Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ima gyülekezeteinkért 2020

 

Egy kezdeményezés alapján az egyházmegye gyülekezetei az év minden vasárnapján, illetve hetében egy-egy megyén belüli gyülekezetért imádkozik. A gyülekezetek konkrét témákat adnak.

 

Ezen a héten (május 24.- május 30.) a gödöllői gyülekezetért imádkozhatunk az ő gondolataik alapján:

2020. május 24. - május 30. Gödöllő

Hálásak vagyunk a gyülekezet sokszinűségéért, önkéntes munkatársak aktivitásáért, azért hogy a gyülekezeti élet jól tudott továbbmenni online módon is.

Kérjük az Urat hogy segítse meg az ingatlanfejlesztési terveinket. Tavaly meg tudtunk venni egy belvárosi telket parókiának, egy óvodával szomszédos telket az ovinak. Szeretnénk a jelenlegi parókiát és telket az iskolabővítés céljaira átadni és egy új parókiát építeni az új telekre. Ez kb. 2 milliárd Forintba kerül. Ezért imádkozunk. Az óvodát is bővítjük, sok elakadás van a papírmunkában, jó lenne ha már ezzel is előre tudnánk lépni.


Kérjük az Urat hogy mihamarabb visszatérhessünk a normális érintkezésekhez. Szeretnénk nyári tábort, vízitúrát, alpha kurzust, új házicsoportot indítani, de most így ezeket halasztani kell.


Köszönjük ha imádkoztok velünk, értünk!

2020. május 17. - május 23. Gyöngyös

 

"Ha majd éhínség támad az országban... vagy bármilyen csapás és betegség támad, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped, Izráel mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás és fájdalom, és kitárja a kezét e ház felé, hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss meg, és bánj mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét... hogy féljenek téged és járjanak a te utaidon egész életükben, amíg csak azon a földön élnek, amelyet őseinknek adtál." (2 Krónika 6,28-31)

Ezen a héten Ravasz László imádságával (amit szomjúhozva az ÚR házának "örömei után, de távol a hívek gyülekezetétől", csak magányos, titkos kamrájában mondott el, imádva Őt) mi imádkozunk értetek: "Mindenekfelett dicsérlek azért, hogy elküldötted e világra Azt, Akit, miután magát halálra adta érettünk, egy ilyen szent vasárnapon feltámasztottál a mi megigazulásunkra. Könyörgök Hozzád minden imádkozó gyülekezetért. Lobogjanak a tiszteletedre gyújtott oltárok, világosodjék hő bizonyságtételekben a Te Igéd, találjon utat atyai szívedhez minden imádság s érkezzék meg rájuk, mint harmat az elalélt világra, a Te jó válaszod." A gyöngyösi gyülekezet gondol most rátok imádságban, a vasárnapi istentiszteleti formában elválasztott egyházmegye többi 48 és afölötti gyülekezetére, a néhai püspök száműzetésének helyein Leányfalun stb. és a ti lakóhelyeiteken élő testvérekre, idősekre, a munka terhét hordozókra, ifjakra és kisebbekre közös és egyéni imádságaiban. Filippi 1,6-9 Mennybemenetel ünnepén és az azt megelőző Úrnapján, 2020-ban

Fót

Ha eddig még nem tettük volna, itt az ideje, hogy hálát adjunk az Úr kimondhatatlan irgalmáért, amivel körül vett bennünket az elmúlt hetekben és nem nehezedett ránk jobban a keze.
Hiszem, hogy az imádságra felemelt kezeink és szívünk ott voltak előtte és kegyelmesen meghallgatta könyörgésünket és erősített, vigasztalt, cselekedett! Hála! Hála! Hála!

Ha pedig még van egy kis erőtök az értünk mondott imádságra is, legyetek velünk hálásak az új óvodaépületünk készülődő terveiért. Valamint fohászkodjunk a megvalósításhoz szükséges források feltárulásáért.

2020. május 3. - május 9. Felsőgöd - Alsógöd - Sződliget

 

Hálát adunk, hogy az ÚR ebben a próbás időszakban is szaporítja Gyülekezetünket az üdvözülőkkel.

Könyörgünk, hogy lássa meg ISTEN népe és a "kívülállók" ebben a járványban ISTEN ítéletét és az ítéletben nyújtott kegyelmét is, hogy az utolsó nap előtt még e járvánnyal is keresi az elveszettet.

Könyörgünk azért, hogy akik most ebben az időszakban kezdték el az internet "csatornáin" hallgatni ISTEN élő IGÉJE hirdetését, ne "aludjanak vissza" e veszély elmúltával, hanem jussanak el a Golgota Keresztjénél a lelki halálból az üdvösségre.

Könyörgünk azért, mutassa meg az ÚR IGÉJE és SZENTLELKE által, hogy jelen helyzetben rajtunk keresztül mit akar elvégezni, azaz milyen (lelki és anyagi) segítséget akar eljuttatni és kihez,

valamint jelen helyzettel bennünk mit akar elvégezni, azaz, ISTEN népének miben kell megújulnia és miből kell megtérnie, mit kell elkezdenie és mit kell abbahagynia.

Szeretettel és köszönettel, könyörögve mindnyájunkért

2020. április 19-25. Érdliget

Egy hálaadást és egy kérést tolmácsolok az érdligetiek nevében:

1)      Hálásak vagyunk Istennek, hogy egyrészt megőrzi a veszélyben, másrészt egyben tartja gyülekezetünket ezekben a hetekben is.

2)      Könyörögjetek velünk azért, hogy adjon az Úr ébredést közösségünkben, hogy minél többen újjászülethessenek és az új teremtésben Isten dicsőítsék.

2020. április 12 - 18.

Érd - Parkváros

Imatémák Érd-parkváros
Köszönjük, hogy értünk imádkoztok!Lelkipásztorként hálás vagyok a sok segítségért, amit most is kapok a gyülekezet szolgáló tagjaitól.
Hálásak vagyunk a gyülekezeti krízis alapba utalt, már 1 millió Ft fölötti összegért. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy jó helyekre kerüljön a befolyt adomány!
Hálásak vagyunk a nagyhét minden alkalmáért, és vágyunk, hogy megértsük Isten akaratát és szavát ebben a kényszerű böjtben, mikor egymással nem találkozhatunk.
Imádkozzunk a több gyermekes családokért, hogy bírják az otthon tanulás terheit!
Végül azokért könyörögjünk, akiket most szólíthat meg az evangélium új csatornákon!

Érd - Központ

Imádkozzunk: a jelenlegi helyzetért, a tervezett 100 éves ünnepségeink későbbi megtartásáért, a nyári programokért.

2020.március 29. - április 4.Erdőkertes

Erdőkertesi imatémáink:- hálásak vagyunk Isten megtartó kegyelméért! Most tudjuk igazán értékelni az életünket, szeretteinket, és hogy nekünk Jézus által örökkévaló reménységünk van.- hálásak vagyunk az új formákért is, amelyek nem olyanok, mint a testi jelenlét, kézfogás, ölelés, hanem a különféle applikációk recsegő hangjai (Skype, Zoom, Discord vagy éppen Messenger), de nagy örömmel tölt el, ha legalább így "találkozunk" egymással a virtuális térben. Átéljük, hogy Isten eszközévé is képes válni az internet.- hálát adunk, hogy sok gyermek kívánkozik ki a kertbe, szabadba a képernyők elől. Eddig mintha ez fordítva lett volna többet.- könyörgünk is a net miatt. Hogy valahogy megtaláljuk a helyes arányokat.- könyörgünk a családi bezártság miatt, amely szokatlan. Adja Isten, hogy  ne megkeseredjenek a családi kapcsolataink, hanem megerősödjünk a hűségben, a kitartásban, az elköteleződött szeretetben.- imádkozunk az egyedülélőkért, orvosainkért, ápolóinkért, és a szociális ápolóinkért is. Meg a boltosainkért is. Meg mindenkiért.- imádkozunk ébredésért, hogy ez a döbbent utcai csend helyes értékítéletre vezesse el a társadalmat. Ha majd lehet, közös megmozdulásainkon sokan éljék át ne csak a testi szabadságot, hanem az Isten szeretetét.- adjon Isten bölcsességet táboraink szervezésében - vagy a félig elindult szervezések lemondásában.- adjon Isten bölcsességet megtalálni a helyünket a jelenlegi rendszerben.Nem folytatom, most biztosan minden gyülekezet hasonló terhekkel, kérdésekkel küzdve fogalmazza meg hálaadását és könyörgéseit. Mi is. Köszönjük, hogy ha "együtt" tudunk imádkozni, és örülünk, ha egyek tudunk lenni az Úr előtt egyházmegyénk közösségével!

