belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Kitekintés

Szakács Gergely

Érinthetők és érinthetetlenek

Milyen a kézzelfogható lelkész?

(Részlet a Valláskarakteriológiai Intézet által megjelentetett Kis Hívőhatározó című munkából. I. rész 3. fejezet 6. pont.)

Az alábbi kategóriákban megpróbáljuk a gyülekezeti tagokkal való érintkezési szokások, minták alapján leírni a lelkipásztorok habitusát. A kategóriák nem reprezentatívak, az alábbi pontok egy több éves kutatás anyagának csupán apró szeletkéjét mutatják be.
Kutatásunk alapját az aktív gyülekezeti lelkészek körében végeztük. Módszerünk a megfigyelés volt, elsősorban gyülekezeti alkalmakon, másodsorban családlátogatások során és a lelkész otthoni időtöltése alatt. Főként viselkedéspszichológiai szempontok szerint végeztük a kutatást, de felhasználtuk a szociológia emberi viselkedéssel foglalkozó szakirodalmát is. A megfigyelt alanyokat úgy választottuk ki, hogy átfogja az egész lelkésztársadalmat (idős, fiatal, falusi, városi, férfi, nő, egyházi tisztségviselő stb.).

„Don't touch me!"
Merev, tartózkodó típus. Nem szereti az érintést, ezt adott esetben hangoztatja is. Maximum a hivatalos érintkezési formákra szorítkozik. Híveivel kezet fog, de kézfogása merev, távolságtartó, robotszerű.
Az érintésektől való tartózkodás mögött többféle ok is lehet. Enyhe paranoia a fertőző betegségektől, súlyosabb esetben érintésekben és érzelmekben sivár gyermekkor. Komoly belső feszültséget élhet meg, mert nem feltétlen akar tartózkodó lenni, de nem tud máshogy tenni.
Előnye: nem hozzák hírbe senkivel, mivel nincsenek félreérthető mozdulatai, érintései.
Hátránya: hűvösnek, elutasítónak élhetik meg hívei. Családja körében sok nehézséget jelenthet az érintésmentes házastársi, szülői magatartás.

Bratyizó
Mindenkivel, minden helyzetben érintkezik. Kézfogása bizalmaskodó. Mindkét kezét használja kézfogásnál, ilyenkor főként a másik felkarját érinti meg vagy a másik kezét teljesen körbefonja. Hozzá közelebb állókkal szívesen ölelkezik. Nem probléma számára, ha valaki megérinti, sőt örül az érintéseknek. Ha valakihez szól, először vállát, karját érinti, ezzel még inkább magára irányítva a figyelmét.
Előnye: könnyen nyeri meg az emberek bizalmát, közvetlensége szimpatikus lehet.
Hátránya: az érintéseket nem szeretők kifejezetten tartanak tőle, akár arrogánsnak is tarthatják közeledését. A túl sok érintés miatt félreérthetővé válhat. Lelkésznők esetében kifejezetten veszélyes viselkedésmód.

Bizonytalan
Állandóan azon morfondírozik, hogy megérintsen-e valakit vagy ne? Elég-e a kézfogás vagy máshogy is kifejezze együttérzését, empátiáját, szimpátiáját? Kézfogása a határozott és a lagymatag „döglött hal" között van. Határozatlansága belső bizonytalanságából fakad. Ez nem csak a testi érintésekben mutatkozik meg, hanem minden másban is.
Előnye: belső konfliktusa segítheti, hogy változzon, fejlődjön, határozottabbá váljon.
Hátránya: bizonytalanságát megérzik, és ezzel saját hitelét rontja. Szélsőséges esetben gyülekezete lenézi, nem tarja eléggé „férfias papnak". Ebben az esetben tekintélye szigorúan monotonon (?) csökkenő.

Manipulátor
Testi érintései, mozdulatai előre kiszámítottak. Mindig az adott helyzetnek megfelelő tökéletes érintést használja. Olvasott, otthonosan mozog a testbeszédben és a viselkedéspszichológiában. A másik nyitott könyv számára. Tudja, hogyan érje el, amit akar, legyen szó presbiterek meggyőzéséről vagy gyászoló özvegy vigasztalásáról. Ettől egy kicsit gyanússá válik.
Előnye: a minden helyzetben megfelelő érintés nagyon sokat jelent az „érintettnek".
Hátránya: számító érintései lelepleződése esetén hitelét veszti.

Megalázkodó
Minden érintésével, kézfogásával, egész viselkedésével alázatosnak akar mutatkozni. Ezt szerénységgel teszi teljessé. Azt az érzést kelti másokban, hogy nála mindenki fontosabb, ő nem. Inkább a háttérbe húzódik. Már-már szolgalelkű. Sszerénysége és alázatossága sok esetben álszentségből fakad. Titkolt vágya: „végre én legyek a fontos."
Előnye: példát lehet venni alázatosságáról.
Hátránya: nagy a veszélye, hogy viselkedése miatt lenézik. Lásd: Bizonytalan.

Pasztorális
Minden érintése empatikus. Szavai bátorítóak, vigasztalóak. Mindig kész arra, hogy meghallgassa a hozzá fordulót. Érintései megértésről, együttérzésről, odafigyelésről árulkodnak. Hívei számára mindig van egy-két perce az istentisztelet után, de akár a boltban is.
Előnye: emberközpontú, gyülekezete számára elérhető, megértő.
Hátránya: a túlzott empatikus közeledés, érintés riasztó lehet. Empatikus habitusa családja körében nem mindig jelenik meg. „A szelíd, megértő külső akár vadállatot is takarhat."

Gőgös
Lekezelő, fellengzős minden mozdulata. Leereszkedően érint meg másokat, mintha ő, a „nagytiszteletűúr" méltóztatna lealacsonyítani magát gyarló, esendő kis híveihez. Ha valahol megjelenik, testbeszédével érezteti, hogy megjött, és innentől kezdve ő van a középpontban. Ha ezt nem veszik azonnal észre, könnyen megsértődik. Minden szituációban magához ragadja a szót és nem engedi el. Leginkább egy gúnárhoz hasonló. Kapcsolatai alá-fölé rendeltek.
Előnye: nincs.
Hátránya: magasan hordott orra miatt sokan ellenszenvesnek tartják.

Főnök
Határozott érintések, kemény kézfogás. Kézfogásnál erősen markolja a másik kezét, szinte összeroppantja. Ezzel azt üzeni, hogy ő A Lelkész, ehhez tartsa mindenki magát. Keménykedését némi verbális és érzelmi agresszióval is erősíti. Nem riad vissza a tettlegességtől hittanosok és családtagok esetében, ha a maga igazát akarja megerősíteni. Nem ismeri be gyengéit, nem tud veszíteni. Gyűlöli azt, aki nem úgy gondolja, mint ő.
Előnye: sokan határozott, keménykezű vezetőnek tartják, akire fel lehet nézni, aki nem futamodik meg.
Hátránya: mindenkit „lenyom", aki nem ért vele egyet. Igazi zsarnokká válhat családjában, gyülekezetében, ha nem fékezik meg.

Átlagos
Úgy érintkezik az emberekkel, mint bárki más. A vizsgált alanyok többsége is ilyen.
Előnye: nem rámenős és nem tartózkodó. Önmagát adja, ezért szeretik.
Hátránya: mivel nem érintkezik furcsán, nem jelent beszédtémát unatkozó idős hölgyeknek a viselkedése. 

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2021. január 24., vasárnap,
Timót napja van.
Tartalom
Vezércikk

Réz-Nagy Zoltán
A gesztusok

A nyelv, amit Jézus is beszélt, és még a majmok is értenek

Gondolkorzó

Bella Péter
Hogyan hallgassunk prédikációt? – haladó szint
Hogy legyen füled a hallásra!

Felszín

Bölcsföldi András
Anyukám nevet a ravatalon
Ötven évvel ezelőtt szép menyasszonyára várt, most az urnát várta.

Thoma László
Dobozolás
Egy elmaradt megbeszélés tanulságai

Nagy László
Mozdulat-lanság
Elköltözött házunkból a nyüzsgés

Pete Violetta
Betolakodó
Szénásiék vendégei a tisztaszobából

Magasság

B. Tóth Klára
Kommunikálok, tehát vagyok
Kezek tánca

Géczy Katalin
Megdermedt kultúra
Felejtsd el a csendes-ülős koncerteket…!

Tóth Sára
Mitől jó egy prédikáció?
Felülről beszélni, vagy felülről kapni egészen mást jelent

Mélység

Czapp Enikő
Billegő szék
Segítő, vezető és vezetett: mind a tudás és a nem tudás határán

Dobóczky László
A mozdulat értelme
Kudarc, önmarcangolás, béke

Nagy László
A gondolat mögötti gondolat
Rejtett motivációk – milyen zsinegek rángatnak téged?

Teljesség

Bagdán Zsuzsanna
A kitépés katarzisa
Élmények a Csillagpontról

Miklya Zsolt
Közötök lesz egymáshoz – Átjárható zónahatárok
Jézus nem tartja meg a három lépés távolságot

Péter-Szarka Katalin
Az érintés természete
Maga Isten lép ki önmagából – értünk.

Üzenet

Pete Violetta
A munka relativitás-törvénye
Krisztus-test vagy hibás keljfeljancsi?

Miklya Luzsányi Mónika
Ölelj jóvá!
Az érintés erőt ad. Azt üzeni: szeretlek! Fontos vagy nekem!

Miklya Zsolt
Nyelvek ajándéka
Amitől a fáradt ifjak szárnyra kelnek

Áthallások

Hancsók Barnabás
Krisztusi mozdulat a ringben
A pankrátor szenvedéstörténete

Turcsik Ferenc
Angyali érintés
Angyalok városa? Nem! Embereké.

Riport

Miklya Luzsányi Mónika
Istent dicsőíteni tánccal
Interjú Incze Miklós koreográfussal a szent táncról

Kitekintés

Pete Violetta
Isten szekerét toljuk...
... a Művészetek Völgyén keresztül is

Szakács Gergely
Érinthetők és érinthetetlenek
Milyen a kézzelfogható lelkész?

Látogatóink száma a mai napon: 4323
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 48414808

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat