Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ima a gyülekezeteinkért

Egy kezdeményezés alapján az egyházmegye gyülekezetei az év minden vasárnapján, illetve hetében egy-egy megyén belüli gyülekezetért imádkozik. A gyülekezetek konkrét témákat adnak.

Ezen a héten (szeptember 16-tól - szeptember 22-ig ) a szadai gyülekezetért imádkozhatunk az ő gondolataik alapján:

szeptember 16-tól - szeptember 22-ig Szada

Hálaadás:

- Hálát adunk Istennek, hogy a nehéz időkben is megtartotta Gyülekezetünket, kifejezve ezzel, hogy nem mondott le a szadai reformátusokról, még terve van velünk.

- Hálát adunk, az új presbitériumért, amely építő munkatársi közösségként kezdte meg munkáját. Egyúttal imádkozzunk, hogy így is maradjon!

- Hálát adunk a sok keresztelőért, és imádkozzunk, hogy meg is maradjanak a családok a Gyülekezetünkben.

- Hálát adunk a nyári táborainkért: A Bibliai Angol Táborban 37, az Örömhír Táborban 50 gyermek vett részt. Hálát adunk a magvetés lehetőségéért, kérjük Istent, segítsen, hogy az elvetett magok gyökeret verjenek a gyermekek szívében és növekedjenek Isten ismeretében.

- Hálát adunk az iskolai hitoktatás lehetőségéért! Nincs olyan hittan csoport, ahol ne lenne számbeli gyarapodás. Kilenc csoportban 88 gyermek jár az iskolai hittanórákra. Nagy lehetőség, és nagy felelősség! Kérjük Isten Szentlelkét, hogy legyen ott a hittanórákon, és adjon élő Igét a szánkba, és tegye jó talajjá gyermekek szívét. (Ezen felül van az óvodai hittan, és a konfirmandus óra)

- Hálát adunk, hogy egyházmegyei támogatással, és komoly gyülekezeti adakozással elkezdődhetett a gyülekezeti házunk átalakítása. A régi esperesi hivatalt baba-mama szobává alakítjuk, hogy a kisgyermekes családok is részt tudjanak venni a gyülekezeti közösségben vasárnaponként.

- Hálát adunk az egy éve indult női Bibliaóráért, ahova egyre több asszony-, és nőtestvér jár!

- Hálát adunk a házi Bibliaórák áldásaiért, amelyeken a nyári időszakban nyitott szívű gyülekezeti tagok otthonában gyűltünk össze Isten Igéje köré.

- Hálát adunk a felnőtt konfirmációra jelentkezőkért! Idén több felnőtt is jelezte, hogy szeretne konfirmálni. Imádkozzunk, hogy megismerjék, milyen jó Istenhez tartozni, és megmaradjanak a Gyülekezet közösségében.

Kérés:

- Hálát adunk Istennek, hogy a nehéz időkben is megtartotta Gyülekezetünket, kifejezve ezzel, hogy nem mondott le a szadai reformátusokról, még terve van velünk.

- Hálát adunk, az új presbitériumért, amely építő munkatársi közösségként kezdte meg munkáját. Egyúttal imádkozzunk, hogy így is maradjon!

- Hálát adunk a sok keresztelőért, és imádkozzunk, hogy meg is maradjanak a családok a Gyülekezetünkben.

- Hálát adunk a nyári táborainkért: A Bibliai Angol Táborban 37, az Örömhír Táborban 50 gyermek vett részt. Hálát adunk a magvetés lehetőségéért, kérjük Istent, segítsen, hogy az elvetett magok gyökeret verjenek a gyermekek szívében és növekedjenek Isten ismeretében.

- Hálát adunk az iskolai hitoktatás lehetőségéért! Nincs olyan hittan csoport, ahol ne lenne számbeli gyarapodás. Kilenc csoportban 88 gyermek jár az iskolai hittanórákra. Nagy lehetőség, és nagy felelősség! Kérjük Isten Szentlelkét, hogy legyen ott a hittanórákon, és adjon élő Igét a szánkba, és tegye jó talajjá gyermekek szívét. (Ezen felül van az óvodai hittan, és a konfirmandus óra)

- Hálát adunk, hogy egyházmegyei támogatással, és komoly gyülekezeti adakozással elkezdődhetett a gyülekezeti házunk átalakítása. A régi esperesi hivatalt baba-mama szobává alakítjuk, hogy a kisgyermekes családok is részt tudjanak venni a gyülekezeti közösségben vasárnaponként.

- Hálát adunk az egy éve indult női Bibliaóráért, ahova egyre több asszony-, és nőtestvér jár!

- Hálát adunk a házi Bibliaórák áldásaiért, amelyeken a nyári időszakban nyitott szívű gyülekezeti tagok otthonában gyűltünk össze Isten Igéje köré.

- Hálát adunk a felnőtt konfirmációra jelentkezőkért! Idén több felnőtt is jelezte, hogy szeretne konfirmálni. Imádkozzunk, hogy megismerjék, milyen jó Istenhez tartozni, és megmaradjanak a Gyülekezet közösségében.

szeptember 9-től - szeptember 15-ig Solymár

Köszönjük, ha Solymári gyülekezetünk tagjaival együtt hálát adnak a megyében a közösen és egyénileg megélt Istentapasztalatokért, mindazért, amit megéltünk és elbeszélhettünk egymásnak. Kérjük Isten további áldását a gyülekezetünk életére. Kérjük Isten segítségét

-        folyamatban lévő beruházásaink sikeres befejezéséért;

-        új Haranglábunk megépüléséért;

-        30 éve felszentelt templomunk felújításáért;

-        a Gyerek istentiszteletek létszámának bővüléséért;

-        a Hitoktatásért;

-        a Presbiteri csendes napért;

-        a Gyülekezeti elvonulásokon részt vevők számának és élményének gyarapodásáért;

-        a Gyülekezeti tagok kapcsolatának erősödése;

-        azért, hogy minél többen vállaljanak felelősen feladatokat a gyülekezetben;

-        Anyagi, emberi erőforrásokért.

 

szeptember 2-től szeptember 9-ig Salgótarján

Nagy örömmel fogadta gyülekezetünk az imalánc indítását, s imaóránkon buzgón imádkozunk mindnyájatokért. Örülünk, hogy most minden egyházmegyei gyülekezet minket hordoz Isten előtt.
Imatémák: Hálaadás a békességért és szeretetért, amellyel együtt szolgál lelkész, presbitérium és gyülekezet.
Hálaadás a hittan táborért, remélve, hogy Isten Igéje munkál gyermekeink szívében.
Kérés: Hittanosok családjait sikerüljön beszeretni a gyülekezetbe.
Kérés, hogy a " Modern Városok " program keretében sikerüljön megvalósítani terveinket egy a gyülekezet számára megfelelő gyülekezeti ház építését.
Dicsőítsük együtt a mi Urunkat, hogy megőriz, megtart és vezet minket.
Köszönjük imáitokat, kívánunk sok áldást, és örömöt mindnyájatoknak, áldás, békesség

augusztus 26-tól szeptember 1-ig Pócsmegyer-Leányfalu
Hálaadással gondolunk négy nyári táborunkra (hittantábor Balatongyörökön, angol nyelvű napközis tábor, családi hétvége Mátraházán, erdélyi körút az ifjakkal).Kérjük Istent, hogy ezeknek gyümölcsei mutatkozzanak meg maradandóan a résztvevők és a gyülekezet életében.
Hálát adunk a pócsmegyeri református templomtorony építésének 200. évfordulójáért! Maga a templom 230 éves. Könyörgünk, hogy a kerek évforduló hozzon a megújulást gyülekezet életében. Legyen áldás a szeptember 30-i hálaadó istentiszteleten!
Köszönjük, hogy mód nyílik a leányfalui templom tetőzetének megújítására! Isten áldja meg az építők munkáját!
Könyörgünk a gyülekezeti hittanos, gyermek-  és ifjúsági munkáért. Isten vezérelje és segítse a szolgálattevőket!

augusztus 19-től 25-ig Tinnye-Piliscsaba

Piliscsabán:

Hálaadás betegeink élő és tántoríthatatlan hitéért, a gyógyulás reménységéért.
Hálaadás a gyülekezetben szolgálók helytállásáért. A hittanoktatók táborokban nyújtott segítségéért, az önkéntesek Lelkes szolgálatáért.
Kérjük Istent, hogy mutasson és készítsen utat a hittanos-táborozó gyermekekhez és szüleikhez, hogy a közösség élményén át megérezzék és megértsék az evangélium örömét.
Kérjük Istent, hogy adjon erőt és bölcsességet megkezdett építkezéseink, felújításaink befejezéséhez, hogy a munka és az eredmény is az Ő dicsőségét szolgálja.
Isten segítségét kérjük az előttünk álló tanévhez, az új beosztott lelkipásztorunk szolgálatához.
Tinnyén:
Hálaadás a gyülekezet tagjainak szolgálatáért az idősek a betegek és a gyerekek között.
Kérés: A gyülekezet hitének, lélekszámának erősödése, növekedése, és szolgálatának eredményességének növekedése

augusztus 12-től 18-ig a Pilisvörösvár

Köszönjük, ha pilisvörösvári gyülekezetünk tagjaival együtt hálát adtok azért, hogy tartalmas, áldott hittanos és ifjúsági táborozást tudhatunk magunk mögött. Hálát adunk azért, hogy a cigánymisszióban vállalt több éves  szolgálatunkat Urunk megáldotta és  már gyümölcsöket is láthatunk. Nem olyan régen alakult a vegyes baba-mama kör, mely számunkra is váratlan gyarapodást mutat. Külön hálát adunk azért az asszony testvérünkért, aki hittel és rátermettséggel vezeti a csoportot. Megköszönjük Istennek az aktív munkatársakat, és azokat a gyülekezeti tagjainkat akik „csupán" befogadó lelkületükkel támogatják ezt a szolgálati ágat.

Kérjétek velünk együtt Istenünket, hogy a mostanában megjelent néhány kisgyermekes család számára vonzóvá tudjuk tenni Urunk közelségét, hogy a keresztelések ne csupán látványos, tradicionális ünnepi alkalmak legyenek, hanem a családok egész életére kiható lelki élmények. Örülünk, ha velünk kéritek, hogy szolgálatinkat, a ránk bízott feladatainkat, ne szorító anyagi körülmények között kelljen végeznünk. Szeretnénk elkérni Urunktól épületeink megújulásának lehetőségét. Az utóbbi évek szép eredménye, és ezért nem győzünk hálát adni, hogy saját erőből végeztük el templomunk tetőhéjazatának cseréjét. Azonban a gyülekezeti ház felújításának befejezése és a parókia korszerűsítése is sürgető. Kérjük az imádságokat a lelkipásztor és munkatársai szolgálataiért, hogy a gyülekezet betölthesse feladatát, hogy egyre több lélekhez jusson el a megváltó, krisztusi üzenet. Imádkozatok azért velünk együtt, hogy az iskolai hittanban rész vevő gyermekeket és családjukat közelebb tudjuk biztatni a gyülekezet közösségéhez. Sok mindennel próbálkoztunk már, de a megoldást még nem nyertük el.

augusztus 5-től 11-ig Perőcsény - Vámosmikola

A Perőcsény Vámosmikola Ref. Társegyházközség lelkészt keres. Ezért a legfontosabb imatémájuk is ez. Kérjük testvéreinket, hogy imádkozzanak azért hogy a perőcsényiek és vámosmikolaiak kapják meg a számukra Istentől kirendelt lelki vezetőt, lelkipásztort, és persze családját.

július 22-től július 28-ig Páty

A pátyi gyülekezet 66 fős csoportja éppen ezekben a napokban vesz részt egy gyülekezeti csendes hétvégén Emmausban (július 19-22). Kérjük az imádságokat a lelki megújulásért.
Hálát adhatunk azért, hogy a gyülekezeti imaórán és az ifjúsági bibliaórán túl ifjúsági csoportunk hetente áldott imaközösségben van együtt a vasárnapi istentiszteletek után. Hálát adhatunk továbbá a 80 fős gyermektábor áldásaiért, de kérjük imádságban, hogy ezek a gyermekek legyenek mielőbb Jézus Krisztus követői, és találják meg helyüket a gyülekezet közösségében. Kérünk imádságot a gyülekezetben szolgálókért, a lelkészházaspárért és munkatársaiért, hogy ne a megfáradás jelei látszódjanak rajtunk, hanem a "Mindenre van erőm a Krisztusban" (Fil 4,13) öröme. Köszönjük, hogy így hordozhatjuk egymás terhét, és imádságban együtt lehetünk az egyházmegye gyülekezeteivel.

július 15-től július 21-ig Őrszentmiklós

1. Szeretnénk, ha presbitereink aktívabban szolgálnának gyülekezetünkben. - Ezért imádkozzunk.
2. Nyári gyermektáborunk hozománya az lenne, ha vasárnaponként, és majd az iskolai hitoktatásban is találkoznánk ezekkel a gyerekekkel. - Ezért imádkozzunk.
3. Gyülekezetünk növekedéséért, a városunkba betelepültek találják meg templomunkat. Ezért imádkozzunk.
4. Adjunk hálát növekvő ifiért, és kérjük Isten áldását az augusztusi ifjúsági csendes-hétért. Ezért imádkozzunk.
5. A testvér-gyülekezeti kapcsolatokért hitben való épüléséért. Ezért imádkozzunk.
6. A lelkipásztor hitben való épüléséért, hogy szolgálatát maradéktalanul elláthassa. Ezért imádkozzunk.
7. A lelkészkör megelevenedéséért. Egyházmegyénk lelkészei között jó kapcsolatért. Ezért imádkozzunk.
8. A lelkész család(ok) nyári vakációjáért, pihenésért. Ezért imádkozzunk.
9. A lelkész gyermekeinek házasságáért, hitben való járásért. Ezért imádkozzunk.

július 8-tól július 14-ig Nagymaros

Hálát adunk azért, hogy a gyülekezeti diakóniai munka egy elhívott, LELKES vezetőt kapott!

-  Kérjük hogy a gyülekezetbe járó kisgyermekes családok lelki otthonra találjanak nálunk, és az iskolai
hittanosainkat  jobban sikerüljön integrálni a gyülekezetbe.

-  Kérjük hogy minél többen élő hitre juthassanak a gyülekezetben!

-  Kérjük hogy  megvalósulhasson a parókia felújítása.

Köszönjük imádságaitokat!

június 24-től június 30-ig Kisoroszi

A következő témákban kérnénk imasegítséget:

Tetőfelújításunk zökkenőmentes befejezése.
Gyülekezet lelki erősödése
Ifjúsági munka elindítása
Szentlélek erőteljes munkálkodásáért
Igehirdetések evangéliummá válásáért.

június 17-től június 23-ig Kistarcsa

Szeretettel kérjük és megköszönjük az imádságokat a következő témakörökben:
1.) Adjunk hálát a kistarcsai parókia felújításának lehetőségéért, a kapott jelentős anyagi támogatásért! 
2.) Imádkozzunk azért, hogy elhívott és alkalmas hitoktatót találjunk Kistarcsára, az ifjúsági munkához pedig egy teológust!  
3.) Imádkozzunk azért, hogy a lelkészi staféta átadása néhány esztendő múlva majd áldással történjék!
4.) Imádkozzunk a Lepramisszió külmissziói szolgálatáért, hogy általa a testi és lelki gyógyulás lehetősége minél több szenvedőhöz eljusson a világ minden tájára!
Köszönjük!

június 10-től június 16-ig Kerepes

Hála:Isten kegyelméértGyülekezeti központ építésének lehetőségéért
Kérés:
Lelki ébredésért a településen, különösen a hittanos családok körébenIstentiszteleti alkalmaink megáldásáért
Isten áldásáért, hogy családi napjaink minél többeket bevonzanak a gyülekezetbeIsten segítségéért, a gyülekezeti központ építésével kapcsolatban, hogy határidőre elkészülhessünkifjúsági munkáérttaláljunk megfelelő óvodai hitoktatót

június 3-tól június 9-ig Isaszeg

Hálaadás: - hálásak vagyunk, hogy gyülekezetünk növekszik, folyamatosan jönnek      új személyek, családok

- hálásak vagyunk, hogy 11 fiatal konfirmált

- nyári táborozás lehetőségéért, támogatásokért

Kérés: - nyári gyerektáborban éljük át Isten közelségét

- lelki megerősödésért

- elkötelezett testvérekért

- gyülekezeti kirándulás előkészítéséért

május 27-től június 2-ig Hézvízgyörk

Hála: Konfirmációkért, az idén konfirmáló 31 fiatalért és felnőttért. Az aszódi gyülekezeti ház vásárlásért.

Kérés: A konfirmálók hitbeli növekedéséért, megmaradásáért. A hévízgyörki gyülekezeti tér bővítéshez szükséges anyagi forrásokért.

május 20-tól május 26-ig Hatvan:

 1. Jövel Szentlélek Úr Isten! Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére emlékezünk. Adja az Úr, hogy amikor a 370. énekünket énekeljük, akkor valóban újból ránk szálljon Isten Lelke és Általa erőteljesen megdicsőüljön Jézus neve bennünk és szolgálatunkban! A mai Isten népe és a világ is élje át: „Itt van Isten köztünk..."

 2. Megtérések. Hatvan főterén rendszeresen teszünk bizonyságot a Megváltónkról. Imádkozzunk azért, hogy az érdeklődést növekvő számban megtérések kövessék! Imádkozzunk azért, hogy megtaláljuk a szükséges szót a vallásos és szekuláris emberek irányába. Adjon az Úr áttörést a cigány emberek és vendégmunkások megszólításában is.

 3. Konfirmándusok. Imádkozzunk a bizonyságot tett konfirmándusokért, hogy megmaradjanak Jézus szeretetében és megtalálhassák szolgálatukat gyülekezetünkben és a világban.

 4. Generációváltás. 12 szórvány-gyülekezetünkben folyik rendszeres igehirdető szolgálat. Imádkozzunk azért, hogy mindegyikben jelenjen meg egy ifjabb szolgáló generáció is, akik az idős testvérekkel karöltve végzik a vetés és aratás szolgálatát!

 5. Presbiterek és lelkészek. Imádkozzunk a presbiterekért és lelkészekért, hogy adassék élő ige a szánkba, az Úr munkáját végezzük, s bennük Jézussal találkozhassanak az emberek!

május 13-tól májud 19-ig Gyöngyös

Hálaadás:

- új presbitériumunkért és gondnokunkért                 - konfirmandusainkért                 - hittanosaink között megtapasztalt kegyelemért a tanév során                 - a legátusok segítő szolgálataiért nagyünnepeinken                 - laikus szolgálattevőinkért                  - a szórványgondozásban megtapasztalt erőért                  - a szanatóriumokban, a kórházban, az idősek otthonaiban átélt kegyelemért                  - az ifjúsági csoportunkért
Kérés:

- könyörüljön meg rajtunk a mi Urunk és küldjön gyülekezetünknek egy fiatal                                         segédlelkészt,aki missziói lelkülettel és jogosítvánnyal bír                  - Isten áldja meg az idei Pünkösd hétfői gyülekezeti napunkat is                 - élő igei üzenetekért Istentiszteleteinkre                 - a július első hetében tartandó gyermekhetünket áldja meg a mi Urunk

május 6-tól május 12-ig Gödöllő

Gyülekezet és iskolai ingatlan fejlesztésének a lehetőségeiért.
Sikeres templom belső felújításért

Rák-és egyéb súlyos betegségekkel küzdő gyülekezeti tagjaink gyógyulásáért.

április 29-től május 5-ig a Fót-központ

Dicsőítjük Urunkat az Jézus megváltó szeretetéért, amit újra és újra megmutat nekünk a megtérő testvéreinken keresztül is.
Hálásak vagyunk az elkészült Tágas Tér 500. gyülekezeti udvarért.
Kérésünk az idén 20. éves Száz Juhocska Óvoda saját tulajdonú új épületbe kerülése.

április 22-től április 28-ig a Fót-Kisalag - mogyoród

Hálaadás: 1. A mogyoródi gyülekezet fejlődéséért.
2. A mogyoródi presbitériumért és szolgálatáért.
3. A kisalagi gyülekezet új presbitériumáért.
4. A konfirmandus hétvégéért és annak áldásaiért.
Fohász: 1. A konfirmációra készülő fiatalokért és felnőttekért.
2. Mindkét gyülekezet templomában végzendő felújítási munkálatokért.
3. Közös gyülekezeti napunkért, benne a mogyoródi "Kis Kálvin tér" ünnepi alkalmáért.

április 15-tól április 21-ig a Érd-liget

A Szentlélek vezetéséért a presbitérium és a gyülekezeti tagok életében
- Gyülekezetünk missziói szolgálataiért azok között, akik nem tartoznak a gyülekezetükhöz (pl. hittanos vagy keresztelős családok)- Ifjúsági és gyermekek között végzett szolgálatért (hogy az ige teremjen gyümölcsöt)
- Nyári táborunkért, hogy Isten jelenlétében történjen
- Szerveződő diakóniai szolgálatunkért, hogy legyenek szolgatársak, akik feladatokat tudnak vállalni.

Április 8-tól április 14-ig Érd-Parkváros.

Hála: 1, Gyülekezet egysége 2, Nagypénteki alkalmuk áldása fiatalok és kórus szolgálatában.
Kéréseik: 1, Gyülekezet missziói jövőképének a felismerése. 2, Lelkipásztor és minden szolgálónak erő, állhatatosság. 3, Két rákbetegük gyógyulása

Március 25-től március 31-ig Érd.

Az érdi gyülekezeti megoldandó feladatok: a gyülekezeti terem befejezése nagyon nagy szükség van rá a gyerekmunka miatt.Ezért dolgozunk és imádkozunk Hálaadás a megújult presbitériumért.A  gyülekezeti ébredésért könyörgünk.

Március 18-tól március 24-ig Dunakeszi.

Szeretnék a testvéreket a hálaadásba bevonni ezért:

Köszönet az új gyülekezeti házért, a hittanos gyermekekért, az ifjúsági csoportokért és a szolgálók növekvő létszámáért.

Március 11-től március 17-ig Dunabogdány

- az istentiszteletek látogatásának kétszerese ( az ige utáni vágyakozás szent buzgóságának növekedése)

- a gyermekistentisztelet megtartására szolgáló munkatárs jelentkezése

- a templom előtti tér támfalának és kerítésének kijavítása

Visegrádi Leányegyház:

- a gyermekistentisztelet megtartására szolgáló munkatárs megtalálása

 

Március 4-től március 10-ig) Diójenő

-          a gyülekezet lelki megújulása

-          megtérések

-          megszentelődés a hívők életében

-          a gyülekezet gyermekeinek, ifjainak élete

-          templomfelújítás

-          a település békessége

 

Február 25 - Március 3. Diósd

Hálásak vagyunk - a családias gyülekezetünkért,

- február végi gyülekezeti hétvégénkért.

Áldást kérünk - a templom építésre.

 

Február 18-24 Csömör

1. Hálaadásuk:
- mert beteljesedhetett régi álmunk, és birtokba vehettük újonnan elkészült gyülekezeti otthonunkat!
- Az evangélikus gyülekezetért, amely közel hat évtizeden át önzetlen és áldozatkész módon rendelkezésünkre bocsátotta templomát!
- Az Úr áldott jelenlétéért, amit nap, mint nap megtapasztalhatunk gyülekezeti közösségünkben!
2. Kérésük:
- segítse az Úr tovább gyülekezeti otthonteremtésünket, hogy az Ő nevének dicsőségére elkészülhessen a templom is.
- Gyülekezetünk lelki növekedéséért, hogy az új otthont, hívő lélekkel tölthessük meg, és az Úr lámpásaként világíthassunk ebben a földi sötétségben.
- Minél többen váljanak az Úr hálás szívű szolgálójává, mellyel gyülekezetünk küldetésének betöltését is segítik.

Február 11-17 Budakeszi

"Hálát adunk, hogy a gyülekezetünkhöz sok fiatal és gyermek tartozik. Nagy örömünkre szolgál, hogy az úrvacsorai , gyermek és felnőtt alkalmak szolgálatán Isten áldását tapasztaljuk, látjuk. Szetetnénk, ha a gyülekezethez eddig nem tartozó hittanosok és szüleik nagyobb számban integrálódnának a közösséghez, lelki otthonra találhatnának nálunk. A feléjük végzett szolgálathoz Isten Szentlelkének vezetését és elkötelezett munkatársakat szeretnénk." " Az aratni való sok, a munkás kevés..."

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 502, összesen: 313859

 • 2018. szeptember 20., csütörtök

  Mi tesz valakit igazi lovaggá? Mit csinálnak ma a lovagok? Hogyan lehetek én is lovag? Ízelítő az idén ötéves CikCakk magazin szeptemberi lapszámából.
 • 2018. szeptember 19., szerda

  Folytatódik a közel-keleti keresztények ellehetetlenítése. Hősies küzdelemről, fegyveres és szellemi hadviselésről hallottunk Észak-Irakban. Az ott él...
 • 2018. szeptember 18., kedd

  Hős Csaba felcsúti lelkészt az elmúlt hétvégén iktatták be lelkipásztori szolgálatába.
 • 2018. szeptember 18., kedd

  Az esperesválasztási időszakban a másik jelölt őt ajánlotta a saját bemutatkozásában. Ígéretes kezdet ez, ha valakit fontos tisztségre jelölnek. Ám bü...
 • 2018. szeptember 16., vasárnap

  Új református templom és közösségi ház épül Taksonyban. Megvalósulását számos csoda és nem várt fordulat tette lehetővé, de Stefán Attila szerint ehhe...
 • 2018. szeptember 13., csütörtök

  Miről álmodnak az állatok, és miről a számítógépek? Vajon miről álmodtak a Biblia szereplői? Ízelítő az idén ötéves CikCakk magazin májusi lapszámábó...
 • 2018. szeptember 13., csütörtök

  Pályakezdő kutatók, valamint a korai protestáns egyház-, irodalom-, liturgiatörténeti és egyházművészeti kutatások támogatására írt ki pályázatot az á...
 • 2018. szeptember 13., csütörtök

  Lemondott képviselői mandátumáról és visszatér az aktív egyházi szolgálatba Balog Zoltán református lelkipásztor, korábbi emberierőforrás-miniszter. N...
 • 2018. szeptember 12., szerda

  Nehezen tudom elképzelni, hogy van ember, aki még nem alkotott közösségben. De naponta tapasztalom, hogy az emlék feledhető, hogy egyedül akarunk mego...
 • 2018. szeptember 11., kedd

  Idén a Tágas Tér keretein belül fesztivál helyett kétnapos konferencia lesz, hogy ezúttal a közösségek megerősítésére helyeződjön a hangsúly.