Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Csillaghegyi Esték

Csillaghegyi Esték: Aludjatok csak, néma, szent hadak
Beszámoló a 2023. szeptember 14-17 közötti Észak-Olaszországi gyülekezeti kirándulásról, szeretetvendégség 2023. október  27. péntek 18.00 óra
Szöveges, képes beszámoló a kirándulásról a honlapon >>>

***

Gyülekezetünk tagja, Deschmann Alajos építészmérnök tart vetített képes előadást Kárpátalja műemlék templomairól 2023. március 31-én, pénteken 18.00 órától a gyülekezeti teremben. Deschmann Alajos a téma szakértője, ő írta az 1990-ben megjelent "Kárpátalja műemlékei" című könyvet is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Részletek >>>

***

Beszámoló az őszi, észak-olaszországi kirándulásról
2022. november 18, péntek 18.00 óra gyülekezeti terem


A hősök tiszteletére - Piávé mélyén


"Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket" 2Kor 11,2
Harmadik Észak-Olaszországi, az egykori első világháborús olasz - osztrák-magyar front emlékhelyeit és temetőit felkereső gyülekezeti kirándulásunk beszámolójára hívjuk az érintetteket és az érdeklődőket!
A beszámoló alkalmával a készült fényképek segítségével felidézzük a kirándulás eseményeit, élményeit és megosztjuk mindazokkal, akik nem tudtak velünk jönni 2022. szeptember 29 - október 2. között. Ahogyan a kirándulás minden napját közös igeolvasással, énekléssel és imádsággal kezdjük.
A beszámoló után szeretetvendégséget tartunk, ahová olaszos és nem olaszos ételeket, süteményeket szeretettel fogadunk! Az esemény alatt/után adakozásra lesz lehetőség, ahol a költségekhez (vendégség és fűtés) hozzá lehet járulni.
Szeretettel várjuk a gyülekezeti terembe!
Köszönjük, ha részvételét „ott leszek", érdeklődését „érdekel" jelzéssel megmutatja meg a Facebook eseménynél!
Áldás, békesség!

***

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

............


A hősök tiszteletére - Facebook esemény itt >>>

2018. április. 6. Péntek 18.00 óra


Gyülekezeti kirándulás az első világháborús olasz front emlékhelyeire -
Résztvevői találkozó és beszámoló a gyülekezetnek

"Hol sírjaink domborulnak" címmel szervezett a Csillaghegyi Református gyülekezet három napos látogatást 2018. március 15-17 között az első világháborús olasz - osztrák-magyar frontvonal harcai áldozatainak jelentősebb emlékhelyeire. Elvittük koszorúinkat a sírokhoz és emlékhelyekhez, énekeltünk és imádkoztunk a megemlékezéseken.
Április 6-án amellett, hogy a kirándulás résztvevői felidézik az emlékeket szeretnénk, mindenkivel megosztani ennek a három csodálatosnak felemelő élményeit és beszámolni gyülekezetünknek (és minden érdeklődőnek) az eseményekről.
Ehhez fényképek, beszámolók, énekek és egy kis olasz íz is hozzájárul majd.
Szeretettel hívjuk és várjuk!

 

*********        *********         *********

 

Hoogstede közelebb jön!

2018. január 10. péntek 18:00 óra

2017. őszén Csillaghegyről utazott küldöttség Németországba, a holland határ közelében található Hoogstede-i testvér-gyülekezetbe. A 25 éves kapcsolat hálaadó alkalma is volt a találkozó.
Ez az este arról szól, hogy elmondjuk, hogyan élik meg hitüket a német óreformátus testvéreink. Bemutatjuk, hogy mi fogta meg legjobban a Csillaghegyi fiatalokat a találkozó alkalmával.
Nem titkolt cél, hogy szeretnénk többeket közelebb hozni ehhez a kapcsolathoz és reméljük, hogy egyben a mi Urunkhoz is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Facebook esemény >>>

 

**********          **********         **********

 

2017. november 29. Szerda 18.00 óra
Protestáns Hősök 2. rész
Előadók: Faggyas Sándor újságíró, a kötet szerkesztője és Szakály Sándor a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója, valamint  Anka László és Kovács Kálmán történészek, az Intézet munkatársai.

Mindenkit szeretettel várunk!

A kötetről:

Vajon hányan tudják, hogy ki volt a "magyar Luther", aki új hite mellett tanúságot téve rá mert ülni egy puskaporos hordóra is, míg katolikus pap vitapartnere elszaladt a szokatlan istenítélet elől? Vagy azt, hogy ki mikor és hogyan szervezte meg a "Pallas magyar ivadékai" nevű első hazai irodalmi társaságot? És ki volt "Magyarország tanítója", az első magyar nyelvű - sok generáción át messze a legolvasottabb - történelem tankönyvünk szerzője? Ki a magyar verstan megújításának ma már ismeretlen főszereplője, akit Kazinczytól Csokonaiig a magyar felvilágosodás legnagyobb költői a mesterüknek tartottak, de akinek verseit halála után a fia tűzbe dobta? Vagy az a protestáns lelkész, aki forradalmi módon korszerűsítette az Alföldön a mezőgazdaságot és megalapította-irányította az első hazai gazdasági- és ipariskolát? S azt hányan tudják, hogy mi a közös a Lúdas Matyi szerzőjében, "a madarak atyjának" nevezett, Kossuth-kultuszt építő polihisztorban és a marosvásárhelyi magányában világboldogító tanán dolgozó, legnagyobb magyar matematikusban - azon kívül, hogy mindhárman protestánsok voltak? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak könyvünk olvasói. A Protestáns hősök portrégyűjtemény második kötetében ismét az elmúlt öt évszázadban "hazájuk hasznára s ékesítésére és Isten dicsőségére" élt ötven jeles protestáns honfitársunk - költők, írók, lelkészek, pedagógusok, tudósok, politikusok - emlékezete elevenedik meg kiváló irodalmárok, történészek, egyetemi oktatók élvezetes, olvasmányos, egyszersmind tanulságos írásaiban.

Facebook esemény >>>

>>>>>>>>>>>>>>>              <<<<<<<<<<<<<<<

2017. január 18. szerda 18.00 óra
Czobor Mihály és a Theagenés és Chariclia
Kőszeghy Péter irodalomtörténész előadása a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Kőszeghy Péter irodalomtörténész

Lassanként hagyomány, hogy a Csillaghegyi Esték sorozat évkezdő előadása a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódik, jellemzőem magyar irodalmi témájú előadással. 2017. január 18-án, szerdán 18.00 órától egy különleges, de kevéssé ismert mű bemutatása és értelmezése kerül napirendre, amely magyarul 1600 körül keletkezhetett. Előadónk, Kőszeghy Péter irodalomtörténész (az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa) a téma és a korszak kiváló szaktekintélye.

A mű előtt a „Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény" bevezetőjében - többek között ezt írja:
„A valamikor a 16. század fordulója táján, esetleg a 17. század első évtizedében keletkezett szerelmi tárgyú mű, a Theagenes és Chariclia egyszerre páratlan és kezdeményező a magyar irodalomban. Páratlan, mert olyan műfajban, verses regényben, románcban íródott, mely korábban ismeretlen volt. A Theagenes és Charicliának nincs nótajelzése, s még ha a magyar költészetben merőben szokatlan versformától eltekintünk is, a számos enjambement, a közöléses alakzatok miatt egyes részei alig-alig volnának énekelhetők: ez már egy értelműen szövegvers. A strófák 5x12-esek, s míg a 4x12-es az egyik leggyakoribb forma, 5x12-esre nemigen ismer több példát a magyar verstörténet.

A mű ősforrása Héliodórosz Etiópiai történet című hellenisztikus regénye: a lehető legbonyolultabb, in medias res kezdéssel, számtalan fordulattal, több szálon futó cselekménnyel. A Theagenes és Chariclia esetében ugyan versbe fordul az eredetileg prózai mű, ám itt ennek nem egy archaikus formahagyomány, az énekvers dominanciája az oka, hanem a költői téma."

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

**********          **********          **********

Faggyas Sándor, Perőczi Éva és Szabó András

2016. október 26. szerda 18.00 óra
Protestáns Hősök
Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből – Könyvbemutató
Faggyas Sándor szerkesztő, csillaghegyi presbiter vendége a szerzők közül ketten:
Petrőczi Éva és Szabó András irodalomtörténészek


A könyv a reformáció közelgő 500 éves évfordulójára jelent meg

**********          **********          **********          **********          **********

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor

2016. február 17. Szerda 18.00
„Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban"

 

Magyar Királyság 1941 - 1944

Szakály Sándor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója,
a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

arról beszél előadásában, hogy milyen volt - ha volt egyáltalán - Magyarország, a magyar kormányzat külpolitikai mozgástere a két világháború között, volt-e reális alternatívája a Németországgal és Olaszországgal kötött szövetségnek, a második világháborúba való belépésnek, miért nem tudtunk időben kilépni a háborúból stb. És ha nem igazán volt alternatíva, ebben milyen és mekkora a felelőssége a kor nagyhatalmainak, különösen az Egyesült Államoknak, Nagy- Britanniának, illetve a sztálini Szovjetuniónak? Ha pedig nem volt valódi mozgástér, akkor milyen értelemben lehet a magyar politikai vezetők (pl. Horthy, Gömbös, Imrédy, Bárdossy stb.) felelősségéről beszélni?)

 

 

******      ******      ******

 

2016. január 20. Szerda 18.00
„Balassi Bálint, a szerelem és az istenszeretet költője”
Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész, egyetemi tanár előadása

 

***   ***   ***

Somogyi Sándor

2015. december 16. Szerda 18.00 óra
„Síppal, dobbal Milánóban"
Somogyi Sándor presbiter beszámolója a Milánói Világkiállításról

 

***   ***   ***

 

 

Pál Sándor

 

2015. november 11. Szerda 18.00 óra
Csillaghegyi esték
„Jobb adni! - a Magyar Református Szeretetszolgálat munkája"
Vendégünk Pál Sándor kuratóriumi elnök

 

***   ***   ***

2015. január 21. Szerda 18.00 óra
Csillaghegyi esték:
„Janus Pannonius rejtőzködő költeményei nyomában”Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész, egyetemi tanár előadása

Szentmártoni Szabü Géza

 

Ízelítőként az előadó bevezető gondolatait osztjuk meg az érdeklődőkkel:

"Janus Pannonius összes ismert művének tudományos igényű kiadása 1784-ben, Utrechben jelent meg, mégpedig Kovásznai Sándor (1730–1792) marosvásárhelyi református tanár gondozásában, és a szintén református marosvásárhelyi könyvtáralapító, Teleki Sámuel gróf (1739–1822) költségén. Ma már tudjuk, hogy ebből a teljességre törekvő kiadásból sok szöveg hiányzik, illetve olyanok is akadnak benne, amelyekről kiderült, hogy más szerző tollából valók.
Száz év múlva a kiváló filológus, Ábel Jenő (1858–1889) végzett eredményes kutatást a Vatikáni Könyvtárban, ahol egy 1794-es említésből ismert kolligátumban rátalált egy addig az ismeretlenségben rejtőzködő, Nápoly veszedelmét elbeszélő, Anjou René (1409–1480) szicíliai király dicsőítésére készült panegyricus felerészben fennmaradt szövegére, amelyet Janus Pannonius 1452-ben, azaz 18 esztendős korában, tanulmányai színhelyén, Ferrarában írt. A szerző és cím nélküli szöveget Ábel Jenő azonosította, és adta ki 1880-ban, az Analectájában. A csonka szövegről, a sokoldalú klaszika-filológus, Huszti József (1887–1954) 1929-ben írt kitűnő tanulmánya óta, csak kevés szó esett.
Janus Pannonius ikonográfiája iránti érdeklődésem, illetve a költő 1458-ban szerzett, a Narni városában fakadó Feronia-forrást, és a nagyszerű padovai festőt, Mantegnát magasztaló elégiái tanulmányozása kapcsán került elém annak az Albiban őrzött, Guarino Strabon-fordítását tartalmazó, Anjou René számára készült kéziratnak két illusztrációja, amelyek egyikén a költő arcát véltem felfedezni. Az attribúcióval kapcsolatos kutatásaim vezettek el a panegyricus teljes szövegének felfedezéséhez. A századokon át lappangó műnek a nápolyi Nemzeti Könyvtárban található, XIX. században másolt, teljes szövegét egy pozitivista történész, Léon-Gabriel Pélissier (1863–1912), ismeretlen szerző műveként mutatta be 1898-ban, egy francia folyóiratban. 111 esztendeig reflektálatlan cikkét 2009-ben, az interneten olvasva, ráismertem Janus művére, s e felfedezés révén sikerült a dicsőítő költemény teljes szövegét Nápolyból megszereznem, majd azt a hiányzó rész magyar fordításával együtt közreadnom.
A panegyricust bemutató dolgozatom írása közben, a szakirodalmat olvasva, figyeltem fel egy mindeddig rejtőzködő, Janus Pannoniusnak tulajdonítható, száz soros versre, amely Párizsban, a Bibliothèque de L’Arsenal egyik kódexében maradt fenn. Az ő szerzőségét aprólékos érvekkel igyekeztem alátámasztani. Ennek a Holdsarló-lovagrend (Ordre du Croissant) védőszentjét, Szent Móricot, és a rendalapító Anjou Renét magasztaló versnek a szövegkiadását, valamint magyar fordítását ugyancsak elkészítettem.
2010 nyarán, Klebelsberg-ösztöndíjasként Nápolyban kutatva, sikerült azonosítanom a Renatus-panegyricus XIX. századi másolójának személyét, Scipione Volpicellát (1810–1883), a Nápoly történetét kutató tudós társaság hajdani elnökét. Az ő személye vezetett el a Castelnuovóba, a Società Napoletana de Storia Patria könyvtárába, ahol egy kolligátumba fűzve, megtaláltam a nápolyi Nemzeti Könyvtárban őrzött másolat XVII. század közepi előzményét, egy valódi forrásként kezelhető kéziratot.
2012-ben bukkantam rá egy 1639-ben nyomtatásban megjelent könyvtárjegyzékre, amelyben a nápolyi kéziratéval megegyező címmel szerepelt Janus Pannonius Renatus-panegyricusának egykori padovai kézirata, amely hajdan Marco Mantova Benavides (1489–1582) jogtudós könyvtárában volt meg.
2014 nyarán, egy Dublinban kutató kollégánk, Gelléri Gábor, keresett meg levelével, amelyben egy újabb felfedezést osztott meg velem. Egy kolligátumot lapozgatva figyelt fel egy 16 oldalas, 1672-ben kiadott, aukciós könyvjegyzékre, amely egy XVI. századi párizsi könyvgyűjtő, Paul Petau (1568–1614) hagyatékának maradványait ismerteti. A jegyzék 179. számú tétele a következő: Ianus Pannonius De expugnata Parthenope (= Nápoly elfoglalásáról). A lelet azért jelentős, mert egy olyan példányt ír le, amelyben szerepelt a szerző neve, és a panegyricus eredeti, eddig ismeretlen címe is. Talán ez a kötet lehetett az, amely Anjou René számára készült. Ugyanebben a könyvjegyzékben szerepel egy olyan tétel, amely azzal a párizsi Arsenalban található, Szent Móricról szóló, illusztrált kötettel azonos, amelyben a vélhetőleg Janus Pannonius által írt, 100 soros költemény is olvasható."

