Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezeti Krónika

 

örüljetek

2009. év
Gyülekezeti Krónika a 2009.évről

 

A 2009. évben is folytattuk az előző évben kezdett gyakorlatot, és az istentiszteleteken olvastuk a Heidelbergi Káté aktuális kérdés-feleleteit. Az istentiszteletekre meghívtuk az előző héten születésnapjukat ünneplő megkeresztelt és/vagy hittanos gyermekeket szüleikkel együtt, és aki eljött köszöntöttük, valamint kis ajándékkal kedveskedtünk neki. Ettől az évtől kezdve a keresztelések alkalmával a megkeresztelt gyermekeknek a gyülekezet plüss játékot ajándékozott, és a családot néhány szóban bemutatta a keresztelő lelkész. Kéthavonta istentiszteletet tartottunk az Ányos utcai idősek otthonában, karácsony előtt a Minol hotelben található idősotthonban is. Új honlapot indítottunk februárban és gazdagodott a 2008-ban regisztrált videó tár is: 25 rövid videó található a gyülekezet életéből az interneten, amelyet eddig 1450 alkalommal tekintettek meg. A képtárban 4700 fénykép található, melyekre öt év alatt mintegy ötvenezer alkalommal voltak kíváncsiak a látogatók.

A 2009. évben Isten kegyelméből jelentős felújítások elvégzése vált lehetővé. Új, kovácsoltvas nagykapura cseréltük a templom előtti főkaput, és a konyha is új berendezést kapott. A templom 3 nagy ablakát hőszigetelt, kívülről tükrös, távirányítóval nyitható modern ablakokra cseréltük ki. Az elhasználódott palafedés helyett a templomtető új, piros cserépfedést kapott, és a csatornát is lecseréltettük. A sokszor elhúzódó, nagy figyelmet igénylő munkákat a gyülekezet részéről Csonka Attila gondok fáradhatatlanul, és nagy pontossággal felügyelte és ellenőrizte.

 

Kálvin

 

 

Január

" Aki hisz a fiúban, annak örök élete van" Jn 3,36

 

A szokásos 10 órai kezdésű újévi istentiszteleten az év igéje alapján szólt az igehirdetés. Az újév első Csillaghegyi kávéházát január 4-én tartottuk. Az ökumenikus imahét alkalmával a kezdő vasárnap Varga Gábor Békásmegyer-ófalui plébános vezetésével az ottani hívek látogattak hozzánk, a záró vasárnap pedig Battyányi Géza csillaghegyi lelkész szolgált az ófalui katolikus templomban. Január 25-én megterítettük az úrasztalát. A „Csillaghegyi Esték sorozat keretében Fodor István, gyülekezetünk és Bölcsek tanácsának tagja tartott nagy sikerű előadást január 28- án „A kiút és kanyarjai” címmel. Az előadásra sok nem gyülekezeti tag is kíváncsi volt.

 

Február

Jézus mondja: " Én vagyok a jó pásztor" Jn 10,11

 

Februárban a Csillaghegyi Kávéház a hónap első napjára esett. Február 7-én és 21-én, szombaton tartottunk táncházat a gyülekezeti teremben. Február 8-án vasárnap a Vakmisszió volt a vendégünk, és Szabó Zoltán misszióvezető lelkész hirdette Isten igéjét. Az istentisztelet végén a misszió munkatársai számoltak mutatták be szolgálatukat. Február 14-én indult el új honlapunk a parokia.hu keretében, www.csillaghegy.parokia.hu címen. A honlapot 2010. május végéig több mint 10.000 alaklommal nyitották meg. Ezzel párhuzamosan tovább élt a korábbi honlap is, bár ritkábban frissített tartalommal. Február 21-én, szombaton Farsangi Játszóházba hívtuk a gyermekeket és szüleiket. Busó álarcot készítettünk Szabari Erika hitoktató vezetésével, Fülöp Áron játékvezetése a felnőtteket is beállásra csábította, és különleges élmény volt Széles Szilvia által megvalósított kisze báb égetés a havas udvaron. Február 24-től 26-ig nagyböjt első vasárnap előtt bűnbánati alkalmakat tartottunk.

 

Március

"Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit" Jn 18,9

 

Március első vasárnapja Böjtfő vasárnapra esett, de a Csillaghegyi Kávéházat így sem hagytuk el az úrvacsorás istentisztelet után. Ezen a Vasárnapon Páll László Kálvin téri lelkipásztor szolgált Csillaghegyen. A Csillaghegyi Esték keretében Fekete Ágnes, a Magyar Rádió református műsorainak szerkesztője március 4-én tartott előadást "A média egyházi szemmel" címmel. Március elején került átadásra a kerületi önkormányzat segítségével elkészült gyülekezeti konyha új bútorzata. A több mint egy millió forintos beruházásban nemcsak új bútorok, hanem nagy mosogatótálcák, új elektromos sütő és gázfőzőlap, valamint mosogatógép és nagy teljesítményű légelszívó kerültek beépítésre.

Március 8-án pénteken, immár hagyományosan kapcsolódtak be a nőtestvérek a világimanap rendezvényébe. Most Pápua Új-Guinea tájait és az ott lakó keresztyén nők életét ismerték meg közösen. Többen felkészültek az ottani történelemből, földrajzi adottságokból és érdekességekből, mások pedig eredeti helyi specialitásokat készítettek. A közös imádság után Battyányiné Somogyi Angéla lelkésznő szolgált, majd a képek vetítése közben a készülők megosztották társaikkal az információikat. Külön érdekesség volt, hogy amikor a magyar misszionáriusok közül megemlítették Csongor Zsófia nevét, valaki megjegyezte: az én vagyok! És valóban, az interneten találta meg a csillaghegyi rendezvényt a legutóbb Pápua Új-Guinea-an szolgált magyar misszionárius. Az est végén megkóstolták a helyi ételeket.

Március 7-én, és március 21-én, szombaton zajlott a családi táncház a gyülekezeti teremben.

 

Április

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint” 1Kor 15,3

 

Április 4-én a hittanosok és szüleik számára rendeztünk Húsvéti Játszóházat. Április 5-én, Virágvasárnap a gyülekezet kórusa szolgált az istentiszteleten, majd a Csillaghegyi Kávéházban beszélgettünk a templomba jövőkkel. Április 6-tól 8-ig „Komoly felkészülés” címmel Aaron Stevens, a skótmisszió lelkésze hirdetett igét a nagyheti evangelizáción. Nagycsütörtökön este, először terítettük meg az asztalt a gyülekezeti teremben, formájában is az utolsó vacsorára emlékezve. Deák Zoltán volt az igehirdető, az úrvacsorai liturgiát Battyányi Géza végezte. Nagypénteken délelőtt a helyi hagyományoknak megfelelően vasárnapi rend szerint, 10 órától úrvacsorás istentiszteletre hívtuk a gyülekezetet. Nagypénteken 18 órai kezdettel a Csillaghegyi Passió következett, amikor énekekkel meg-megszakítva Jézus szenvedésének és kereszthalálának eseményeit olvastuk fel válogatott bibliai szakaszokból. Deák Zoltán vezetésével az idősebbek énekeltek a „régi énekeskönyvből” is, és a kórus is szolgált. Húsvét mindkét napján megterítettük az úrasztalát.

Április 15-én Bús Balázs, a harmadik kerület polgármestere volt a Csillaghegyi Esték előadója, „A kerület a polgármester szemével” címmel. Az előadást jó hangulatú beszélgetés követte. Április 25-én a Bibliai Házassággondozó szolgálat munkatársai közreműködésével tartottunk házaspári csendesnapot. Az áhítatot Czirok Árpádné tartotta, mivel Battyányi Géza betegsége miatt nem vehetett részt a csendesnapon. A Csillaghegyi Táncház is április 25-én zajlott, de az este kezdődött.

 

Május

„De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled.” Ezékiel 16,60

 

Május harmadikán a hónap igéje alapján szólt az igehirdetés, s ezt követően a csillaghegyi hagyomány szerint az édesanyák köszöntése következett. Az édesanyák vasárnapján a gyermek istentiszteletre járók csoportja köszöntötte rövid műsorral az ünnepelteket, majd a presbiterek segítségével, virággal ajándékozták meg a jelenlevő édesanyákat. A hónap első vasárnapja lévén a Csillaghegyi kávéházban volt lehetőség beszélgetni kávé, tea, sütemény mellett.

Május 9-én szombaton autóbusszal Kassára ment kirándulni a gyülekezet egy csoportja, több, mint negyvenen. A kirándulást Baross Szabolcs presbiter készítette elő, és irányította a lebonyolítását. A trianoni határt átlépve előbb Torna községben egy felújítás alatt álló Anjou korabeli római katolikus templomot néztünk meg, majd továbbindultunk Csécsre. Itt a helybeli református lelkésznő fogadott bennünket, aki megmutatta az Árpád korban épült, festett falakkal díszített templomukat. Csécsen ebédeltünk a gyülekezeti teremben. Kassán a Rákóczi múzeumot és a Dómban Rákóczi sírját látogattuk meg. A kriptában virágot helyeztünk el és énekeltünk egy kuruc éneket. A kassai református templomban Orémus Zoltán esperes - lelkipásztor fogadott bennünket, és bemutatta a gyülekezet történetét és mai életét. Megnézhettük a régi, 400 éves úrvacsorai edényeket is. A cukrászdában megdöbbenve tapasztaltuk, hogy mennyire nem akartak megérteni bennünket magyarul az ott dolgozók.

Május 21-én, áldozócsütörtökön nem délelőtt, hanem 18 órától tartottunk istentiszteletet a gyülekezeti teremben. Május 22-én a gyülekezet több tagja vett részt a Debreceni Alkotmányozó Zsinat ünnepségein, élményeikről Veres Sándor főgondnok számolt be a következő vasárnapi istentisztelet után. 23-án szombaton délután a konfirmandusok vizsgája zajlott a gyülekezeti teremben a megjelent presbiterek, szülők és gyülekezeti tagok előtt. Vasárnap a gyülekezet előtt tett fogadalmat az öt konfirmandus. Az igehirdetés Jeremiás elhívása alapján (Jer 1, 7 – 8) hangzott. A pünkösdi úrvacsorára készülve három alkalommal tartottunk előkészítő, bűnbánati istentiszteletet. Kedden Czirok Árpádné beosztott lelkész, szerdán Battyányi Géza lelkész, csütörtökön Deák Zoltán nyugdíjas lelkipásztor szolgált. Május 31-én, Pünkösdvasárnap az igehirdetést követően kiszolgáltattuk az úrvacsora sákramentumát. A jegyek kiosztásában a legátus segédkezett.

 

Június

„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek” Ezékiel 36,26

 

Pünkösdhétfőn, június 1-én Bob Ilona Enet ötödéves budapesti teológia hirdette az igét ünnepi legátusként. Ezen a napon is segített az úrvacsorai jegyek kiosztásában. Június 3-án, szerdán este a Csillaghegyi Esték sorozat keretében Raffay Ernő és Szidiropulosz Archimédesz tartottak nagysikerű előadást "Trianon következményei és máig érő hatása” címmel. A gyülekezeti terem teljesen megtelt, nem maradt üres szék. A harmadik kerület három református gyülekezete (Óbuda, Csillaghegy, Békásmegyer) negyedik évben tartott istentiszteletet „Imádság a nemzetért” címmel a június 4-én, csütörtökön a Trianon emléknapon. Magyar nemzetünkért imádkoztunk a három gyülekezet lelkészeinek szolgálatával a csillaghegyi templomban. Az istentiszteleten a csillaghegyi gyülekezet „Da Pacem Domine” és az óbudai református gyülekezet kórusa szolgált Mórocz Ildikó vezényletével. Június 7-én, Szentháromság vasárnap a keresztelőt követően volt a gyülekezet kórusának évadzáró fellépése. Mórocz Ildikó vezetésével és vezénylésével három darabot énekeltek: Maróthi György: E világ mióta /Pálóczi-Czinke István énekeskönyvéből /, Johann Walter: Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét, a 234. dics. feldolgozása, és Gárdonyi Zsolt: Magyar ének – Kádár Ferenc szövege. Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben a júniusi Csillaghegyi Kávéházban folytatódott a vasárnap délelőtt. A következő vasárnap, június 14-én a gyülekezeti tanévzáró keretében megajándékoztuk a gyermekistentiszteletre rendszeresen járó gyerekeket egy-egy könyvvel. Másnap június 15-én kezdődött a hagyományos, szombatig tartó napközis tábor, amelyről a következő kis beszámoló készült:

A Budapest – Csillaghegyi református gyülekezetben hagyományosan a tanév befejezését követő héten rendezték meg a hittanos gyermekek napközis táborát. A tábor hétfőn csak félgőzzel kezdődött, mert több iskolában még aznap tanítás volt. Keddtől a gyerekek már teljes létszámmal vehettek részt a színes programokon. A gyülekezést követő énekléssel kezdődött a nap, amelyet áhítat követett. A tízórai után ismerték meg és dolgozták fel más – más formában a bibliai történetet. A Kincskereső táborban Szabari Erika hitoktató vezetésével keresték és gyűjtögették napról napra a kincseket. Délután kreatív foglalkozás és kirándulás szakította meg a templomkertben a gyermekek önfeledt játékát. Somogyi Sándor presbiter az agyagozással, Skriba Melinda főiskolai hallgató pedig gipszbeton formák készítésével bűvölte el a kíváncsi és érdeklődő hittanosokat. A közelben található Gőtés-tóhoz gyalogtúrával, és a Margit – szigeti vadasparkhoz tömegközlekedéssel sikerült eljutni. A mindennapi finom ételekről a nőtestvérek gondoskodtak. Szombaton a szülőkkel közös ebéd zárta a tábori programot. Vasárnap az istentiszteleten, a héten tanult énekekkel szolgáltak a napközis tábor résztvevői.

Június 25-28 között a Zánkához közeli Monoszlón töltöttünk egy gyülekezeti hétvégét. Csütörtök este az érkezés után eprezés keretében ismerkedtünk a zsáktelepüléssel. Már az első esti bibliaóra nagyon jó hangulatban telt, komoly beszélgetés alakult ki. Pénteken és szombaton délelőtt a reggelt követően közös áhítattal kezdődött a program, amelyen a gyermekek is részt vettek. Az előadás és megbeszélés alatt a gyerekek a templomudvaron játszottak. Az eredeti tervek szerint előbb külön programmal készültünk számukra, de annyira élvezték a szabadságot, hogy ezt teljesen nem is valósítottuk meg. Ebéd után egyik nap a Hegyestűre kirándultunk gyalog, másik nap Szentgyörgyhegyen néztük meg a Guszter család borászatát. Itt borkóstolón is részt vettünk. Ellátogattunk még kőtengerhez is, ahol a billegő szikla volt a legérdekesebb a fiatalok számára. Vasárnap Köveskálon vettünk részt az istentisztelete, és kis énekes műsorral is szolgáltunk.

Július – Augusztus

„nekem sok népem van ebben a városban." ApCsel 18,10

 

Július 5-én vasárnap a szokásos Csillaghegyi Kávéházzal kezdődött a hónap. Az angol nyelvű napközis tábort másodízben hirdettük meg a Szentírás Szövetséggel együttműködve. Az egyik gyülekezeti segítő fiatal, Szabó Dávid nagyén szép összefoglalót készített a hétről, amely a Reformátusok Lapjában is megjelent. „A napközis tábor július 13. és 17. között több mint húsz gyereknek segített abban, hogy szórakozzanak, angolul tanulhassanak, és jobban megismerhessék Istent. A tábornak a Csillaghegyi református gyülekezet adott otthont, a Szentírás Szövetség támogatásával. Három skót fiatal: Heather, Stewart, Andrew, magyar segítők és a táborvezető Lencsés Ákos közreműködésével a tábor résztvevői játékosan és angol nyelven is megismerkedhettek a Biblia fontosabb történeteivel.  Reggel nyolc órakor kezdődött a nap a gyerekeknek, kávé helyett reggeli tornával frissültek fel. Szórakoztató drámával mutatták be a teremtés, bűnbeesés és Jézus történetét, melyet mi, felnőtt szereplők legalább annyira élveztünk, mint a néző közönség. A bibliai történeteket skótok mesélték el és magyar segítők fordították. Ezt követően kis csoportokba szerveződve el is magyarázták az aznapi történetet, melyről a gyerekek megoszthatták véleményeiket, gondolataikat. Talán ez volt a tábor legfontosabb része, hiszen itt kortól függetlenül mindenki tanult új dolgokat. A tanulás itt nem ért véget, a gyerekek angol anyanyelvű testvéreinktől tanulhattak bemutatkozni és pár dolgot mondani saját magukról angolul. Szintén tőlük tanulhattak meg egy tucat angol nyelvű dicsőítő éneket, de ők is tanultak tőlünk magyarul párat. Nagy sikert aratott az üzenetküldés, amikor lehetőségük volt a tábori postaládába dobni egy-egy rajzot vagy üzenetet a segítők számára, amellyel szeretetüket fejezték ki.  Naponta volt játékos interjú és Hot seat mely arra szolgált, hogy a felnőttek elmondhassák milyen érzés kereszténynek lenni és a szolgálatról meséltek. A külföldi testvéreink maguk fizették Magyarországra útjukat. Hogy megéri-e? Szerintük ezek a legboldogabb heteik, amik a szolgálattal telnek el. A sok játék mellett kell a verseny is, ezért négy csapat küzdött a különböző kvízeknél, versenyeknél és ügyességi játékoknál, hogy pontokat gyűjtsenek, e mellett a gyerekek külön-külön maguknak is gyűjthettek pontokat a kiosztott igék angol- és magyar nyelven való felmondásával. Meglepően gyorsan tanul minden gyerek, ha élvezi a tanítás formáját. A legügyesebbek külön jutalomban is részesültek az édességeken kívül is- a legnagyobb kincs mégis mindenkinek az a felismerés volt, hogy mekkora Isten szeretete és-hogy Jézus magára vette mindannyiunk bűnét és ezzel örök életet ajándékozott nekünk. Utolsó nap egy kis bemutatóval kedveskedtek a gyerekek a szüleiknek arról, hogy mit tanultak, a szülőknek nagyon tetszett a skót néptánc. Ez után került sor a gyerekeket tanító, konyhában szorgoskodó, az épületet tisztán tartó és más segítséget nyújtó testvéreinknek rendezett vacsora több, ízletes fogással. Innen már mindenki kicsit szomorúan - de jókívánságokkal és szép emlékekkel búcsúzott a többiektől. Személy szerint nekem ez volt az első olyan tábor, amiben nem gyerekként vettem részt, de remélem, nem az utolsó. Jövőre is jövök, hogy néhányakkal újra találkozzak vagy újabbakat megismerjek, hogy együtt hirdethessük Isten tervét és tapasztaljuk szeretetét.”

Augusztus első vasárnapján, a Csillaghegyi Kávéház előtti istentiszteleten Deák Zoltán nyugdíjas lelkész szolgált. A bűnbánati sorozatot követően, hálát adva az új kenyérért, augusztus 23-án vasárnap megterítettük az úrasztalát az ünnepi istentiszteleten.

 

Szeptember

„Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek." Zsid 2,18

A szeptember eleji gyülekezeti kirándulásról a Reformátusok Lapjában is megjelent beszámoló: „Kiskunhalas felé indult el 2009. szeptember 5-én reggel az autóbusz a csillaghegyi református gyülekezet kiránduló tagjaival, a lassanként hagyományossá váló őszi kirándulás alkalmával. Májusban, a kassai kiránduláson a résztvevők támogatták az őszi kirándulás úti céljának ötletét, így kezdődött meg a szeptemberi gyülekezeti kirándulás előkészítése Csapó József kiskunhalasi származású, csillaghegyi presbiter szervezésében.

A szokásoshoz képest rövidebb utazásnak is köszönhetően a legidősebbek és a gyermekes családok közül is többen voltak a csoportban. Szinte magától értetődő volt az is, hogy a kirándulás áhítaton és csak úgy, az énekléshez használt énekfüzetét Deák Zoltán nyugdíjas lelkész állította össze. Először Dunavecsén álltak meg, ahol a református templomot nézték meg. Ezután Kiskőrös következett Petőfi Sándor szülőházával és a Petőfi múzeummal. Kiskunhalas előtt a sóstói csárdában élő cigányzene fogadta az éhes utasokat. Az igen finom halasi halászlé és a túrós csusza különösen is népszerűvé tette a kirándulást szervező presbitert. Kiskunhalason először a Csipkeház szépséges alkotásai kápráztatták el a csillaghegyieket. A kiállítás finom és értékes csipkéi különleges világot ismertettek meg.

A halasi református templomban Bödecs Pál református lelkész mutatta be a gyülekezet történetét és jelenét. Az áhítatot Deák Zoltán nyugdíjas lelkész tartotta, aki segédlelkészként, pályája kezdetén Kiskunhalason szolgált. A hazaút különlegessége a méltán híres Korona cukrászda meglátogatása lett Soltvadkerten. Nagyon jó hangulatban, az előző évek kirándulásait is felidézve, a látottakért és átéltekért hálaadással érkeztek vissza Budapestre a csillaghegyi kirándulók.”

 

Október

„Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek” 2Móz 13,21

 

Október 3-án, szombaton volt a Csillaghegyi Táncház záró alkalma, mert ezt követően egy ideig szünetel a táncházi alkalom. A gyülekezeti teremben tartott táncházakon előbb a kicsinyek táncoltak, majd nagyobbak és a felnőttek. A táncház egy-egy népszokáshoz-ünnephez kapcsolódott az énekeket, táncokat tekintve. Negyedikén az istentisztelet után, amely az őszi evengélizációt lezáró úrvacsorás alkalom is volt, a szokásos Csillaghegyi Kávéház következett. Október 17-én szombaton első alkalommal szerveztünk Szüreti Játszóházat, amelynek koordinátora Kurcz Ádám volt. Az áhítat után gyermekek előbb hűtő mágnest és lámpást készítettek, majd közösen szőlőt daráltunk és préseltünk a Guszter Gézától kölcsön kapott eszközökkel. A szüreti játszóház más nevet is kapott: Almás pite fesztiválnak neveztük el. Vállalkozó szellemű női gyülekezeti tagok almás pitét készítettek, amelyet férfiakból álló zsűri választotta ki azt a hármat, amelyik a legtöbb szavazatott kapta. Szatmári Antónia almás pitéje tetszett a legtöbbeknek, így az első helyet ő vihette el. A szüreti játszóház is megtalálta a helyét a játszóházak között: kifejezetten családos alkalom lett, ahol a gyermekekkel együtt a család többi tagjai is részt vesznek a programban. A játszóház közös tánccal és énekléssel fejeződött be. A megelőző három bűnbánati alkalom után október 25-én terítettük meg az úrasztalát az új borért való hálaadás alkalmából.Október 31-én, immár az előző két év hagyományát folytatva, a Békásmegyeri Református Egyházközséggel közösen ünnepeltünk, - ezúttal Csillaghegyen, Sípos Aba Álmos békásmegyeri lelkipásztor igehirdetési szolgálatával. Az úrvacsorai liturgiát Battyányi Géza csillaghegyi lelkipásztor vezette. Az ünnepi istentisztelet után a gyülekezeti teremben szeretetvendégségen találkoztak a két gyülekezet tagjai.

 

November

„mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. " Jak 5,11

 

Novemberben kivételesen a második vasárnapra tartottuk a hó eleji Csillaghegyi Kávéházat, amikor a felújításokért tartott hálaadó istentisztelet volt a templomban. Az ünnepi alkalommal Simonfi Sándor, az egyházmegye esperese hirdette az igét, és a gyülekezet „Da Pacem Domine” kórusa adott műsort Mórocz Ildikó karnagy vezetésével. Csonka Attila, a felújításokat irányító gondnok számolt be az elvégzett munkákról. A korábbi években elvégzett felújításokhoz, - amelyben a legnagyobb falat a gyülekezeti terem színt teljes renoválása volt, - 2009-ben csatlakozott a nagykapu kovácsoltvasra történő cseréje, a modern gyülekezeti konyha elkészülte. A templomban három nagy ablak cseréje fejeződött be, komoly hőszigetelő üveggel és távirányitható ablaknyitással. S a legnagyobb beruházásként elkészült a templomtető szigetelése valamint fedésének cseréje is, - új piros cseréppel. A gyülekezeti adományok mellet jelentős egyházmegyei és kerületi önkormányzati segítség is járult a sikeres befejezéshez. Az ünnepi alkalmon Óbuda-Békásmegyert Bús Balázs polgármester képviselte. November 15-én a Baár-Madas Református Gimnázium egyik 12. osztálya adott műsort az istentiszteleten osztályfőnökük vezetésével. A gyülekezet szerény adománnyal támogatta az iskolát és vendégül látta szeretetvendégségen a gyülekezeti teremben az érkezőket. November 18-án, szerdán a Csillaghegyi esték keretében Matuska Márton nyugdíjas Újvidéki újságíró tartott előadást „Megvert pásztorunk” az 1944-es Délvidéki magyarításról – külön is kiemelve Gachal János mártír református püspök életét.
Az egyházi év utolsó vasárnapján, Örökkévalóság vasárnapján meghívtuk a gyászoló családokat az istentiszteletre, és imádkoztunk értük. Az első adventi vasárnap előtti szombaton a szokásos Adventi Játszóházban készültek a gyermekek kezei között ajándékok és karácsonyi díszek a gyülekezeti teremben. A Játszóházat Barossné Nagy Judit szervezte, irányította.
Advent első vasárnapján – ami novemberben az utolsó, - megterítettük az úrasztalát. A bűnbánati héten vendéglelkészek szolgáltak: Bagi László Baross téri, Bíró Botond Mátyásföldi, és Szigethy János Újpest-újvárosi lelkipásztorok. A hagyományos adventi vásár a négy vasárnap hívta a vásárlókat a gyülekezeti terembe, s minden alkalommal tea és kávé is csalogatta az istentiszteletre eljövőket. A vásárt az asszonytestvérek szervezték és bonyolították le.

 

December

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." Róma 8,14

 

December ötödikén, szombaton rendeztük a második Adventi Játszóházat. Ekkor Karvaly Adrien volt a koordinátor és szervező. Karácsonyi díszek, képkeretek készültek dekopázs és vágás-ragasztás technikával az éneklés és az áhítat után. December hatodikán, advent második vasárnapján a Csillaghegyi kávéházban jöttek össze a gyülekezeti tagok az istentiszteletet követően. Az istentisztelet végén Somogyi Sándor presbiter foglalta össze a Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából a genfi reformátor életét és munkásságát. Somogyi Sándor az évfordulóra Kálvin emlékérmet készített, amelynek megvásárlásával gyülekezet tagjai a templom felújítását támogatták.

Advent negyedik vasárnapján, 20-án, a gyülekezeti kórus Mórocz Ildikó vezetésével szolgált három énekkel. A harmadik hangszeres kíséretet is kapott: Blockflőtén : Abonyi Flóra, Csellón: Abonyi Blanka, Okarinán /körtemuzsika, cserépsíp/: Somogyi Sándor, Dobon: Kurcz Ádám működött közre.

December 21-én hétfőn állították be és díszítették fel a presbiterek a templomban a nordman fenyőfát. Vida Csongor, Deák Zoltán Zsigmond, Somogyi Sándor és Baross Csongor munkáját dicséri a szép karácsonyfa, amely majdnem 5 méter magas. A fát, az új nagy díszeket és több új égősort adományba kapta a gyülekezet. Kedden az első bűnbánati istentiszteleten Czirok Árpádné szolgált, szerdán Deák Zoltán. Szenteste istentisztelet és gyermekműsor volt a templomban, mely után a jelenlévő gyermekek ajándékcsomagot kaptak. Karácsony első napján Battyányi Géza, másodnapján Deák Zoltán nyugdíjas lelkész szolgált, mindkét nap úrvacsorás istentisztelet volt. A három karácsonyi istentiszteleten összesen 350- 370-en vettek részt.

Az év utolsó vasárnapján várakozáson felüli számban vettek részt a testvérek az istentiszteleten. Szilveszter este közel hatvanan úrvacsoráztunk a hálaadó istentiszteleten. Utána a gyülekezeti teremben rendkívüli kávéház volt, ahol kávé, tea, sütemény mellett lehetett még egyet az óévben beszélgetni.

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 65, összesen: 882235

 • 2023. november 27., hétfő

  „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt” – mondja Jézus. Videóetűd János evangéliumából.
 • 2023. november 27., hétfő

  „Adok nektek olyan pásztorokat, akik szívem szerint valók” – kapták igei útravalóul a frissen kibocsátott lelkészek a Dunamelléki Református Egyházker...
 • 2023. november 27., hétfő

  A lelkészszentelésről, a nő lelkészek helyzetéről és az egyházon belüli kapcsolatok ápolásáról is szó esett a dunamelléki közgyűlésen. Határoztak egy ...
 • 2023. november 26., vasárnap

  Hosszú, ünnepélyes harangszó hívogatott a kisoroszi református templom falai közé Sándor Balázs megválasztott lelkipásztor hivatalos beiktatására nove...
 • 2023. november 23., csütörtök

  Akár idegenekben is másodpercek alatt ébreszt bizalmat Pallagi Andrea, aki kettős hivatásban, rendőrként és egyetemi lelkészként éli a mindennapjait. ...
 • 2023. november 22., szerda

  Emléktáblát avattak a pilisi református templomban Gál Gézának. A januárban elhunyt lelkész a legnehezebb körülmények között is kitartó hűséggel pászt...
 • 2023. november 21., kedd

  Otthona menedék volt, életműve kincsesbánya, hite szenvedések között tisztult és mélyült, de harcolt, ha arra volt szükség – jellemezték Csia Lajost a...
 • 2023. november 20., hétfő

  A népi iparművészet hagyományait ébren tartó kiállítás nyílt a budapesti Ráday Házban. Ament Éva bútorfestő szakoktató tanítványaival együtt lehelt él...
 • 2023. november 20., hétfő

  Deák Zoltán nyugalmazott református lelkipásztort, életének 92. évében, 2023. november 17-&eac...
 • 2023. november 19., vasárnap

  Berkesi Gábor lelkipásztor harminc plusz öt éves szolgálatáért adtak hálát a Pozsonyi úti református templomban november 19-én.