Nyomtat Elküld Olvasási nézet

LELKI HÁZUNK TÁJA

"Csak a Krisztusban való életnek van egyedül értelme. Nem mesterséges intelligenciával kell megélnünk.-
Galajda József

" Akarod-e, hogy életedben a problémák lefokozódjanak? Légy teljessé az Istenben! -
Horváth Erzsébet

" A szeretet csak akkor ér valamit ha továbbadják.
Tegyetek olyan dolgokat, amelyek méltóak az Úr dicsőségére -
Baróthi Zoltán

"Isten személyes meghívót küld nekünk a Mennyek Országába.-
"Imádkozni mindenkiért, - ez a legnagyobb hatóerejű fegyver -
Kovács Zoltán

" Nem értettem, hogy honnan lett - e szeretet bennem?
Ma sokkal boldogabb vagyok, mint azt valaha is reméltem volna."
Gál Zsuzsanna

"Ne lakjon dohos lélek, dohos testben.
Ami ránk ragad a világ gonoszságából, csak Jézus vére tisztíthatja meg.
A gerinces hívő nem csúszik-mászik, hanem jár Isten útján.-
Gál Orsolya

" Isten áldássá formálhatja életünk gondjait.-
Balogh Olga

" Ha ég a ház, ne a képeket igazgassuk a falon.
Az égő házunkat csak Jézusnak van hatalma eloltani.
Engedjük, hogy ez teljes legyen, mert bizony füstmérgezés is van-
Zajácz Zsanett

" A keresztyének olyan emberek, akiken átsüt a nap.-
Lajos Ágnes

"Égette már a kezeteket a Biblia?-
Marcsinák Róbert

"Nincs szürke, csak fekete vagy fehér. A kereszt az a hely, ahol átadhatom a magamhoz való jogomat.-
Tóth Anita

"Ma már hálát tudok adni Istennek a szenvedésért is"
Bokor Eszter

"Szabad és gazdag vagyok, - de csak addig amíg Istenben bízom.-
Szilágyi Krisztina

" Soha ne kérdezd azt, hogy miért, és ne vond kétségbe Isten jóakaratát.-
Lőrincz Anita

"Jézus úgy vette le a terhemet, hogy szinte észre sem vettem.
Én szabad ember lettem és megpróbálok tiszta maradni.-
Vincze Ágnes

"Törekedjünk arra, hogy függetlenítsük szeretetünket.
Isten iránti bizalmunknak kell növekednie, nem pedig az önbizalmunknak.-
Papdi Eszter

"Minden gyermek egy csoda.-
Antal Anikó

"Vidám csak akkor lehetsz, ha boldogság van a szívedben.-
Berecz Ilona

"A keresztyén embernek nincs oka a szomorúságra-
Kiss Beáta

" Mindenki szép Isten szemében, de ha hisztek ti a legszebbek lehettek.-
Szabó Erika

" Aki nem üt vissza az kettős győzelmet arat.
A csend hangokat szül, a legtisztább hangokat.-
Koczogh Julianna

" A másokért való imádság a leggyönyörűbb szolgálat.-
Tisza Krisztina

" Csak az nem csalódik, aki az Úr akaratát cselekszi.-
Pecséri Enikő

" Be kell bizonyítanunk, hogy márpedig van Isten.-
Dorcsák Ignácz Pál


" Jézus Krisztus személye a csoda és általa lehetünk mi is csodák."
Papdi Eszter

"Istennek egyetlen célja van:- hogy üdvözüljünk!"
Lőrincz Anita


"Élni csak Jézus felé kinyújtott karokkal lehet.-
Gál Zsuzsanna

" Nem az embereket kell kiszolgálnunk, hanem az Úrért kell égnünk.!-
" Az én földi kincseim: szemetek az örökkévalókhoz képest."
Tisza Krisztina

" Csak azt szóljuk, ami áldást hozhat azokra, akik hallják."
Bernáth Krisztina

" A templomlépcsőket elkoptatták a hívők, de vajon hányan üdvözültek?"
Szakolczai László

" Addig nem fogunk kiborulni, amíg le tudunk borulni!"
Trencsényi Diána

" Megtaláltam az én Pásztoromat!"
Bodnár Eszter

"Boldognak lenni nem más, mint Isten szeretetét belélegezni életünkbe."
" Amióta hitben élek, mosolyogva tudok elaludni"
Gál Orsolya

" Nem egy reflektort kaptunk Istentől, hanem egy gyertyát."
"Az élet(ünk) maga prédikál!-
Zajácz Zsanett

" A természetben nincs semmi bűn."
Sándor András

"Nem bábokra van szüksége az Úrnak.
Vezetni csak azt lehet, aki hagyja."
Galajda József


"Mindannyian kiválasztottak vagyunk és a megtérésünket nem szabad eltitkolni."
Antal Anikó

"Jézusnak terve van az életünkkel."
Lajos Ágnes

"Ugye nekünk is jólesett amikor Isten befogadott minket?
Pecséri Enikő

" Minden bizonyságtételnek Jézusról kell szólnia."
Kovács Zoltán

" Isten színe előtt a betegség sem teher."
" Ha nem akarjuk kinyitni a kezünket, Jézus nem tud adni."
Balogh Olga

" Szabadok vagyunk a szenvedést is vállalni, Jézusért."
Marcsinák Róbert

" Rá kellet döbbennem, hogy a halál nem az utolsó lépcső."
Fenyvesi Adrienn

" Tudom, hogy Isten értem is adta az Ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust!"
Bánki Mónika

" El kell fordulnunk önmagunktól és oda kell végre fordulnunk Istenhez és a másik emberhez
Szilágyi Krisztina

" Az Igére rá lehet támaszkodni és a keresztben meg lehet kapaszkodni."
"Boldogan mondok le mindenről ami eltávolít az én Uramtól, Jézus Krisztustól."
Szabó Erika

" Összetartozunk, és egymásra vagyunk utalva."
Tóth Anita

"Erre a két órára is érdemes eljönni közétek."
Horváth Erzsébet

"Mindenkinek tudnia kell, hogy Isten mit tett értünk.-
Vincze Ágnes

" Isten nem tömegcikként alkotott meg minket, hanem egyedi és drága "műalkotásai- vagyunk-
Papdi Eszter

"Aki fukarkodik a szeretettel, belsőleg elszegényedik.-
Lőrincz Anita

"Azóta tudok igazán szeretni, mióta megtapasztaltam, hogy Isten mennyire szeret..-
Gál Zsuzsanna

"Jézus, soha nem küld a sor végére.-
Jánvári Ildikó

" Jézus gyógyító szeretete megérintette a szívünket-
Balogh Olga

"Hálát adok az Urnak, hogy még lehet rajtam segiteni.-
Furka Éva

"Gyüjtsük be Isten szeretetének melegét.-
Gál Orsolya

"Krisztusra kell alapoznom az életem, és én már ezt tudom!-
Zajácz Zsanett

"A kegyelmet tanulni kell, és észre kell venni.-
Galajda József

"A legtöbb amit az ember kaphat,-a kegyelem.-
Baróthi Zoltán

" Krisztus közösségében pontosan illeszkednünk kell, mint kövek a kőfalban.-
Szabó Erika

"Úgy kell élnünk, hogy viselkedésünk Isten dicsőségét szolgálja.-
Lajos Ágnes

"Jézus "foglyai- vagyunk, és ez a mi szabadságunk.-
Pecséri Enikő

"A valóság az, ami Krisztusban van.-
Maksai Attila

"Amit elterveztem, azt az örök célokhoz mérem.-
Kovács Zoltán

"Isten a lelkünk legkisebb rezdülését is meghallja.-
Antal Anikó

"Ne vessz szomjan a forrás mellett!-
Koczogh Júlianna

"Az itt kinyitotta újjanként összeszorított kezem.-
Marcsinák Róbert

"Amint Jézus kézenfogta a vakot, minket is így vezetett ide, hogy meggyógyíthasson.-
Simon Beatrix

"Ne dicsekedjetek, hanem szolgáljatok!-
Vaszil Dóra

"Isten hallgatása, hívássá lehet.-
Szakolczai László

"Nem magamért van üdvbizonyosságom, hanem Krisztusért.-
Tóth Anita

"Biztos, hogy Isten nem enged el magától.-
Trencsényi Attila

"Hisszük és visszük a feltámadás örömhírét?-
Baróthi Zoltán

"Nem lehetünk soha érzelmileg semlegessé.-
Koczogh Júlia

"Aki egyszer megtapasztalta Isten szeretetét, az már soha többé nem akarja elengedni Őt. -
Furka Éva

" Ne menj el a lehetőségek mellett! Ne maradjanak fogadalmaid üres ígéretek!-
Galajda József

"A hála az a minimum mellyel tartozunk Istennek.-
Pecséri Enikő

"Isten nem utasítja vissza a tékozló fiakat.-
Lőrincz Anita

"Tiszta szívvel szeretném az Urat szolgálni.-
Balogh Olga

"Én rábízom magam Krisztusra.-
Zajácz Zsanett

"Isten el tudja feledtetni velünk a bántásokat. Egész életünknek bizonyságtételnek kell lennie!-
Szabó Erika

"A hitetlenekkel nem beszélhetünk egy nyelvet!-
Kovács Zoltán

"Az imádság lélegzetvétel. Én megfulladnék, ha nem imádkozhatnék!-
Gál Orsolya

"Isten a lelkünk legkisebb rezdülését is meghallja.-
Antal Anikó

"Élni csak Jézus felé kinyújtott karokkal lehet!-
Gál Zsuzsanna

"A kígyó hiába sziszeg, Jézus akkor is szeret! -
Tisza Krisztina

"Hálás vagyok az Úrnak, hogy ismerhetem.-
Kiss Beáta

"Számomra Jézus mindent jelent, Őtőle kapok segítséget és szeretetet. -
Zelenák Edit

"Életem végéig az Urat szeretném szolgálni.-
Berecz Ilona

"Isten békéje biztos pont az életemben.-
Bánki Mónika

"Az ima a hívő élet ütőere-
Koczogh Júlia

"Még megadatott nekünk, hogy törődhetünk egymással.-
Szabó Erika

"Egyszer minden köd és homály eloszlik.-
Baróthi Zoltán

"Jézus Krisztus jósága még átragyoghat rajtunk!"
Gál Zsuzsi

"Isten szolgája csendes, irgalmas, tapintatos és megértő.-
Lőrincz Anita

"Az Úr akkor tesz csodát, amikor már minden emberi erőfeszítés véget ér.-
Balogh Olga

- A megtérést nem szabad eltitkolni!"
Antal Anikó

"A hívő ember nem lehet hamisítvány!-
Gál Orsolya

"A hívőnek nem szabad magányosnak lennie! -
"Nap mint nap tedd a kezed az Úr kezébe!- Galajda József

"A könyörület, az alázat és a szeretet nem-e világból való
- Felelősek vagyunk szavainkért!-
Gál Zsuzsanna

"Jézus akkor jött el közénk, amikor kellett!"
Vincze Ágnes

"Isten, Jézus Krisztusban találkozót adott az embernek!"
Marcsinák Róbert

"Csak a szívünkkel együtt adhatjuk oda magunkat Istennek!"
Orosz Erzsébet

"A könyörület, az alázat és a szeretet nem-e világból való.-
Gál Zsuzsanna

"Szentté csak akkor válhatunk, ha Isten összetörhet bennünket!-
Gál Orsolya

"A lelki ködökben, viharokban is biztonságot ad az Úr.-
Szabó Erika

"Tapasztaljátok meg Isten mérhetetlen szeretetét, a megtérés örömét és az Úrral való örök boldogságot!-
Furka Éva

"Ragyogjatok, mosolyogjatok, örüljetek az Úrnak!-
Bernáth Krisztina

"A szeretet győztes hatalom e gyűlölettel, önzéssel teli világban.-
Zajácz Zsanett

"Az Úr a tenyerén tart minket!"
Maksai Attila

"Keresztyének lenni a legnagyobb boldogság!-
Lőrincz Anita

"Isten naponta mérlegre teszi cselekedeteinket!"
Orosz Zsuzsanna

"Ígéreted ne maradjon üres fogadalom. -
Galajda József


"Ki merünk-e állni a fényre?
Isten kihúzta tüskéimet!
Isten szeretetét lélegezzük
Szentté csak akkor válhatunk, ha Isten törhet össze bennünket!-
Gál Orsolya

" Krisztus szeretete köt össze veletek.
Ígéreted ne maradjon üres fogadalom.
Isten nem azért teremtett meg minket, mert unatkozott.
Lehet, hogy a csomagolás nem szép, de az van benne amire szükséged van.
Ha százszor fogsz elesni, Jézus százszor fog felállítani, de te ne lökd magad hátra.-
Galajda József

"A lelki ködökben-viharokban is biztonságot ad az Úr.
Tartsuk nyitva szívünket azok előtt akiknek szolgálnunk kell.
A szolgálat öröm.
Boldogan mondok le mindenről ami Jézustól eltávolít.
Nemcsak megnyitni, hanem át is kell adni a szívünket.
Mi lenne velünk Jézus nélkül?-
Szabó Erika

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 29, összesen: 154008

 • 2020. február 24., hétfő

  „Prédikálni nem tudok, ezért verseket írok, hogy megosszam az örömhírt másokkal” – mondja a 89. életévét töltő Zsófi néni. Az idős hölgy járókelőket, ...
 • 2020. február 24., hétfő

  Az Országos Református Cigánymisszió hagyományaihoz híven idén is megszervezi lelkésztovábbképzését, melyre ezúttal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Be...
 • 2020. február 23., vasárnap

  Az anyák lelki egészsége, a baba és a mama táplálkozása a szülés után, gyermekbetegségek és az édesapák kérdései is szóba kerülnének abban a programba...
 • 2020. február 20., csütörtök

  Sokat beszélünk gyülekezetplántálásról, ugyanakkor hazánkban nagyon sok gyülekezet megújulásért kiált. A Vitamin konferencia ebben szeretne segítséget...
 • 2020. február 19., szerda

  Vágytam a jelenlétére, át is éltem, aztán valami hirtelen megváltozott. Bennem vagy körülöttem?
 • 2020. február 18., kedd

  Miklya Zsolt nem az a típus, aki előrefut, inkább hosszasan érleli magában a verseket, és megvárja, amíg a felszínre törnek. A Magyar Napló Kiadónál m...
 • 2020. február 17., hétfő

  Nincs is jobb a téli estéken, mint egy finom teával bekuckózni a szobába, elbújni egy jó könyvvel, gyújtani egy gyertyát, és élvezni, ha végre pihenni...
 • 2020. február 16., vasárnap

  Hitvallásaink fontosságáról, szerepéről és újrafordításáról beszélgettünk Fekete Károly tiszántúli református püspökkel.
 • 2020. február 13., csütörtök

  Biztos, hogy jól választottam? Mi, ugye, sosem fogunk elválni? Mi van, ha ijesztő felismeréseink támadnak a házasságban? Ezekről a kérdésekről is vall...
 • 2020. február 12., szerda

  „Szeretlek, de már nem vagyok szerelmes beléd.” Ez a bizonytalan állapot biztonságos kötődéssé alakulhat, ami egy életen át képes megtartani a kapcsol...