belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Áthallások

Szabados Tamás

Megérkezés a lírán - és harmincon - túlra

- Gondolatok Kundera: A függöny c. könyve alapján

Régóta gondolom azt, hogy az ifjúság a lírai életkor, vagyis az az életkor, amikor a szinte kizárólag önmagára összpontosító egyén képtelen józanul látni, megérteni, megítélni a környező világot. (...)

Flaubert [amikor a Bovarynét írja] harmincéves, ez a legalkalmasabb életkor arra, hogy kitörjön lírai bábjából. (...) A líraiságellenes megtérés alapvető tapasztalat a regényíró életrajzában. (Milan Kundera: A függöny)

Alig egy éve újfajta érzést figyeltem meg magamban. Ez egyfajta kijózanodás, néhány megváltoztathatatlannak tűnő tény csalás- és pátoszmentes elfogadása, amely mégis inkább felszabadító, mint kiábrándító. Talán a harmincat átlépve én is éppen egy líraiságellenes megtérésen esem át?

Állítólag Flaubert - ezt is Kundera mondja -, mielőtt a Bovárynének nekikezdett volna, megírta ifjúsága összegző művét, melybe „beletette egész szívét, minden becsvágyát és minden nagy gondolatát". Barátai hűvösen fogadták a kéziratot, és Flaubert az ő tanácsukra kezdett bele - összeszorított foggal, szitkozódva - a Bováryné megírásába. „Valószínűtlennek tartom - mondja Kundera -, hogy Flaubert elfojtotta volna szívét, minden becsvágyát, csak avégett, hogy vonakodva ugyan, de engedelmeskedjen barátai kívánságának. Nem, [ez] nem egy önpusztítás története. Hanem egy megtérésé."

Vagy egy megérkezésé - teszem hozzá már én. Nem csak saját művészetéhez, de a valósághoz is, a rajta kívül állóhoz. Nemrég szemlélődő lelkigyakorlat keretében egy hetet töltöttem némaságban. Aki már végzett ilyet, tudja, mit jelent a második-harmadik nap után, egy megkönnyebbülő sóhaj kíséretében végre megérkezni. És arra ráébredni: a hétköznapokban mennyi időt pazarlunk menekülésre, ráadásul igencsak kitartóan. Rengeteg dolgot képesek vagyunk megtenni, csak hogy attől az egytől megmeneküljünk, ami éppen az orrunk előtt van. És itt nem csak arra gondolok, hogy mosogatunk, teszünk-veszünk, hajszoljuk magunkat. Nem, ugyanilyen formája lehet a menekülésnek az, ha ahelyett, hogy úgy vennénk, ahogy jön, az életet inkább tetszetős sémáinkba terelgetjük.

„Nyugodtan helyezd csak magad kényelembe, érkezz meg!" - szokták mondani. Mert megérkezni nem is olyan triviális, mint gondolnánk. Azt feltételezi, hogy mindenestül ott vagyunk. Mintha hosszú uszályt cipelnénk magunkkal, a gondolataink, gondjaink, az önmagunk körül való forgás, ha tetszik, a líraiság uszályát, és ha valóban meg kívánunk érkezni, mindezt fáradságos munkával kell felgöngyölnünk és a székünk alá tuszkolni. Vagy még inkább teljesen megszabadulni tőle.

A megérkezés a találkozás előfeltétele is. Amíg nem vagyunk ott, addig a másikkal együtt sem tudunk lenni. Kundera úgy véli, a világot legendákból szőtt varázsfüggöny fedte mindaddig, amíg Cervantes meg nem írta a Don Quijotét, és „feltárult a világ, a kóbor lovag elébe tárult önnön prózaiságának komikus mezítelenségében". Ahogy az irodalomtörténetben, hasonlóképpen egyéni életünkben is leszakadhat a legendák varázsfüggönye, és ott áll végre előttünk a másik, sőt önmagunk is. Egészen más fényben, mint azelőtt.

