Nyomtat Elküld Olvasási nézet

90 éves a Budapest, Pestújhelyi Református Templom

Beszámoló a 2018. december 2-án megtartott hálaadó ünnepségről

„Templomodat szentség illeti Uram, időtlen időkig."( Zsoltár 93,5)

„De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged." (Zsoltár 5,8)

***

Hálaadó napunkon megköszöntük Istennek, hogy templomunkat napra pontosan 90 évvel ezelőtt 1928. december 2-án advent első vasárnapján szentelték fel.

E szép jubileum alkalmából ünnepi hálaadó napunkon nagy tisztelettel köszöntöttük a körünkben megjelent kedves vendégeinket

a 100. zsoltár szavaival:

 • „Hálaadó zsoltár.
 • Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön!
 • Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!
 • Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten!
 • Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.
 • Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel!
 • Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
 • Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre."

Az ünnepi istentiszteletet 392. dicséret eléneklésével kezdtük: „Az egyháznak a Jézus a fundámentuma."

Nagy Sándor a gyülekezet gondnoka, az alábbi szavakkal köszöntötte a gyülekezetet:

Ünneplő gyülekezet! A Pestújhely- Újpalotai Református Egyházközség gondnokaként nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hálaadónapunkra egybegyűlt gyülekezetet.  Isten kegyelméből az immár 90 éves református templomunkban köszönthetem itt Pestújhelyen a mi lelki házunkban kedves vendégeinket. Örömmel és hálaadással számolhatok be arról, hogy templomunk és környezete az utóbbi időben szépen megújulhatott. Mindenért Istennek hálát adva, ezúton szeretnénk köszönet mondani minden segítségért és minden adományért, amellyel gyülekezetünket támogatták. Isten hozta valamennyiüket templomunkba hálaadó napunkon. A magam, a presbitérium és a gyülekezet nevében kívánom, hogy legyen áldott a napjuk, és érezzék jól magukat körünkben.

***

Trencsényi László lelkipásztor az ünnepségen elmondta, hogy a gyülekezet temploma immár 90 éve hirdeti Isten dicsőségét, bár e templom életében is voltak komoly, olykor félelmetes viharok, mégis áll, mert él az Ura, megtartó Istene. Mi is valljuk a 100. zsoltár szavaival: „Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!  Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre."  Elhangzott, hogy 2000 év óta azért épülnek templomok és azért él ma is az egyház, mert az élő Fundamentumra Jézus Krisztusra építenek, és aki Őt követi, és életét Rá építi, az maga is templommá lesz, mégpedig a Szentlélek templomává. „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus." 1Korinthus 3,11

Az Egyházközség történetéből a megemlékezésen elhangzott, hogy eredetileg az istentiszteleteket az imateremnek is használt László utcai Filadelfia Népiskolában tartották. 1928-banTörös Sándor lelkész és Bujdosó Sándor gondnok idején az imaház már szűknek bizonyult az egyre népesedő gyülekezet számára, ezért a templomépítés érdekében az egyházközség tagjai gyűjtést szerveztek. Az adományokból 8 ezer pengő gyűlt össze, míg az általuk szervezett jótékonysági előadás újabb 1800 pengő bevételt eredményezett. Ez az összeg a felvett 56 ezer pengő kölcsönnel együtt elegendőnek bizonyult a templom építésének megkezdéséhez.

A templom 1928-ban Pestújhely öt terének egyikén, az akkori Paula téren, a mai Sztárai Mihály téren épült fel, mégpedig rekordgyorsasággal, alig kilenc hónap alatt. Az alapkőletétel 1928. március 4-én, a felszentelés pedig december 2-án volt, amelyen Ravasz László az akkori Dunamelléki Református Egyházkerület püspök is részt vett. A templom tervezője egy holland származású építész, Van Beek János volt.

Elhangzott, hogy a templom eredeti formájában csak 17 évig állt, mert mint köztudott, sajnos a második világháborúban találat érte és kb. 25 százalékos kárt szenvedett. A súlyosan rongálódott torony harang feletti része teljesen széthullott és betörte a templom tetőzetét.

A megcsonkított tornyot csak 1,5 év múlva, 1946 október végére sikerült ideiglenes formában valahogy helyreállítani. Ez az „ideiglenes" állapot 65 évig tartott.

Gyülekezet nagy vágya, a templom tornyának eredeti szépségében való helyreállítása Istenünk kegyelméből 2011-ben valósulhatott meg, kizárólag egyházi forrásból. Azóta a gyönyörű torony újra méltóságteljesen hívja fel a járókelők figyelmét, és a timpanonba írt idézettel a Soli Deo Gloria felirattal hirdeti Isten nagy nevének dicsőségét.

A hálaadónapon egy fontos bejelentés is történt.

Elhangzott, hogy a templom tetőzetén évtizedek óta nem történt komolyabb felújítás, és jelenleg már olyan rossz állapotban van, hogy sürgős beavatkozást igényel. A gerendázat tönkrement és az elavult palafedés miatt számos ponton folyamatosan beázik. Ezért a gyülekezet Presbitériuma úgy határozott, hogy templom tetőszerkezetének helyreállítása céljából 2019-ben adománygyűjtés hirdetünk. Mivel ez a hatalmas feladat kis létszámú gyülekezet számára igen nagy anyagi megterhelést jelent, ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk azokhoz, akik szívükön viselik gyülekezetünk életét, hogy hálaadományukkal támogassák egyházközségünk e nemes célját.

***

A hálaadó nap második felében a templom történetéről kivetített előadást láthattak a jelenlévők. Ezután a gyülekezet volt orgonistája Hajdú Diána, a Magyar Állami Operaház énekművésze előadásával emelte az ünnepi hangulatot. Az ünnepség végeztével szeretetvendégségre hívtuk az egybegyűlteket és közben a templom nagytermében az alábbi kiállításokat tekinthették meg az érdeklődők:

A 100 éves Pestújhelyi Református Egyház történetét bemutató állandó kiállítás.

A 100 éves parókia történetét bemutató állandó kiállítás.

A gyülekezetünkhöz kötődő Filadelfia Diakonissza Egyletet bemutató állandó kiállítás.

A templomtorony helyreállításának történetét bemutató állandó kiállítás.

A képzőművészeti táborok anyagából állandó gyermekrajz- és kerámia kiállítás.

 

Végezetül elhangzott, hogy elődeink, amikor 1935-ben a gyülekezet megalakulásának 25. jubileumi évfordulóját ünnepelték, többek között a következő gondolatokat jegyezték föl:

„Isten hatalmasan építette a Pestújhelyi Református Gyülekezetet. A múltra visszatekintve merítsünk erőt a jelen terheinek hordozására bízva abban, hogy Istenünk, Aki oly sok kegyelemmel hordozta a gyülekezet ügyét, arról ezután sem feledkezik meg s megcselekszi önmagáért,  hogy az elkövetkező évek alatt még több eredménnyel szolgálhassa gyülekezetünk Istenünk dicsőségét."

A lelkipásztor mindehhez hozzátette, hogy mi is igyekszünk tőlünk telhetően szolgálni, küldetésünket betöltve végezni azt a szép és nemes munkát, amit a mi Urunktól Istenünktől kaptunk feladatul és azért imádkozunk, hogy Isten áldja meg szolgálatainkat úgy, hogy munkánknak legyen értelme és gyümölcse embertársaink javára, üdvösségére, és Istenünk nagy nevének dicsőségére.

A hálaadó ünnepségünk záró imádsággal, az Úr Jézus imádságával, áldással és a 434. dicséret eléneklésével zárult: Vezess Jézusunk, s véled indulunk...

Áldott az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk szabadító Istenünk." (Zsoltár 68, 20)

***

Budapest, 2018. december 2.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 133, összesen: 367113

 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...
 • 2021. szeptember 14., kedd

  A református identitás megtartó erő lehet a cigányság számára is – vallja Balogh Róbert, cigány származású református lelkész. Szerinte az evang...