Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Biblikus testvéri TANÁCSOK

***

Megszívlelendő biblikus testvéri TANÁCSOK, hívő keresztyéneknek

***

A Szent Biblia az Úr Jézus Krisztusban hívőket állandó és fokozott készenlétre figyelmezteti:
Legyenek józanok! Óvakodjanak és vigyázzanak! Mindent vizsgáljanak meg!
Álljanak meg a hitben és a reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjanak!
„Hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé." (Kolossé 1,22)
Tudjuk, hogy ezek a jelzők tökéletesen csak az Úr Jézus Krisztusra illenek.
A Krisztust követő ember átruházhatatlan felelőssége, hogy a legkomolyabban vegye Megváltóját és minden körülmények között a krisztusi indulat szerint éljen.
Az Úr az övéit kipróbált emberekké akarja formálni.
A mennyek dicsőségébe nem akárkik juthatnak, csak az újjászületett- megtért, kipróbált hívő emberek. A keresztyén élet, súlyos kereszteket hordozó élet, de a Krisztusban megújult, kipróbált, megerősödött, megedződött, megáldott, boldog és megszentelt élet.

A Krisztust képviselő ember tehát nem akárki, hanem a legnagyobb felelőséggel fölruházott rendkívüli személy, aki odaszentelt életben a megszentelődés útján halad a keskeny úton.
A hívő ember csak az Ige folyamatos szem előtt tartásával a Lélek vezetésére összpontosítva maradhat állandó, élő, eleven és szoros kapcsolatban az Úrral!
A Szent Biblia arra tanít, hogy a hívő keresztyén nem lehet részes mások bűneiben!
„Mások bűneiben ne légy részes! Tisztán őrizd meg önmagadat!" (1Timótheus 5,22)
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen." (Efezus 5,15)

 

***

SZEMÉLYES ÉLETRE vonatkozó biblikus testvéri tanácsok Isten gyermekeinek:

 

1.      A hívő ember tudja és mindig szem előtt tartja, hogy mi kedves az Úrnak. (Efezus 5,10) (Róma 12,2)

2.      A hívő életében az Úr Jézus Krisztus elé senki és semmi nem kerülhet. (Lukács 14,26)

3.      Az Úr Jézust tartsa legfőbb lelkigondozójának és egyetlen bizalmasának. (Zsoltár 16,9) (Máté 11,28)

4.      Soha ne mondjon igent arra, amire a Biblia nemet mond! (Máté 5,37)

5.      Imádság nélkül soha ne hozzon döntéseket. (Lukács 18,1)

6.      Soha ne cselekedjen a lelkiismerete ellen, és ne esküdözzön. (Jakab 5,12) (Apostolok Cselekedetei 24,16)

7.      Kerülje a kegyes hazugságokat! Hitünkről, a Bibliáról, az egyházról, az ünnepekről stb. ne tanítson valótlanságokat.  (1Timótheus 1,3-4)

8.      Ne vegyen részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben. (Efezus 5,11)

9.      Iszonyodjon a gonosztól, és ragaszkodjon a jóhoz. (Róma 12,9)

10.   Ne legyen hiszékeny, babonás. Ne higgyen a véletlenekben, a szerencsében, a sorsban, a személytelen gondviselésben. (5Mózes 18,9-14)

11.   Ne hozzon szégyent az Úr nevére. Ne legyen felületes, rendetlen, vagy felelőtlen. (2Thesszalonika 3,11)   (1Timótheus 5,13)

12.   Ne kössön elvtelen kompromisszumot, és ne legyen megvesztegethető.(Ézsaiás 33,15)

13.   Legyen elővigyázatos! Ne engedje, hogy bárki üres beszédével megtévessze. (Efezus 5,6) (2Timótheus 2,16)

14.   Legyen egyértelmű és következetes. Szeresse azt, amit Isten is szeret és gyűlölje mindazt, amit Isten is gyűlöl. (Zsoltár 5,5-6) (Zsoltár 11,5) (Zsoltár 97,10) (Ámos 5,15) (Jelenések 2,6)

 

GYÜLEKEZETI ÉLETRE vonatkozó biblikus testvéri tanácsok:

1.      Hívő ember köteles mindent megvizsgálni! (1Thesszalonika 5,21) (1János 4,1) (Róma 12,2)

2.      Mindenkitől tartson egy lélegzetvételnyi, imádságnyi,"krisztusi" távolságot! (Zsoltár 55,13-15)

3.      Legyen elővigyázatos, józan és megfontolt, és soha ne tegye tűzbe a kezét senkiért. (Mikeás 7,5-6)

4.      Tudnia kell, hogy nem mindenki rendes ember, aki ismeri a Bibliát és nem mindenki „testvér", aki annak látszik. (Júdás 1,4) (Jakab 1,26) (2Timótheus 3,5)

5.      Tudnia kell, hogy nem mindenki hisz igazán, aki a hitről „szépen" tud beszélni! „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek." (Jakab 2,19)

6.      Ne fogadjon el kézrátételes áldást „akárkitől" és ne keresztelkedjen újra. (1Timótheus 5,22) (Efezus 4,5)

7.      Csak megfontoltan mondhat ÁMENT bármire! (Máté 5,37)

8.      Nem szórhatja szét az Úr Jézustól kapott kincseit, gyöngyeit! (Máté 7,6)

9.      Ne vegyen részt szektás vagy „titkos" összejöveteleken!

10.   Ne legyen közössége a hamis tanítással, óvakodjon a hitetőktől, a vallásos szélhámosoktól, sőt leplezze le azokat. (Máté 7,15) (2Korinthus 11,19-20) (Júdás 1,4) (Efezus 5,11) (Kolossé 2,4)

11.   Ne legyen imaközösségben idegenekkel (még az Interneten sem), de azokkal sem, akik szerint lényegtelen a felekezeti hovatartozás, vagy egyenesen letagadják a sajátjukat! (2Péter 3,17) (Zsoltár 64,7)

12.   Nem kell elhinnie azt, hogy az ima sokkal hatásosabb, ha azt egy hajszálpontosan meghatározott időpontban egyszerre gyakorolják!

13.   Nem kell együtt imádkoznia azokkal, akik kérik, hogy azt egymás kezét megfogva tegyék!

14.   Nem kötelező részt vennie az „evilági stílusú" zenével, zenekarral, tapssal, tánccal történő un. „dicsőítésben" tudván, hogy az apostolok sem gyakoroltak ilyet, hanem szép rendben, akár némán is, de mindig „lélekben és igazságban!" imádták és dicsőítették Istent. (Ámos 6,5) (János 4,23) (2Mózes 32,18)

 

A VILÁGI ÉLETRE vonatkozó biblikus testvéri tanácsok:

1.      Hívő ember ne menjen olyan helyre, ahol ne tudna imádkozni! (Jelenések 18,4)

2.      Soha ne nevessen az istentelen humoron! (2Timótheus 2,16) (Zsoltár 73,7-9) (Ezékiel 33,31)

3.      Ne hallgasson meg, és ne nézzen olyat, amiért nem tud hálát adni! (Zsoltár 101,3)

4.      Ne legyen tulajdonában és ne tároljon semmit, amiért nem tud hálát adni! (Apostolok Cselekedetei 20,33)

5.      A hívő ember, Isten parancsa szerint szereti felebarátját, mint embertársát, de a bűnt határozottan gyűlöli. (Máté 22,39) (Zsoltár 119,163) (Zsoltár 1,1)

6.      A hívő ember nagyra értékeli és becsüli a teremtett világot, mint Isten keze munkáját, ezért természeténél fogva környezet és természetvédő. (Zsoltár 104,24) (Zsoltár 139,14)

7.      Tartsa szem előtt, hogy bár a világban van, de nem a világból való, ezért ne igazodjon, ne idomuljon az (istentelen) világhoz és annak szennyes kínálatát a leghatározottabban utasítsa vissza. (1János 2,15-17) (Róma 12,2) (1Sámuel 12,21) (Jakab 4,4) (2Thesszalonika 3,2)

8.      Tartsa szem előtt, hogy Isten ellensége az ő ellensége is, ezért ne barátkozzon az ellenséggel és ne higgyen a kísértő behízelgő ígéreteinek. (1Korinthus 5,11) (Zsoltár 12,3)

9.      Kerüljön mindent, ami az istentelen romlott, züllött testiséggel kapcsolatos. (Galata 5, 19-21)

10.   Hívő ember soha nem követhet pogány szokásokat, sőt tagadja meg azokat: pl. babonaság, okkult dolgok stb. (3Mózes 18,25-30)

11.   Hívő ember nem vehet részt a népi hiedelmek pogány hátterű rendezvényein: pl. téltemető, kiszebáb égetés, gondűző cédulák égetése, vagy Szent Iván-éji tűzugrás rituáléja stb. (5Mózes 18,9-12)

12.   A hívő ember számára Isten parancsa szerint tilos a pogány halottkultusz, a halottakkal való bármiféle kapcsolattartás, ezért soha ne beszélhet elhunyt szeretteihez sem! (5Mózes 18, 9-12)

13.   Hívő ember soha ne hallgassa meg mások misztikus látomásainak, vízióinak, álmainak beszámolóját, és ne higgyen ezekben! (Zakariás 10,2)

14.   Hívő ember a leghatározottabban zárkózzon el minden okkult, ördögi bűnökről szóló beszámolótól! (2Thesszalonika 3,2) (Apostolok Cselekedetei 2,40)

***

 • „Bibliai értelemben csak azok a döntéseink, tetteink helyesek, amelyekről meg vagyunk győződve, hogy:
 • a) Istentől rendeltettek
 • b) a Krisztus megváltó szeretete iránti hálás viszont-szeretetből származnak
 • c) Isten dicsőségét szolgálják."     (Ravasz László)

„Mindent megvizsgáljatok; ami jó, azt megtartsátok!

Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!"

(1Thesszalonika 5:21)

 

Budapest, 2021. május 25.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 100, összesen: 369817

 • 2021. október 18., hétfő

  Azok is Isten népéhez tartoznak, akikért még imádkozni, munkálkodni kell – hangzott el a Megbékélés Templomában Bartha Attila lelkészi beiktatásán.
 • 2021. október 17., vasárnap

  Gyülekezetük önállóságának 400. évfordulóján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a makádi reformátusok október 17-én, vasárnap.
 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...
 • 2021. október 13., szerda

  Hálával és örömmel adjuk hírül, hogy a teremtésvédelem iránt elkötelezett közösségek száma idén is gyarapodott.
 • 2021. október 12., kedd

  Református társadalmi reflexiók a cigánymissziótól az oktatásinformatikán át az egyháztörténetig.
 • 2021. október 12., kedd

  A Magyarországi Református Egyház Cigánymissziója és a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS pályázatot hirdet az Roma inklúzív programj...
 • 2021. október 11., hétfő

  Az eddigieknél jobban terjedő Delta-variáns megtalálja az oltatlanokat, ezért fontos lenne a maszkviselés és a találkozások számának csökkentése – jav...
 • 2021. október 10., vasárnap

  Az Ige áthatolhat a bedugott füleken és a bezárt szíveken is, csak a megfelelő formában kell megszólaltatni. Zámbori Soma színművésszel a Dramatizált ...
 • 2021. október 08., péntek

  Megkezdődötta tizennegyedik 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akció.