Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Híreink

Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket." (Zsoltár 19,8)

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG!

***

2 0 2 1

***

 

ÉVES PROGRAMUNK 2021-ben

 

2021 SZEPTEMBER

szeptember 3. Bibliaóra 18h.
szeptember 5. Istentisztelet 10h.
szeptember 9. Bibliaóra 18h.
szeptember 12. Istentisztelet 10h.
szeptember 16. Bibliaóra 18h.
szeptember 19. Istentisztelet 10h.
szeptember  23-25. Bűnbánati istentiszteletek 18h-tól
szeptember 26. Istentisztelet (Úrvacsoraosztással) 10h
szeptember 30. Bibliaóra 18h.

 

 

2021 AUGUSZTUS

augusztus 1. Istentisztelet 10h.
augusztus 5. Bibliaóra 18h.
augusztus  8. Istentisztelet 10h.
augusztus  12. Bibliaóra 18h.
augusztus 15. Istentisztelet 10h.
augusztus 19. Bibliaóra 18h.
augusztus  22. Istentisztelet 10h.
augusztus  26-28. Bűnbánati istentiszteletek 18h-tól
augusztus  29. Istentisztelet (Úrvacsoraosztással) 10h.

 

JÚLIUS

július 1. Bibliaóra 18h.
július 4. Istentisztelet 10h.
július 8. Bibliaóra 18h.
július 11. Istentisztelet 10h.
július 15. Bibliaóra 18h.
július 18. Istentisztelet 10h.
július 22-24. Bűnbánati istentiszteletek 18h-tól
július 25. Istentisztelet (Úrvacsoraosztással) 10h.
július 29. Bibliaóra 18h.

***

JÚNIUS

június 4. Bibliaóra 18h.
június 6. Istentisztelet 10h.
június 10. Bibliaóra 18h.
június 13. Istentisztelet 10h.
június 17. Bibliaóra 18h.
június 20. Istentisztelet 10h.
június 24-26. Bűnbánati istentiszteletek 18h-tól
június 27. istentisztelet (Úrvacsoraosztással) 10h.

***

MÁJUS

május 2. Istentisztelet 10h.
május 6. Bibliaóra 18h.
május 9. Istentisztelet 10h.
május 13. Áldozócsütörtökön délelőtt istentisztelet
május 13. Bibliaóra 18h.
május 16. Istentisztelet 10h.
május 20-22. Bűnbánati istentiszteletek 18h-tól
május 23. Pünkösdi istentisztelet (Úrvacsoraosztással) 10h.
május 24. Pünkösdi istentisztelet (Úrvacsoraosztással) 10h.

május 27. Bibliaóra 18h.
május 30. Istentisztelet 10h.

 

 

2021. január 1-től - május 2-ig a COVID járványhelyzet miatt a programjaink elmaradtak.

 

 

***

„Hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén."

(Apostolok Cselekedetei 26,20)

***
TÁJÉKOZTATÓ

Örömmel tájékoztatjuk a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait, hogy készülünk Pünkösdre, az Úr Jézus Krisztus ígéretének beteljesedésére, a Szentlélek kitöltetésének áldott ünnepére. Az ünnep mindkét napján úrvacsorával is élhetünk.
Felkészülésképpen 2021. május 20,21,22-én 18h-tól bűnbánati istentiszteleteket tartunk a templomban, mely alkalmakra szeretettel hívogatunk.

***

Tájékoztató

***

 

A Magyarországi Református Egyház

Zsinata Elnökségi Tanácsának

közleménye

 

Mostantól maszk nélkül is látogathatók a református istentiszteletek

és egyházi rendezvények

Örömmel állapítjuk meg, hogy javul a járványhelyzet Magyarországon.

Arra kérjük gyülekezeteinket, hogy az egyházi élet szervezésében kövessék a

mindenkori kormányzati előírásokat, akár enyhítést, akár esetlegesen

szigorítást jelentenek.

Budapest, 2021. július 7.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa


***

A Zsinat Elnökségi Tanácsának 2021. április14.-i határozata

Az elmúlt időszak járványügyi intézkedéseit figyelembe véve egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét....

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa

Budapest, 2021. április14.

***

A Zsinat Elnökségi Tanácsának 2021. március 26-i határozata

 • A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:
 • Továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel...
 • A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni...

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

Budapest 2021. március 26.

***

T Á J É K O Z T A T Á S 2021. március 5-én

Tájékoztatjuk a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait, hogy 2021. március 5-én a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségétől az alábbi közleményt kaptuk:

"A járványhelyzet súlyos megpróbáltatások elé állítja Magyarország minden polgárát és különösen azokat, akik az élet rendjének fenntartásáért és az egészségünkért vállalnak felelősséget. A járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő, 130106/2021 sorszámú Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel.

MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

Budapest 2021. március 5.

***

T Á J É K O Z T A T Á S 2021. február 4-én.

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait,
hogy bár még nem múlt el a COVID járvány,
ennek ellenére több református templomban újra tartanak templomi istentiszteleteket.
Mindezek ismeretében a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk Elnöksége
a kialakult helyzetet mérlegelve 2021. február 4-én úgy döntött,
hogy a gyülekezetünk tagjaiért Istentől kapott felelősséget hordozva,
a még jelenleg is igen súlyos koronavírus járványhelyzet miatt
templomunkban az istentiszteleti alkalmak továbbra is szünetelnek. Gyülekezetünk tagjaival a kapcsolatot továbbra is körlevelekben, E-mailben és telefonon tudjuk tartani.

(Kelt: Bp. Pestújhely, 2021. február 4.)
A Bp. Pestújhelyi Református Egyházközség Elnöksége

***

KÖZLEMÉNY

A MRE törvényei szerint a választói névjegyzéket minden évben korrigálni kell, ennek része az ún. közszemlére tétel.

A jelenleg hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint ez nem lehet a hagyományos értelemben vett közszemlére tétel, viszont a Lelkészi Hivatalban minden gyülekezeti tag érdeklődhet,- ellenőrizheti a tagságát és az egyházközség által róla kezelt személyes adatokat.

Kérjük a Testvéreket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel!

***

T Á J É K O Z T A T Á S

2020. november 9-én

Tájékoztatjuk a Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait, hogy 2020. november 9-én a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségétől az alábbi közleményt kaptuk:
„A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé: Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek  2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát.....

(Kelt: Bp. 2020. november 9.)
A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnöksége

 

***

T Á J É K O Z T A T Á S

2020. március 16-án

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége 2020. március 16-án  hivatalos közleményt adott ki a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről!

 • „A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé. Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, bibliaórát...és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat."

(Kelt: Budapest, 2020. március 16.)

A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnöksége

 

***

T Á J É K O Z T A T Á S

2020. március 15-én

Tájékoztatjuk Bp. Pestújhelyi Református Egyházközségünk tagjait, hogy gyülekezetünk Presbitériuma 2020. március 15-én a vasárnapi délelőtti istentisztelet megkezdése előtt teljes egyhangúsággal az alábbiak szerint döntött a COVID járvány terjedése miatt.

 • „A gyülekezetünk tagjaiért Istentől kapott felelősséget hordozva, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával ezután csak a vasárnapi istentiszteleteket fogjuk megtartani, a hétközi alkalmakat: a bibliaórákat, bűnbánati istentiszteleteket pedig a kialakult járványhelyzet alatt gyülekezetünkben szüneteltetni fogjuk."

(Kelt: Bp. Pestújhely, 2020. március 15.)

 

 

***

2 0 2 1

***
Tájékoztatásul közöljük, hogy

2021-ben az istentiszteletek mindaddig elmaradnak,

amíg a Zsinati Elnökség a korlátozást fel nem oldja.

***

ÉVES PROGRAMTERVÜNK VOLT  2020-BAN

A kialakult COVID járványhelyzet miatt több program elmaradt!

január 1. Újévi istentisztelet (Úrvacsoraosztás)
január (Négy vasárnapi hirdetések alatt visszaemlékezés a múlt évre)
január 12. Református Hitvalló Kör
február 9. Református Hitvalló Kör
március 8. Református Hitvalló Kör
/  ELMARADT/ március 15. Az IGÉS-ALBUM MISSZIÓNK új kiadványainak bemutatója
/  ELMARADT/ március 22. Megbeszélés az EMO Misszió szolgálatáról
/  ELMARADT/ április 5. Virágvasárnapi istentisztelet a Hubay J. Zeneiskola részvételével
/  ELMARADT/ április 10. Nagypénteken délelőtt istentisztelet
/  ELMARADT/ április 12-13. Húsvéti istentisztelet (Úrvacsoraosztás)
/  ELMARADT/ április 19. Missziói vasárnap ( Nyílt nap a templomban szeretetvendégséggel)
/  ELMARADT/ május 2. XXVIII. Lelki Oázis Csendesnap
/  ELMARADT/ Az EMO Misszió szolgálata Pestújhelyen:(május 8,9,15,16,22,23.)
/  ELMARADT/ május 10. Református Hitvalló Kör
2020. május 21-től újra tarthattuk az istentiszteleteteket.
május 21. Áldozócsütörtökön délelőtt istentisztelet
május 28-30. Bűnbánati istentiszteletek 18h-tól
május 31. Pünkösdi istentisztelet (Úrvacsoraosztással)
június 1. Pünkösdi istentisztelet (Úrvacsoraosztással)
június 4. Megemlékezés a TRIANONI Nemzeti Tragédia 100.évfordulójáról
/ ELMARADT/ június  14. Pestújhelyi irodalmi délután (Kovács Katáng Ferenc könyvbemutatója)
június 25-27. Bűnbánati istentiszteletek 18h-tól
június 28. Istentisztelet (Úrvacsoraosztással)
/ ELMARADT/ július 13-17. XII. Lelki Oázis Csendeshét Kismaroson
július 23-25. Bűnbánati istentiszteletek 18h-tól
július 26. Istentisztelet (Úrvacsoraosztással)
/ ELMARADT/ augusztus 23. Az IGÉS-ALBUM MISSZIÓNK új kiadványainak bemutatója
augusztus 27-30. Bűnbánati istentiszteletek 18h-tól
augusztus 31. Istentisztelet (Úrvacsoraosztással)
/ ELMARADT/ szeptember 5. XXIX. Lelki Oázis Csendesnap
/ ELMARADT/ szeptember 6. Tanévnyitó istentisztelet és gyermeknap
szeptember 24-26. Bűnbánati istentiszteletek 18h-tól
szeptember 27. Istentisztelet (Úrvacsoraosztással)
/ ELMARADT/ október15-17. XVII. Lelki Oázis Csendeshétvége Kismaroson
/ ELMARADT/ október Pestújhelyi irodalmi délután (Kovács Katáng Ferenc könyvbemutatója)
/ ELMARADT/ Reformáció hónapjában négy vasárnapi istentisztelet előtt kivetítés
Október 22-24. Bűnbánati istentiszteletek 16h-tól
Október 25. Istentisztelet (Úrvacsoraosztással)
Október 31. 10h-tól Reformációi istentisztelet
/ELMARADT/ november 22. Gyászolók vasárnapja és az IGÉS-ALBUM új bemutatója.
/ELMARADT/ November 26-28. Bűnbánati istentiszteletek 16h-tól
/ELMARADT/ November 29. Istentisztelet (Úrvacsoraosztással)
/ELMARADT/ december 6. Hálaadónap a templomban (92 éves a templomunk) 
/ELMARADT/ december 24. Karácsonyi gyermekműsor
/ELMARADT/ December 25-26. Karácsonyi istentisztelet (Úrvacsoraosztás)
/ELMARADT/ December 31. Óévi istentisztelet

***

Megtartott PROGRAMJAINK voltak 2020-ban

TRIANON 100 Megemlékezés a 100 évvel ezelőtti trianoni békeszerződésről, kényszerszerződésről, a békediktátumról. A trianoni békekényszerre emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Az I. világháborút lezáró békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában, budapesti idő szerint 1920. június 4-én 16:32-kor írták alá.

Ezzel a békediktátummal a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát, lakosságának több mint a felét.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa kéri gyülekezeteinket, hogy  a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, június 4-én, csütörtökön 16:30-kor, 100 másodpercig szólaltassák meg harangjaikat a református templomok. Így kapcsolódhatunk mi is imádságban a Nemzeti Összetartozáshoz!

A Bp. Pestújhelyi Református Templomunkban június 4-én 16:30-kor mi is megszólaltattuk templomunk harangjait és este 18:00-tól a nemzetünket ért tragédiáról mi is megemlékeztünk!

***

január 12. Református Hitvalló Kör
február 9. Református Hitvalló Kör
március 8. Református Hitvalló Kör

PESTÚJHELYI REFORMÁTUS HITOKTATÁS
A 2019-20-as és a 2020-21-es tanévben  az alábbi helyeken tartunk hittanórákat.

 1. Pestújhelyi Általános Iskola
 2. Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

 

 

 

 

 

*****

Megtartott programjaink voltak 2019-ben

Énektanitás  és református hitünkkel kapcsolatos tanítás
Templomunkban minden vasárnap az istentiszteletek előtt énektanitás van és református hitünkkel kapcsolatos tanítás hangzik el.
Únnephez kapcsolódó prezentációs kivetítés
Templomunkban az egyházi ünnepeken  istentiszteletek előtt az ünnepkörhöz kapcsolódó témában prezentációs anyagot vetítünk ki.
Hitünkkel kapcsolatos tanítás
Templomunkban minden úrvacsorai előkészítő bűnbánati istentisztelet előtt református hitünkkel kapcsolatos tanítás hangzik el.
A reformációhoz kapcsolódó prezentációs kivetítés
A reformáció hónapjában minden vasárnap, a reformáció ünnepéhez kapcsolódó témában hitépítő prezentációs anyagot vetítünk ki.
Pestújhelyi Református Hitvalló Kör
Minden hónap 2. vasárnapján tartjuk a lelki közösséget építő összejövetelünket.

PESTÚJHELYI REFORMÁTUS HITOKTATÁS
A 2019-20-as tanévben az alábbi helyeken tartunk hittanórákat.

Pestújhelyi Általános Iskola
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Fakultatív hittanoktatás:
Óvodák:
1. Wesselényi utcai „MÉZES" óvoda
2. József Attila utcai „MANÓVÁR"óvoda
3. Őrjárat utcai „BUJÓCSKA" óvoda
4. Nádastó „NAPSUGÁR" óvoda
"Kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt." Efezus 1,17

 

*****

Megtartott programjaink voltak 2019-ben.

január 1. Újévi istentisztelet (Úrvacsoraosztás)
január (Négy vasárnapi hirdetések alatt visszaemlékezés a múlt évre)
február 10. Az új IGÉS-ALBUM MISSZIÓNK ismertetője, bemutatója
február 10. Irodalmi est templomunkban (Thorma Mária előadóművész Ady estje.)
március 10. Az IGÉS-ALBUM MISSZIÓNK új kiadványainak bemutatója
április 14. Virágvasárnapi istentisztelet a Hubay J. Zeneiskola részvételével
április 19. Nagypénteken délelőtt istentisztelet
április 21-22. Húsvéti istentisztelet
május 4. XXVI. Lelki Oázis Csendesnap
május 30. Áldozócsütörtökön délelőtt istentisztelet
június 8. XIII. Gyermeknap templomunkban
június 9-10. Pünkösdi istentisztelet
június 23. Pestújhelyi irodalmi délután (Kovács Katáng Ferenc könyvbemutatója)
július 8-12. XI. Lelki Oázis Csendeshét
augusztur 11. Hálaadó presbitergyűlés a Filadelfia Gyülekezeti Központunkban
szeptember 7. XXVII. Lelki Oázis Csendesnap
szeptember 8. Hittantanévnyitó templomunkban
szeptember 15. Az IGÉS-ALBUM MISSZIÓNK új kiadványainak bemutatója
szeptember19-21. XVI. Lelki Oázis Csendeshétvége
október 27. Pestújhelyi irodalmi délután
október 31. Reformációi istentisztelet kivetített előadással
november 24. Gyászolók vasárnapja a templomban
november 24. Az IGÉS-ALBUM MISSZIÓNK új kiadványainak bemutatója
december 24. Karácsonyi gyermekműsor
december 25-26. Karácsonyi istentisztelet
(Az istentiszteletek előtt kivetített előadás)
december 31. Óévi istentisztelet