2020. március 8. - március 14. Diósjenő

Köszönjük, hogy imádkoztok értünk! A következő témákban szeretnénk kérni a közbenjárásotokat: - a baba-mama kör külsős tagjainak Isten felé való elindulásáért - a fiataljainkért, akikért nagyon hálásak vagyunk és szeretnénk, ha még inkább elköteleződnének Jézus Krisztus mellett - a nyári táborainkért - odaszánásért és megszentelődésért a hívők életében - megtérésekért a gyülekezetben - a házaspárok szövetségének megerősödéséért - a hálaadó istentiszteletünk előkészítéséért, - erőért és bölcsességért, hogy fel tudjuk venni a harcot a településen burjánzó, a gyülekezeti tagokat is vonzó új pogány szellemiséggel és ezoterikus kavalkáddal

2020. március 1. - március 7. Dunabogdány

Imádkozzatok a gyülekezet elnökségéért, A gyülekezet  kórházban fekvő nagytiszteletű asszonyáért, és a gondnok úr műtéten már átesett feleségéért. A presbitérium gerincműtétre készülő presbiteréért, a hasnyálmirigy gyulladással műtött presbiteréért, a súlyosbodó cukorbetegséggel küzdő már otthon levő presbiteréért.  
A 20 éve várt parókia, imaterem, gazdasági épületegyüttes építkezésének megkezdéséért. 
A lelkipásztor nyári nyugdíjba menetelének szép rendjéért.

2020. február 23. - 29. Csömör

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy egy olyan egyházmegye tagjai lehetünk, ahol egymásért imádkoznak a gyülekezetek! 
Gyülekezetünk életének meghatározó éve lesz az idei, hiszen Isten kegyelméből elkészülhet templomunk. Jelenleg a kivitelezési munkák végén járunk, szeretnénk, ha a húsvét ünnepét már a templomban tarthatnánk. A mostani imakéréseink főképpen az építkezéssel kapcsolatosak:1. Adja az Úr, hogy időben megkapjuk a használatbavételi engedélyt, és a feltámadás ünnepét már a templomban ünnepelhessük.2. Adjon az Úr továbbra is erőt, lelki vezetést és áldást ennek a nem mindennapi feladatnak a befejezéséhez.3. Kérjük a Szentlélek áldó jelenlétét és megújító erejét, hogy gyülekezetünk lélekben is megújulva léphesse át a templom küszöbét, amely egyúttal egy új korszak kezdetét is jelenti számunkra.

2020. február 16. - február 22. Budaőrs

Mi az elmúlt esztendő utolsó hónapjaitól kezdve különösképpen is átéljük, hogy úton járók és jövevények vagyunk. A Clementis utcai épületünkből ki kellett költöznünk. A gyülekezetnek és a lelkészcsaládoknak is.

Nagyon hálásak vagyunk Istennek az átmeneti időszakkal kapcsolatos gondoskodásáért (is)! Hogy befogadottak lehetünk. Vasárnapi istentiszteleteinket tarthatjuk az evangélikus templomban. Hétközi alkalmaink és a lelkészi hivatal is helyet kapott egy épületben, ahol csak mi vagyunk, barátságos térítési díjért. A gyülekezet egy-egy házaspárja jóvoltából a lelkészcsaládoknak is van otthona. Az új templom és gyül. központ építése is elkezdődhet hamarosan.

