belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Magasság

Réz-Nagy Zoltán

Az idegen szemével - hit és dekonstrukció

"Állandóan történnek nem várt, dekonstruktív dolgok.
Például ha hirtelen megérkezik egy vendég, megtörténik a dekonstrukció."

Jacques Derrida 

 

Több mint egy éve jár hozzám, havi rendszerességgel egy indiai ember, aki Magyarországon él, és meg is tanulta a nyelvünket valamennyire. Alkalomról alkalomra megkeres a lelkészi hivatalban, van egy kockás füzete, melybe kérdéseit felírja, és amelyekre választ keres. Kérdéseket, melyek a Biblia olvasása során vetődnek fel benne. Nézem a számomra érthetetlen, urdu-nyelven írt jegyzeteket, és közben azon gondolkodom, hogy milyen különös helyzet ez, két egészen távoli kultúra tagjaként beszélgetni valakivel olyan nehezen kifejezhető témáról, mint istenhit. Csak tyúklépésben szoktunk haladni, ha haladunk valahová egyáltalán, gyakoribb, hogy egy helyben toporgunk, hiszen én próbálom érteni az ő kérdését, ő próbálja érteni az én válaszomat: van hogy azt érezzük, hogy sikerült, de legközelebb kiderül, hogy mégsem tudtuk a dolgot teljesen tisztázni, mert a kérdés megint felmerül, csak most más formában. Én éppen a vele való sorozatos beszélgetések nyomán értettem meg igazán, mi is az a dekonstrukció.
Miért következik ebből az állításból az, és miért következne abból amaz? Tényleg, miért is?

Amikor felismeri az ember, hogy amit állít, az egyáltalán nem magától értődő, akkor tulajdonképpen megtörténik a dekonstrukció. Nem kell hozzá más, csak egy mélyen érdeklődő "idegen", aki tényleg szeretné érteni és elfogadni tudni, amit mondunk, csakhogy a beszélgetés során óhatatlanul megtörténik a dekonstrukció, - a humoros az benne, hogy urdu barátom valószínűleg sosem hallott még Derridáról és a dekonstrukcióról, mégis remekül csinálja!
Persze talán szeretné, ha nem így lenne, szeretne belesimulni abba a kultúrába és hitbe, melynek vonzásába került, de ez mégsem sikerül, mert kívülálló, aki - ha akarja, ha nem - idegen marad.
Érdekes, hogy az a filozófus, akinek a dekonstrukció fogalmát köszönhetjük, Jacques Derrida önmagáról nagyon hasonlóan nyilatkozott:
"...Olyan tudós vagyok, aki az európai filozófiát a kívülálló szemszögéből vizsgálja. Ez valószínűleg azért van így, mert nem vagyok valódi, született európai. Bár Párizsban jártam egyetemre, de a szívemben, a kultúrámban még mindig algériainak érzem magam. Idegen vagyok. Kívülálló vagyok a filozófiában és a filozófiai kérdéseim az idegen álláspontját tükrözik."

Algériában nőtt fel, izraelita vallásúként. Így nem tartották sem igazán franciának, sem igazán algírnak. Amikor kénytelen volt elhagyni Algériát, és Franciaországban letelepedni, akkor pedig úgy tekintettek rá, mint algériaira. Ez a sors hordozza magában a kulcsot ahhoz az intellektuális attitüdhöz, amit dekonstrukciónak hív. De mi is az - Derrida szerint?
"A dekonstrukció az, amit történik... A világ nem más, mint dekonstrukció. Az elemzett szöveg lehet politikai, gazdasági, jogi vagy teológiai, a rejtett fogalom-rétegek minden területen feltárhatók. Állandóan történnek nem várt, dekonstruktív dolgok. Például ha hirtelen megérkezik egy vendég, megtörténik a dekonstrukció."
Ha jobban belegondolunk, mi is történt valójában Jézus eljövetelekor? Milyen újat hozott - a vallási élet szempontjából az Ő működése? Megkérdőjelezett addig megkérdőjelezhetetlennek tartott igazságokat, rákérdezett olyan vallási rutinokra, melyeket mindenki természetesnek és magától értődőnek tartott. Olyan dolgokat is bűnnek nevezett, melyeket kortársai egyáltalán nem tartottak annak. Magáról és királyságáról pedig úgy beszélt, mint ami "nem ebből a világból való". Vajon készek vagyunk arra, hogy Jézus működésének egyik aspektusának éppen a dekonstrukciót tartsuk?
A hit - Sören Kierkegaard "Félelem és reszketése" óta csupa bizonytalanság, és még erkölcsileg is megalapozhatatlan tartalom, melyet egy ugrásként lehet leginkább jellemezni: ugrás az ismertből az ismeretlenbe, a biztosból a bizonytalanba. És paradox módon az a hívő áll a hitében a biztosabb fundamentumon, aki több bizonytalanságot képes elviselni.

Derrida a "Félelem és reszketéshez" írt kommentárjában ez áll:
"Hitünk nem szilárd, mert a hit sohasem az, a hitnek soha nem kell bizonyosságnak lennie. Ábrahámmal abban osztozunk, ami nem osztható meg, olyan titokban, amiről nem tudunk semmit, sem ő, sem mi. A titokban való osztozás nem a titok ismeretét vagy a titoktartás megszegését jelenti, hanem azt, hogy megosztunk valamit, amiről nem tudunk semmit, amit nem tudunk meghatározni. Mi az a titok, amiről semmit nem tudunk, és mi az az osztozás, ami nem oszt meg semmit?
Ez a hit rejtett igazsága, mint abszolút felelősség és mint abszolút szenvedély, a "legmagasabb rendű szenvedély", mondja Kierkegaard; olyan szenvedély ez, amely, mivel rejtve kell hogy maradjon, nem száll nemzedékről nemzedékre. Ilyen értelemben nincs története sem. A legmagasabb rendű szenvedélynek ez az átruházhatatlansága, amely a titokhoz ekképpen kötődő hit normális állapota, mégis parancsoló erejű: mindig újra kell kezdeni."

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2021. május 09., vasárnap,
Gergely napja van.
Tartalom
Felszín

Pete Violetta
Bizalom stop
Az észrevétlen címkékkel szinte determináljuk a másikat.

Pete Violetta
Hétköznapi hit
Minden, ami velem történik, megerősítése vagy épp gyengítése egy globális hitnek.

Magasság

Réz-Nagy Zoltán
Az idegen szemével - hit és dekonstrukció
"Állandóan történnek nem várt, dekonstruktív dolgok.

Turcsik Ferenc
Meta-etika és matematika
A valóság minden szegmense arra felé is mutat, hogy kell lennie egy Istennek, aki ennek a világnak a teremtője.

Mélység

Tóth Sára
Az égi és a földi hűségről
A hűség pont azt az egyet követeli, amit nem tűr el a világ, s az emberi szív.

Teljesség

Fodorné Ablonczy Margit
Húsvéti titok...
Vajon a katica honnan tudja meg, hogy van szárnya is?

Üzenet

Fekete Ágnes
Áttetsző ház
"Amit szem nem látott, fül nem hallot, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az Őt szertőknek."

Fekete Ágnes
Életfa
"Mert úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe."

Áthallások

Rácz Róbert
Curriculum fidei
Évezredek óta a világban vagyok és mindig megtalálom a helyem...

Ablonczy Anna
Élet-Hit-Lélek
Beer Miklós-Polcz Alaine-Sajgó Szabolcs beszélgetőkönyvéről

Hajdúné Tóth Lívia
Ezért
Az orvos sem tudott napirendre térni a történtek fölött...

Turcsik Ferenc
Fából vaskarika, vagy aranyalma ezüst tálcán?
Ebben a világban leginkább mégis a szürke hitelessége létezik és látszik megvalósulni.

Riport

Szerkesztő
Ars Poetika helyett
Sajátos keresés, sajátos vallás, sajátos költői hang.

Kitekintés

Bölcsföldi András
A 22-es kód
Jön-e nagypéntekre húsvét?

Segítünk!

Szerkesztő
Lelkigondozás e-mailben
Tisztelj meg bennünket a bizalmaddal...

Látogatóink száma a mai napon: 1830
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 49146533

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat