak.
12 éve Zoli bácsi felkérésére és a gyülekezet bizalmát élvezve presbiterként szolgálhatok. Örömmel vettem tudomásul az ismételt jelölést. Szeretem a kihívásokat és a munkát, főleg ha ez Istennek tetsző és az Ő dicsőségére szolgál.
Isten áldását kérem az új presbitérium működésére. Az elmúlt 12 év bebizonyította, hogy az aktív gyülekezeti tagok munkája legalább olyan fontos, mint a presbiteri szolgálat. Néhányukat most presbiterjelöltként köszönthetjük. A gyülekezet segítségével, a presbitertársaim szolgálatával most újabb feladatok elvégzésére nyílhat meg a lehetőség.

Pótpresbitereink:

Fülöp Áron

1986-ban költöztünk szüleimmel Csillaghegyre, azóta vagyok a gyülekezet tagja. Tíz éves koromban tértem meg Istenhez Biatorbágyon egy gyerektáborban. Felnőttként most történelmet tanítok és boldog vagyok, hogy "tananyagként" beszélhetek a gyerekeknek az élő Jézusról. Csillaghegyen konfirmáltam és jártam ifire is. 2006-2011 között a gyülekezet presbitere is voltam. Feleségem is a gyülekezet tagja és kislányunkat idén nyáron keresztelhettük meg templomunkban. Megtisztelő, hogy pótpresbiternek jelöltek.

 

Mayer Mária

Mayer Mária vagyok, nyugdíjas pedagógus, és 1995. augusztusától vagyok a Csillaghegyi Református Gyülekezet tagja. Nagyon meghatározó volt számomra Deák Zoli bácsi, és felesége Zsuzsa családias fogadtatása. Körömi Erzsike néni, és Havasi Erzsike testvéri szeretete is megragadott, s ilyen fogadtatással első perctől itthon éreztem magam, s ez ma is így van. 12 évig szolgáltam az iratmissziós asztalnál az ÚR dicsőségére. 23. éve veszek részt az iskolánkban áldott VISZ-es szolgálók által tartott örömhír-, és tini klubok szervezésében, és segítőként ma is ott vagyok. Most várom az Úr jelzését, hogy a szolgálat mely területén akar engem látni? Amit már megértettem, az az, hogy minél több testvért kapacitáljak Cursillon való hitmélyítő alkalmon való részt vételre. Áldás, békesség!

 

Petri Péter

1958-ban születtem Budapesten. Az Óbudai Református Egyházközségben kereszteltek, ott is konfirmáltam. Gimnáziumi éveimet a Debreceni Református Kollégiumban töltöttem, majd fényképészetet tanultam. Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben dolgozom 38 éve mint orvosi fényképész-grafikus. Három gyermekünk közül kettő egyetemista a harmadik a Kecskeméti Református Gimnáziumban végzős diák. Húsz éve költöztünk a Pók utcai lakótelepre, azóta vagyok a gyülekezet tagja.

 

Szécsi László

Kora gyermekkoromat vidéken és vidéki nagyobb városokban töltöttem, Budapestre csak 1988-ban költöztem fel a családommal. Középiskolai és egyetemi tanulmányaimat már a fővárosban végeztem. Első felsőoktatási végzettségem során tanári diplomát szereztem, majd egy kis tapasztalatszerzés után a második egyetemi tanulmányaim után, közgazdasági végzettséget kaptam. Munkám során jelenleg is a közgazdasági diplomám használom. Nagyszüleim és szüleim a régi rendszer idején is amennyire tudták, megtartották vallásukat, de mindig odafigyeltek, hogy a megfelelő hitet továbbadják gyermekeiknek is. Feleségemmel, Veronikával, aki velem együtt felnőttként itt, Csillaghegyen konfirmált, két gyermeket nevelünk. Lányom, Virág jelenleg konfirmációs oktatásra jár és jövőre fog fogadalmat tenni. Fiam, Ádám jövőre kezdi az oktatást, hogy majd később ő is a hitünkre fogadalmat tehessen. A pótpresbiteri tisztségre kértek fel és remélem, hogy ezzel a megtisztelő feladattal szolgálhatom a gyülekezetünket.

 

*********         *********        *********

_Jelöltjeink

Presbiter és gondnok választás 2011.

Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség Presbitériuma 2011. október 16-án tartott gyűlésén, a választási bizottság ajánlásának figyelembevételével megállapította az egyházi törvényeink szerint sorra kerülő presbiterválasztásra a jelöltek listáját.
A jelöltek 2011. november 13-án mutatkoztak be az istentiszteleten, a választás egyházközségi közgyűlés keretében 2011. november 20-án, az istentiszteletet követően történt.
Gyülekezetünk 16 presbitert, 4 pótpresbitert, két gondnokot és egy főgondnokot választott.

Presbitereink 2012 - 2018

Baross Csongor

Baross Csongor

1979-ben költöztünk Csillaghegyre, azóta kötődöm a környékhez és tartozom a gyülekezetbe. Feleségemmel, Judittal itt kötöttünk házasságot 2001-ben, és gyermekeinket, Csanádot, Kata Boglárkát, Borókát, Kendét is itt keresztelték, és hamarosan Gyulát is itt fogják. Most Budakalászon élünk. 2006. év óta vagyok a gyülekezet presbitere, és nagy megtiszteltetésnek vettem a mostani jelölést is, és a következő időszakban is szívesen szolgálnám a gyülekezetet.

Baross Szabolcs

Baross Szabolcs missziói gondnok

1981 óta vagyok a Csillaghegyi Gyülekezet tagja, 24 éve presbiter. Négy fiam van, 11 unokám. Formailag nyugdíjba mentem, de továbbra is dolgozom, vezetési tanácsadással és oktatással foglalkozom. Szeretem a munkát, és a dolgos embereket. Megtiszteltetésnek veszem presbiteri tisztségre való jelölésemet. Szívesen végzek szervezői, megvalósítói munkát Isten dicsőségére, a Gyülekezet javára.

Czirok Árpádné

Czirok Árpádné

A keresztyén ember útját szeretném járni, Jézust követni, Róla bizonyságot tenni. A szolgálatom helye a csillaghegyi gyülekezet, itt vagyok kisegítő beosztott lelkész. Az elmúlt két ciklusban presbiter voltam. A gyülekezeti diakónia munkáját szeretném erősíteni.

 

Csonka Attila

Csonka Attila gondnok

Csonka Attila vagyok, építőmérnök. Csillaghegyen születtem, ebben a templomban kereszteltek meg. Azonban két év sem telt el amikor átköltöztünk Pestre. Csillagheggyel való kapcsolatom azonban mindvégig megmaradt az összes szünidőmet itt, a nagyszülőknél töltöttem.
A nem rendszeres templomba járáson kívül sokáig nem volt szorosabb kapcsolatom az egyházzal és a Városliget fasori „nagyifiben” kezdtem aktív egyháztaggá válni, ami a huszonöt-harminc éves korosztályt jelentette. Itt választottak később presbiterré is. Huszonöt éves házas vagyok.
Tizenhat éve sikerült visszaköltözni Csillaghegyre. Második lányunk már itt született. Deák Zoltán nagytiszteletű úr felkérésére vállaltam itt is a presbiteri szolgálatot. Gondnokként az építési és egyéb műszaki feladatokban dolgozom. Ebben az időszakban – Istennek legyen hála érte – a templomon nagy felújításokat tudtunk elvégezni ráadásul gyorsabb ütemben mint, azt előtte gondoltuk volna. Maradtak azonban még további feladatok ezen a téren az elkövetkező gondnok szolgálatára is, elsősorban a templom belső felújításánál.
Az elmúlt időszakban a zsinat építésügyeiben is egyre többet dolgozom.
A Presbiteri Szövetségben az amerikai kapcsolatokért vagyok felelős.

Deák Zoltán

Deák Zoltán Zsigmond

Nős vagyok két fiúgyermek édesapja. Második presbiteri ciklusomat kezdem, és Isten segítségével remélem, el tudom végezni a rám bízott feladatokat.

Faggyas Sándor

Faggyas Sándor

Huszonegy éve költöztünk családommal a Római lakótelepre, feleségemmel körülbelül tizenöt éve járunk rendszeresen a Csillaghegyi templomba, azóta érezzük úgy, hogy a gyülekezethez tartozunk. Fiamat itt kereszteltük, és mindkét gyermekünk itt konfirmált, fiatal felnőttként ők is a gyülekezet tagjai. Foglalkozásom több mint harminc éve újságíró, szerkesztő, munkám keretében rendszeresen írok cikket a Reformátusok Lapjába, időnként a csillaghegyi gyülekezet életéről is. Deák Zoltán előző lelkipásztor hívására és a gyülekezet választása alapján 2001 óta vagyok presbiter. Bár sok testvért nálam méltóbbnak és alkalmasabbnak tartok e fontos szolgálat hűséges és alázatos szívű ellátására, ha az Úr Jézus elhív és elküld, és a gyülekezet megválaszt, továbbra is vállalom tehetségem, erőm és időm szerint a rám bízott missziót, annak tudatában, hogy emberé a munka, Istené az áldás, és Krisztus nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Karácsonyi Zoltán

Karácsonyi Zoltán templomgondnok

Óbudán lakunk, de feleségemmel együtt már több éve itt találtunk új lelki otthont. Az előző két ciklusban is presbiter voltam. Minden munkában segítettem, de elsősorban az istentiszteletek, Úrvacsora osztások, keresztelések, ünnepségek feltételeit, és szervezési lebonyolítását segítettem. Hálát adok Istennek, hogy már több mint egy éve egyetlen vasárnapi istentiszteltről sem kellett elmaradnom. Örvendezek az Úrban, hogy én nyithatom ki a templomot, én készíthetem az Isten házát a hívek fogadására. Ha a gyülekezet ismét megbíz a presbiteri szolgálattal, úgy Isten segítségével teljes szívemből és teljes erőmből szolgálni fogok.

Kurcz Ádám

Kurcz Ádám

1982-ben születtem Budapesten, 2008-ban házasodtam meg. Akkor költöztünk a III. kerületbe, azóta járok ebbe az első pillanattól nagyon barátságosnak, családiasnak érzett gyülekezetbe, illetve az énekkarba. Munkahelyem az MTA nyelvtudományi intézete, ahol A magyar nyelv nagyszótárán dolgozom, szócikkeket írok. Feleségem katolikus, egyházzenész: karvezetéssel és középkori kódexekkel foglalkozik. Mindig szívesen veszek részt a gyülekezet alkalmain, és keresem, hogy lehetnék a közösség hasznára. Szeretnék engedelmes tagja lenni a Jó Pásztor nyájának. A presbiteri jelölést nagy megtiszteltetésnek érzem. Remélem, hogy ebben a csapatban még elkötelezettebben járulhatok hozzá a gyülekezet épüléséhez.

Ligeti Zsuzsanna

Ligeti Zsuzsa

Isten kegyelméből 7 éve vagyok a gyülekezet tagja. Nincs semmim, amit ne Tőle kaptam volna. Többek között egy kisebb családot szüleimmel, 3 gyermekünkkel és társaikkal, mindjárt 3 unokával. Valamint a nagyobb családot a gyülekezetemet is családomnak tekintem. Úgy gondolom a dolgom minden körülmények között Isten dicsőítése, a kapott szeretet továbbadása, a rendelkezésre állás és a szolgálat. Amíg ezt Isten kegyelméből tehetem addig szívesen teszem, hisz az erőt is Tőle kapom hozzá.

Nagy Ferenc

Nagy Ferenc

1981 óta élek Csillaghegyen, de családi kötődések miatt az Újpest-Újvárosi Gyülekezetbe jártunk, ahol régebben Apám, és testvérem is presbiterként szolgált. Engem is ott kereszteltek, ott konfirmáltam, és gyermekeinket is ott keresztelték. Hat gyermekünk közül már csak a két legkisebbel élünk együtt.  Zsófi lányunk már Csillaghegyen konfirmált, Tucsi (a kis Márti) most jár előkészítőre, mindketten Szentendrén járnak egyházi iskolába. Hat unokánk van, és alig telik el úgy hétvége, hogy ne lenne valami családi összejövetel.  Feleségemmel együtt, saját kis cégünkben dolgozunk Szentendrén.  Egyedi, főleg fémből készült reklám és ajándéktárgyakat készítünk. Erőnkhöz képest, eddig is szolgáltuk a gyülekezetet.  Presbiter jelöltnek lenni nagy megtisztelés, remélem Urunk segítségével és dicsőségére, el tudom majd látni a reám váró szolgálatot.

Puxbaum Jenő

Puxbaum Jenő

1948-ban Győrben születtem. Foglalkozásom: építőmérnök. 1987-ben költöztem a Római lakótelepre, így kezdtünk el járni a Csillaghegyi Gyülekezetbe. Itt érintett meg Isten Igéje, s 1993-ban felnőttként konfirmáltam, s ezzel még közelebb kerültem az Úrhoz. Fiunk, Tamás is itt konfirmált 1996-ban.
A gyülekezet bizalmából presbiter lehettem az előző két ciklusban, s köszönöm, hogy újra jelöltek a presbiteri tisztségre. Ha a gyülekezet is elfogad, továbbra is, főként a műszaki problémák megoldásában tudnék segíteni, valamint szeretném továbbra is, feleségemmel együtt a gyülekezet kórusában dicsérni az Urat. Az Úr segítségével szeretnék szolgálni a gyülekezetben, tőle kérve újra erőt és útmutatást mindenben.

Somogyi Sándor

Somogyi Sándor presbiteri jegyző

Korábban Rómaifürdőn laktam családommal együtt, így területileg is idetartóztunk, azonban elköltözésünk óta is a gyülekezethez tartozónak érezzük magunkat. 3 gyermekem itt konfirmált. 1987 óta vagyok a gyülekezet presbitere, később jegyzője is. 3 éve vagyok a Bp. Északi Református Egyházmegye és a Dunamelléki Egyházkerület tanácsosa.
Szeretném, ha Isten méltóvá és alkalmassá tenne a továbbiakban is a református egyház, az Ő népe szolgálatára.

Szederkényi csaba

Szederkényi Csaba

Hatvan évvel ezelőtt Csillaghegyen láttam meg a napvilágot, katolikusként kereszteltek, majd 10 évesen első áldozó lettem Tanulmányaim során közgazdász végzettséget szereztem s az elmúlt 30 évben különböző vezetői poziciókat láttam el. Hosszú ideig voltam a Hungexpo   Controlling Igazgatója, az UFI (Nemzetközi Vásárszövetség) delegáltja , a tervezett Budapest-Bécs Világkiállítás első pénzügyi vezetője. Kikapcsolódásként szívesen futottam maratonikat, végzek fizikai szakmunkákat.
Egy családi tragédia ismertetett meg a Nagytiszteletű Úrral közel 6 évvel ezelőtt. Csak egy vasárnapi Istentiszteletre hívott, de azóta védőnő feleségemmel és közgazdász lányommal szinte minden vasárnap részesei lehetünk a megváltó szeretetnek. A református hitben találtuk meg azt a többletet, amire hosszú ideje kimondatlanul is vágytunk. Tavaly együtt konfirmáltunk.
A megkeresést nagy megtiszteltetésnek érzem. Úgy érzem itt nem kiemelkedni kell, hanem közösen szolgálni. Szaktudásommal, német nyelvismeretemmel, praktikus ismereteim hasznosításával szeretném szolgálni a gyülekezetet, embertársaimat.

