Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ima a gyülekezeteinkért 2019.

 

Egy kezdeményezés alapján az egyházmegye gyülekezetei az év minden vasárnapján, illetve hetében egy-egy megyén belüli gyülekezetért imádkozik. A gyülekezetek konkrét témákat adnak.

Ezen a héten (július 14. - július 20.) a nagymarosi gyülekezetért imádkozhatunk az ő gondolataik alapján:

július 14 - július 20 Nagymaros

Közbenjáró imádságaitokat előre is megköszönve, az alábbi gondolatokat helyezzük a szívetekre:

1. Hálát adunk azért, hogy a parókia épületén a legszükségesebb felújítási munkák elvégzéséhez anyagi segítséget kapunk.
2. Hálát adunk a gyülekezeti gyermektáborért, és áldást kérünk a szolgálók és résztvevők életére.
3. Kérjük Istent, hogy a nyugdíjazás miatti lelkészváltás szép rendben és az Ő akarata szerint mehessen végbe.
4. Kérjük az Urat, hogy árassza ki Lelkét gyülekezetünkre.

július 7. - július 13. Kosd

A Kosdi Református Egyházközség a 2019-es évben arra kéri az egyházmegye közösségeit, hogy imádságaikban a hálaadásban és a könyörgésben álljanak mellénk Isten színe elé:

Hálát adunk a hűséges szolgatársakért, akik helyettesítéssel, felügyelettel pásztorolták az elmúlt bő évben az egyházközséget. Hálát adunk, hogy a gyülekezet jelentős felújítási munkálatokat végezhetett a parókián. Hálát adunk Istennek minden anyagi támogatásért, mely az egyházmegyétől továbbá a helyi gyülekezeti tagok felajánlásából származik. Hálát adunk a szolgáló presbitériumért, akik közösen terveznek és kiviteleznek. Hálát adunk a szolgáló gyülekezeti tagokért, akik kérés, kérdés nélkül jönnek és szolgálnak. Hálát adunk ebben az évben, hogy sikeresen lelkipásztort választott az egyházközség. Hálát adunk a júniusi napközis hittantáborért, melyben megerősödhetett a szolgálók közössége, és a gyermekek Isten közelségét élhették meg. Könyörgünk a közösség megerősödéséért, hogy Isten szeretetét megtapasztalva a megújuljon a hívek élete. Könyörgünk, hogy Isten világosan vezesse a gyülekezetet a megbékélés útján. Könyörgünk az előttünk álló félévért, hogy Isten akarata szerinti irányban indulhasson el a gyülekezet szolgálata az egyházközség tagjai felé és a falusiak felé is egyaránt.

 

június 30. - július 6. Kistarcsa

Szeretettel kérjük és megköszönjük Testvéreink imádságait a következő témakörökben:1.) Adjunk hálát a kistarcsai parókia felújításának lehetőségéért, a kapott jelentős anyagi támogatásért és imádkozzunk bölcs kompromisszumért!


2.) Imádkozzunk azért, hogy elhívott és alkalmas hitoktatót találjunk Kistarcsára, az ifjúsági munkához pedig a jövő évben is egy teológust!


3.) Imádkozzunk a Lepramisszió külmissziói szolgálatáért, hogy általa a testi és lelki gyógyulás lehetősége minél több szenvedőhöz eljusson a világ minden tájára!


Köszönjük szépen!

 

június 23. - június 29. Kisoroszi

Kérjük a kisoroszi gyülekezetért való imádságot.
Az őszi misszió felújításért, a fiatalok ébredéséért, hittanos gyermekeinkért, gyülekezet lelki gyarapodásáért.

Köszönöm a közbenjárást!

június 16 - június 22. Kerepes

A Kerepesi Gyülekezet hálás Istennek lelki és anyagi áldásaiért.
Kéri Urunk segítségét:

 • Lelki ébredésért Kerepesen
 • Gyülekezetünk lelki megerősödéséért
 • Urunk áldásaiért
 • A hitoktatásért, hogy mind a gyermekek, mind a szüleik megtalálják Krisztust
 • A konfirmandus korú fiatalokért, hogy ne sajnálják az időt a konfirmációra
 • Fiataljainkért, hogy Krisztus legyen az első életükben
 • A családokért, hogy Krisztushoz vezethessék gyermekeiket
 • Idősekért, hogy Urunk segítse őket, hogy fogyatkozó testi erejük növekvő lelki erővel párosuljon.
 • A gyülekezeti központunk felépítéséért.

június 2 - június 8. Hévízgyörk

Hálaadás:

- Az aszódi gyülekezet új lendületet kapott az elmúlt évben.

- Gyermekek közötti szolgálat megerősödésért.

- Szolgáló testvérekért.

Kérés:

- nyári táborokért

- hitre jutottak lelki növekedése

- további szolgálók szolgálatba állítása

 

május 19 - május 25. Gyöngyös

"Uram, neved örökkévaló, Uram, téged fognak emlegetni nemzedékről nemzedékre!" (Zsolt 135,13)

Hálaadással gondolunk Istennek a történelemben megmutatott szeretetére a gyülekezetünk iránt. Kérjük az Úrtól, hogy az új évtizedbe fordulva hűséggel, örökségünk kincseit használva tudjuk folytatni az evangéliumi munkát. (Templomunk 225, gyülekezetünk 466 éves)

Hálát adunk a hűséges munkatársakért, 4 főállású hitoktatónkért és további 3 segítő hitoktatónkért.

Imádkozunk a konfirmálókért (17 fiatal), a nyári gyermekhétért (kb. 100 gyermek résztvevő), a kétnapos angol táborért, az őszi evangélizációért (Reformáció hete - Végh Tamás).

Kérjük a mi Urunktól fiatal lelkészi munkatárs (vagy végzős teológus) elhívását gyülekezeti szolgálatunkba!

 

május 12. - május 18. Hatvan

1. Imádkozzunk 17 konfirmándusukért, hogy az ünnepélyes fogadalomtétel után is mindnyájan hűséges Jézus-követők maradjanak (Róm 10,10). 2. Imádkozzunk 12 szórványunkért, hogy az Élet Lelke kiáradjon mindegyikbe és növekedjenek (Jer 29,4-7). 3. Imádkozzunk a lelkipásztorokért, hogy tudjanak gyönyörködni az Úr Igéjében és erőteljesen hirdethessék Isten Igéjét (Zsolt 1,1-3).

április 28. - május 5. Fót - kisalag, Mogyoród

Hálásak vagyunk az Úrnak:
Mogyoródon:- a templom és a régi gyülekezeti ház belső felújításáért; konvektor cseréért;

- a gyülekezet erősödéséért; az aktív gyülekezeti tagokért;
- a sok hittanosért és a 7 konfirmandusért!Kisalagon:

- a templom villamos hálózatának és fűtés rendszerének teljes felújításáért.

- a parókia felújítási munkálataiért mely még folyamatban van.

- minden belső és külső támadással szemben a gyülekezet stabilizálódásáért!

Imakérések:

- a konfirmandus hétvégéért melyre 12 fiatallal Galyatetőre ment a lelkipásztor

- Gyülekezeteink erősödéséért

- a konfirmáló fiatalok és felnőttek Krisztusban maradásáért

április 7. - április 13. Érd - Parkváros

Érd-parkvárosi református gyülekezet imatémái:- Kérjük Isten bölcsességét a gyülekezet növekedésének, erőforrásaink irányítására vonatkozóan! Vajon milyen szolgálatokra hívja Isten a gyülekezet közösségét?- Imádkozzunk a szolgálókért, akik évek óta sokat tesznek a gyülekezetben - ne égjenek ki.- Adjunk hálát a sok gyermekért, fiatalért, új családok csatlakozásáért, a lelki és fizikai növekedés átéléséért! - Szólítson meg minél többeket Húsvét örömhíre!- Imádkozzunk a gyülekezethez tartozó sok nagycsaládosért - házasságukért és gyermekeikkel való kapcsolatért!

március 24. - március 30. Dunakeszi

Cselekvő hitünk megerősítéséért mondott imának örülnénk különösen. Több testvérünk sorsa vett mostanában olyan fordulatot a gyülekezeten belül, ami minket a szeretetben gyökerező, de praktikus megoldást is kereső tettekre szólított. Esetenként nehezen felfedezhető, máskor hirtelen jelentkező, minket felkészületlenül érő szükségben kell segítséget adjunk, vagy éppen hosszútávú elkötelezettséget vállaljunk.
A hálaadás imája pedig a gyülekezeti épületeink bővítéséért és a benne megpezsdült gyülekezeti életért szólhatna, a gyermekistentiszteletektől a különböző rendszeres és ünnepi gyülekezeti alkalmakig.
Köszönjük a közbenjárást!

március 17.- március 23. Dunabogdány - Visegrád

Hálaadás Urunk megtartó kegyelméért, hogy a dunabogdányi parókia épületegyüttes

gazdasági szárnya, amely 20 év óta életveszélyes állapotban van (tetőzetének szarufáit láncokkal fogtuk össze, hogy megtartsák a tetőzetet, a határoló falát gerendákkal támasztottuk meg, hogy ki ne dőljön),a megkapott segély összegéből ebben az évben a szükséges mértékben elbontva, újjáépíthetjük.

Ehhez az óriási léptékű munkához kérjük a Lélek bölcsességét,és  naponkénti megerősítését.

Másik kérésünk, hogy küldjön az Úr munkásokat aratásba, mert nincsen munkatársunk, aki Visegrádon és Bogdányban a gyermek és ifjúsági munkát végezze.

március 10.-március 16. Diósjenő

Köszönjük, hogy imádkoztok értünk.

A következő témákban szeretnénk kérni a közbenjárást:

-    a baba-mama kör külsős tagjainak Isten felé való elindulásáért

- a fiataljainkért, akikért nagyon hálásak vagyunk és szeretnénk, ha még inkább elköteleződnének Jézus Krisztus mellett

- megszentelődésért a hívők életében

- a házaspárokért

- a templomfelújítás ügyeiért

- erőért és bölcsességért, hogy fel tudjuk venni a harcot a településen burjánzó, a gyülekezeti tagokat is vonzó újpogány szellemiséggel és ezoterikus kavalkáddal

- a nyári táborainkért

február 24. - március 2. Csömör

- hitoktatónk szolgálata teremjen gazdag gyümölcsöt,
- a templomépítésünk szép rendben haladjon,
- a nagytarcsai szórványunkban küldjön az Úr munkásokat,
- ifjúságunk erősödjön hitben és lélekben,
- betegeinkért,
- a házassági krízisben élőkért

február 17. - február 23. Budaőrs

Köszönjük az értünk és a velünk imádkozás lehetőségét.Hálát adunk az új gyülekezeti központunk, templomunk építésének lehetőségéért.

Kérjük Istent, hogy a munka és az eredmény is az Ő dicsőségét szolgálja. Imádkozunk a "Lesztek tanúim!" képzésben való részvételünk lehetőségéért, hogy felkészültebben, megerősödött küldetéstudattal tudjunk városunk lakói felé fordulni! Imádkozunk az ifjúság és a gyermekek között végzett szolgálatért.

Áldást kívánunk egyházmegyénk minden közösségére!

február 10. - február 16. Budakeszi

Hálaadás Isten Szentlelkének munkájáért a házaskörben, a férfi és a női körben és a gyermekek között!Imádkozzunk, hogy egyre több fiatal engedje magát megszólítani Isten Igéje által.

Kérjük Istent, hogy a gyülekezet nagyobb nyitottsággal és szeretettel forduljon oda az betegekhez, idősebbekhez és  hittanos szülőkhöz, akik még nem csatlakoztak gyülekezetünk közösségéhez.Imádkozzunk a Telkiben és Budajenői szórványban élő családokért, egyedülállókért!

február 3. - február 9. Budakalász

Köszönjük az egyházmegye közösségének a velünk és értünk mondott imát!
Hálát adunk:
- Templomunk felszentelésének 50. évfordulójáért, Isten azóta is óvó szeretetéért
- A gyülekezetünk kisebb közösségeiben megélt szeretetért: imakörök, családos kör, asszonykör, mamakör, új férfikör
- Új segédlelkészünkért
- Hűséges munkatársakért

Kérjük:
- Hadd találjon itt otthonra az ifjúság is
- Isten adjon alkalmas munkatársakat
- És növelje a gyülekezetet az üdvözülőkkel...

január 27 - február 2. Bia

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban  és könyörgésben  mindenkor hálaadással  tárjátok fel  kéréseiteket Isten előtt." (Fil 4,6.)

Hálásak vagyunk Isten folyamatos lelki és testi  gondoskodásáért,  az iskolánkért,  a gyülekezetben  felbukkanó új emberekért.

Urunk segítségét kérjük a nyáron sorra kerülő templombelső felújításához, és az óvodánk felépítésének nagy feladatához.

január 20-26 Balassagyarmat

A gyülekezetek imádságát kérjük, hogy- a Szentlélek pecsételje be az életekbe a hirdetett igét Balassagyarmaton és a szórványokban is- minél több gyülekezeti tag találják meg szolgálati helyét Balassagyarmaton és a szórványokban is, előkészítve ezzel egy intenzívebb gyülekezeten kívüli szolgálatot- a szórványokért, hogy az ott élők tudjanak és akarjanak is minden alkalmat megragadni a lelki növekedésre- a konfirmandusaink és a hittanosaink lelki növekedéséért, illetve családjaikért, hogy ez a családok szívügye is legyen és ebben minden segítséget adjanak meg gyermekeiknek- az előttünk álló építkezésért, hogy minden jó minőségben és rendben készülhessen el, hogy majd az Istennel való találkozások és a lelki növekedések helyszínei lehessenek.
Hálásak vagyunk minden könyörgésért!

január 13-19 Felső Göd - Alsó Göd - Sződliget

Hálát adunk az elmúlt esztendőben történt megtérésekért, különösképpen, hogy több presbiter és presbiter-feleség kapott új szívet JÉZUS-tól,
valamint könyörgünk további ébredésért, hogy az ÚR növelje tovább a Gyülekezeteket az üdvözülőkkel.

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 16, összesen: 379802

 • 2019. július 18., csütörtök

  Vannak helyek, amelyek sokadik alkalommal is érdekesek. Főként, ha nem csupán a mindenki által ismert látványosságokat keressük.
 • 2019. július 18., csütörtök

  A Művészetek Völgyében idén egymásra találhat múltidézés és jövőízlelgetés, mester és tanítvány, égi és földi, alkotó és befogadó, zene és csend, kép ...
 • 2019. július 16., kedd

  A magyar reformáció politikai teológiája, avagy a világi hatalmasságok hitbéli megközelítései a tizenhatodik században.
 • 2019. július 16., kedd

  Ahol az Isten hozott nem csak szlogen – a sellyei Biztos Kezdet Gyerekházban jártunk.
 • 2019. július 14., vasárnap

  „Nem tudom garantálni a gyerekeimnek, hogy lesz nekik mit enni és inni, de arra nevelem őket, hogy bármilyen körülmények között lesznek, gondoljanak I...
 • 2019. július 12., péntek

  – Nemsokára jövünk! – nevetett rá a férfi és sietve felpattant a biciklire, hogy utolérje a két fiúcskát, akik már az utca végén kerekeztek. Mosolyog...
 • 2019. július 10., szerda

  Schaffner Antóniát megérintette a Wycliffe Világszövetség Afrika területi igazgatójának beszéde, és elhatározta, jótékonysági vásárral segíti a biblia...
 • 2019. július 09., kedd

  El kell hagynunk elefántcsonttornyunkat keresztyénként – szólt a felhívás az egyik rendezvényen. Volt olyan az életemben, amikor valóban kiléptem a me...
 • 2019. július 09., kedd

  Együttesen 3261,4 millió forintnyi többletforrást szavazott meg a parlament a tűzkárt szenvedett kollégium újjáépítésére és az ezzel egy épületegyütte...
 • 2019. július 08., hétfő

  Vajon bűn-e a gazdagság? Milyen alternatívája létezik annak a gazdaságnak, ami növekedésre van ítélve, ha fenn akar maradni? Miért éri meg a pénzre vá...