2020. október 23., péntek - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság

Deák Zoltán Csillaghegyi nyugdíjas lelkész bibliaórás magyarázata a 2Kor 3,4-18 szakaszról.

Bibliaóra, Bűnbánati előkészítő - 2020. október 21.

Textus: II. Kor. 3,4-18.

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

Az ó és az új szövetség szolgálatának dicsősége

Ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármilyen ítéletet mondjunk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.

Ha pedig a halál szolgálata, amely betűkkel kőbe van vésve, dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata!

Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, a maradandó sokkal dicsőségesebb. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk; és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.

Szeretett Testvéreim! Pál, a korinthusiaknak írt második levelét Macedóniában írta. A vele kapcsolatban felhevült kedélyállapotokat igyekezett lecsendesíteni.  De fő mondanivalója ennél sokkal több volt. Engedte, hogy a Szentlélek „diktálja" a levelet. Legyen mindennapi kenyerünk ez a levél is, hogy sok áldást kaphassunk az Úrtól. Közelebbről pedig, mivel a reánk következő vasárnap (október 25.) sok gyülekezetben úrvacsorával is élhetnek a hívek, -  a csillaghegyiek is, de sajnos, mi csak online veszünk részt,  -  ezért a bibliaóra gondolatai bűnbánati jellegűek, vagyis Isten tükrét még közelebb kell tartani magunkhoz. Könyörüljön rajtunk Krisztus, és fogadja el bűnvallásunkat.

1.A mi alkalmasságunk az Istentől van! Az előző levélből kiderült az a vád, hogy nem mindenki fogadta el Pál szolgálatát. Ilyeneket mondtak: Ő akart mindenáron kitűnni, magát mutogatta beszédében, tanításában. Sokakat megbántott. Nagyon fájt ez az apostolnak és buzgón imádkozott a nézeteltérések rendezésére. Isten bűnbocsátó szeretetére és kegyelmére hivatkozott, amikor leírta ezt a mondatot: A mi alkalmasságunk az Istentől van! Nem a vállát veregetve mondta ezt, hanem nagyon is alázatos szívvel. Bele akart simulni egészen Gazdája kezébe, hogy Ő irányítsa és vezesse minden szolgálatában.

Kedves Testvérek!  Mindenhol, amikor egy munkahelyen valakit alkalmazni akarnak, az életrajz beadásán túl, elbeszélgetés történik. Amikor mi jelentkeztünk a Teológiára, akkor nekünk még nem kellett „felvételizni", hanem „alkalmassági beszélgetés" történt. A „zsűriben" lehet jó látás, de sajnos lehet elhibázott döntés is. Mert: Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van! (I. Sámuel 16,7.) Életem során nagyon sokszor hálát adtam azért, hogy ami erőmön felülinek látszott, hogy megtegyem azt, Isten alkalmassá tett annak elvégzésére. A törékeny cserépedényt is tudja használni az Úr. Bárki, aki olvassa ezt a bibliaórát, ne csüggedjen el, mert van hatalma a mi Megváltónknak. Segít, hogy ki-ki elvégezze azt a feladatot, amivel megbízatott. Alázat, átadottság és engedelmesség kell hozzá. Ezt a hiányosságunkat is vigyük Urunk elé.

2.Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság! Az ószövetségből Mózes példáját hozta elő Pál apostol. Ő sem merte igazán meglátni Isten dicsőségét, sem a szabadságot. Még ott volt a lepel. Aki viszont az újszövetségi időben eljutott Jézus Krisztus megismerésére, az tudja, hogy mit jelent az igazi szabadság. És az a hívő ember fogja fel teljességgel az ótestamentum Istenének dicsőségét is. Mert többé nem a betűt látja és olvassa, hanem az élő Igét a szabadságot adó Szentlélek által.

Drága Testvérek! A Szentlélek Istennek ilyen hatalmas ereje van. Azzal a hittel ajándékoz meg, amellyel közel kerülünk Jézushoz. Elvégzi azt, amit Urunk ezekkel a szavakkal kért a tanítványoktól: Maradjatok énbennem, és én tibennetek...Aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni! (János ev. 15,4-5.) Aki erre a kérésre igent mond ma, az szabaddá lesz. Szabaddá bűneitől. És ez a szabadság odaát teljessé lesz! Vége a rabságnak, száll a madár... -  mondja egyik evangéliumi énekünk. Rabnak, vagy szabadnak tudod-e magadat testvérem?

3.Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által! Csodálatos átélésről írt itt az apostol, hogy szolgálatának évei alatt hogyan formálta a Szentlélek. Mindig többet, mindig nehezebbet kapott a munkából, de ez belsőleg erősítette. Ki merte mondani, le merte írni azokat a mondatokat gyülekezeteknek, amik valóban Igévé lettek a XXI. század hívei számára is. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem! (Gal. 2,20.) Vagy: Mindenre van erőm Abban (Krisztusban), Aki megerősít engem! (Fil. 4,13.) De még János apostol is ír erről az elváltozásról: Hasonlóvá leszünk Hozzá, és olyannak fogjuk Őt látni, amilyen valójában! (I. János lev. 3,2.) Lepel nélkül, tisztán látni, a kegyelem ajándéka.

Kedves Testvéreim! Nem mese ez, ahogy azt az ördög el akarja hitetni az emberekkel. Az önző, saját magát „imádó" embert is át tudja formálni a Lélek. Olyan erőt, világosságot, békességet, bizonyságtevő alkalmatosságot, képességet kap a hívő ember, amellyel szolgálhat. Ugyanakkor változás, formálódás is történik benne. Tapasztalod-e testvérem életedben ezt a változást? Szabad ezért imádkozni. És ha igent mondasz a kérdésre, akkor lehet hálát adni. Legyen igaz mindnyájunk számára: Kiformálódik bennetek a Krisztus! (Galata 4,19.)

Ajánlott ének: 300. dicséret 3-4 verse Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 85, összesen: 662492

 • 2021. február 25., csütörtök

  A digitális oktatás jövőjéről és az online oktatás tapasztalatairól is szó esik a Kovász Közösség péntek délután kezdődő panelbeszélgetésén. Thoma Lás...
 • 2021. február 24., szerda

  „Olyan boldog voltam, amikor kiderült, Zilahra kerülünk, de nem tudtam, mi mindenen kell ott keresztülmennünk. A férjem beszélt arról, hogy Góliáttal ...
 • 2021. február 24., szerda

  Testvéri és munkatársi egységről, hatékonyabb szervezeti működésről és a püspökszentelő istentiszteletről is szó esett a dunamelléki Egyházkerületi Ta...
 • 2021. február 23., kedd

  A második világháború végén legalább egymillió magyar állampolgár került szovjet hadifogságba vagy kényszermunkatáborba. Minden harmadik magyarországi...
 • 2021. február 23., kedd

  A tehetség kibontakozásához fontos, hogy a diák minél több oldalról megtapasztalhassa mindazt, ami benne rejlik, és mindezt bibliai üzenet is gazdagít...
 • 2021. február 21., vasárnap

  A Bibliamúzeum az igei alapok megőrzése mellett bővíti megújult honlapjának kínálatát, de lélekben már a személyes találkozásokra készül.
 • 2021. február 18., csütörtök

  Jézus negyven napon át böjtölt, mintát adott, hogy megértsük: az ember több biológiai testnél.
 • 2021. február 17., szerda

  Istenhitről, gyógyulásról és a krízishelyzetekben rejlő fejlődési lehetőségekről beszélgettünk Komlósi Piroskával és Ferenczi Enikővel.
 • 2021. február 17., szerda

  Balog Zoltán dunamelléki püspököt választotta lelkészi elnökévé a Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a Zsinat 2021. februá...
 • 2021. február 16., kedd

  Február 19-e az Ápolók napja. Ebből az alkalomból a Bethesda Gyermekkórház egy egész hetet szentel az ápolóik szerepének bemutatására a betegellátásba...