Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ἡ φιλαδελφία μενέτω

***

***

„A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben,

gyakoroljátok a vendégszeretetet." (Róma 12,13)

***

Itt olvasható a Reformátusok Lapjában megjelent cikk

a Filadelfia Missziós Központunkról:

https://reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/maskor-is-eljovunk-majd/

***

https://reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/ajandekutalvany-reformatus-egyhazkozsegek-szamara

***

A Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség Filadelfia Missziós Központjának Vendégháza

INGYENES PIHENÉSI LEHETŐSÉG A FILADELFIA VENDÉGHÁZBAN

A Filadelfia Központunk Vendégháza Isten dicsőségére épült, és Isten dicsőségére missziós célokat szolgál.  Kitűzött céljaink között szerepel:

 

1)      Református lelkipásztorok lelki egészségének megőrzése.

2)      Református lelkészcsaládok pihentetésének biztosítása.

3)      Református hittestvéreink megbecsülése, támogatása, hitéletük hitvallásos elmélyítése.

4)      Református hittestvéreink segítése, felkészítése, bátorítása a hatékony szolgáló életre.

5)      Református gyülekezeteink lelki épülésének, Krisztus-központú, biblikus megújulásának előmozdítása.

6)      Református gyülekezeteink segítése, támogatása az evangélium hirdetésében, Isten országának hatékony építésében, a sokrétű missziós területen végzett áldott szolgálataikban.

 

A Filadelfia Központunk Vendégháza a Reformáció 500. évfordulóján, 2017. október 31-én kezdte meg működését.

„A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet." (Róma 12,13)

***

A FILADELFIA VENDÉGHÁZ

INGYENES SZÁLLÁSHELYÜL SZOLGÁL AZ ALÁBBIAK SZERINT:


I. Gyülekezetünk által szervezett programok résztvevőinek

A.) program: Református hittestvéreink bibliai ismeretének elmélyítése a Lelki Oázis Munkatársképző Missziónk keretében. (Lelki Oázis iratmisszió, kivetített előadások, csendeshetek, csendesnapok tartása.)

B.) program: Református hittestvéreink lelki gyámolítása, segítése a Lelki Oázis Missziónk szolgálata által. (Biblikus lelki segítségnyújtás: betegség, gyász, magány, veszteség, nehéz élethelyzetek esetén.)

 

II. LELKIPÁSZTOROK számára

 • ( ingyenes pihenési lehetőség református lelkipásztoroknak)

I.     Református lelkipásztorok lelki egészségének megőrzése

II.      Református lelkészcsaládok pihentetésének biztosítása

III.      Református teológiai, hittanoktatói tanulmányokat folytatók támogatása

Elsősorban azokat a református lelkipásztor testvéreinket és családjaikat várjuk, akik lelki és fizikai pihenésre, elcsöndesedésre, lelki megerősödésre vágynak.

 

III. A FILADELFIA AJÁNDÉKUTALVÁNYUNKKAL érkezőknek

 • ( ajándék, jutalomüdülési lehetőség reformátusoknak)

A Filadelfia Ajándékutalványunkat református egyházközségek igényelhetik és a gyülekezet lelkipásztora adományozhatja elismerésként a tisztelet és a megbecsülés jeléül, jutalomüdülés céljából az alábbiak szerint:

I.            Az egyházközség hívő, az Úr Jézus Krisztusról bizonyságot tevő tagjainak.
II.            Az egyházközség bibliakörös, az úrvacsora sákramentumával rendszeresen élő, hitvalló tagjainak.
III.            Az egyházközség hűséges, aktív szolgálatokat is vállaló, áldozatkész tagjainak.
IV.            Az egyházközség hűséges, a keresztség sákramentumával élni kívánó családjainak és a keresztszülőknek.
V.            Az egyházközséghez hűségesen kötődő, felnőttkeresztségben részesült tagjainak és családjaiknak.
VI.            Az egyházközséghez hűségesen kötődő, frissen konfirmáltaknak és családjaiknak.
VII.            Az egyházközséghez hűségesen kötődő friss házasoknak, akik református szertartás szerint tettek esküt.
VIII.            Az egyházközséghez hűségesen kötődő hitvalló pedagógusoknak és diákoknak családjaikkal együtt

A Filadelfia Ajándékutalvány kifejezetten az adott egyházközség választói névjegyzékében szereplő tagjainak (családjaikkal együtt) adományozható.

Az utalvány részletes tájékoztatója itt olvasható: A Filadelfia Ajándékutalványról

 

IV. RENDKÍVÜLI, indokolt esetben

 • ( ingyenes szállás lehetőség református gyülekezeti tagoknak)

I.)        A választói névjegyzékben szereplő, az egyházközségükhez hűséges, nagycsaládosok támogatása.

II.)      A választói névjegyzékében szereplő, indokoltan rászoruló református gyülekezeti tagok segítése.

Mindkét esetben csak indokoltan, az egyházközség lelkipásztorának javaslatára, kifejezett ajánlásával és igazolásával kérhetik a Filadelfia Központunk Vendégházának igénybevételét.

 

V. Református CSOPORTOK fogadása

 • ( ingyenes szállás biztosítása református gyülekezeteknek)

Református egyházközségi szervezésben, lelkipásztori vezetéssel, kis létszámú (10-15fő) csoportok fogadására. (Hittanos, ifjúsági, konfirmandus, bibliakörös csoportok. )

***

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól.

Mert Ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."

(Apostolok Cselekedetei 20,35)

***

A FILADELFIA VENDÉGHÁZ BEMUTATÁSA

„Aki mást felüdít, maga is felüdül."

(Példabeszédek 11,25)

 

A Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség Filadelfia Vendégháza a Reformáció 500. évfordulóján, 2017. október 31-én kezdte meg működését. Erről a missziós programunkról hivatalos levélben értesítettük a Magyarországi Református Egyház minden egyházkerületét és egyházmegyéjét.

 

***

Vendégházunk Budapest, XV. kerületében, Pestújhely kertvárosi részén, a belvároshoz közel található.

A Filadelfia Központ két önálló külön bejáratú épületrészből áll, melyeket egy télikert köt össze.

Az épületrészek egyenként 42 m2 alapterületűek, és egyenként 4-5 fő befogadására alkalmasak. (Jelenleg tehát összesen 8-10 főt tudunk fogadni egyidőben.)

A Vendégház korszerűen bútorozott, összkomfortos és minden szükségessel fölszerelt.

Az épület önálló pihenőkerttel, kertibútorokkal is rendelkezik, mely szintén a vendégeink kényelmét, pihenését, nyugalmát, zavartalan Istenre figyelését szolgálja.

 

***

 

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Pihenjetek meg egy kissé." (Márk 6,31)

Fontos tudnivalók!

Mivel a Filadelfia Vendégház Isten dicsőségére missziós célokat szolgál, ezért igénybevétele térítésmentes.

 

A lehetséges kérelem okai:

A.) Márk evangéliuma 6, 31/a

B.) Máté evangéliuma 11, 28

 

A Vendégház igénylésének feltételei:

1. Igazolható református egyháztagság

2. Adatlap kitöltésével az igénylési kérelem írásban való benyújtása

3. A kérelem indoklása, rövid bemutatkozás (személyes bizonyságtétel)

4. Református lelkészi ajánlás (Gyülekezeti tag esetén az igénylést csak az ajánlást adó helyi lelkipásztor kérvényezheti.)

A Vendégház személyenként évente csak egyszer, maximum EGY HÉTRE vehető igénybe!

A Vendégház „szállodaként, egy-egy éjszakára" NEM VEHETŐ IGÉNYBE!

 

A Filadelfia Vendégház ÖNELLÁTÓ.

Nem tudjuk biztosítani sem az étkeztetést, sem a mosatást.

Ezért a vendégeknek hozniuk kell törülközőt, ágyneműhuzatot, vagy hálózsákot.

A Vendégház költségeink fedezésére, a fenntartásra és a közüzemi díjakra adományokat elfogadunk.  Az e célra szánt adományokat az OTP Banknál vezetett  11715007-20125806 számú számlára kérjük utalni, és a közlemény rovatba feltüntetni:  A FILADELFIA KÖZPONT javára.

A részletekről érdeklődni:

Trencsényi László lelkipásztornál

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

Tel:  06 (30) 248 40 32

***

***

 

***

INGYENES PIHENÉSI LEHETŐSÉG A FILADELFIA KÖZPONTBAN

A Filadelfia Vendégház üzemeltetésének célja a református gyülekezetek megújulásának, épülésének, lelki megerősödésének elősegítése, munkálása.

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„...pihenjetek meg egy kissé." (Márk 6,31)

 

MISSZIÓS CÉLJAINK RÉSZLETESEN

1.) Református LELKIPÁSZTOROK lelki egészségének megőrzése

A Zsinat által is támogatott „lelkipásztorok lelki egészségének megőrzését" segítő programban igyekszünk tőlünk telhetően, és lehetőségeinkhez mérten helytállni. Filadelfia Vendégházunkban biztosítani kívánjuk a lelkipásztorok zavartalan elcsöndesedését, lelki pihenését, feltöltődését, ahol elvonulhatnak és nyugodt körülmények között átgondolhatják életüket, feladataikat, szolgálatukat, hogy minél hűségesebben engedelmeskedjenek az Úr Jézus Krisztus parancsának: „Legeltesd az én bárányaimat...Őrizd az én juhaimat" (János ev.21,15)

 

2.) Református LELKÉSZCSALÁDOK pihentetésének biztosítása

Mivel a lelkészcsaládok egy adott gyülekezetben rendkívül sokrétű feladatot látnak el és gyakran túlterheltek, ezért kiemelt célunk, hogy számukra biztosítani tudjuk a közös pihenés lehetőségét, hogy a családtagok együtt töltődhessenek fel.  „Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét." (Ézsaiás 57,15)

 

3.) Református hittestvéreink TANULMÁNYI felkészülésének elősegítése

Szeretettel várjuk azokat a tanulmányokat folytató református hittestvéreinket, akik a tanulmányok és az imádság megkövetelte zavartalan nyugalomra, lelki elcsöndesedésre vágynak. Különösen azokat várjuk, akik a teológia tudomány iránt elköteleződtek és készülnek a lelkipásztori, vallástanári, hitoktatói, vagy éppen a doktori vizsgákra és szeretnének a város zajától - zsivajától, az élet sokféle gondjától távol nyugodt körülmények között fölkészülni. „Aki mást felüdít, maga is felüdül" (Példabeszédek 11,25)

 

4.) Református hittestvéreink MENTÁLHIGIÉNÉS segítése

Lelki Oázis Missziónk pasztorációs szolgálata segítséget kínál azoknak a megfáradt református hittestvéreinknek, akik lelki gyógyulásra, vigasztalásra, lelki megerősödésre vágynak.  Missziónk célja a biblikus lelki segítségnyújtás, az egészségvédelem, egészségmegőrzés, prevenciós szolgálat. Személyes lelki beszélgetésekkel kívánjuk közvetíteni a mi Urunk, Jézus Krisztus szeretetét azok felé, akik különféle gondokkal küzdenek: pl. veszteség, betegség, gyász, magány, tanácstalanság, különböző nehéz élethelyzetek. Igyekszünk számukra megadni azt, ami emberileg adható: testvéri szeretet, tisztelet, őszinteség, bátorító szó, önzetlen segítés, gondoskodás, figyelmesség, megbecsülés, törődés, az igazság őszinte, de tapintatos kimondása.  „Csak Istennél csendesül el lelkem, Tőle kapok segítséget." (Zsoltár 62,2)

 

5.) Református hittestvéreink TEOLÓGIAI alapképzésének elmélyítése

Lelki Oázis Munkatársképzőnk keretében szeretettel várjuk azokat a református hittestvéreinket, akiknek segítségére lehetünk abban, hogy egészséges lehessen a lelki és hitéletük. Szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének a bibliai ismeretben elmélyülni és felkészülten, igeszerűen, kegyelmi ajándékaiknak megfelelően szolgálni gyülekezetükben. Munkatársképző Missziónk kiemelt célja a református gyülekezetek lelki megújulásának és épülésének munkálása. Tudjuk, hogy gyülekezeteink megelevenedéséhez feltétlenül szükség van érett, biblikus gondolkozású, képzett egyháztagokra, gyülekezeti munkatársakra, akik szívügyüknek tekintik Isten országának építését, készek a tanulásra és a szolgálatra egyaránt.  „Ne legyünk többé gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban." (Efezus 4,14-15)

 

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS MONDJA:

„Jöjjetek velem csak ti magatok  egy lakatlan helyre,
és pihenjetek meg egy kissé.”
Márk 6,31/A

***
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.
Vegyétek magatokra az én igámat,
és tanuljátok meg tőlem,  hogy szelíd vagyok és alázatos szívű,
és megnyugvást találtok lelketeknek.
Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”

Máté 11,28-30

 

 

"Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (1Korintus 15:58)

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 128, összesen: 367108

 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...
 • 2021. szeptember 14., kedd

  A református identitás megtartó erő lehet a cigányság számára is – vallja Balogh Róbert, cigány származású református lelkész. Szerinte az evang...