Nyomtat Elküld Olvasási nézet

E M L É K K Ö N Y V

Az ÉLETFORRÁS táborok emlékkönyvéből

Az úr Jézus mondja:  "Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek." János 15,1-3

******************************

"ÉLETFORRÁS"

Vallomások az Életforrás Ifjúsági táborokról


"Nagyon jó volt veletek lenni a nyári táborban, sokat jelentett nekem a veletek való szeretetteljes együttlét. Az Úr tényleg megajándékozott engem Veletek. Hálás vagyok az Úrnak, hogy nap mint nap csak az Ő kegyeméből élek. Hálát adok Neki, hogy Ő van, hogy az Úr Jézus van nekem, semmi lennék különben. Nagyon nagy örömmel a szívemben gondolok Rátok, én kedves testvéreim." 

T. Eniikő
Budapest

"Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben..." Máté 5,12

***

"Az Úr ma este megvilágította számomra azt választ, amelynek kérdése idáig nem hagyta nyugodni szívemet. Sötét múltamról gondolkodtam, s benne az eltévedt utamról melyet eddig igaznak véltem. Jézus kereszthaláláért sokan a papokat hibáztatják, pedig az én és valamennyiünk kezéhez vér tapad, mert Ő mindannyiunkért szenvedett. Csak most értettem meg, hogy ha valaki szívébe Jézus már beköltözött, ott a gyűlöletnek nincs többé helye. Mint a víz és az olaj, annyira nem fér meg egymás mellett -e két szó: Szeretet és gyűlölet. Csak mostanra sikerült Őt személyes Megváltómnak vallani! Hála legyen az Úrnak, hogy Ő még idejében megfogta a kezem!" 

O. Zsuzsa
Nyíregyháza

***



I. "Életforrás" Református Ifjúsági tábor
Tokaj, 1996

"Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, 
és eljusson az igazság megismerésére." I. Timóteus 2,4

Köszönöm az Úr segítségét és irgalmát, amellyel nap mint nap eláraszt bennünket. Az Ő kegyelméből jöhettem ide, s itt tölthettem el életem első "családi- táborát. Rengeteg ajándékot kaptam itt az Úrtól. Testvéri szeretettel vettek körül és mindenki gondoskodott egymásról. 
A családias hangulat mellett azonban még egy fontosabb dolog volt: Isten Igéje állt a középpontban, s erre nekem nagyon nagy szükségem van. Köszönöm, hogy az Úré lehetek, aki a helyes úton vezet engem és társaimat.

G. József
Nagyhalász

***


I. "Életforrás" Református Ifjúsági tábor
Tokaj, 1996


Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy elvezérelt ide. Köszönök, hogy meghallgatta imádságomat és áldásával kísért bennünket e hétnek minden napján. Annyi mindent kaptam az Úrtól, úgy érzem csordultig megtelt a szívem. Olyan nagy szeretetet, mint ebben a "családban" sohasem éreztem egy keresztyén közösségben sem. Áldom az Urat, hogy megtalált, elhívott és annyira szeretett, hogy értem is szenvedett ott a kereszten. Kiemelt a világ mélységéből és tenyerére helyezett. Mindannyiunkra kiárasztotta az Ő szeretetét, s nekünk ezzel a szeretettel kell szeretnünk egymást. Ha most elválunk is, de Jézus Krisztus szeretete bárhol is vagyunk a világon összeköt bennünket, mert egy testnek vagyunk tagjai és ez Jézus Krisztus."

Sz.Erika
Beregszász)


***

"Életforrás" Református Ifjúsági tábor
Tokaj, 1996

"Engedjétek és ne akadályozzátok,
hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek,
mert ilyeneké a mennyek országa." Máté 19,14

Hálás vagyok Uramnak, hogy egy olyan közösséget kaptam, mint egy család. Mi "Életforrás" családtagok már mindannyian megtapasztaltuk, hogy van, aki vigyáz ránk. Köszönöm az Úrnak, hogy igaz testvérekre, barátokra találtam. Kérlek titeket, hogy maradjunk gyermekek és induljunk bátran, szeretve Jézust teljes szívvel!

Testvéreim szeretlek benneteket!
A. Anikó
Nyíregyháza

***



II. "Életforrás"Református Ifjúsági tábor
Kishuta, 1997

"Dicsérjétek az Urat!Dicsérd lelkem az Urat!
Dicsérem az Urat, amig élek,Zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek.-Zsoltár 146,1-2

Nagy hálával tartozom az Úrnak, mert közétek vezérelt. Pótolhatatlan egy olyan közösség, amelyet Isten Szentlelke tart össze, és Jézus szeretete vezérel. Olyan lelki gazdagságot nyújtott számomra a tábor, amilyen meg-nyugvást máshol, a hitetlen világban sehol sem találhatok. Itt megértő test-vérekre leltem, akik meghallgatnak, vigaszt nyújtanak nekem, ha gondjaim vannak, elfelejtem közöttük a bánataimat és itt csak az Úrra koncentrálhatok. Ebben a közösségben egy szívvel áldjuk és dicsőítjük az Urat.

P. Enikő
Mátészalka

***

II. "Életforrás" Református Ifjúsági tábor
Kishuta, 1997

"Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, Aki Teremtette az eget és a földet.-
Zsoltár 121,1-2

Urunk köszönjük Neked mindazt a szeretetet, melyet velünk közölsz. Hálás a szívünk az alkalomért, melyet készítettél számunkra a Veled való közösségre. 
Mindenható Isten vagy Te, aki számon tartod a Téged félőket. Van hatalmad, munkálkodj Szent Lelked által, hogy a mi szíveink csak érted dobogjanak. Tégy minket alkalmas edényekké hallott Igéd befogadására és használj minket hasznos eszközül a Te dicsőségedre! Istenünk, köszönjük új családunkat, testvéreinket, akiket ajándékul adtál nekünk a mi meg-erősítésünkre. 
Áldd meg a mi életünket és szentelj meg minket, hogy valamiképpen el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen Jézus Krisztus által. Ámen.

K. Zoltán
Nyíregyháza


***


II. "Életforrás" Református Ifjúsági tábor
Kishuta, 1997

Hálás szívvel köszönöm meg ezt a csodálatos hetet. Elsősorban köszönöm Istennek azt, hogy veletek lehettem. A testvéreimnek, akikkel igazi nagy családunk lehetett. 
Úgy érzem igazi ÉLETFORRÁS volt ez amiből itt kaphattam. A hét leteltével csordultig volt a szívem és úgy éreztem, hogy soha nem akarok innen elmenni, kiesni ebből a meghitt családi hangulatból, amelyben Isten áll a középpontban, ahol Őt dicséri mindenki. Úgy érzem ebben a világban igazán nagy szükségem van arra az igére és arra a bíztatásra, amit a táborban kaptam: 

"Ő gondot visel rólad, és nem engedi,
hogy valamikor ingadozzék az igaz."
Zsoltár 55:23

L. Ágnes
Nyíregyháza




"Áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. "
1.Korintus 6,20

Én azért választottam ezt az igét, mert szerintem ez a hit alapja, mert Jézus áldozata jelenti számunkra az életet. A keresztyén élet véleményem szerint Jézus áldozatát, az Úr kegyelmének elfogadását jelenti, úgy, hogy Istennek tetsző életet élünk embertársainkkal, és önmagunkkal szemben.
 Ez nagyon fontos számomra, hiszen gimnáziumi tanulmányaim során ismertem meg igazán Jézus személyét. Az Úr áldását pedig nap, mint nap érezhettünk, és még mindig érezzük a nagy megpróbáltatások kö-zött is. Ez nagyon fontos, hiszen így sokkal könnyebb élni e földi életünket, S ha egész életünkben Neki tetsző életet élünk, akkor remény-kedhetünk az örök életben.

Hálát adok Istennek, hogy itt lehettem ebben a táborban. Ez alatt a hét alatt sikerült megtalálnom a lelki békét és közelebb kerültem az Úr Jézus Krisztushoz.

M. Gabriella
Nyíregyháza

 

 

***


Hálás szívvel köszönöm meg ezt a csodálatos hetet. Elsősorban köszönöm Istennek azt, hogy veletek lehettem. A testvéreimnek, akikkel igazi nagy családunk lehetett.
Úgy érzem igazi ÉLETFORRÁS volt ez amiből itt kaphattam. A hét leteltével csordultig volt a szívem és úgy éreztem, hogy soha nem akarok innen elmenni, kiesni ebből a meghitt családi hangulatból, amelyben Isten áll a középpontban, ahol Őt dicséri mindenki. Úgy érzem ebben a világban igazán nagy szükségem van arra az igére és arra a bíztatásra, amit a táborban kaptam:

"Ő gondot visel rólad, és nem engedi,
hogy valamikor ingadozzék az igaz."
Zsoltár 55:23

L. Ágnes
Nyíregyháza
*******************



"Bízzál az Úrban, rólad Ő meg nem feledkezik,
sorsod sötétlő árnya közt szent arca rejtezik.-

Volt egyszer egy nap, amikor 20 ember szíve egyszerre dobogott. Akkor 1996. július 15.-ét irtunk. Itt elkezdődött egy folyamat, aminek Tokaj volt a helyszíne. A tábor, amelybe mentünk, az Életforrás nevet viselte. Ettől szebb nevet nem kaphatott volna. Úgy godolom, ebben a névben minden benne van, amit talán szavakkal ki sem lehet fejezni. Jézus = az Élet Forrása.
- Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég...- / Jelenések 22,13/
Be kellett látnunk, hogy a Nélküle élt élet nem élet, csak ha vele együtt élünk. Tehát 20 ismerős, és ismeretlen ember összegyűlt azért, hogy közösen beszéljen arról, aki az életünkben a legfontosabb kell, hogy legyen: az Úr Jézus Krisztusról.
Részemről szorongva mentem el erre a csendeshétre. Őszintén megvallom, nem számítottam ilyen jó közösség kialakulására. Az első napon csak egy valamiben voltam biztos: ezen a héten nagyon sok új ismeretet és testvért kapok majd Istentől.

Az első nap után nagyon gyorsan telt az idő. Kevés lenne a hely, hogy részletesen elmondjam a 6 nap eseményét, de azért néhányat- az emlékek miatt is- megemlítenék:
irodalmi est, az orvos házaspár,a diakónus előadása, a beszélgetések, az esti séták, a vetélkedő a Kopasz hegyen, és sok-sok más emlék, melyeket nem győzök visszaidézni.
De azért a legfontosabbat nem szabad elfelejtenünk: egyszer Jézus meghalt értünk a golgotai kereszten és az Ő kegyelméből sikerült eljutnunk mindannyiunknak ebbe a táborba. Azt hiszem, ha valaki lelkileg sérülten érkezett ebbe a táborba, az felépülten, és gyógyultan érkezett haza. Nemcsak szóban hanem lélekben is egy igazi családdá ért össze a 20 ember. Itt nem voltak fontosak a világi szemléletek, és a világban történő események.
Egy volt a lényeg, Jézus Krisztus ott volt köztünk, a szolgálatunkban minden pillanatban.
Örökké hálásak lehetünk, és kell is lennünk ezért a csendeshétért. Igen, 19 fővel bővült a családja mindenkinek ebben a földi életben és elérkezett a nyár vége. Immár mindenki ismét iskolában van, és tanul (ha kell). Szeretnék bíztatni mindenkit a tanulásra is, hiszen élni kell bennetek annak a névnek, hogy Jézus. Arra kell gondolnunk, hogy milyen jó lesz a következő nyáron.Bizony, mert ha az Isten is úgy akarja, jövőre újra együtt lesz a család. Ne hagyjátok, hogy a tanulás fárasztó mivolta erőt vegyen rajtatok!!! Ennek a terhét is- mint minden másét - tegyétek le Jézus elé, hiszen Ő minden terhünket elhordozza. Ha néha nem sikerülnek a dolgok, ne adjátok fel, hiszen Jézus " erőt ad a megfáradtaknak, és az erőtlen erejét megsokasítja-. Tudom, hogy amikor el kell merülni a tanulásban, akkor sokan csak a keserűséget és a bajt érzitek, a szívetekben, de(!) Jézus ezt is el tudja hordozni helyettetek! Mert az Úr mondja:-Nem hagylak el , sem el nem távolodom tőled.-. Tehát : fel a fejjel!
+ 1 jó tanács :"A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás- Galata 5,22-23
Szeretettel gondolok rátok:

H. Erzsébet
Fehérgyarmat

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 36, összesen: 154015

 • 2020. február 24., hétfő

  „Prédikálni nem tudok, ezért verseket írok, hogy megosszam az örömhírt másokkal” – mondja a 89. életévét töltő Zsófi néni. Az idős hölgy járókelőket, ...
 • 2020. február 24., hétfő

  Az Országos Református Cigánymisszió hagyományaihoz híven idén is megszervezi lelkésztovábbképzését, melyre ezúttal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Be...
 • 2020. február 23., vasárnap

  Az anyák lelki egészsége, a baba és a mama táplálkozása a szülés után, gyermekbetegségek és az édesapák kérdései is szóba kerülnének abban a programba...
 • 2020. február 20., csütörtök

  Sokat beszélünk gyülekezetplántálásról, ugyanakkor hazánkban nagyon sok gyülekezet megújulásért kiált. A Vitamin konferencia ebben szeretne segítséget...
 • 2020. február 19., szerda

  Vágytam a jelenlétére, át is éltem, aztán valami hirtelen megváltozott. Bennem vagy körülöttem?
 • 2020. február 18., kedd

  Miklya Zsolt nem az a típus, aki előrefut, inkább hosszasan érleli magában a verseket, és megvárja, amíg a felszínre törnek. A Magyar Napló Kiadónál m...
 • 2020. február 17., hétfő

  Nincs is jobb a téli estéken, mint egy finom teával bekuckózni a szobába, elbújni egy jó könyvvel, gyújtani egy gyertyát, és élvezni, ha végre pihenni...
 • 2020. február 16., vasárnap

  Hitvallásaink fontosságáról, szerepéről és újrafordításáról beszélgettünk Fekete Károly tiszántúli református püspökkel.
 • 2020. február 13., csütörtök

  Biztos, hogy jól választottam? Mi, ugye, sosem fogunk elválni? Mi van, ha ijesztő felismeréseink támadnak a házasságban? Ezekről a kérdésekről is vall...
 • 2020. február 12., szerda

  „Szeretlek, de már nem vagyok szerelmes beléd.” Ez a bizonytalan állapot biztonságos kötődéssé alakulhat, ami egy életen át képes megtartani a kapcsol...