Szentmártoni Szabó Géza

 

* * *

2014. január 22. Szerda 18.00 óra (a Magyar kultúra napján)

"Zsoltárparafrázisok Kecskeméti Vég Mihálytól Szenczi Molnár Albertig”
Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész, egyetemi tanár előadása,
amelyet Kobzos Kiss Tamás illusztrál.

Az ismertetett és magyarázott parafrázisokat az eredeti módon megszólaltatva hallgathatják meg az előadás résztvevői.
A zsoltárparafrázisok a bibliai Zsoltárok könyvének szövegei alapján készült költemények, amelyek alkalmasak az éneklésre is. A héber nyelvű zsoltárok dallamai nem maradtak ránk, ezért a fordított és versbe szedett parafrázisok új dallamot kaptak. A legismertebb a 150 genfi zsoltár, amely magyarul a Református Énekeskönyvben is megtalálható. Kevésbé ismertek az eredetileg is magyarul készült zsoltárparafrázisok, melyekből többet a Református Énekeskönyv is tartalmaz, pl. a 163. ének a 122. zsoltár alapján Szegedi Gergely szerzeményeként, 236. ének a 127. zsoltár alapján, 252. ének a 148. zsoltár alapján Balassi Bálint versével, 255. ének Sztárai Mihálytól a 92. zsoltár mintájára, stb.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Ünnepeljünk együtt a magyar kultúra napján protestáns örökségünk felidézésével!

Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész

Kobzos Kiss Tamás zenész, zenepedagógus

 

2013. november 13. Szerda 18.00 óra
Dr. Szedmák András: "Mi az igazság? - Az evolúció mint biológiai képtelenség"

 

A Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség gyülekezeti termében dr. Szedmák András tart előadást „Mi az igazság? – Az evolúció mint biológia képtelenség” címmel a Csillaghegyi Esték sorozat keretében.
Az előadó hívő emberként, de kifejezetten tudományos szempontok alapján veszi vizsgálat alá az evolúciós elméletet. Az előadással azonos című könyvéről így ír Schalkház Rita:
„Érdekesség, hogy Szedmák András, mint egykor a Magyar Madártani Egyesület tagja, majd az emberiség evolúciójának kutatója, az utóbbi évekig elfogadta az evolúcióelméletet, így azt „belülről” is jól ismeri, nem csak külső kritikusként. Ezért is mert vállalkozni e hiánypótló mű megírására – hangsúlyozom: hiányt pótló, mert ilyen összefoglaló evolúciókritika magyar szerzőtől még nem jelent meg. Kisebb írásművek, cikkek, fordítások természetesen fellelhetők, de az evolúció minden pontjára kiterjedő cáfolatot most tarthat először kezében az olvasó.”
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

2013. október 9. Szerda 18.00 óra
Köntös László: "Tudatos Keresztyénség"

Köntös László


„Tudatos keresztyénség” címmel tart előadást Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője (püspök helyettese), a Pápai Református Gyűjtemények igazgatója, a Reposzt blog állandó „bloggere" a Csillaghegyi Esték sorozatban 2013. október 9-én, szerdán 18.00 órától a Csillaghegyi Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Az előadó nem kevesebbet állít, minthogy a keresztyénség európai visszaszorulása nem csupán a liberalizmus dominanciájának a következménye. Szerinte: „ha az európai keresztyének milliói ragaszkodtak volna hitükhöz, egyházukhoz, hagyományaikhoz, akkor ma nem így állna a helyzet. De nem ragaszkodtak.”


Így mutatkozik be Köntös László Reposzt-on: „Magyar református vagyok. Ez a legtöbb, amit magamról mondani tudok. Csak a szimbólumok és asszociációk mai szerencsétlen egymásra csúszása miatt: nem vagyok se miépes, se jobbikos. Liberális konzervatív vagyok, ami azt jelenti, hogy számomra a Reformáció nem doktrína, hanem attitűd.”
Egy kedvcsináló idézet előadónktól: „Egyszer egy elég befolyásos jobboldali országgyűlési képviselő amolyan informális beszélgetés közben megkérdezte tőlem, hogy miként látom az egyház jövőjét. Merthogy ő aggódik. Mire azt találtam neki mondani, eléggé nyersen és indulatosan: ha jársz templomba, lesz egyház, ha meg nem jársz, akkor nem lesz. Ez ilyen egyszerű. Az indulatomat alig tudtam leplezni, mert tudtam róla, hogy amúgy „nagy keresztyén”. Csak templomba járni nem szeret. Mire ő, hogy jó, jó, de nem látom, milyen az egyház? Milyen? – kérdeztem. Hááát, olyan öreges - felelte. - Persze, hogy olyan – válaszoltam – mert ti nem vagytok ott.”

Az előadás ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!


2013. január 23. Szerda18.00 óra

Kölcsey 190 esztendős Hymnus- a és a magyar nemzeti himnusz

 

A „Csillaghegyi Esték” sorozatban Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész tart előadást a Kölcsey Ferenc Hymnus - anak keletkezési körülményeiről. Az előadás eddig kevésbé közismert adatokat, és kutatási eredményeket is érint. A református költő versének nemcsak előzményeit, hanem későbbi hatásait is bemutatja az előadó. Illusztrálásaként a vers szövege a 130. genfi zsoltár dallamára is eléneklésre kerül. Hogy miért? Erre is választ kapunk Csillaghegyen, a gyülekezeti teremben. A programmal a Magyar kultúra napja közelében emlékezünk a Himnusz születésének évfordulójára.

Szentmártoni Szabó Géza

Szentmártoni Szabó Géza

 

---------------------------------------

2012. március 21. Szerda 18.00 óra

Kim Pal
Kim Pal

 

Heung Sik Kim (Kim Pál):
Reformátusok Koreában


Magyarországon keveset tudunk a koreai reformátusokról. Vad Zsigmond Debrecen-Nagytemplomi lelkész személyes beszámolóját a Tiszántúli Református Egyházkerület honlapján olvasható. Kedvcsinálónak néhány idézet:
„Koreában amerikai misszionáriusok terjesztették el a kereszténységet a XIX. század végén. A szétszakított ország déli részén a relatív többség nem tartozik egyik felekezethez sem, míg a vallásosak körében az „őshonos" buddhizmus lassan kisebbségbe szorul. Dél-Korea ötvenmilliós lakosságának mintegy 25-30 százaléka keresztyén, jelentős részük a kálvini tanításokat követi: presbiteriánus, magyar szóhasználattal református.„
„a növekedésüknek a titka a naponkénti kapcsolat az élő Istennel az imaközösségben. Rendkívül fontos, hogy mennyire veszik komolyan, hogy imádkozzanak és a napi többszöri imaközösség illetve istentisztelet valamelyiket látogassák. Nekünk is ebbe az irányba kell mozdulnunk.
Koreában nem egyes emberek csatlakoznak a gyülekezethez, hanem családok, idővel mindenki megtalálja a helyét és ragaszkodóvá válik”
A Koreai Presbiteriánus Egyház Myungsung gyülekezete (Szöul) életéről így számol be:
„Ez a szép számú hívő nemcsak vasárnapi keresztyén, részt vesznek a hét istentisztelet egyikén, a házi Bibliaórákon és az imaközösségeken” - osztja meg tapasztalatait Vad Zsigmond. A gyülekezeti élet hajnalban kezdődött és többnyire este tíz óra után fejeződött be. „A vasárnapi hét istentiszteleten hatvanezer gyülekezeti tag vett részt összesen. A háromezer fős templomba nem férnek be, ezért a környék kisebb templomaiban televízión keresztül követik az igehirdetést. Minden héten húsz-harminc újabb és újabb koreai szeretne gyülekezeti tag lenni. Ilyenkor bemutatják őket az alkalmakon, a továbbiakban pedig foglalkoznak velük, tanítják őket.” A nagy számok megkövetelték, hogy idén egy hétezer főt befogadni képes templomot építsenek.”

 

myungsung

- - - - - - - - - - - - - - - -

2012. február 15. Szerda 18.00 óra

 

Somogyi Sándor

Somogyi Sándor

 

SPIRITUÁLÉK - GOSPELEK

Február 15-én, szerdán 18 órakor a Csillaghegyi Esték sorozat keretében a Csillaghegyi Református Templom alagsori gyülekezeti termében előadás lesz az amerikai fekete-afrikaiak lelki énekeinek kialakulásáról, történelmi-társadalmi hátteréről, tematikájáról, néhány híres előadójáról pl. Mahalia Jackson, Golden Gate együttes stb.
Az előadást felvételekkel, valamint a csillaghegyi Da Pacem Domine Énekkar és a pasaréti gyülekezet kamarakórusa élőben illusztrálja.
Előadó: Somogyi Sándor, a gyülekezet presbitere, az 1965-ös Ki Mit Tud-on 3. helyezést elért spirituálé trió vezetője.

 

2012. január 25. Szerda 18.00 óra

 

Horthy Miklós

Horthy Miklós – egy XX. századi református politikus

Tőkéczki László történész előadása Horthy Miklós kormányzóról a gyülekezeti teremben. Az előadónak, aki a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka (nem lelkészi vezetője), 2012-ben jelenik meg a könyve a témában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Tőkéczki László

Tőkéczki László történész, református egyházkerületi főgondnok

 

2011. november 16. Szerda 18.00 óra

Hoogstede - a fiatalok szemével

három templom

2011. év augusztusában több csillaghegyi fiatal is részt vett a Hoogstedei-i óreformátus gyülekezet meglátogatásában. A békásmegyeri reformátusokkal közös kapcsolat 20 éves évfordulójára készítette Békefi György békási gondnok a német testvérek számára a fenti rajzot. Milyennek látták a német óreformátosokat a csillaghegyi fiatalok? Milyen érzések fogalmazódtak meg bennük? Miért érezték úgy, hogy érdemes volt részt venni a találkozó? Vetített képes élménybeszámoló és beszélgetés a gyülekezeti teremben.

 

2011. május 25. Szerda 18.00 óra

trianon terkep

 

Csillaghegyi esték - Trianoni megemlékezés
Előadások a gyülekezeti teremben
Zeke Gyula: „A szétszóratott nyáj - A református egyház Trianon után"
Szidiropulosz Archimédesz: „Tisza Istvánról megjelent írások a Trianoni Szemlében"
Az előadók a Trianon Kutatóintézet munkatársai. Az előadások ingyenesek, Mindenkit szeretettel várunk!

 

2011. március 23. Szerda 18.00 óra:

Ady Endre

"Ady Endre istenes versei" - Dr. Hegedűs Lóránt ny. református püspök előadása a gyülekezeti teremben

Az előadás megtekinthető:

 1. rész, http://www.youtube.com/watch?v=itiaY0otVHs
2. rész, http://www.youtube.com/watch?v=fgFK3R22snQ&feature=related
3. rész, http://www.youtube.com/watch?v=fH2o3Z8KBZk&feature=related
4. rész, http://www.youtube.com/watch?v=e_kA5L6d35I
5. rész, http://www.youtube.com/watch?v=fUHaNFU48jM
6. rész, http://www.youtube.com/watch?v=-VIkIKoBrcQ
7. rész, http://www.youtube.com/watch?v=RNXRsNRYheI&feature=related
8. rész, http://www.youtube.com/watch?v=L0Tx7URT24o
9. rész, http://www.youtube.com/watch?v=fc63aFhZvbM
10. rész, http://www.youtube.com/watch?v=PfwUy9xJpY4
11. rész,  http://www.youtube.com/watch?v=KGLko0cqg1Y

 

 

2011. február 16. Szerda 18.00 óra:

Bács vára

Bács vára

Délvidéki barangolások

Délvidéki barangolások címmel tartanak vetített képes előadást a Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség gyülekezeti termében Kurcz Ádám, a csillaghegyi gyülekezet tagja és az újvidéki születésű Thomka Orsolya, az eddigi legrészletesebb Délvidék-útikönyv szerzői.

Temerin

Hol született Kosztolányi Dezső? És Rúzsa Magdi? És Rákosi Mátyás?
Honnan rántotta magával Dugovics Titusz a törököt? Hol volt a Bánk
bánból ismert Petúr bán vára? Merre hajózott Széchenyi István, hogy
hajózhatóvá tegye a Dunát? És hol van ma a Jókai Aranyemberéből ismert
,,Senki szigete"? Hol halt meg Csáth Géza? Hol csusszant ki a
zsandárok keze közül Rózsa Sándor? Hol vannak a világ legjobb
termőföldjei? És az ,,európai Szahara"? Hol nyugszik Kiss Ernő aradi
vértanú? És sorstársa, Lázár Vilmos vagy Schweidel József hol született?
Hol dördült az első puska az I. világháborúban? Előadásunkban ezekre
a méltatlanul elfeledett tájakra kalauzoljuk el a hallgatóságot.
Felvillantjuk Zombor hangulatos belvárosának, a szecessziós Szabadkának,
Galambóc és Bács festői várromjainak, Újvidék balkáni forgatagának
és még sok más, hozzánk nagyon közeli, de mégis egzotikus tájnak,
sok tucat nép és kultúra hazájának:
a régi Magyarország Délvidékének
képeit és hangulatait.

Mindenkit szeretettel várnak, a belépés ingyenes!

 

2011. január 26. Szerda 18.00 óra

Balassi Bálint

Balassi Bálint (1554-1594)

"Balassi Bálint istenes versei" - Szentmártoni Szabó Géza előadása a gyülekezeti teremben

Szentmártoni Szabó Géza

Szentmártoni Szabó Géza (Tiszanagyfalu, 1950. október 1.) irodalomtörténész. Békéscsabán végezte iskoláit. 1969-től, az érettségi után, a debreceni Református Teológiai Akadémiára járt két esztendeig, majd a 1971-1973 között a Budapesti Történeti Múzeumban végzett kisegítő munkát. Az Eötvös József Collegium tagjaként 1978-ban történelem-latin szakon végzett az ELTÉ-n. Először az OSzK munkatársa lett, közben 1983-tól három évig az MTA Irodalomtudományi Intézetében volt ösztöndíjas. 1987-óta az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékének oktatója. 1996-tól a Régi Magyar Költők Tára XVI. századi sorozatának szerkesztője. Fő kutatási területe Balassi Bálint életműve és a XVI. század irodalma, valamint a hozzá kapcsolódó zenei és ikonográfiai kérdések.

 

------------------

2010. Csillaghegyi Estéi

2010. november 10. Szerda 18.00 óra

"Lehetőség és felelősség" Fodor István előadása a gyülekezeti teremben

„Lehet, hogy sokszor nem vesszük észre, de az ország, a nemzet a fordulat időszakát éli. A neoliberális gazdaságpolitika bukásával van egy fordulat a világ országainak nagy részében is. Érdekes a két folyamat kapcsolódása és izgalmas ennek hazai megjelenése. Ha a társadalom türelme kitart, egész más országban fogunk élni néhány éven belül. Azonban ehhez az átalakuláshoz majdnem mindenkire szükség van. Van, akire kisebb, és van, akire nagyobb mértékben lesz szükség. A civil társadalom szerepe, feladatai felértékelődnek, a lehetőség és a felelősség, - bár különböző mértékben - de mindenkinél jele vannak és lesznek." Fodor István

 

Fodor István

Fodor István Szegeden

Fodor István 1990-ben alapítóként megszervezte, vezérigazgatóként majd elnökként 2007. végéig vezette az Ericson magyarországi leányvállalatát. Az elmúlt másfél évtizedben az Ericsson magyarországi vállalata építette ki a hazai infokommunikációs infrastruktúra több mint felét. Fodor István hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres előadója, több hazai és nemzetközi szervezet vezetője vagy tagja. 2004-től 2007 végéig az Európai Unió Kutatási Tanácsadó Testületének (EURAB2) tagjaként, - független tanácsadóként - részt vett az EU tudománypolitikájának és az ehhez kapcsolódó különböző programok alakításában. Széchenyi-díjas szakember.
Sólyom László volt köztársasági elnök felkérésére tagja volt a Bölcsek Tanácsának, így részt vett a Szárny és teher című könyv megírásában, amely oktatási rendszerünk javításáról, és a korrupció leküzdésének lehetőségeiről szól.
2010. október 23-án Fodor István magas rangú állami kitüntetést, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét kapta meg.

 

 

Kerekes Péter

Kerekes Péter


2010. szeptember 15. Szerda 18.00 óra
„Keresztyén misszió Pakisztánban"

Kerekes Péter vetített képes élménybeszámolója egy éves pakisztáni szolgálatáról és élményeiről
A HVG-ben megjelent, vele készült interjú itt olvasható:  „Egy évet adtam, de százat kaptam"

 

 

2010. június 2. Szerda 18.00 órától Csillaghegyi Esték
Trianon ma

A Csillaghegyi esték keretében „Trianon ma" címmel Szidiropulosz Archimedesz, a Trianon Kutatóintézet alapítója és Fábián Gyula újságíró, a Magyar Nemzet munkatársa tartanak előadást a Csillaghegyi Református Egyházközség gyülekezeti termében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az előadás ingyenes.

Szidiropulosz Archimedesz

Szidiropulosz Archimedesz

Korábbi Esték:

Szentesi Zöldi László

Szentesi Zöldi László

2010. április 27. Szerda 18.00 óra:
Csillaghegyi Esték: "Betyárvilág Magyarországon"
Előadó: Szentesi Zöldi László újságíró, a Nagy magyar betyárkönyv szerzője

A Nagy magyar betyárkönyvben a szerző negyven híres és kevésbé híres magyar betyár életrajzát írta meg.
Akárcsak előző betyártémájú könyvét, Rózsa Sándor életrajzát, a mostanit is a Méry Ratio Kiadó jelenteti meg. „Nem a folklór nyomába eredtem, a valódi életrajzokat gyűjtöttem össze - mondta Szentesi Zöldi László. - Saját levéltári kutatásaim és a népes betyárirodalom egyfajta összegzése az új könyv. Megtudhatjuk, valójában ki volt, hol és mit csinált többek között Angyal Bandi, Veszelka Imre, Zöld Marci, Dobos Gábor. Választ kerestem arra a kérdésre is, köztörvényes bűnözők vagy a szegény emberek jótevői voltak-e a legnevezetesebb betyárok. A véleményem már az előszóból kiderül."

 

 

2010. február 17. Szerda 18. óra
"Egyetemisták az ostromgyűrűben" - előadók: Orosz Ferenc, Szántay Lajos
- az Egyetemi Rohamzászlóalj egykori katonái.
Bevezető előadás: Fülőp Áron

 

Előadók

„1944 karácsonyán a magyar főváros elfoglalására készülő szovjet csapatok körülzárták Budapestet. Az ostromgyűrűben rekedt egy fiatal diákokból álló különleges alakulat, az Egyetemi rohamzászlóalj is, amelyet elsősorban a Budapesti Műszaki Egyetem diákjaiból, illetve a Budapesten tanuló jog- és orvostanhallgatókból toboroztak.
Az Egyetemi rohamzászlóalj katonái (a 8. SS Florian Geyer lovashadosztály egyik ezredének állásai közé ékelődve) a Rózsadombon húzódó frontvonal mentén próbálták meg feltartóztatni a Vörös Hadsereget. A hetekig elhúzódó súlyos harcok, illetve a II. világháború egyik legreménytelenebb vállalkozása, az 1945. február 11-i kitörés során több mint száz egyetemista halt hősi halált."

Emléktábla

 

 

2010. január 27. Szerda 18.00 óra:
Csillaghegyi Esték: "Csillaghegyi történet"
Előadó: Deák Zoltán nyugdíjas lelkipásztor

 

Deák Zoltán

 

„Csillaghegyi történet" címmel tart előadást Deák Zoltán református lelkipásztor 2010. január 27-én, szerdán 18.00 órától a csillaghegyi református templomban. A Csillaghegyi Esték sorozatban vall életéről és szolgálatáról a nyugdíjas lelkész. Deák Zoltán Csillaghegyen született, - neve szerepel elsőnek a gyülekezet anyakönyvében. Ordasan kezdett lelkészi szolgálata után visszatért Csillaghegyre, hogy a közösség történetének második lelkészeként harminc éven át pásztorolja a nyájat. Szolgálati ideje alatt épült fel az akkor még Csillaghegyhez tartozó békásmegyeri református templom. Neve összeforrt a gyülekezettel, ma is lépten-nyomon megállítják, megszólítják, ha a városrészben megfordul. Előadása egyszerre élet, egyház és kortörténet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! Cím: Budapest, III. ker. Vörösmarty utca 2. Információ: www.csillaghegy.parokia.hu

 

Régebbi esték:

 

Emlékbeszéd a temerini tömegsírnál

2009. november 18. Szerda 18.00 óra:
Csillaghegyi Esték: "Megvert pásztorunk"
Előadó: Matuska Márton
Az előadás ingyenes, nincs részvételi díj.

„Megvert pásztorunk" - Matuska Márton előadása a Csillaghegyi Esték keretében

A „Csillaghegyi Esték" keretében Matuska Márton, Újvidéken élő nyugdíjas újságíró tart előadást „Megvert pásztorunk - Adalékok Gachal János torontálvásárhelyi református püspök életrajzához" címmel a Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség gyülekezeti termében 2009. november 18-án, szerdán 18 órától. Matuska Márton az 1944 végén, 1945 elején a Délvidéken lezajlott magyarirtás kutatója, több, erről szóló könyv és tanulmány szerzője. Gachal János 1944 végén mártírhalált halt, több tízezer magyar sorsában osztozva esett áldozatul a szerb partizánok kegyetlenségének. Az előadásra mindenkit szeretettel várnak! Cím: Budapest III. kerület, Vörösmarty utca 2. web: www.csillaghegy.parokia.hu

Ajánlott link a témához:
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lvid%C3%A9ki_v%C3%A9rengz%C3%A9sek

 

 

2009. június 3. Szerda 18.00 óra:
Csillaghegyi Esték: "Trianon következményei és máig érő hatása-
Előadók: Raffay Ernő és Szidiropulosz Archimédesz
Az előadás ingyenes, nincs részvételi díj.

ELŐZŐ Esték:

Bús Balázs

2009. Április 15. Szerda 18.00 óra: Előadónk Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere
"A kerület a polgármester szemével"
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

Fekete Ágnes

2009. MÁRCIUS 4. Szerda 18.00 óra: Előadónk Fekete Ágnes, a Magyar Rádió református műsorainka szerkesztője
Az előadás címe: "A média egyházi Szemmel"
Mindenkit szeretettel várunk!

 

 


A "Csillaghegyi Esték- sorozat keretében Fodor István tart előadást "A kiút kellékei és kanyarjai" címmel 2009. január 28-án, szerdán 18 órától a Budapest - Csillaghegyi Református Egyházközség gyülekezeti termében. Előadása Magyarország és a nemzet felemelkedésének lehetőségeivel és útjaival foglalkozik a tapasztalt gazdasági vezető szemével. Az előadás után beszélgetésre is lehetőség lesz. Fodor István 1990-ben alapítóként megszervezte, vezérigazgatóként majd elnökként 2007. végéig vezette az Ericson magyarországi leányvállalatát. Az elmúlt másfél évtizedben az Ericsson magyarországi vállalata építette ki a hazai infokommunikációs infrastruktúra több mint felét. Fodor István hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres előadója, több hazai és nemzetközi szervezet vezetője vagy tagja; és tagja a Köztársasági Elnök úr által felkért Bölcsek Tanácsának is. 2004-től 2007 végéig az Európai Unió Kutatási Tanácsadó Testületének (EURAB2) tagjaként, - független tanácsadóként - részt vett az EU tudománypolitikájának és az ehhez kapcsolódó különböző programok alakításában. Széchenyi-díjas szakember.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! Cím: Budapest, III. kerület Vörösmarty utca 2.2008. december 10. Szerda 18.00 óra
Csonka Attila: Az amerikai magyar reformátusok helyzete
- élménybeszámoló, vetítéssel

Kapcsolódó linkek

 

 

 

 

 

 

Csatolt dokumentumok:
Galéria:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 626, összesen: 946601

 • 2024. május 18., szombat

  Balog Zoltán dunamelléki püspök ünnepi gondolatai
 • 2024. május 17., péntek

  Isten azért küldte el Fiát – az Úr Jézust –, „hogy a törvény alatt levőket megváltsa”, hogy Isten örökbefogadott gyermekeiként szabadon élhessenek. Pü...
 • 2024. május 17., péntek

  Országos református imalánc indul pünkösd után gyülekezeteink és egyházunk lelki megújulásáért.
 • 2024. május 16., csütörtök

  Mi a konfirmáció ma? Avítt hagyomány, beavatási szertartás vagy ajtónyitás a fiataloknak nemcsak a gyülekezet, hanem Jézus felé is? Erdélyi gyülekezet...
 • 2024. május 15., szerda

  Munkatársunk, Parti Judit a Média a Családért díj április jelöltje portálunkon megjelent Sosincs késő az igenhez című írásával.
 • 2024. május 15., szerda

  Az Apakulcs 2022 és 2023 után 2024-ben is meghirdeti az Apa ezerrel! pályázatot.
 • 2024. május 14., kedd

  A 2024. pünkösdi száma a Szentlélek mai munkájáról tudósít.
 • 2024. május 14., kedd

  Az Intézményi lelkipásztori állás 2024. augusztus 1-től töltendő be a budapesti teológián.
 • 2024. május 13., hétfő

  Sárbogárdon egykori lelkészük századik születésnapjáról emlékeznek meg május 25-én. Az ünnepre készülve Szabó Miklós és Jákob Mihály segítségével idéz...
 • 2024. május 13., hétfő

  Elhelyezték az Építőipari Nívódíj tábláját a budapesti Ráday Ház falán.