Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Csillaghegyi Krónika 2006.

2006. év

Napközis tábor a csillaghegyi református gyülekezetben

A Napközis tábor képei a gyülekezeti képtárban találhatók

Mindenki életében meghatározó szerepet játszik a nyári szünet. Amíg gyermek, addig azért, mert jó kiszabadulni az iskolapadból, félredobni a táskát, és játszani, meg nyaralni, táborozni menni. Nagyszülőként várni az unokákat, tervezni a velük töltött közös napokat, heteket. Szülőként, pedig a gyermekeink számára a megfelelő felügyelet, táborhely kiválasztása okozhat gondot.

Igyekeztünk vonzó programot összeállítani, olyat, ami a gyermekek érdeklődésének is megfelel. Nyári napközis táborunkban /június 19-25./ délelőttönként megismerkedtünk József és a testvérei a történetével, majd két csoportban különböző feladatokat oldottunk meg. A délutánok nagy részét a szabadban töltöttük. Elmentünk a budapesti planetáriumba, ahol többet is megtudhattunk a csillagokról, amikről József álmában azt látta, hogy a Nappal és a Holddal együtt meghajolnak előtte. A Fővárosi Állat és Növénykertben, pedig meglátogattuk többek között a tevét is, ami Jákob fiainak abban az időben nagy segítséget nyújtott a nagy szárazság idején a gabona szállításában. Készítettünk termésképet, igaz, nekünk nem kellett Egyiptomba utazni azért, hogy gabonához, magvakhoz jussunk. Nagy élményt jelentett számunkra a néptánc tanulás, ami emlékezetes színfoltja volt a tábornak, ahol moldvai táncokból kaptunk ízelítőt. Ebben nagy segítségünkre volt Abonyiné Széles Szilvia, aki mindezeket nagy türelemmel tanította nekünk.

A családtagokkal közösen elfogyasztott bográcsban főtt étel mellé a jókedvű beszélgetés garantált volt. A táborprogram utolsó napján pedig hajókiránduláson vettünk részt. Zárásként a vasárnapi istentisztelet szolgált, ahol a kiállított alkotásokon és a vetített fotókon keresztül megmutathattuk, hogy mi minden történt velünk egész héten.

Köszönjük a fáradhatatlan nőtestvérek, és lelkes szülők, valamint az óbudai önkormányzat segítségét, akik a zökkenőmentes hátteret biztosították számunkra a táborozáshoz!

Szabari Erika


Deák Zoltán ny. lelkipásztor köszöntése

Deák Zoltán nyugdíjas református lelkészt 2006.július másodikán köszöntötte a csillaghegyi gyülekezet. Mintegy harminc éven át volt a csillaghegyi eklézsia lelkipásztora. Aranydiplomája átvétele alkalmából köszöntöttük a teljesen megtelt templomban.

Hittantábor

A Csillaghegyi Református Egyházközség 2006. évi hittantáborának képe a gyülekezeti képtárban találhatók
Kisorosziban, 2006. július 17-21-ig került sor a hittantáborra. A programban, a bibliában található hegyekhez kötődő történetek egy csoportjával ismerkedtünk meg, majd dolgoztuk fel többféle módon. Kirándultunk Visegrádon, hegyi túrán vettünk részt, kisvasúton utaztunk, sokat játszottunk, énekeltünk. Széles Szilvia népi énekeket és táncokat tanított esténként.Erő, szeretet, józanság - Beiktatták Csillaghegy új lelkészét

A lelkészbeiktatás képei a gyülekezeti képtárban találhatók

Zsúfolásig megtelt a csillaghegyi református templom szeptember 10-én, vasárnap délután, amikor ünnepélyesen beiktatták a Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség sorrendben negyedik lelkészét, a 36 éves Battyányi Géza személyében.

A Jézussal való találkozás fontosságára, az útitársak szolgálatára, az irgalmasság feladatára mutatott rá igehirdetésében - Márk 8, 22-26. verseinek alapján - dr. Kocsev Miklós, a Pápai Református Teológiai Akadémia professzora. Ahogy Jézus többszörös érintésével meggyógyítja a hozzá vitt bethsaidai vakot, úgy a mi feladatunk is az ebben a világban, hogy - új, kreatív ötletek, alkalmak, utak találásával - közelebb vigyük az embereket Istenhez, hogy átélhessék a Jézussal való találkozás élményét. A lelkipásztor, a presbiterek, a gyülekezet előtt is óriási, szorongató kíhívás, egyben felemelő lehetőség az irgalmasság, amit Isten úton lévő népeként úgy gyakorolhatunk, hogy a másikra odafigyelve, a másikkal törődve vezessük oda társainkat az élet forrásához, az ígéret földjének ígérőjéhez, Krisztushoz, aki meg tud segíteni, meg tud gyógyítani mindenkit, aki hisz benne.

Szloboda József, a Budapest-Északi Református Egyházmegye főjegyzője iktatta be tisztségébe Battyányi Géza lelkipásztort, és átadta neki a templom kulcsát és pecsétjét, majd a jelen lévő lelkészek áldást mondtak a beiktatott lelkészre. Az új lelkipásztor Pál apostolnak Timótheushoz írt második levele 1,7. verse alapján hirdette az Igét: "Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét." Battyányi Géza bizonyságtételében kiemelte: Isten különleges ajándékot, az Ő Szentlelkét ígéri és adja mindazoknak, akik hisznek benne és elfogadják Jézust megváltójuknak. Ez az ajándék programot, küldetést jelent a mi keresztyén életünkben, mert Isten előre akar vinni, egyben cselekvésre hív bennünket. Szentlelkével megvigasztal és megerősít minden időben, ismét és ismét emlékeztet bennünket el nem múló szeretetére, hogy tudjunk egymás felé is szeretettel fordulni, és gyakorolva ezt a szeretet, józan ésszel tudjunk jó döntéseket hozni az Ő akarata szerint, minden élethelyzetben.

A beiktatást követő egyházközségi közgyűlésen az új lelkipásztort (sokak között) szóban köszöntötte Nyíri Csaba, Tarlós István III. kerületi polgármester nevében, Lenkey István paksi, Sándor Balázs cegléd-felszegi lelkipásztor, Szloboda József egyházmegyei főjegyző, Láczai Szabó Tibor, a Kálvin téri gyülekezet gondnoka, a székelyföldi alsócsernátoni testvérgyülekezet pedig levélben küldte el jókívánságait. Battyányi Géza előző, alsó-segesdi gyülekezetének gondnoka, Baranyai Lajosné a következő szavakkal kívánt sok boldogságot a lelkésznek és családjának: "Szavad nyomán tűnjék tova önzés, cinizmus és közöny. Erősödjék a szép, a jó, az igaz emberség, öröm. Teremjen utadon virág, szeretet, hála, drága hit. Igére vágyó szomjúság hozza hívei százait." F. S.A 2006. év összefoglalója a Hírlevélben
(2006. Húsvét)
Anyakönyvi és számadatok

Csillaghegyen 2006-ban megkereszteltünk 27 személyt, 17 férfit és 10 nőt. 11-en konfirmáltak, 7 férfi, négy nő. 9 alkalommal kértük Isten áldását házasságkötéskor, 2 tiszta református és 7 vegyes felekezetű házaspár közös életére. Ravatal mellett 39 alkalommal hirdettük a vigasztalás igéit, 12 férfi és 27 nő testvérünk temetésén. 2006-ban a gyülekezet választói névjegyzékében 433 fő szerepelt. Mind az öt, területünkön levő általános iskolában folyattunk hitoktatást az egész tanév során.

Jelentősebb események - Új, rendkívüli és újra kezdett alkalmak

Havonta, az előző hónap utolsó vasárnapján a padokra és a hirdetőtáblára kihelyeztük következő hónap részletes programlapját. Ez a honlapon is elérhető és kérésre e-mailban is elküldjük. Három alkalommal jelent meg a Csillaghegyi Hírlevél, amelyet igyekeztünk minden gyülekezeti taghoz eljuttatni. 2006. évtől kezdődött el a Csillaghegyi Kávéház, amelyet általában a hónap első vasárnapján a gyülekezeti teremben tartunk az istentisztelet után. Jó lehetőség volt, hogy kicsit megálljunk, beszélgessünk, és többeket is megismerjünk. Húsvét és karácsony előtt Énekes Áhítatokat tartottunk, hogy jobban megismerjük az ünnephez tartozó énekeket, és újakat tanuljunk. Az év során két alkalommal Idősek Vasárnapját tartottunk, amikor több idősebb testvér templomba szállításáról gondoskodtunk. Május 27-én újra gyülekezeti napot tartottunk Tahiban, ahová szép számmal jöttek el a testvérek. Először volt istentiszteletet június 4-éhez kapcsolódóan, Imádság a nemzetért elnevezéssel, ahol a harmadik kerület református lelkészei szolgáltak. Július 9-én, a vasárnapi istentiszteleten, tele templomban köszöntöttük Deák Zoltán nyugdíjas lelkipásztort, abból az alkalomból, hogy aranydiplomáját vehette át 2006. nyarán. Újra sikerült gyülekezeti hittantábort szervezni nyáron, július 17-21-ig, ezúttal Kisorosziban. Szeptember 10-én zajlott Battyányi Géza lelkipásztor beiktatása Csillaghegyen. A gyülekezet vendégül látta az érkezőket. Szeptember 17-én Svájcból és Liechtensteinből érkeztek lelkészek gyülekezetünkbe, közülük Hartwig Janus németül végezte az igehirdetés szolgálatát. Ezt magyarra fordítottuk. Az advent előtti utolsó vasárnap, az Örökkévalóság vasárnapján gyászoló testvéreinkért imádkoztunk. Erre a gyászolókat külön is hívtuk. Advent második vasárnapján Takács Lajos alsócsernátoni lelkipásztor (Erdély) hirdette az Isten igéjét.

Folytatott hagyományok

Januárban részt vettünk az ökumenikus imahéten, márciusban Tóth Kása István lelkipásztor, októberben Marton Károly és Marton Ilona Magyarittabe-i (Délvidék) lelkészházaspár szolgáltak az evangélizációs estéken. Februárban női csendesnapot tartottunk, ahol Karsay Eszter lelkipásztor szolgált. Tavaszi, őszi nagytakarítást szerveztünk, az énekkar több vasárnapon szolgált az istentiszteleten, Húsvét előtt és Adventben játszóházba hívogattuk a gyermekeket. Júniusban napközis táborba hívogattuk a gyülekezethez tartozó gyerekeket, szenteste pedig a gyermekek műsorát követően megajándékoztuk őket. Az adventi vásár hagyományosan népszerű volt.

Köszönet a testvérek szolgálataiért!

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 68, összesen: 581457

 • 2019. november 18., hétfő

  Gyakran a túl nagy elvárásokkal kezdődik az egész, majd megindokoljuk magunknak, miért nem gond ez, utána viszont csőstül jön a baj. Nincs azonban oly...
 • 2019. november 17., vasárnap

  Hajlamosak vagyunk a rutinokhoz való ragaszkodásra, még akkor is, ha állandóan panaszkodunk helyzetünk sivárságára. Tomka János és Bőgel György a régi...
 • 2019. november 17., vasárnap

  Vasárnap délután. A tárgyak nem néznek össze, a vizespohár nem csendül magától. Minden áll és néz. Mire vár? Valami azt nyikorogja, változom. Átmenőbe...
 • 2019. november 14., csütörtök

  „Már nem fogok ott ólálkodni körülöttük. Nem fogom várni a lehulló morzsákat. Nem fájdíthatom a szívem azzal, hogy nézem őket és sóvárgok. Belefáradta...
 • 2019. november 14., csütörtök

  A vidékfejlesztés, a felzárkóztatás és a teremtésvédelem elválaszthatatlanok egymástól, és a hátránykompenzáció mellett a kapcsolati hálózatok megújul...
 • 2019. november 12., kedd

  „Fontosnak tartjuk elmondani, hogy ha valaki nem tudja, milyen irányba induljon el, ne jelentkezzen mindenképpen egyetemre. Lazítani kell a dobozokban...
 • 2019. november 12., kedd

  A Budapest-Déli Református Egyházmegye pályázatot ír ki a Budapest-Pestlőrinc-Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség lelkészi állására.
 • 2019. november 11., hétfő

  A díjnyertes kötet a bibliatanulmányozás teljesen új dimenzióját nyithatja meg sokak előtt.
 • 2019. november 10., vasárnap

  Egy átlag vasárnap minden 180. budapesti lakos vesz részt református istentiszteleten, a teljes fővárosi lakosság kevesebb mint egy százaléka. A Kié a...
 • 2019. november 07., csütörtök

  Kilenc lelkész tett lelkészi esküt és vehette át lelkészi oklevelét a Dunamelléki Református Egyházkerület november 7-i közgyűlésén. Nyolc lelkészt a ...