 

 


Veres Sándor

Veres Sándor főgondnok

Édesapámról írták: „Életét és munkáját a biblikus gondolkodás, a lelkes igehirdetés, és a rábízottak végtelen szeretete jellemezte”. Ezt az örökséget kell továbbvinnem a Csillaghegyi Református Egyházközség tagjaként, s ha a közösség arra elhív, presbiterként. A Szentírás üzenetével, a Szentlélek segítségével szolgálni, a szeretetet visszatükrözni. A továbblépés útja a hibák, bűnök őszinte megvallása és Isten bűnbocsátó kegyelmének elfogadása. Ezzel a kegyelemmel induljunk együtt a szolgálatban!

Vida Csongor

Vida Csongor

 

Csillaghegyen születtem, pontosabban a János kórházban, de 1 hét után ide kerültem és itt nőttem fel.  Édesanyám a mai napig Csillaghegyen él és gyülekezeti tag.   Kőbányán konfirmáltam. Jelenleg Szentendrén lakom feleségemmel és két gyermekemmel együtt. Gyermekeim itt konfirmáltak.  A szívem mindig csillaghegyi marad.
6 éve Zoli bácsi felkérésére és a gyülekezet megválasztása jóvoltából nagy megtiszteltetésként presbiterként szolgálhatok. Örömmel vettem tudomásul az ismételt jelölést. Szeretem a kihívásokat és a munkát.
Isten segítsége és megáldása nélkül a presbiteri munka sem végezhető el.  Munka pedig sok van. Hála Istennek most itt vannak a munkásjelöltek, akikkel, reménység szerint, nagyszerű csapatmunkával sikereket lehet elérni. Az elmúlt 6 év bebizonyította, hogy az aktív gyülekezeti tagok munkája legalább olyan fontos, mint a presbiteri szolgálat. Néhányukat most presbiterjelöltként köszönthetjük. A gyülekezet segítségével, a presbitertársaim szolgálatával most újabb feladatok elvégzésére nyílik meg a lehetőség, amivel Isten dicsőségére szolgálhatunk.    ...Szolgáljunk!

 

Pótpresbitereink

 

Dr. Hoffer Gábor

Hoffer Gábor dr.

2006-ban költöztem családommal Csillaghegyre, s azóta járunk a gyülekezetbe. Debrecenben konfirmáltam, s 1999-ben nősültem, két kislányunk és egy kisfiúnk született, akit már itt is kereszteltek. Jelenleg háziorvosként és szakértőként dolgozom. Feleségem angoltanár, rendszeresen segít a gyülekezeti játszóházak szervezésében. Nagy megtiszteltetésnek érzem a felkérést, s Isten segítségével továbbra is igyekszem hasznos tagja lenni a gyülekezetnek, így segítve annak további gyarapodását, épülését.

Kiss Károly

Kiss Károly

Hitben újra és újra megújulva, Krisztus követőként tudom elképzelni szolgálatomat a gyülekezetünkben.
Kérem az Urat, ehhez adjon erőt, bölcsességet, egymásra figyelést, hogy alázatban tudjuk őt szolgálni.

Petri Péter

Petri Péter

1958-ban születtem Budapesten. Az Óbudai Református Egyházközségben kereszteltek, ott is konfirmáltam. Gimnáziumi éveimet a Debreceni Református Kollégiumban töltöttem, majd fényképészetet tanultam. Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben dolgozom 32 éve mint orvosi fényképész-grafikus. 1982-ben nősültem, három gyermekünk közül kettő gimnazista: a Kecskeméri Református Gimnáziumban tanul. 1997-ben költöztünk a Pók utcai lakótlepre, azóta vagyok a gyülekezet tagja, Áron fiamat itt is kereszteltük 1999. november 14-én.

 

Zsótér Zsolt

1966-ban születtem Békéscsabán;  ugyanebben az évben kereszteltek  meg
Újkígyóson. Egyetemi tanulmányaimat Debrecenben végezetem. A gyülekezetbe 2009-ben érkeztünk. 2010-ben konfirmáltam a feleségemmel, Ginával együtt. Ugyanebben az évben került sor a házasságunk megáldására. Pilisborosjenőn lakunk, ami  sok évvel ezelőtt  a templomunkhoz tartozó település volt. Gyerekek: Ármin, Ágnes, Luca, Andrea,  Soma
Kutatóvegyészként és tudományos tanácsadóként dolgozom. Szabadidős tevékenységeim: olvasás, túrázás, szőlészet-borászat.
"A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon"  Kol 3, 16

 

 

Presbitereink 2006-2011.

Veres Sándor
főgondnok

Csonka Attila
gondnok

Baross Csongor

Baross Szabolcs

Czirok Árpádné

Csapó József

Deák Zoltán Zsigmond

Faggyas Sándor

Fülöp Áron

Karácsonyi Zoltán

Kiss Károly

Ligeti Zsuzsanna

Metzger Zoltán

Puxbaum Jenő

Somogyi Sándor
jegyző

Vida Csongor

 


2011. december 10. Szombat 10.00 óra: Missziói munkanap

Munkanap 2011 jan

A képre kattintva elérhetők a januári munkanap képei

Helyszín: Gyülekezeti terem

A Munkaterv Készítői Nap megrendezésének célja: 
Az előző év gyakorlatát folytatva legyen a presbiterek és az aktív gyülekezeti tagok 
közös feladata a Gyülekezet jövőjéről való gondolkodás és cselekvés.

Program
9.30 - 10.00 Gyülekezés, kávézás, asztaltársaságok képzése, elhelyezkedés asztaltársaságonként. 
10.00 - 10.20 Köszöntés, megnyitás, áhítat, imaközösség asztaltársaságonként.
10.20 - 10.40 A nap célja, programja, módszere.
10.40- 11.30 Asztaltársaságonként munkavégzés: 2011. év áttekintő értékelése, az egyes 
alkalmak, programok minősítése

· feladat kiadás, értelmezés, 
• 2011. év programonkénti, egyéni értékelése, minősítése, asztaltársaságonkénti megbeszélése.
11.30 - 12.20 A csoportmunkák eredményeinek ismertetése
• az értékelés és minősítés, valamint a változtatási javaslatok ismerte-tése, csoportonként,
• véleményeltérések jelzése a többiek részéről. 

12.20 - 13.00 Étkezési szünet: kenyér és víz :)
/vagy valami más.../

13.00 - 13.30 Céljavaslatok tétele megadott célcsoportokban
• egyéni céljavaslatok gyűjtése, gyűjtőívre helyezése,
• szavazás kiválasztással, jelöléssel, célcsoportonként.
13.30 - 13.45 Céljavaslatok ismertetése
• összegző ismertetés célcsoportonként, a legtöbb szavazatot kapott céljavaslatok kiemelésével,
• véleményeltérések jelzése. 
13.45 - 14.00 Hiányok és megerősítendők
• fakultatív megszólalások teljes csoportban,
• javaslatok rögzítése flip charton,
• felelősök, segítők, egyéni és csapat vállalások. 
14.00 - 14.30 Kiemelt programok
• ismertetés,
• részvételi szándék jelzése.
14.30 - 15.00 Presbiteri felelősség, munkamegosztás, aktivitás
• elvárások, javaslatok bárki részéről,
• átvehető megoldások közreadása. 
15.00 - 16.00 Kötetlen beszélgetés, felvetések kisebb, nagyobb csoportokban.

Minden testvérünket szeretettel várjuk!


 

 

A missziói munkanap képei elérhetők itt:
http://www.facebook.com/album.php?aid=46356&id=100000270788329&l=b5db3a258b

 

Presbiteri csendesnap 2011

 

 

2011. december 10. Szombat 10.00 óra: Missziói munkanap

 

Isten csillaghegyi munkatársai

 

Presbiteri csendesnapot tartottak a Budapest-Csillaghegyi református gyülekezetben 2011. március 26-án.  A presbiterek mellet a gyülekezet tagjai közül is többeket meghívtak erre a napra, a szolgáló munkatársakat, és azokat, akik szívesen kapcsolódnának be a gyülekezeti munkába. A nap jó lehetőség volt arra is, hogy közelebbi ismeretség alakuljon ki azok között, akik eddig csak az istentiszteleteken találkoztak egymással.

Battyányi Géza lelkipásztor a napi ige alapján szólt a kezdő áhítaton, a nap vezérmondata is innen származik: „Mert mi Isten munkatársai vagyunk" (1Kor 3,9). Kitért arra is, hogy Isten munkatársainak van feladata, de a munka eredménye mégsem az ember dicsősége vagy érdeme, mert „Isten, aki a növekedést adja."(1Kor 3,7). Az áhítat után bemutatkozás következett, majd Jézus tengeren járásának történetét dolgozták fel, rövid bevezető után három csoportban, a Mt 24,22-34 alapján. Az egész nap folyamán csoportokban folyt a munka, s az előadásokat, felvezetőket mindig csoportban történő megbeszélés, majd a többiek számára történő összefoglalás követte. Az asztalok munkáját egy-egy presbiter fogta össze.

A csendesnapon két előadás hangzott el délelőtt: Battyányi Géza lelkipásztor a Mózes első könyvéről, Somogyi Sándor presbiter a magyarországi reformáció kezdeteiről és nagy egyéniségeiről beszélt.

A közös ebéd után Fülöp Áron vezette a csapatépítő játékot, amelyben játékosan és vidáman ismerhették meg egymást még jobban a nap résztvevői. A értékelő beszélgetés és imádság előtt még jutott idő arra, hogy előbb egyénileg, majd csoportonként, megfogalmazzák a keresztyén gyülekezet definícióját. A nap programját Baross Szabolcs presbiter szervezte és vezette.

Az eseményen készült képek ide kattintva érhetők el

 

 

Cegléd-Felszegi testvérekkel

Cegléd-felszegi testvérekkel Csillaghegyen

 

 

 

Csatolt dokumentumok:
Galéria:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 89, összesen: 868901

 • 2023. szeptember 22., péntek

  Presbiteri tisztújítás zajlik egyházunkban, a megválasztott tisztségviselők 2024. január 1-től, hat éven keresztül láthatják el feladataikat. Három pr...
 • 2023. szeptember 22., péntek

  Már hagyománnyá vált, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézete biciklis reggelit szervez. Ilyenkor a Kálvin téri templom...
 • 2023. szeptember 21., csütörtök

  A Ráday Könyvtár muzeális kötetei önmagukban is kincsnek számítanak, de olykor további felfedeznivalók is rejlenek bennük azok számára, akik szívesen ...
 • 2023. szeptember 21., csütörtök

  Az alsós korosztály számára hirdet országos rajzversenyt a Dorkász Szolgálat alapítványa.
 • 2023. szeptember 20., szerda

  Lassan két éve, hogy minden nap 7.30-kor saját gyülekezetének Facebook-oldalán rövid, videós igemagyarázatot tesz közzé Thoma László. A gazdagréti gyü...
 • 2023. szeptember 19., kedd

  Az alfa-generáció olvasási hajlandóságát támogató projektet indít a MeseCentrum. Harmath Artemisz irodalmárt kérdeztük meg arról, mit is olvassunk tan...
 • 2023. szeptember 18., hétfő

  Templomuk belső felújításáért és a 2022-ben megnyitott református óvodáért adtak hálát szeptember 16-án, szombaton a biai reformátusok.
 • 2023. szeptember 17., vasárnap

  Takaró András délpesti esperes, püspöki főtanácsos beiktatásának 30. évfordulójáért adtak hálát a kiskunlacházi református gyülekezet templomában szep...
 • 2023. szeptember 15., péntek

  Balog Zoltán dunamelléki püspök szeptember 8-án a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközségben járt generális vizitáción, melynek kapcsán felidéztük,...
 • 2023. szeptember 14., csütörtök

  A Ráday Ház dísztermében tartotta évnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara szeptember 14-én. Az ünnepi alkalmon a...