*****

ADOMÁNYGYŰJTÉS VOLT TEMPLOMUNKRA

2019

Mint köztudott, templomunkat a második világháborúban találat érte. 
A tornyot 2011-ben sikerült eredeti szépségében helyreállítanunk, viszont a templom tetőzetén, nem történt komolyabb felújítás, és jelenleg már olyan rossz állapotban volt, hogy sürgős beavatkozást igényelt. A gerendázat tönkrement és az elavult palafedés miatt számos ponton folyamatosan beázott. Gyülekezetünk Presbitériuma úgy határozott, hogy templomunk tetőszerkezetének helyreállítása céljából hirdessünk 2019-ben adománygyűjtést.
Mivel ez a hatalmas feladat kis létszámú gyülekezetünk számára igen nagy anyagi megterhelést jelentett, ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel fordultunk azokhoz, akik szívükön viselik gyülekezetünk életét, hogy hálaadományukkal támogassák egyházközségünk e nemes célját.
Hálásan köszönjük az adományozóknak a kapott támogatást, a hálaadományukat, hogy hozzájárultak templomunk tetőszerkezetének felújításához.

 

*****

PROGRAMJAINKRÓL RÉSZLETESEN

2 0 1 9


*****

2019. nov. 24.-én istentisztelet után a gyülekezeti teremben tartottuk az IGÉS-ALBUM MISSZIÓNK új kiadványainak bemutatóját.


GYÁSZOLÓK VASÁRNAPJA
November utolsó vasárnapján 2019. november 24-én  istentiszteletre hívtuk azokat a családokat, akiket az utóbbi időben a gyász fájdalma ért.  Ezen az alkalmon együtt érző szívvel, kegyelettel emlékeztünk és Istenünk akaratában megnyugodva a feltámadás élő reménységében erősödtünk meg.

***

IRODALMI DÉLUTÁN VOLT PESTÚJHELYEN
Vasárnap délutáni előadás és beszélgetés  volt templomunkban
2019. október 27-én vasárnap 16 h-tól
A meghívott vendégeink Norvégiából érkeztek: Dr. Kunszenti Ágnes műfordító, és Kovács katáng Ferenc író, költő, műfordító, képzőművész.
A délutáni előadás és beszélgetés témája volt:
EGY ÉV NORVÉGIÁBAN.... PLUSZ 36
Előadóink beszéltek a norvég népfőiskolákról, és egy antológia előkészületeiről.

***
CSENDESHÉTVÉGE
Megtartottuk XVI. Lelki Oázis hétvégét Kismaroson 2019. szept.19-21-ig.

***
HITTANOS TANÉVKEZDŐ ISTENTISZTLET VOLT TEMPLOMUNKBAN
2019. szeptember 8-án vasárnap 10:00h-kor
Azokat a családokat vártuk, akik beíratták gyermeküket óvodai vagy iskolai hittanoktatásra.
Tanévkezdő istentiszteletünkön együtt kértük Istenünk áldást a családokra és az új tanévre.
***

Megtartottuk a 27. Lelki Oázis CSENDESNAPUNKAT
2019. szeptember7-én (szombaton)
A csendesnap témája volt: A KRISZTOCENTRIKUS ÉLET
(Zsolt 78, 32-33 ÉS Ap. Csel 17, 11)

***
CSENDESHÉT
Megtartottuk XI. Lelki Oázis Csendeshetünket Kismaroson 2019. július 8-12-ig.
***

Vasárnap délutáni előadás és beszélgetés volt templomunkban
2019. június 23-án vasárnap 16 h-tól.
A meghívott vendégeink Norvégiából érkeztek:Dr. Kunszenti Ágnes műfordító, és Kovács katáng Ferenc író, költő, műfordító, képzőművész.
Ezen az alkalmon mutattuk be Kovács katáng Ferenc könyvheti prózakötetét ABLAKLAKÓK CSILLAGKÖZELBEN címmel.
Közreműködött, Cserna Csaba előadóművész

***
Megtartottuk a XIII. tanévzáró gyermeknapunkat a templomunkban.
Időpont:  2019. június 8. szombat 10-12h-ig
A gyermeknap témája volt: János ev. 10,11

***
Megtartottuk a 26. Lelki Oázis CSENDESNAPUNKAT
2019. május 4-én (szombaton)
A csendesnap témája volt: Zsoltár 133 és Galata 4,11
***

VIRÁGVASÁRNAPI zenés áhítat volt templomunkban 2019. március 14-én.

Közreműködott, a Hubay Jenő kamarazenekar Sebők Irén tanárnő vezetésével.
1. Bach: „Herzlich tut mich verlangen"- korál a Máté passióból
2. Bach: Két inventio
3. Bach: Cselló-szólószonáta tétel
4. Boyce: B-dúr szimfónia
5. Bach: 147. Kantáta; 9. tétel és Choral

***
IRODALMII EST
Templomunkban 2019. február 10-én pódiumműsor volt Ady Endre műveiből a költő halálának 100. évfordulója alkalmából.  Szerkesztette és előadta TORMA MÁRIA Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó. A  versmondó pályafutása meghatározó élménye volt az 1968-74 közötti időszak, amikor Debreczeni Tibor szerkesztő-rendező mellett dolgozhatott a Vári Irodalmi Színpad tagjaként.

 

 

 

 

***

Alkalmaink voltak 2018-ban

***

Havonta, minden hónap 2. vasárnapján megtartottuk a lelki közösségünket építő összejövetelünket a Pestújhelyi Református Testvéri Kört, amit immár 11 éve folyamatosan tartunk.

Az egyházi ünnepeink alkalmából az ünnepkörhöz kapcsolódó témában hitépítő prezentációs anyagot vetítettünk ki istentiszteletek előtt.

Virágvasárnapi zenés áhítat volt templomunkban március 25-én a Hubay Zeneiskola növendékeivel Sebők Irén tanárnő vezetésével.

Virágvasárnap együtt volt a zene és az irodalom is templomunkban, hisz március 25-én 16h-tól irodalmi délutánt tartottunk. Meghívott előadóink Norvégiából érkeztek, dr. Kunszenti Ágnes és Kovács Katáng Ferenc.

Május 5-én megtartottuk a 24. Pestújhelyi Csendesnapunkat a templomban, szeretetvendégséggel egybekötve. Vendég igehirdető: dr. Szabó András a Budapest, Pestújhely- Újpalotai Evangélikus Egyházközség lelkipásztoravolt  (Ezen az alkalmon 18 fő vett részt)

Június 2-án szombaton 10h-tól megtartottuk a szokásos tanévzáró gyermeknapot templomunkban.

Hajdú Diána, gyülekezetünk volt orgonistája szervezésében június 10-én komolyzenei koncert volt templomunkban az Operaház szólistái, énekművészei előadásában.

Hitünk megerősítésére 10. alkalommal tartottuk meg Lelki Oázis hetünket Kismaroson július 16-20-ig.

Július 29-én hálaadó presbitergyűlést tartottunk a parókián, az újonnan megépült Filadelfia Gyülekezeti Központ vendégházában.

Szeptember 1-én gyülekezeti buszkiránduláson voltunk Pannonhalmán és környékén, melyen 58 fő vett részt.

Szeptember 8-án megtartottuk a 25. Pestújhelyi Csendesnapunkat szeretetvendégséggel egybekötve.  Vendég igehirdetőink: Szabó Gyula és felesége Julianna ny. ref. lelkipásztorok voltak Debrecenből. Ezen az alkalmon 28 fő vett részt.

Hitünk megerősítésére 15. alkalommal tartottuk meg Lelki Oázis őszi hétvégénket Kismaroson szeptember 20-22-ig.

Októberben, a reformáció hónapjában minden vasárnap,  a reformáció ünnepéhez kapcsolódó témában hitépítő prezentációs anyagot vetítettünk ki az istentiszteletek előtt.

Az ember önértelmezése témában irodalmi délutánt tartottunk templomunkban október 28-án vasárnap 16h-tól. Meghívott előadóink dr. Kunszenti Ágnes és Kovács Katáng Ferenc voltak Norvégiából.

December 2-án hálaadó napot tartottunk templomunk felszentelésének 90 éves évfordulóján, kiállításokkal és szeretetvendégséggel egybekötve. Ez alkalommal is szolgált köztünk Hajdú Diána, Operaház énekművésze, gyülekezetünk volt orgonistája.  Ezen a napon hirdettük meg az adománygyűjtést templomunk elavult tetőszerkezetének felújítására.

December 24-én Szenteste délutánján 15 h-tól karácsonyi műsor volt templomunkban, melyen a gyermekek szolgálata mellett, a karácsony valódi értelméről láthattak kivetítést a jelenlévők. Ezúttal is készítettünk a jelenlévő gyerekeknek karácsonyi ajándékcsomagokat.

Végül, de nem utolsó sorban Isten iránti hálaadással számolhatunk be gyülekezetünk új missziójáról, arról, hogy a parókián 2017-ben újonnan megépült Filadelfia Gyülekezeti Központunk vendégháza immár teljesen felszerelt állapotban várja a pihenni kívánó református testvéreinket. Minderről körlevélben értesítettük a Magyarországi Református Egyház mind a négy püspökét és mind a huszonhét esperesét. Részletesen tájékozattuk őket arról, hogy gyülekezeti központunkat szeretettel ajánljuk elsősorban lelkipásztorok és családjaik számára lelki pihenésre, elcsöndesedésre. Tesszük ezt abban a reményben, hogy lehetőségeinkhez mérten mi is hozzájárulhatunk a Zsinat által is támogatott -„lelkipásztorok lelki egészségének megőrzését" segítő programhoz. De szeretettel várjuk azokat a rászoruló református hittestvéreinket is, akik lelki gyógyulásra, lelki vigasztalásra, lelki megerősödésre vágynak.

2018-ban anyagilag is segítettünk más gyülekezeteket:

·        Gyülekezetünk 100.000,-Ft- összeggel járult hozzá a leégett nagydobronyi imaház újjáépítéséhez.

·        Egy vasárnapi perselypénzzel támogattuk a Kesznyéteni Református Templom felújítását. E célra 43.820,-Ft gyűlt össze.

„Áldott az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk szabadító Istenünk." Zsoltár 68, 20

 

***

2 0 1 8

***

Templomunk 90 éves (1928-2018)

Hálaadó napunkon köszöntük meg Istennek, hogy templomunkat 90 évvel ezelőtt 1928. december 2-án szentelték fel. E szép jubileum alkalmából ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottunk 2018. december 2-án vasárnap templomunkban.

ADOMÁNYGYŰJTÉS TEMPLOMUNKRA

Mint köztudott, templomunkat a második világháborúban találat érte. A tornyot 2011-ben sikerült eredeti szépségében helyreállítanunk, viszont a templom tetőzetén, nem történt komolyabb felújítás, és jelenleg már olyan rossz állapotban van, hogy sürgős beavatkozást igényel. A gerendázat tönkrement és az elavult palafedés miatt számos ponton folyamatosan beázik. Gyülekezetünk Presbitériuma úgy határozott, hogy templomunk tetőszerkezetének helyreállítása céljából hirdessünk 2019-ben adománygyűjtést. Mivel ez a hatalmas feladat kis létszámú gyülekezetünk számára igen nagy anyagi megterhelést jelent, ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk azokhoz, akik szívükön viselik gyülekezetünk életét, hogy hálaadományukkal támogassák egyházközségünk e nemes célját.

Számlaszámunk: 11715007-20125806

***

 

Vasárnap délutáni előadás és beszélgetés volt 2018. október 28-án

Meghívott vendégek voltak, Dr. Kunszenti Ágnes műfordító, és Kovács katáng Ferenc író, költő, műfordító, képzőművész. Mindketten villamosmérnökként dolgoztak több, mint harminc évig az Oslói Egyetemen.

A délutáni előadás és beszélgetés központi témája volt a Dr. Kunszenti Ágnes fordításában megjelent Roald Nygaard - Cselekvő vagy bábu? - az ember önértelmezéséről című könyve, melyet az Osloi Egyetemen és számos norvég főiskolán is használnak az oktatásban.

***

PESTÚJHELYI REFORMÁTUS HITOKTATÁS

A 2018-19-es tanévben az alábbi helyeken tartunk hittanórákat.

Kötelezően választható hittan:
Pestújhelyi Általános Iskola
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola


Fakultatív hittanoktatás:

Óvodák:

1. Wesselényi utcai „MÉZES" óvoda

2. József Attila utcai „MANÓVÁR"óvoda
3. Őrjárat utcai „BUJÓCSKA" óvoda

4. Nádastó „NAPSUGÁR" óvoda

 

***

Megtartottuk a Lelki Oázis hétvégénket Kismaroson 2018. szeptember 20-22-ig.

***

 

25. Lelki Oázis CSENDESNAP

Szeptember 8-án megtartottuk a 25. Pestújhelyi Csendesnapunkat szeretetvendégséggel egybekötve.  Vendég igehirdetőink: Szabó Gyula és felesége Julianna ny. ref. lelkipásztorok voltak Debrecenből. Ezen az alkalmon 28 fő vett részt.

 

***

GYÜLEKEZETI BUSZKIRÁNDULÁSON VOLTUNK

2018. szeptember 1-én  szombaton Pannonhalmát és környékét látogattuk meg. (Pannonhalma -Kisbér -Császár -Majkpuszta) A buszkiránduláson 58 fő vett részt.

***

 

HÁLAADÓ PRESBITERGYŰLÉS  A PARÓKIÁN ÚJONNAN MEGÉPÜLT VENDÉGHÁZBAN

2018. július 29-én hálaadó presbitergyűlést tartottunk az újonnan megépült Vendégházunkban abból az alkalomból, hogy 105 éves parókiánk udvarán álló 10 éve lakatlan romos, életveszélyessé vált harangozólakás új szárnya megépülhetett és teljesen berendezett állapotban várja a lelki megpihenésre vágyó református hittestvéreinket.

***

 

Megtartottuk a 10. Lelki Oázis hetünket Kismaroson 2018. július 16-20-ig.


***

Komolyzenei koncert volt templomunkban

2018. június 10-én vasárnap 17 h-tól
F e l l é p t e k:  A Magyar Állami Operaház művészei

Hajdú Diána-alt
Roska Dániel-tenor
Zsigmond Géza-bariton
Pffeifer György-orgona
Műsor: Bach, Mendhelson, Boito, Puccini, Cilea művei.

***

Tanévzáró GYERMEKNAP volt templomunkban 2018. június 2-án szombaton.

 

***

 

Megtartottuk a 24. Lelki Oázis CSENDESNAPUNKAT

 • 2018. május 5-én (szombaton)
 • A csendesnap témája volt:
 • A reformátori jelmondat: SOLUS CHRISTUS!
 • Meghívott gyülekezet volt:
 • A Budapest, Pestújhely- Újpalotai Evangélikus Egyházközség
 • Meghívott szolgálattevők volt:
 • Dr. Szabó András  A Budapest, Pestújhely- Újpalotai Evangélikus Egyházközség lelkipásztora

***

VIRÁGVASÁRNAPI zenés áhítat volt templomunkban 2018. március 25-én.

Közreműködött: A Hubay Jenő Ifjúsági Vonószenekar, Sebők Irén tanárnő vezetésével.

***

IRODALMI EST volt templomunkban 2018. március 25-én, vasárnap 16 h-tól

A meghívott vendégek Norvégiából érkeztek: 
Dr. Kunszenti Ágnes műfordító, és Kovács katáng Ferenc író, költő, műfordító, képzőművész.
A délutáni előadás és beszélgetés központi témája: a most megjelent...egymás között sorozat harmadik kötete, a VIZEK EGYMÁS KÖZÖTT.

***


PESTÚJHELYI REFORMÁTUS HITOKTATÁS

A 2017-18-as tanévben az alábbi helyeken tartottunk hittanórákat.

Kötelezően választható hittan:
Pestújhelyi Általános Iskola
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola


Fakultatív hittanoktatás: Óvodák:
Wesselényi utcai óvoda (Mézes óvoda)
József Attila utcai óvoda(Manóvár óvoda)
Őrjárat utcai óvoda (Bújócska óvoda)
Nádastó óvoda (Napsugár óvoda)
Molnár Viktor utcai óvoda

Ifjúsági óra a templomban
Konfirmációs óra a templomban

 

 

***

 

GYÜLEKEZETÜNKBEN TÖRTÉNT

2017-BEN

***

Vasárnap délutáni előadás és beszélgetés: április 23-án

Csendesdélelőtt a templomban:  május 6-án

Pünkösdi hangverseny volt templomunkban június 5-én

Tanévzáró GYERMEKNAP volt templomunkban 2017. június 10-én

Komolyzenei koncert volt július 02-án

Kismarosi csendeshét július 17-21

Buszkirándulás Kassára: szeptember 2

Csendesdélelőtt a templomban: szeptember 9-én

Vasárnap délutáni előadás és beszélgetés volt templomunkban 2017. szept. 10-én

Kismarosi csendeshétvége november 1-4

 

***

Vasárnap délutáni előadás és beszélgetés volt templomunkban 2017. szept. 10-én vasárnap.

Meghívott vendégeink voltak Dr. Kunszenti Ágnes műfordító, és Kovács katáng Ferenc író, költő, műfordító, képzőművész. Mindketten villamosmérnökként dolgoznak több, mint harminc éve az Oslói Egyetemen. Kovács katáng Ferenc, a nemzetközileg is elismert író, szerkesztő, 1949-ben született Nyíregyházán. 1982 óta él Norvégiában. Többek között a Magyar Írószövetség, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság és a Norvég Szakíró és Fordító Szövetség tagja. A Köztársasági Elnöki arany emlékérem (1999) , a Magyar Kultúra Lovagja (2005), a Magyar  Érdemrend Lovagkereszt (2012) cím birtokosa.

A délutáni előadás és beszélgetés központi témája volt:

„A LEHETETLEN SZABADSÁG -Henrik Ibsen és a modernitás- HELGE RØNNING norvég irodalomár, és médiaprofesszor esszékötete.   A mű magyar fordítói, Dr. Kunszenti Ágnes, és Kovács katáng Ferenc.

***

CSENDESDÉLELŐTT volt templomunkban: 2017. szeptember 9.-én szombaton 10-12h-ig..

Igei olvasmány: (Efezusi levél 5.rész)  Szolgált: Kovács Mihály ny. ref. esperes

***

Tanévzáró GYERMEKNAP volt templomunkban 2017. június 10-én szombaton.

***

 

PESTÚJHELYI REFORMÁTUS HITOKTATÁS

A 2017-18-as tanévben az alábbi helyeken

Kötelezően választható hittan:

 • Pestújhelyi Általános Iskola
 • Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

 

Fakultatív hittanoktatás: Óvodák:

 • Wesselényi utcai óvoda (Mézes óvoda)
 • József Attila utcai óvoda(Manóvár óvoda)
 • Őrjárat utcai óvoda (Bújócska óvoda)
 • Nádastó óvoda (Napsugár óvoda)
 • Molnár Viktor utcai óvoda

***

Komolyzenei koncert volt templomunkban 2017. július 02-án.

F e l l é p t e k a Magyar Állami Operaház művészei:

Hajdú Diána-ének, Danyilova Galina-hegedű, Bartos Csaba-cselló, Pffeifer Gyula-orgona

Műsor: Vivaldi "Sonata"-trio,  Handel- ária, Handel:Gamba sonata,  Handel-ária, Handel "Sonata"-trio,  Handel-ária, Massenet.Thais-Meditation, Handel-ária

***

Pünkösdi hangverseny volt templomunkban az

ARS RENATA szólóének-együttes előadásában 2017. június 5-én.

Az Együttes tagjai: Deme-Farkas Rita (mezzoszoprán), Sziklai János (tenor), May Zoltán (basszus) Hajdú Diána mezzoszoprán, Szabó István Tinódi-lantos Művész (lant)

Műsoron volt:  Balassi Bálint, Bogáti Fazakas Miklós,

Szenczi Molnár Albert zsoltárai, Alessandro Grandi,

Lodovico Grossi da Viadana, Virágh László és ismeretlen szerzők művei.

Művészeti vezető: VIRÁGH LÁSZLÓ

***

TAVASZI CSENDESNAP volt templomunkban: 2017. május 6.-án szombaton.

A nap témája volt: INTÉS SZENT ÉLETRE  (Efezusi levél 5, 1-21)

„A méltatlan „üres beszéd", és „gyümölcstelen cselekedet" Efezus 5,5 és 5,11.

Szolgált: Simonfi Sándor ny. ref. esperes

***

Norvég irodalmi est volt templomunkban 2017. április 23-án

Vendégeink voltak:

Marte Huke költő, író, Tor Eystein Øverås író, kritikus

és Kovács Katáng Ferenc költő, műfordító

A vendégek a Könyvfesztiválra érkeztek Budapestre (ápr.19-23.) és megtisztelték gyülekezetünket is vasárnap délután.

Marte Huke 1974-ben született Oslóban. A Bergeni Egyetemen német és irodalom szakon végzett. Járt az Írásművészeti Akadémiára és a Göteborgi Egyetemre. Első verskötete 2002-ben jelent meg. Ír forgatókönyveket, operalibrettókat. Jelenleg Trondheimben és Berlinben él. Négy verskötet után az első kisregénye (Naturhistorie, 2015) a Napkút kiadónál Természetrajz címmel jelent meg Kovács katáng Ferenc fordításában.

Tor Eystein Øverås 1968-ban született irodalmár, író és kritikus. Felesége Marte Huke költő, író. Egyetemi tanulmányait Bergenben végezte. Három regénye és három essay kötete jelent meg eddig. Két esszéje az Ebben a tájban című kötetből való (I dette lanskap, Gyldendal Norsk Forlag 2012). Fordította: Bancsik Ágnes

Kovács katáng Ferenc, a nemzetközileg is elismert író, költő, műfordító több mint harminc éve tanít az Oslói Egyetemen. Többek között a Magyar Írószövetség, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság és a Norvég Szakíró és Fordító Szövetség tagja. A Köztársasági Elnöki arany emlékérem (1999) , a Magyar Kultúra Lovagja (2005), a Magyar  Érdemrend  Lovagkereszt (2012) cím birtokosa.

 

 

***

GYÜLEKEZETÜNKBEN TÖRTÉNT

2016-BAN

***

Adventi Koncert volt  templomunkban

Ötszáz év karácsonyi zenéje korhű hangszereken „Született világ Megváltója" címmel a

TABULATÚRA RÉGIZENE-EGYÜTTES  adott adventi koncertet templomunkban 2016. november 27-én.

 

*********************************************************

Kismaroson 37 fő részvételével gyülekezeti hétvégét tartottunk okt. 29-nov.1-ig.

***

Vasárnap délutáni előadás és beszélgetés volt templomunkban 2016. okt. 16-án vasárnap 16 h-tól

Meghívott vendégünk volt Kovács katáng Ferenc író, költő, műfordító, képzőművész, aki villamosmérnökként dolgozik több, mint harminc éve az Oslói Egyetemen.

Kovács katáng Ferenc, a nemzetközileg is elismert író, szerkesztő, 1949-ben született Nyíregyházán. 1982 óta él Norvégiában. Többek között a Magyar Írószövetség, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság és a Norvég Szakíró és Fordító Szövetség tagja. A Köztársasági Elnöki arany emlékérem (1999) , a Magyar Kultúra Lovagja (2005), a Magyar  Érdemrend Lovagkereszt (2012) cím birtokosa.

A délutáni előadás és beszélgetés központi témája volt:  „A KORTÁRS NORVÉG IRODALOMRÓL" E beszélgetésen szóba került „a magyar jelen a fjordok világában" is, mivel a költő bemutatta a NAPKÚT Kiadónál idén megjelent „HEGYEK EGYMÁS KÖZÖTT" c. kötetet is.

***

Vasárnap délutáni előadás és beszélgetés volt templomunkban 2016. szept. 25-én vasárnap 17 h-tól.

Meghívott vendégeink voltak, Dr. Kunszenti Ágnes műfordító, és Kovács katáng Ferenc író, költő, műfordító, képzőművész. Mindketten villamosmérnökként dolgoznak több, mint harminc éve az Oslói Egyetemen. Kovács katáng Ferenc, a nemzetközileg is elismert író, szerkesztő, 1949-ben született Nyíregyházán. 1982 óta él Norvégiában. Többek között a Magyar Írószövetség, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság és a Norvég Szakíró és Fordító Szövetség tagja. A Köztársasági Elnöki arany emlékérem (1999) , a Magyar Kultúra Lovagja (2005), a Magyar  Érdemrend Lovagkereszt (2012) cím birtokosa.

A délutáni előadás és beszélgetés központi témája volt az "Apaszerep Norvégiában". Jørgen Lorentzen „Az apaszerep története Norvégiában 1850-2012" című tanulmánykötetét dr.Kunszenti Ágnes,Kovács katáng Ferenc házaspár ültette át magyar nyelvre s a PONT Kiadónál jelent meg 2014-ben.

***


Őszi csendesnapot tartottunk 2016. szept. 10-én  10h-tól a templomban.

 

***

Gyülekezeti  buszkiránduláson voltunk

2016. augusztus 27-én Ausztriában. Útvonalunk volt:

Gloggnitz: a hegyekkel körülvett páratlan szépségű fekvése miatt a hegyek városának nevezett település a Schwarza folyó völgykatlanában fekszik.

Reichenau: a Schwarza mentén a Habsburgok első üdülőhelye ahol romantikus kis sétát tettünk a biedermeyer hangulatot árasztó gyógyparkban. A folyó partján eljutottunk a bányászok templomához, melyben értékes festményeket láthattunk.

Hirschwang-nál épült meg Ausztria első drótkötélpályája 1926-ban.

Kaiserbrunn-ba. Itt gyűjtik össze a Raxot észak és nyugat felől határoló Schneealpe hét kristálytiszta forrásvizét, s csővezetéken továbbítják a bécsieknek ivóvízül.

Gutenstein: (481 méter) a Piesting patak völgyében a Klostertalban (Klastrom-völgy) haladtunk tovább.

Máriahilfbergre, a 705 méter magasan fekvő szerviták templomához, melyet a Hoyos grófok építtettek 1675-ben.

Muggendorf: túránk csúcspontjához, a Myra-vízeséshez érkeztünk.

***

VIRÁGVASÁRNAPI zenés áhítat  volt templomunkban:

2016. március 20-án, az istentisztelet keretén belül. Közreműködött: A Hubay Jenő Ifjúsági Vonószenekar, Sebők Irén tanárnő vezetésével

 

 

***

GYÜLEKEZETÜNKBEN TÖRTÉNT

2015-BEN

***

Komolyzenei esték voltak templomunkban 2015. január 16-án, melyen felléptek a Magyar Állami Operaház szólistái.

Tavaszi csendesnapot tartottunk 2015. május 9-én. Meghívott előadó volt az Újpest- Belsővárosi Egyházközség lelkipásztora Lóránt Gábor.

Templomunkban a pünkösdi istentisztelet előtt (2015. május 24-én) ünnepi zenés áhítat volt. A Magyar Állami Operaház szólistái szolgáltak gyülekezetünkben.

Gyermeknap volt gyülekezetünkben 2015. június 6-án. Az immár hagyományos tanévzáró gyermeknapunkon 16 gyermek és 10 felnőtt vett részt.

Megtartottuk a IX. Lelki Oázis hetünket Kismaroson július 13-17-ig, melyen 46 fő vett részt.

Gyülekezeti  buszkirándulásunk úti célja 2015. augusztus 29-én a virágos Kelet-Stájerország Joglland vidéke volt, melyen 48 fő vett részt.

Őszi csendesnapot tartottunk szept. 12-én, melyen több mint 40-en vettünk részt.

Október végén Kismaroson 32 fő részvételével gyülekezeti hétvégét tartottunk.*

32 fő részvételével gyülekezeti hétvége volt Kismaroson okt. 29-31.

GYÜLEKEZETI  BUSZKIRÁNDULÁS volt 2015. augusztus 29. szombaton a virágos Kelet-Stájerország Joglland vidékének megtekintésére, melyen 48 fő vett részt.

Útvonal: Budapest - Kapuvár - Kőszeg - Léka - Pinkafeld - Pinggau

Vorau, Ausztria egyik legvirágosabb települése. Itt található Ausztria tornyokban leggazdagabb apátsága, mely az Ágoston rendi szerzeteseké. A kolostort III. Ottokár, a Traungauer nemzetségből származó őrgróf alapította. Káprázatos gazdagsággal díszített barokk temploma, sekrestyéjének nagyhatású freskói - a festő Hackhoffer főműve - a menny és a pokol ábrázolása az utolsó ítélet szerint, valamint gyönyörű könyvtára érdemesek a megcsodálásra.

Waldbach, híres fafaragó mesterének egész kis hegyoldalt beborító játékos művei minden korosztályt elszórakoztatnak.

Pöllau Tovább a virágos falvakon át Pöllau-ba: Kelet-Stájerország gyöngyszemének nevezett városkába, ahol rövid városnézés keretében a főteret, a püspökkertet, a szép templomot néztük meg. Végül a nap csúcspontjaként a város fölött emelkedő 752 m magas hegytetőn Pöllaubergben elámulhattunk a látványtól. A táj, a panoráma elmondhatatlanul gyönyörű, a falucska virágpompában s temploma a stájer gótika remeke.

Décsi Erzsébet idegenvezető

Istenünk kegyelméből megtartottuk a IX. Lelki Oázis hetünket Kismaroson,  júl. 13 -17-ig melyen 46 fő vett részt. Hálát adunk, hogy ideális körülmények között igazi áldott csendben lehettünk együtt. Istenünk szent Igéjének tükrében lehetőségünk volt átgondolni életünket, és mindannyian megerősödve térhettünk haza.

IFJÚSÁGI ÓRÁK

Minden tanévben (szeptembertől-júniusig) minden péntek délután 16h-tól ifjúsági órát tartottunk a templomban, ahova a gyerekek szüleikkel együtt is jöhettek. Az egy órás programunkon a gyerekekkel rajzban dolgoztuk fel a bibliai történeteket.

HITTANOKTATÁS

A 2014-15-ös tanévben az alábbi helyeken tartottunk hittanórákat, összesen 145 gyermek számára:

Kötelezően választható hittan:

1. Pestújhelyi Ált. Iskola
2. Neptun Ált. Iskola


Fakultatív hittanoktatás:

Óvodák:
1. Wesselényi utcai óvoda
2. József Attila utcai óvoda
3. Őrjárat utcai óvoda
4. Nádastó óvoda
5. Molnár Viktor utcai óvoda

Iskola: Pestújhelyi Ált. Iskola

***

Gyermeknap volt a templomunkban: 2015. június 6. -án.

Megtartottuk az immár hagyományos tanévzáró gyermeknapunkat, melyen 16 gyermek és 10 felnőtt vett részt.

***

Templomunkban a pünkösdi istentisztelet előtt (2015. máj. 24-én. ) ünnepi zenés áhítat volt. A Magyar Állami Operaház szólistái szolgálnak gyülekezetünkben. (Franz Schubert: G-dur mise)

***

Tavaszi csendesnap volt templomunkban: 2015. május 9-én.

Meghívott előadó volt, az Újpest- Belsővárosi Egyházközség lelkipásztora: Lóránt Gábor.

***

 

Komolyzenei Esték voltak a Pestújhelyi Református Templomban, 2015. jan. 16-ám.

Felléptek a Magyar Állami Operaház Szólistái
Kriszta Kinga - szoprán
Újvári Gergely - tenor
Zsigmond Géza - bariton
Schramek Géza - színművész
Hajdú Diána - orgona

Műsor:
Stradella, Pergolesi, Mozart, Mascagni műveiből
Ady Endre és Túrmezei Erzsébet versei

 


***

PROGRAMJAINK voltak

2014-ben.

***

Az Ars Renata szólóének-együttes hangversenye 2014. november 22-én volt templomunkban.

Az együttes tagjai: Zádori Mária szoprán, Hajdú Diána mezzoszoprán,

Sziklai János tenor, Cser Péter basszus, Szabó István lanton, Szabó Zsolt viola da gambán játszik

Műsoron: Animuccia, Viadana, Vulpius, Goudimel, Monteverdi, Peri,

Virágh László és ismeretlen szerzők művei.

***

Tavaszi csendesnap: 2014. május 10-én meghívott előadónk a Pasaréti Református Egyházközség lelkipásztora: Horváth Géza hirdette Isten Igéjét.

 

Gyermeknap volt a templomunkban: 2014. június 7. -én megtartottuk az immár hagyományos tanévzáró gyermeknapunkat, melyen 17 gyermek és 8 szülő vett részt.

 

Lelki Oázis hét volt Kismaroson: Istenünk kegyelméből megtartottuk a VIII. Lelki Oázis hetünket Kismaroson,  júl. 14 -18-ig melyen 43 fő vett részt. Hálát adunk, hogy ideális körülmények között igazi áldott csendben lehettünk együtt. Istenünk szent Igéjének tükrében lehetőségünk volt átgondolni életünket, és mindannyian megerősödve térhettünk haza.

 

Gyülekezeti buszkirándulás volt Lőcsére: 2014. augusztus 30-án meglátogattuk a felvidéki Lőcse városát. Megtekintettük a jelentős iskolaváros páratlan hangulatú és szépségű belvárosát. Láthattuk az ősi városfalait, bástyáit, kapuit, a városközpont házainak gyönyörű pártázatait, a  graffitó -díszes homlokzatokat. Ezután Eperjesre mentünk, ahol városnézés kapcsán megcsodáltuk a belváros műemléki védettség alatt álló házait és Közép-Európa egyik legcsodálatosabb csarnoktemplomát, a Szent Miklós templomot.

Őszi csendesnap. A szept. 13-án megtartott alkalmunkra meghívott gyülekezet a Rákoscsabai Ref. Egyház volt, szolgált: Füzesi Zoltán lelkész, és többen tettek bizonyságot is.

 

Lelki Oázis családos hétvége Kismaroson: Istenünk kegyelméből megtartottuk Kismaroson, az 2014. okt. 30 - nov. 1-ig tartó programunkat, melyen összesen 33 fő vett részt.  Ezúttal a résztvevők közel fele családosan érkezett, összesen tizenöt gyermek volt velünk.

Az ARS RENATA szólóének-együttes tartott hangversenyt templomunkban 2014. június 29-én.

Az együttes tagjai:
Zádori Mária Liszt-díjas Kiváló Művész az MMA tagja,
Hajdú Diána a Magyar Állami Operaház tagja
Szabó István Tinódi-lantos Művész
és Virágh László Tinódi-lantos Művész

Elhangzott:
John Dowland, Alessandro Grandi, Claudio Monteverdi,
Lodovico Grossi da Viadana és Virágh László művei

A PRESTO KAMARAEGYÜTTES HÚSVÉTI KONCERTJE volt templomunkban

2014. ÁPRILIS 19-én.
Km.:
HAJDÚ DIÁNA (alt), TÓTH ORSIKA (szoprán),
ADORATE KÓRUS Karnagy: BARTA VIKTÓRIA
Műsor:
Mozart: Litaniae de venerabili altaris sacramento Kv.125 / Panis vivus
Bach: 147-es kantáta/ Jesus bleibet meine Freude c. korál
Pergolesi: Stabat mater

 

 

 

***

PROGRAMJAINK voltak

2013-ban

***

EVANGÉLIZÁCIÓ ÉS KIÁLLÍTÁS volt a

Rákoscsabai  Református Gyülekezeti Házban 1171 Bp. Rákoscsaba u. 2.

2013. november 14-16. naponta 18h-tól

Szolgált: Trencsényi László református lelkipásztor, rajztanár

Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."János evangéliuma 14,6

***

ZENÉS ESTE volt a templomunkban 2013. október 26. szombat 18 h

Műsor: J.S.Bach, Mozart, J.Haydn, Handel, Puccini, Mendelssohn, Mascagni műveiből

Km.:

Kriszta Kinga       - szoprán
Króneisz Gábor    - tenor
Zsigmond Géza    - bariton
Hajdú Diána         - orgona
Toarniczky Rihárd-trombita

Szél Mária            -orgona

Stuber Zoltán       - fuvola

***

Gyülekezeti buszkirándulásunk volt Ausztriába: 2013. aug.31-én szombaton

***

Lelki Oázis csendesnapunk volt a templomban: 2013. szept. 7.

***

Lelki Oázis CSALÁDI hétvégénk volt  Kismaroson: 2013. okt.31-nov.2.

***

Megtartottuk a XX. Képzőművészeti táborunkat: (2013. június 18-21), melyen 25 gyermek és 7segítő vett részt. A tábort kiállítással zártuk, mely megtekinthető a templomban.

***

HÁLAADÓNAPUNK volt

A Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség parókiája 100 évvel ezelőtt, 1913 –ban épült. E szép jubileum alkalmából ünnepi hálaadó napot tartottunk 2013. május 18-án szombaton. Az ünnepség emléktábla- avatással kezdődött 14h-tól a Szűcs István utcai parókián, majd az emlékműsor 16h-kor folytatódott a Sztárai M. téri templomban.

Csanády Andrásné Dr. Bodoky Ágnes előadásai a Filadelfia Egyletről a Pestújhelyi Református Templomunkban: 2013. május. 5. vas. 11h, 2013. május. 12. vas.17h, 2013. május 18. 16h.

 

 

 

 

Emléptábla a Pestújhelyi  parókia falán 2013.május 18.

 

***

SOLA FIDE címmel csendesnapokat tartottunk 2013. május 16-17.

Szolgáltak: Szabó Gyula, Sipos Aba Álmos, Szabó László ref. lelkipásztorok

 

***

VIRÁGVASÁRNAPI zenés áhítat volt templomunkban:

2013. március 24-én, az istentisztelet keretén belül. Közreműködött:

A Hubay Jenő Ifjúsági Vonószenekar, Sebők Irén tanárnő vezetésével.

***

VIRÁGVASÁRNAPI koncert volt templomunkban:
2013. MÁRCIUS 24-én  délután
Km.: a Presto Kamaraegyüttes, a Pasaréti Palló Imre Énekkar 
(karnagy: Cseri Zsófia) ; Draskóczy László (orgona) ;
Hajdú Diána, Mann György, Nagy Tibor,
Németh Mónika, Töreky Katalin, Weidemann Ádám (ének)

Elhangoztak:
Bach, Boismortier, Pachelbel, Mendelssohn, Liszt, Saint-Saëns,
Pergolesi, Mascagni művei; ünnepi énekek a kórus előadásában

***

FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁS volt

Dr. Grega Sánának, gyülekezetünk presbiterének amerikai útjáról fényképkiállítás volt látható 2013. januártól - májusig a gyülekezeti teremben.

***

ÉNEKKARI HÍRDETÉS

SOLI DEO GLORIA i énekkarunk szeretettel várja  a jóhangú, lelkes, énekelni szerető, hitben élő testvéreinket. Találkozunk minden hétfőn 18h-kor a templomban énekkari próbán.

***

IFJÚSÁGI ÓRA

Szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat szüleikkel együtt templomunkba minden pénteken 16h-tól ifjúsági órára.

***
HITTANOKTATÁS

A 2012-13 -es tanévben az alábbi helyeken tartunk hittanórákat :

Óvodák:

1.Wesselényi utcai
2.József Attila utcai  
3.Őrjárat utcai

4. Nádastó Óvodák

Iskolák:
1.Pattogós utcai Ált. Iskola
2.Pestújhelyi Ált. Iskola

 

 

 

***

PROGRAMJAINK VOLTAK

2012-ben.

***

Adventi koncert 2012. DECEMBER 15-én.
Presto Kamaraegyüttes ADVENTI KONCERTJE

Km.: HAJDÚ DIÁNA (ének és orgona), SZABÓ DÁNIEL (trombita), TÓTH ORSIKA (ének és gitár); WEIDEMANN ÁDÁM (ének és konferálás), ZSIGMOND GÉZA (ének)

Műsor: Albinoni, Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Mendelssohn, Schumann, Csajkovszkij, Schubert legszebb művei

***

 

CSENDESHÉTVÉGE Kismaroson

2012. november 1-3.

"Magasztalunk, ó, Isten, magasztalunk téged,
mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat."  Zsoltár 75,2

 ***


Sztárai Mihály emlékoszlop

Templomunk előkertjébe

2012 szeptemberében gyönyörűen faragott

Sztárai Mihály emlékoszlop került,

mely gyülekezetünk presbiterének, id. Kovács Sándornak alkotása,

és családjának adománya.

***

Gyermekrajz kiállítás

Megtartottuk a XIX. Rajztáborunkat(2012. július), melyen 19 gyermek és 6 felnőtt segítő vett részt. A rajztábor anyagából gyermekrajz kiállítást nyitottunk meg templomunkban.

***

HITTANOKTATÁS
Gyülekezetünk területén minden óvodában és iskolában tartottunk hittanórákat, melyeken a 2011-12 -es tanévben 97 gyermek vett részt:

Óvodák:
1.Wesselényi utcai
2.József Attila utcai
3.Őrjárat utcai
4. Nádastó Óvodák
Iskolák:
1.Pattogós utcai Ált. Iskola
2.Pestújhelyi Ált. Iskola

***

Gyermeknap templomunkban 2012. június 9

Templomunkban gyermeknapot tartottunk, melyen 18 fiatal vett részt.

" A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,   szelídség, önmegtartóztatás."Galata 4,22

***

LELKI OÁZIS HÉTVÉGE

Megtartottuk a tavaszi Lelki Oázis hétvégénket a templomunkban 2012. május 24-26-ig,  mely alkalmon Szabó Gyula és felesége Szabó Gyuláné ny. református lelkipásztorok szolgáltak közöttünk.

***

 

KIÁLLÍTÁSAINK

A gyülekekezeti teremben az alábbi kiállításokat tekinthetik meg az érdeklődők:

1.) Templomunk tornyának újjáépítéséről

2.) Pestújhelyi Református Egyházközségünk 100 éves

3.) Gyermekrajz kiállítás

 

***

EMLÉKTÁBLA

Istenünk kegyelméből templomunk tornya az Úr

2011-es esztendejében eredeti szépségében megújulhatott.

Egyházközségünk úgy köszönte meg az adományokat,

hogy a név szerint adományozók neve szerepel

azon a kerámia emléktáblán, amelyet a toronyban helyezett el

2012 márciusában.

 

****

Zenés Áhítat volt a pestújhelyi református templomban

2012. március 11-én (vasárnap) 16 órakor

Igét hirdetett: Tariska Zoltán ref. lelkész

Elhangzott:

Anton Bruckner, Franz Biebl, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Henry Purcell művei

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Momento Kamarakórusa

vezényelt:  Schreiber-Kánya Ditta, Sziklás Tünde

orgonán közreműködött: Hajdú Diána

Robert Schumann Op.41. A-dúr vonósnégyes I. II.tétel

Johann Sebastian Bach Die Kunst der Fuge

Szervánszky Kvartett

Stefkó Mihály (hegedű), Laskay Zsuzsa (hegedű), Krenedits Katalin (brácsa), Szervánszky Natasha (cselló)

***

 

LELKI OÁZIS HÉTVÉGE és EVANGELIZÁCIÓ volt a Pestújhelyi Református Egyházközségünk Sztárai M téri templomában  2011. szeptember 8-10-ig(csütörtöktől szombatig), mely alkalmon minden este kezdettel 
Nt. CSERI KÁLMÁN ny. református lelkipásztor evangelizált.

 

A hanganyagot Mp3 formátumban kérése elküldjük.

**************************************

 

 

 

 

 

***

GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁSUNK VOLT

Gyülekezeti buszkirándulást szerveztünk 2011. szeptember 3-án szombaton az ausztriai Heiligenkreutz-i apátság megtekintésére.

---

Ifjúsági kirándulás

2010. november 04-én a fiatalokkal Szentendrén és Piliscsabán voltunk egy emlékezetes kiránduláson.

***

MISSZIÓI NAP a templomunkban

2010. október 17-én vasárnap missziói napunkon a Tiszafüredi Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona lakóit fogadtuk gyülekezetünkben, akik emlékezetes műsort tartottak templomunkban.

BUSZKIRÁNDULÁS

Gyülekezeti buszkiránduláson voltunk 2010. szeptember 11-én szombaton. Pápára és Veszprémbe látogattunk el. Jövőre Ausztriába szeretnénk kirándulást szervezni, a Heiligenkrautz-i apátság megtekintésére.

Lelki Oázis csendeshétvége volt templomunkban

Időpont: 2010. szeptember 30–október 02-ig.

Körünkben szolgáltak:

Kálmán Péter

Ócsai Tibor

Szabó Gyula

Szabó Gyuláné

Nagy Károly

Trencsényi László

református lelkipásztorok

***

„Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre,
amely nélkül senki sem látja meg az Urat.
Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől,
hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon,
és sokakat meg ne fertőzzön."


Zsidókhoz írt levél 12,14-15


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 114, összesen: 367094

 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...
 • 2021. szeptember 14., kedd

  A református identitás megtartó erő lehet a cigányság számára is – vallja Balogh Róbert, cigány származású református lelkész. Szerinte az evang...