Nyomtat Elküld Olvasási nézet

*Veszélyes a világ!


Az agykontroll csapdája
Egy megtért testvér őszinte vallomásaHét évig gyakoroltam a Silva-féle agykontroll módszert és már voltak "sikereim" is- e téren. Ekkor halt meg édesapám gyógyíthatatlan betegségben s elkeseredésemben, csalódottságomban el kezdtem olvasgatni a Bibliát. Fokozatosan rádöbbentem rá, hogy az agykontrollnak nem sok köze van a Biblia igazságához és Jézusról is egészen mást tanít, mint amit az Isten Igéje mond. Először sértőnek tűntek az alábbi mondatok: „Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” Péld. 16,9 „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Péld. 3,5
• Azt gondoltam, hogy ez az én életem, voltak terveim, elképzeléseim, vágyaim, szerettem volna saját erkölcsi normáim szerint élni. Ahogy mondták ebben segítségemre siet az agykontroll eszköztára és a magasabb Intelligencia. De nem értettem, hogy mit is jelent a Bibliában az, hogy az Úr irányít? Hisz ha engedi az agykontroll, módszereit sikerre vinni, akkor ez tetszik Istennek? És miért engedi Isten?
Mózes I. Könyvében mindenre fény derül: Van Teremtőnk, de egy engedetlenséggel, mivel kételkedtünk a szavában elszakadtunk tőle, nélküle kell élnünk, s az ő helyére szeretnénk ülni. Keressük a sikert, önmegvalósítást, biztonságot, békességet, elégedettséget a saját elképzeléseink szerint. Mi állítjuk fel a jó és a rossz mércéjét s kizárólagosan mi tervezzük meg a jövőnket. "Csak rajtad múlik minden! Az irányító Te vagy! Légy Önmagad Ura!"
De mi nem Isten teremtőtársai vagyunk, hanem teremtményei. Az Ő "teremtőtársa" Jézus Krisztus, aki tudott gyógyítani, halottakat feltámasztani, Ő maga is meghalt a kereszten, de harmadnapra feltámadt, de nem azért, mert jobb agyféltekés ember volt és alfa szinten programozott, hanem erre Ő hatalmat kapott az Atyától. Isten az Istentől, Világosság a világosságtól, született, de nem teremtmény. Az Atyával egylényegű. Ő tőlünk feljebb való, Ő a mi Urunk: Jézus Krisztus.
José Silva nem vonhat Jézus és a saját élete között párhuzamot s nem nevezheti magát a XX. Század megváltójának, mert a Megváltó egyedül Jézus Krisztus. Silva is csak egy megváltásra szoruló bűnös ember. S Jézus azért jött el ebbe a világba és halt meg a kereszten, hogy az Isten és ember közti kapcsolatot helyreállítsa. A teremtett világ bajai ennek a szétszakadt kapcsolatnak a következményei: gonoszság, lopás, hazugság, irigység, nyomor, betegség, halál, rosszindulat, szeretetlenség… Nekünk nem a következményeket kell szépítgetnünk, hanem a gyökeret kell megkeresni s erre csak Jézus tud rámutatni és csak Ő tudja egyedül orvosolni.
A Biblia a felsoroltakat bűnnek nevezi: „Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” Jakab 1,14-15. Tehát a halál a bűnnek a következménye.

De miért lettünk ilyenek: Miért vannak hibáink, félelmeink, önbizalomhiányunk:
„Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.” 1 Mózes 2,7. „És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy az művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek: „A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.” 1 Mózes 2, 15-17. A kígyó ezt mondta az asszonynak: „Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz.” 1Mózes 3, 4-5.
Az Úr mindent megengedett, csak egyet nem, s Ő világosan el is mondta nekünk: "ne egyetek, mert meghaltok!". Az ember azonban kételkedett a szavában, az Ő jóságában, s irigységgel, féltékenységgel vádolta, hogy azért nem engedi azt az egy fát, a jó és gonosz tudás fáját még érinteni sem. „Dehogy haltok meg! Olyanok lesztek, mint az Isten!” Isten tilalmai az embert védik, védőkorlát, mely a szakadéktól akar megóvni minket. S mi hittünk benne? „Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is és ő is evett.” 1 Mózes 3,6
S azóta is Istent vádoljuk, hogy rossz a világ, vagy nincs is Isten - mondjuk, nincs igazság, vagy hisszük, hogy van valami, valamiféle erő, intelligencia, mely személytelen, nincs neve, valami egyetemes rend, mely erőtlen ahhoz, hogy segíthessen nekünk, ezért mondjuk: Segíts magadon s az Isten is megsegít. Tehát be akarunk segíteni Istennek a világ jobbításában. Ádám és Éva bűnesete óta genetikailag ezt a hitetlenséget örököltük, természetünk ellenkezik Isten parancsaival s ezt ha esetleg felfedezzük, hogy a tízparancsolatnak nem tudunk eleget tenni, legyintünk egyet s megállapítjuk, hogy tudománytalan középkori dogmák eredménye az egész, hisz az egyház mindig behódolt az államnak, részt vett a társadalmi elnyomásban, vagy elmaradott világnézetként kezeljük mondván: ó akkor az még egy régi világ volt. Pedig a hit ellentéte a hitetlenség és nem a tudás.
De mivel az Isten isteni módon szerette az embert, s nem akarta, hogy ebben vergődjünk, mivel Ő hű és igaz, ezért egyszerre Jézus Krisztus halálában eleget tett a szeretetének s a büntetésének: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3,16. Tehát a büntetésünket Jézuson elvégezte engesztelő áldozatként, hisz Isten a bűnnel nem vállal közösséget s minden bűnünket Jézusra vetette, ezért mondja Jézus: „Istenem, miért hagytál el engem?”
Aki elfogadja, hogy Jézus érte és helyette halt meg, aki ebben hisz, annak örök élete van. Jézus meghív minket Isten országába, s itt a földön pedig egy új életbe, melynek neve: Jézus Krisztus uralma alatti élet. Ő nem azt kéri, hogy alfa szinten programozzunk és javítgassuk magunkat saját törvényeink szerint, hanem belevilágít életünkbe, tükröt tart elénk, s mikor megtaláltuk magunkat, úgy ahogy Isten lát minket, akkor elkéri a szívünket, s ott akar benne élni!

Az agykontroll különös hangsúlyt helyez a vágyainkra. Nekem az alábbi ige világosította meg, hogy Istennek nem teszik, s nem az érdekünket szolgálja az a törekvés, hogy minden áron elérhessük vágyainkat: "Ne szeressétek a világot, se azt ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert minden, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ elmúlik és annak kívánsága is,de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké."I.János 2,15-17 Tehát az, hogy kívánságaink vannak természetesek, de csak Isten tudja, hogy melyek megvalósulása válik javunkra. Mit tegyünk hát? Imádságban öntsük ki előtte szívünket, mindent, ami bennünket kínoz, gyötör, bánt, mondjuk el vágyainkat őszintén s ezzel mindent megtettünk s a többi az Úr dolga, nekünk csak hinni kell az Ő szeretetében és jóságában, hogy Ő sokszor azért nem enged meg nekünk dolgokat, mert szeret minket és Ő jól tudja, hogy kárunkra válna:
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek" - mondja Jézus Máté 11,28 "Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá"Jakab 1,17
Tapasztalatból tudom, hogy tudatalattinkat nem tudjuk tudatosan uralni, ez egy hasadság. Aki "alfában" van az az alvás és ébrenlét között hiába érzi úgy, hogy észnél van és irányít, de már félig kikapcsolta tudatát és a tudat szűrője nélkül olyat ültet a tudatalattiba ami számára ismeretlen, s ki van szolgáltatva minden relaxációnál. Maga Silva írja, hogy azért találta ki a két segítőtársat, mert egyszer félelem fogta el gyermekét programozás közben. S az a két segítőtárs vigyáz rá. A Bibliából tudjuk, hogy a félelem nem Istentől való, hanem az emberi engedetlenség következménye: "De az Úristen kiáltott az embernek: Hol vagy? Az ember pedig így felelt: meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. " 1 Mózes 3, 9-10.
A két segítőtárs nem vigyázhat ránk, csak a megváltó Jézusnak van erre egyedül hatalma. A félelem bűn, de Jézus ezt is legyőzte. A másik észrevételem az volt, hogy néhány technikát teljesen ösztönösen használok. (Egy éve megtagadtam az agykontrollt tudatosan, s már olyan szokásommá vált, hogy a pohár víz technikát még mindig alkalmaztam…..) Az agykontroll megkötöz, tudattalanul is működik, módszerei olyan szokássá válhatnak, hogy tudatunk nélkül irányítjuk magunkat, (tehát végképp nem mi irányítunk), s felerősödik az Ego, amire Jézus így válaszol: "Aki énutánam akar jönni, tagadja meg önmagát". Az Ént nem erősíteni kell, hanem megtagadni, halálba adni kívánságaival együtt, hogy Jézus éljen bennünk: "Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" - írja Pál apostol. Egyedül Jézusnak van hatalma a tudatod és a tudatalattid felett, de csak akkor jön hozzád, ha akarod. Ő nem kapcsolja ki a tudatodat, hanem megáll előtted, bemutatkozik és kopogtat s várja, hogy nyisd ki az ajtót. Szabadon dönthetsz! "Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok!" Jelenések 3,20

Ha agykontrolos voltál, kérlek cserélj gazdát! A kettő együtt nem fér meg egymással: Jézus vagy a Magasabb intelligencia? S még egy kérdés! Ha ez nem jó, akkor miért vannak agykontrollos sikerek, s Isten miért engedi? Mivel a neve is az, hogy nálunk nagyobb s egy intelligens erővel állunk szemben, neki is van rá hatalma, hogy ideiglenesen sikert érsz el, de te hiába programozod be, hogy nem fogsz meghalni, erre már nincs hatalma, tehát jézusnál kisebb. Sőt azt is elhiteti, hogy megváltó lehet belőled, egy jobb, szebb, érzékenyebb, szeretőbb ember. Elvakít, nem mondja ki, hogy Jézus egyszerre emberfia és Isten fia, tehát a te Urad Ő, Őt csak követni lehet, Ő megy elől. Őt nem utánozhatod, nem hasonlíthatod össze magad vele, mert Ő szent, kísértések érték, de Ő soha nem követett el bűnt.

Az agykontroll megtagadása számomra ezt jelenti: alázattal elfogadtam Istentől azt, hogy bűnös vagyok, mind cselekedeteimben, gondolataimban, törvényét nem tudom és akarom betartani, színe előtt meg nem állhatok. S nincs olyan cselekedetem mellyel ezt jóvá tehetem, saját erőből nem tudok megváltozni, s már nem is akarok: a bűnnel nem lehet harcolni, mert a bűn erősebb, mint mi. Ha ebbe belekezdek, eleve bukásra vagyok ítélve. De! De van egy út, egy megváltó Isten, Jézus, aki mindezekért énértem meghalt, s tőle még a bűneim sem választhatnak el, s mindent megbocsátott nekem. S Ő olyan nagy és hatalmas, hogy mindent megcselekszi helyettem, ha nagyom: "ami embernek lehetetlen, Istennél lehetséges!" "Maradj veszteg, Jézus harcol érted!" "Alázzátok meg magatokat az Úr előtt és Ő felmagasztal titeket". Jakab 4,10 Ha felháborodnál írásomon kérlek nyisd ki a Bibliát s olvasd el az evangéliumot, s kérd Jézust imádságban, hogy Ő adjon neked világosságot. Ha őszinte vagy, Ő válaszol.
Még egy dolog az imádságról: a kéz összekulcsolásának semmi köze nincs a három ujj-technikához, mert az imádság lényege a szívben van, s nem azért teljesülnek az imák, mert agyunk 10 Hz-en működik, hanem mert Isten cselekszi azt, aki Élő és Ható! S Jézus most ott ül az Atya jobbján és esedezik, könyörög értünk. Ő a mi ügyvédünk!

Jézus mondja: "Az Úr lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem az Úr kedves esztendejét" Lukács 4,18-19.


Vizsgáljunk meg még egy kérdést. Ha ez az egész rossz, akkor miért vannak agykontrollos sikerek, vagy Isten miért engedi meg? Mivel a neve is elárulja, hogy nálunk "magasabb" intelligens erővel állunk szemben, akinek arra is van hatalma, hogy ideiglenes sikereket adjon, de a halállal szemben tehetetlen: azon, mint tudjuk nincs hatalma, tehát Jézusnál kisebb. Sőt még azt is elhiteti velünk, hogy megváltó lehet belőlünk: egy jobb, szebb, érzékenyebb, szeretőbb ember.
Félrevezeti és elvakítja az embert a hit dolgaiban is, mert nem mondja ki nyíltan, hogy Jézus egyszerre Emberfia és Isten Fia is. De ha hiszünk Jézus Krisztusban, Ő lesz a mi Urunk. Őt csak követnünk kell, Ő jár előttünk. Őt nem utánozhatjuk, nem hasonlíthatjuk össze magunkat Vele, mert Ő szent, és soha nem követett el semmi bűnt.
Az agykontroll végleges megtagadása számomra ezt jelenti:
Alázattal elfogadtam Istentől azt, hogy Ő Szent és én egy bűnös ember vagyok! Mind cselekedeteimben, mind gondolataimban vétkeztem, és az Ő színe előtt meg nem állhatok! Nincs olyan érdemem mellyel ezt jóvá tehetem, saját erőmből nem tudok megváltozni! A bűnnel nem tudok harcolni, mert ha ebbe belekezdek, eleve bukásra vagyok ítélve. De! De van egy út, egy Megváltó Isten, az Úr Jézus Krisztus, Aki mindezekért énértem meghalt, s Tőle még a bűneim sem választhatnak el, sőt mindent megbocsátott nekem! "Ami embernek lehetetlen, Istennél lehetséges!" "Alázzátok meg magatokat az Úr előtt és Ő felmagasztal titeket".Jak 4,10
És még egy fontos dolog az imádságról: A kéz összekulcsolásának semmi köze nincs a három ujj-technikához, mert az imádság lényege a szívben van, s nem azért teljesülnek az imák, mert agyunk 10 Hz-en működik, hanem mert Isten cselekszi azt, aki Élő és Ható!
Ha agykontrollos voltál, kérlek cserélj gazdát! Vagy Jézus, vagy a "magasabb intelligencia" a kettő együtt nem fér meg egymással!
Ha felháborodnál írásomon, kérlek nyisd ki a Bibliát s olvasd el az egyik Evangéliumot, s kérd Jézust imádságban, hogy Ő adjon neked világosságot. Ha őszinte vagy, Ő válaszol. Az Úr Jézus Krisztus most ott ül az Atya jobbján és esedezik, könyörög értünk, mert Ő a mi védőügyvédünk!


Féltő szeretettel: T. Judit
Jézus mondja: "Az Úr lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem az Úr kedves esztendejét" Lukács 4,18-19.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 61, összesen: 154040

 • 2020. február 24., hétfő

  „Prédikálni nem tudok, ezért verseket írok, hogy megosszam az örömhírt másokkal” – mondja a 89. életévét töltő Zsófi néni. Az idős hölgy járókelőket, ...
 • 2020. február 24., hétfő

  Az Országos Református Cigánymisszió hagyományaihoz híven idén is megszervezi lelkésztovábbképzését, melyre ezúttal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Be...
 • 2020. február 23., vasárnap

  Az anyák lelki egészsége, a baba és a mama táplálkozása a szülés után, gyermekbetegségek és az édesapák kérdései is szóba kerülnének abban a programba...
 • 2020. február 20., csütörtök

  Sokat beszélünk gyülekezetplántálásról, ugyanakkor hazánkban nagyon sok gyülekezet megújulásért kiált. A Vitamin konferencia ebben szeretne segítséget...
 • 2020. február 19., szerda

  Vágytam a jelenlétére, át is éltem, aztán valami hirtelen megváltozott. Bennem vagy körülöttem?
 • 2020. február 18., kedd

  Miklya Zsolt nem az a típus, aki előrefut, inkább hosszasan érleli magában a verseket, és megvárja, amíg a felszínre törnek. A Magyar Napló Kiadónál m...
 • 2020. február 17., hétfő

  Nincs is jobb a téli estéken, mint egy finom teával bekuckózni a szobába, elbújni egy jó könyvvel, gyújtani egy gyertyát, és élvezni, ha végre pihenni...
 • 2020. február 16., vasárnap

  Hitvallásaink fontosságáról, szerepéről és újrafordításáról beszélgettünk Fekete Károly tiszántúli református püspökkel.
 • 2020. február 13., csütörtök

  Biztos, hogy jól választottam? Mi, ugye, sosem fogunk elválni? Mi van, ha ijesztő felismeréseink támadnak a házasságban? Ezekről a kérdésekről is vall...
 • 2020. február 12., szerda

  „Szeretlek, de már nem vagyok szerelmes beléd.” Ez a bizonytalan állapot biztonságos kötődéssé alakulhat, ami egy életen át képes megtartani a kapcsol...