Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Kolumbárium a Bp. Pestújhelyi Református Templom altemplomában

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él, és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed e ezt," János evangélium 11,25-26

URNAELHELYEZÉS (KOLUMBÁRIUM)  az altemplomban

Tájékoztatásul közöljük, hogy Bp. Pestújhelyi Református Egyházközség a templomában (1158 Bp. Sztárai M. tér 3.) az úgynevezett altemplomban, több mint tíz éve urnatárolót (kolumbáriumot) alakított ki.

Az urnaelhelyezéshez előzetes személyes megbeszélésre, egyeztetésre van szükség.

Az elhunyt személy tagja volt-e a Bp. Pestújhelyi Egyházközségünknek?

Az elhunyt személy lakhelye területileg a Bp. Pestújhelyi Egyházközségünkhöz tartozott -e?

Az elhunyt személy milyen felekezetű volt?

A temetést bejelentő személy milyen rokoni kapcsolatban állt az elhunyttal?

Előre egyeztetni kell a temetés időpontját.

(Minden esetben kérjük az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást!)

***

Az urnák átvételének és elhelyezésének feltételei és módjai:

5.§1./ Az egyházközség templomában urnaelhelyezést a lelkipásztor csak abban az esetben engedélyezhet, ha a temettető leadja a hivatalos
• Halottvizsgálati Bizonyítványt,
• A Temetkezési Intézet által kiállított az urna kiadásáról szóló igazolást.
• Halotti anyakönyvi kivonatot


5.§2./ Az igazolásnak tartalmazni kell az elhalt személy nevét, születési helyét és idejét, az urna kiadásának időpontját, a hamvasztás sorszámát, a hamvasztó intézet nevét és címét, a kórbonctani vizsgálat helyét, valamint a temettető nevét és lakhelyét.


5.§3./ Ha az igazolás valódisága iránt kétség merül fel, a lelkipásztor köteles írásban felvilágosítást kérni az iratot kiállító szervtől. Ennek megérkezte, illetve a hitelesség bizonyítása előtt az urnát elhelyezni nem szabad.

9.§1./ Az elhelyezhető urna mérete legfeljebb 25 x 25 x 35 cm.


Az urna elhelyezés költségei:

11.§1./ Az átvételt igazoló irat kiadásakor a temettetővel közölni kell a költségeket is.

 

A költségek a következőkből tevődnek össze:

a.) Önkéntes adomány (1db urna elhelyezése jelenleg: 150.000.-Ft.)


b.) Lelkészi stóladíj: Jelenleg a stóladíj alsó határa 30.000,- Ft.


c.) Esetleges egyéb költség (az énekek orgonakísérete)

Jelen szabályzat módosítást a Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség Presbitériuma a 2019. év február 7. napján tartott rendes ülése 5/2019 határozatával fogadta el. (A Presbitérium ezt a szabályzatot évente felülvizsgálhatja és módosíthatja

Az Egyházközség a hamvasztás előtt egy befogadó nyilatkozatot ad ki a Temetkezési Intézet részére, aki az urnát ennek alapján a templomi hivatalba szállítja ki.

Az urnákat egyszeri ADOMÁNY befizetésével, újra megváltási kötelezettség nélkül lehet elhelyezni.  Az itt elhelyezett urnákról a temettetőknek nem kell többet gondoskodni.

A ravatalozásról, temetési szertartásról, ami a templomunkban történik, az Egyházközség gondoskodik.

A személyes adatfelvételre, megbeszélésre, az anyagiak rendezésére a templomi hivatalban kerül sor gyülekezeti alkalmaink után.

Vasárnap: 11:00-11:30,  vagy  csütörtök: 18:45-19:00

(Minden esetben kérjük az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást!)

Templomunk címe:1158 Bp. Sztárai M. tér 3.

E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

***

VÍGASZTALÓ SZAVAK:

Cseri Kálmán: A halál után is szerető Isten:ITT

 

Életünk legszomorúbb pillanatai azok, amikor szeretteink ravatala mellett kell megállnunk. Arra a fájdalomra, amit az ő elvesztésük jelent egyedül az örök életbe vetett hitünk nyújthat vigasztalást. Ebben a hitben erősít meg bennünket szeretteink egyházi búcsúztatása, mivel Istenünk vigasztaló Igéje segít nekünk, hogy szeretteink hiánya ellenére is vigasztalást tudjunk találni mind elhunyt hozzátartozóink, mind pedig saját eljövendő életünk felől.

Együtt érző szívvel imádkozunk azért, hogy a mi Istenünk, élő szent jelenlétével, vigasztaló Szentlelkével adjon erőt a gyászolóknak fájdalmuk elhordozásához.

Az Úr Jézus Krisztus mondja:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek." Máté 11, 28-29

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 111, összesen: 299916

 • 2019. november 21., csütörtök

  Milyen választ adunk Istennek, ha ő maga teszi fel ezt a sokszor hallott kérdést? Nem bántóan, hanem azért, hogy kimozdítson, felrázzon, szembesítsen.
 • 2019. november 20., szerda

  Hogyan viszonyuljunk hívő emberként a politikai keresztyénséghez? Miért nem vesznek részt a pártpolitizálásban evangéliumi keresztyének? Miért aggaszt...
 • 2019. november 19., kedd

  Tényleg lemegy a nap a mi haragunk nélkül?
 • 2019. november 18., hétfő

  Gyakran a túl nagy elvárásokkal kezdődik az egész, majd megindokoljuk magunknak, miért nem gond ez, utána viszont csőstül jön a baj. Nincs azonban oly...
 • 2019. november 17., vasárnap

  Hajlamosak vagyunk a rutinokhoz való ragaszkodásra, még akkor is, ha állandóan panaszkodunk helyzetünk sivárságára. Tomka János és Bőgel György a régi...
 • 2019. november 17., vasárnap

  Vasárnap délután. A tárgyak nem néznek össze, a vizespohár nem csendül magától. Minden áll és néz. Mire vár? Valami azt nyikorogja, változom. Átmenőbe...
 • 2019. november 14., csütörtök

  „Már nem fogok ott ólálkodni körülöttük. Nem fogom várni a lehulló morzsákat. Nem fájdíthatom a szívem azzal, hogy nézem őket és sóvárgok. Belefáradta...
 • 2019. november 14., csütörtök

  A vidékfejlesztés, a felzárkóztatás és a teremtésvédelem elválaszthatatlanok egymástól, és a hátránykompenzáció mellett a kapcsolati hálózatok megújul...
 • 2019. november 12., kedd

  „Fontosnak tartjuk elmondani, hogy ha valaki nem tudja, milyen irányba induljon el, ne jelentkezzen mindenképpen egyetemre. Lazítani kell a dobozokban...
 • 2019. november 12., kedd

  A Budapest-Déli Református Egyházmegye pályázatot ír ki a Budapest-Pestlőrinc-Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség lelkészi állására.