De miért is lehet felszabadító ez a megérkezés? Megint csak Kundera szerint: „minél drámaibb egy helyzet, minél kivételesebb, súlyosabb, annál hajlamosabb az elbeszélő arra, hogy elmossa konkrét jellegét, megfeledkezzék illogikus prózájáról, és helyettesítse a tragédia kérlelhetetlen és egyszerűsített logikájával". Ha viszont mégiscsak képesek vagyunk, ráadásul döntő pillanatban, elszakadni önnön drámánk sémáitól, olyan felismerésekre bukkanhatunk, amelyekre egyébként soha. A felszabadulás a megérkezés, sőt, a találkozás élményéből fakad.

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2020. november 27., péntek,
Virgil napja van.
Tartalom
Vezércikk

Szakács Gergely - Bella Péter - Pete Violetta
Úton a jászol felé
Az emberhez közelítő Isten

Felszín

Pete Violetta
Még közelebb...
Istentől emberig és embertől Istenig ugyanaz az irány adventben: közelebb!

Bálint Katalin
A karácsonyhoz megérkezni, nem beesni kell
Két lábbal a karácsonyhoz vezető úton - gyermekeinkre örökítjük az ünnepelni(nem)tudást?

Bölcsföldi András
Anyukám beteg
Adventi együttélések egy betegség-tünettel

Pete Violetta
A helyed
Van, hogy valakinek vagy valaminek ki kell térítenie az eddigi irányból

Magasság

Tóth Sára
A vallásosság kísértése - a beérkezettség
Úton lét vagy megérkezés?

Réz-Nagy Zoltán
A peronon
– várakozás és megérkezés

Mélység

Szakács Gergely
Egy babanapló margójára
Csssss, most születik egy „elég jó" kispapa

Nagy László
Tévutazások társaságában: utazás a jelenbe
Hová rohan János?

Miklya Luzsányi Mónika
A kicsi, a nagy, a középső meg a sokadik
Testvérstátuszok születési sorrendben

Dobóczky László
Megérkezés Istenhez
"A szerelvény esetenként hirtelen fékezésre kényszerül, kérjük, mindig szíveskedjenek fogódzkodni!"

Teljesség

Kodácsy Tamás
A bennragadt gondolat extázisa
Feszült csend a kiáltó szó előtt

Szalay László Pál
Botorkálunk a világ világosságában, vagy mi vagyunk az?
„A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be."

Szabó István
Imádkozom, tehát vagyok
El ne maradjon a lényeg az adventból, az olaj a lámpásból

Szűgyi Zoltán
Isten és gyermeke
Hátha megszán és betér hozzám mégis...

Üzenet

Bagdán Zsuzsanna
Terhes megtérés - akkor most ki szül újjá kit?
Megfogan belül és fenekestül felforgatja az életed

Bella Péter
Itt vagyok
„És olvastam, hogy az út a fontos, hogy soha ne legyen vége, de szerintem a cél is az útnak a része"

Áthallások

Dull Krisztina
Az autóstoppos
Adventi gondolatok Ambrogio Lorenzetti: Angyali üdvözlet című képével

Kedvek Vera
God(ot) eljött?
Nálad is kopogtat?

Szabados Tamás
Megérkezés a lírán - és harmincon - túlra
- Gondolatok Kundera: A függöny c. könyve alapján

Miklya Zsolt
„Fiam, fiam, Absolon!"
Kép- és gondolatpárhuzamok Marc Chagall: Dávid és Absolon c. litográfiájához

Riport

Hegedűs Márk
Ünnepe forró, asztala dús...
Adventi készülődés Peterdi Dániellel

Pete Violetta
Kapcsolati jogosítványszerzés
- Bagdy Emőkével

Kitekintés

Miklya Luzsányi Mónika
Gyermekbántalmazás a szomszédban?
Erőszak a családon belül – Szarka Miklós válaszol

Katona Viktor
Cél, út és megérkezés
It's your camino - a te utad

Turcsik Ferenc
Life-coaching, azaz életvezetés
Végtelen történet?

Látogatóink száma a mai napon: 1069
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 48007370

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat