Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Közlemény

 

Kedves Testvérek!

 

„Távol van az Úr a bűnösöktől, de az igazak imádságát meghallgatja." Péld 15, 29

 

Ebben a böjti időszakban imaközösséget tartunk (hetente, hétfőtől szombatig) reggelenként 6.20 órától. Imádkozzunk otthonainkban egyedül, s mégis együtt, egy időben, egy szívvel.

Dicsőítsük az Urat! Valljuk meg bűneinket! Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért! Imádkozzunk a járvány megfékezéséért fáradozó döntéshozókért, orvosokért, egészségügyi dolgozókért! Imádkozzunk családjainkért, gyülekezetinkért, egyházunkért és népünkért!

 

Most elengedhetetlen, hogy együtt figyeljünk Urunkra és egymásra. Szent Ágoston azt tanítja, hogy a béke a rendezettség nyugalma. Ezért arra kérjük gyülekezetink vezetőit, kövessék elöljáróink javaslatait és utasításait.

 

A köznevelési intézményekben bevezetett új munkarend miatt megkezdtük az egyeztetést megyénk hittanoktatási ügyintézőjével, tapasztalt vallástanáraival és munkatársaival, valamint a Református Pedagógiai Intézettel. A digitális hitoktatás segédanyagait folyamatosan megkapjuk.

 

A járványhelyzet hosszának kiszámíthatatlanságára és a vészhelyzet kapcsán bejelentett korlátozásokra tekintettel szükségesnek látjuk, hogy az egyházközségek kiemelt figyelmet fordítsanak költséggazdálkodásukra.

Nem zárható ki, hogy bizonyos létszükségleti cikkek felvásárlása miatt csökken a családok adakozásra fordítható anyagi ereje. A gyülekezeti alkalmak szüneteltetése magával hozhatja a perselypénz és egyházfenntartói járulék bevételek csökkenését, az időarányostól való fokozottabb elmaradását. Mindezek következtében számolni lehet az egyházközség bevételeinek tervezettől való elmaradására.

Javasoljuk prioritások bevezetését és azok következetes alkalmazását a költségek elszámolásában. Mindenképp folyósítani kell a lelkipásztori járandóságot, a nyugdíjjárulékot kiegyenlíteni az esedékes közmű számlákat és tartalékot kell képezni további nem várt és nem tervezhető kiadásokra. Egyelőre célszerű mellőzni a gyülekezet hitéletének fenntartásához közvetlenül nem kapcsolódó kiadásokat. Balesetet, vagy életveszélyt nem okozó ingatlan-fenntartási, felújítási feladatokat későbbre kell ütemezni. Javasoljuk, hogy a presbitérium tekintse át az Egyházközség éves költségvetési tervét és az itt megfogalmazott szempontok érvényesítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket!

 

Az egyházlátogatások tekintetében visszavonásig átmeneti rendet alakítottunk ki. Ahol még nem történt meg a látogatás, az eddigi gyakorlattól eltérően -látogatással járó esetleges egészségügyi kockázatokat miatt- mellőzük a személyes vizitációt. Ám az ellenőrzés ezekben a gyülekezetekben sem marad el. Az Egyházközség Elnöksége által értelemszerűen és önbevallás jellegűen kitöltött Hivatali vizsgálati táblázatot kérjük 2020. március 31-ig beküldeni.

A vizitáció további eleme az ARIADNE rendszerbe feltöltött Kanonika Vizitációs jegyzőkönyv

Ezek vizsgálatát elnökségünk végzi és az esetleges hiánypótlásokat bekéri.

 

Az elmúlt évek informatikai fejlesztései után egyházmegyénkben bevezettük az elektronikus ügyintézést: minden dokumentumot, levelet, küldeményt -megfelelő aláírások után- színesen scannelt (!) formában e-mailban (eszakpesti.em@reformatus.hu) fogadunk és magunk is elektronikus úton válaszolunk.

 

A www.reformatu.hu oldalon hetente többször áhítatot találhatunk Minden időben címmel.

 

A www.reformatu.hu oldalon online olvasható a Reformátusok Lapja. (https://issuu.com/digireflap )

 

A www.reformatu.hu oldalon letölthetők református énekeink. (https://soundcloud.com/reformatusegyhaz )

 

A www.reformatu.hu oldalon olvasható az online istentiszteletek többsége: (http://reformatus.hu/mutat/17123/#tart1)

 

Az egyházközségek életére Isten áldását és oltalmát kérjük!

 

Szeretettel:

Nyilas Zoltán

esperes

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 111, összesen: 436389

 • 2020. május 28., csütörtök

  Újratervezéseink során vajon odafigyelünk-e, hogy biztosan szükségünk van arra, amire igényünk is? Megjelent a Karakter magazin legfrissebb száma, vál...
 • 2020. május 27., szerda

  Trianon nem csak az országot, de az egyházszervezetet is darabokra szakította. A magyar reformátusok egy ellenségessé vált politikai környezetben szin...
 • 2020. május 27., szerda

  Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartá...
 • 2020. május 27., szerda

  Ismét megnyílt a Kálvin Kiadó Bocskai úti könyvesboltja, június 4., csütörtöktől pedig már a Bibliás Könyvesbolt is várja az érdeklődőket.
 • 2020. május 26., kedd

  A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”
 • 2020. május 19., kedd

  Miből élnek gyülekezeteink, és mit tehetünk saját közösségünkért krízishelyzetben?