Azért imádkozunk, hogy az átmeneti időszaknak is lássuk meg az Isten által készített lehetőségeit, és éljünk is velük. Azért is, hogy Isten készítsen, formáljon minket az építkezés befejezése utáni "úton járásra" - városunkban, városunkért.

2020. február 9. - február 15. Budakeszi

Köszönjük Istennek, hogy gyülekezetünk alkalmait többen látogatják. Külön öröm számunkra, hogy a szórványban: Telkiben havi 2 istentiszteletet is tarthatunk és szervezzük a házi bibliacsoportot. Hálát adunk, hogy a hittanos gyerekek száma emelkedik és a Budakeszin lévő Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban több ökumenikus alkalom lehet, nyitottságot tapasztalunk. Köszönjük, hogy cserkészcsapatunk tagjai is aktívabban vesznek részt az istentiszteleteken.Fájlaljuk, hogy gyülekezetünk bizonyos része nem lehetőségként, hanem teherként éli meg a gyermekek számának emelkedését. Imádkozzunk azért, hogy Isten mutassa meg nekünk, mint közösségnek a pontos irányt, merre haladjon a gyülekezet, adjon látást a vezetőknek. Imádkozzunk több munkatársért, akik a lelkészekkel lelki közösséget vállalva tudnak közös célukat kitűzni és azok megvalósításában aktív részt tudnak vállalni. Imádkozzunk a Budajenőn lévő közösségért: erősítse meg Isten!Kérjük Istent, Szentlelke által adjon hívő szolgatársakat a szórványban is, aki magukénak érzik saját településüket és gyülekezetüket.Köszönnettel, Boros Péter Budakeszi

2020. január 26. - február 1. Bia

Hálaadás az elmúlt évi templombelső felújításának elvégzéséért, a hamarosan elkezdődő óvodaépítését, az iskolánk áldásos működésért
Kérés: Isten további kegyelme és áldása legyen a gyülekezet külső-belső életén, a presbitérium tagjain és minden szolgálattevőn.

2020. január 12. - 18. Váchartyán

"Mindenekelőtt hálát adunk Istennek, hogy tavaly a lelkész váltás hátterében minden lehetőséget előteremtett, s hogy zökkenőmentesen végbemehetett. Hálásak vagyunk a parókia felújításáért, a gyermek terem megújulásáért, a beiktatásért, azért, hogy a gyülekezet egy megererősödési folyamatba lépett. Hálásak vagyunk, hogy az Egyházmegyek közössége és elnöksége testvérként mellettünk áll. Kérjük Isten Szentlelkét, hogy továbbra is ezt munkálja közöttünk, hogy minél több embert megszólíthasson az Ige. Könyörgünk a hitoktatás szolgálatában való terhek megosztásáért, hogy a lelkipásztor valamilyen mértékben felszabadulhasson a hitoktatás terhe alól. Könyörgünk fiataljainkért, gyerekeinkért, hogy minél többen is minél nagyobb mértékben legyenek jelen a gyülekezetben. De legfőképpen azért, hogy egyre inkább kiábrázolódjon rajtunk a Krisztus, hogy az Ő jó illatát árasszuk Váchartyánban s minden hozzánk tartozó faluban!"

 

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 104, összesen: 435832

 • 2020. május 27., szerda

  Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartá...
 • 2020. május 27., szerda

  Ismét megnyílt a Kálvin Kiadó Bocskai úti könyvesboltja, június 4., csütörtöktől pedig már a Bibliás Könyvesbolt is várja az érdeklődőket.
 • 2020. május 26., kedd

  A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”
 • 2020. május 19., kedd

  Miből élnek gyülekezeteink, és mit tehetünk saját közösségünkért krízishelyzetben?
 • 2020. május 19., kedd

  Miből gazdálkodik az egyház, és mire költi bevételeit? És mit ér az egyszázalékunk?
 • 2020. május 18., hétfő

  2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani.