belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Áthallások

Jeney Edit

Ben Hur - Hiányérzet egy film kapcsán

Különvélemény

Díjak besöprésében, népszerűségben, kasszasikerben egyaránt kevés film tudta lekörözni (ha egyáltalán van ilyen) az immár 50 esztendős Ben Hur című megafilmet! Függetlenül attól, hogy égbe emeli, vagy a sárba lehúzza az éppen aktuális kritika, a népszerűsége töretlen, s mindig újabb és újabb generációk töltik meg a mozit vetítésekor, kölcsönzik ki a DVD-jét egy kis otthoni „kultúr-buli" alkalmához.

Kisztus-hívő emberként pedig külön jól esik, hogy a XX. század második felében készült művészi alkotások között is van néhány olyan, amely úgy szól vallásról, hitről, a mi hitünkről, hogy történetesen nem pocskolja azt, nem érthetetlen gyűlölet vagy butafajta polgárpukkasztás vezérelte elkészítésekor az alkotó művészeket. A Ben Hurnak, a Jézus korabeli júdeai hercegnek a jól felépített, pszichésen is és eseményekkel, sztorikkal is jól „megtámogatott" megtérés-története pedig nem is csak ennek a „minimumfeltételnek" tesz eleget. Kitűnően elmondott, szép történet ez egy olyan ember megtéréséről, akit előzőleg emberileg nagyon érthető és indokolt módon „kővé változtatott a gyűlölet". S emellett nem mellékesen a hazaszeretetnek is gyönyörű példáját adja. (Mintha a mai helyzetre vonatkoztatva mondanák e hagyományoktól, saját értéktől és szellemi, fizikai rögtől elcsábító mondatokat: „teljes szabadság nem létezik. Okos ember ismeri a világot, amiben él. És ez idő szerint Róma a világ...")

Az előbbieket valószínűleg - különböző vérmérséklettel és előjellel - mindenki megemlíti a film kapcsán. Éppen ezért ezt én már nem is akarom bővebben kifejteni, helyette inkább arról szólok, hogy egy történelmi film tanúságtétel is egyben arról a korról, amelyben játszódik. Természetes igény hát vele szemben a korhűség. No, nem mindenre kiterjedő, a történet szálát elszíntelenítő tudományos alaposságot, szószerinti ténymásolást kérünk ilyenkor számon, hanem inkább az alaptendenciákban, az összképben, az összbenyomásban tükröződő, (esetenként görbetükröződő) valóságot. Ebben viszont - valljuk be - hagy némi kívánnivalót maga után a Ben Hur... Az össztársadami kép ugyanis túl egysíkúra, sematikusra sikeredett. A film nem sok színességet enged meg a korabeli zsidó társadalomnak, melyet belső törések nélkülinek, egységes tömbként ábrázol. A gyakorlatilag egy szálon futó eseménysor természetes, hogy nem mutat fel nagy társadalmi körképet, és Jézus utolsó napjának történéseire sem tér ki tételesen, hiszen nem is ez a vállalt feladata. De abban már lehet hiányérzetünk, hogy a dialógusokban egyetlen utalás sincs a zsidó főpap-klán és a főtanács fondorlataira, a felcukkolt tömegre Pilátus előtt, a „Feszítsd meg őt! Vére rajtunk és a mi fiainkon!" bekiáltásokra, vagy például Heródes bohózatára. Egyetlen helybeli ember sincs Jézus iránti ellenséges érzülettel ábrázolva. A Golgotára vezető út mentén állók sokasága egységesen sugallja az együttérzést a megszálló rómaiak által megkínzott, keresztjét cipelő Jézus iránt. Azt a látszatot keltvén, mintha a Jézus kereszthalálában kizárólag a megszállók, az idegenek játszottak volna szerepet.

S ha már itt, az egyszeri világtörténelmi eseménynél ennyire leszűkítjük a tettesek és felelősök körét, akkor ugyan hogyan, milyen kanyarral tudunk ellenkező irányt venni, és oly módon tágítani a kört, hogy eljussunk az egyetemes felelősségig, s ezen keresztül a saját személyes felelősségünkig?! Hogyan válhat a számunkra valósággá az, hogy végső soron te és én, valamennyien okozói vagyunk az Ő halálának, hisz értünk, a mi megigazulásunkért vállalta önként a kínszenvedést és a halált?!

Úgy vélem egy-egy nép történetének a tálalásában, az üdvtörténet megértésében illetve saját személyes életünk eseményeinek feldolgozásában egyaránt érvényes Aquinói Tamás azon mondása, mely szerint „a féligazság veszedelmesebb a hazugságnál". Ugyanis a féligazságok lehetnek a legjobb táptalajai a manipulációnak, mely korunk egyik legnagyobb alapveszélye.

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2020. november 27., péntek,
Virgil napja van.
Tartalom
Vezércikk

Szabados Tamás
„Hamis tanúbizonyságot ne tégy"
A külvilágot pedig - eddig azt hittem - nem érdekli, milyen az Isten.

Gondolkorzó

Pete Violetta
Segítség, kinek higgyek?
A vádlottak padján Máté, Márk, Lukács és János evangélisták hamis tanúzás vádjával

Bolyki János
Védőbeszéd az evangélisták mellett
Mi értelme volna teljesen egyező beszámolóknak, hogyha több nézőpont is lehetséges?

Szerkesztő
Mi talán mindenre emlékezünk?
Empátiám a az elkövetőkkel szemben

Szerkesztő
Se elvenni, se hozzátenni!
Fontos az az ióta is!

Felszín

Miklya Luzsányi Mónika
Tanúk nélkül nincs házasság
Lezárul a kötelesség a kézjegyünkkel?

Gueth Péter
Kő mellé kenyér
Szikraként pattognak a szavak a szónok szájáról, a fülünkön be, majd onnan ki

Pete Violetta
Hallomásból vallomás
Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett...

Magasság

Réz-Nagy Zoltán
Elvhű élet és ítélet
Marx, Engels, Mózes és Jézus Krisztus

Kósa Balázs
Paradoxonok márpedig vannak
Sokan hiszik, hogy az Istenre, hitünkre vonatkozó állítások egyértelműek és világosak, logikailag következetes rendszert alkotnak és azt is kell alkotniuk.

Turcsik Ferenc
Nesze semmi, fogd meg jól
Az idők változnak, de az ámítók és az igazak nem

Turcsik Ferenc
Egy régi per margójára
Van, hogy vesztesz és nyersz, és van, hogy nyersz és vesztesz...

Mélység

Nagy László
Miről tanúskodik az életünk?
Ha a minareteken és a Csillagok háborúján át vezet az út.

Nagy László
A hazugság - hamis tanúzás
Mi az a motiváció, ami tanúvá tesz, és ki az a Tanú, aki felfedi?

Teljesség

Faragó Dávid
Ecce Testes! - Íme, a Tanúk!
Ott állunk a tömegben és kiáltjuk: Barabbást!

Bölcsföldi András
A tanú - Örök parafrázis
Amikor NEM állítja meg az atya kezében a tőrt angyali szózat

Sáry Pál
Jézus pere
A jogrendszer amely lehetővé tette a keresztre küldeni

Üzenet

Rusznák Emese
Tanúim lesztek!
Találkozások Vele

Szűcs Balázs
Egy egész szappan
Robbantás helyett szolgálat: ez a tanúság.

Sümegi Nóra
Edi, tanú gáborok között
Nem baj, ha nem tud róla...

Fodorné Ablonczy Margit
Vallomás a rossz útról
Beszélni kell, hogy más elkerülje

Dobóczky László
Különös tárgyalás
Tanúskodás a kábítószer ellen

Áthallások

Tóth Sára
Gömbvillám a plafonon
Zsidó menekültből karmelita szerzetes

Szerkesztő
Valaki járt a templomban...
... de mit láttak a szemtanúk?

Jeney Edit
Ben Hur - Hiányérzet egy film kapcsán
Különvélemény

Riport

Szerkesztő
Végh Tamás a bizonyságtétel gyakorlatáról
Kívül menni a kerítésen és elérni az embereket az utcán

Miklya Luzsányi Mónika
Média - hatalom
Hogyan gondolnak a mai magyar keresztyén média képviselői?

Kitekintés

Jéger-Pete Renáta
Isten a focipályán
Kinek jár a hálaadás a góljainkkért?

Miklya Luzsányi Mónika
Vele szentül élek
Egészen addig, amíg egy szakmai konferencián nem találkoztam valakivel, aki...

Dr. Szathmáry Béla
Tanúbizonyítás az igazságszolgáltatásban
Mi a lehetősége, felelőssége és joga annak akit ma beidéznek a törvény elé?

Látogatóink száma a mai napon: 4007
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 48010307

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat