Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Az Egyházközségünkben végzett lelki munkáról 2007-

„Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!" Zsoltár 105,1

BESZÁMOLÓ

A  PESTÚJHELYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN VÉGZETT

MISSZIÓS SZOLGÁLATOK RÖVID BEMUTATÁSA 2014.

A Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségünknek jelenleg csupán 178 fő tagja van, de missziós lelkesedésünkre jó példa, hogy jelen vagyunk területünk minden óvodájában és iskolájában, és így a hittanoktatásban részesülők száma jelenleg 120 fő. A tagságunkhoz viszonyítva jóval nagyobb létszámot megmozgató missziói tevékenységet fejtünk ki. Az általunk szervezett különböző programokon évről-évre több száz fő vesz részt. (Ifjúsági és felnőtt lelki napok, lelki hétvégék, lelki hetek, kirándulások)

 

Istentiszteleti alkalmaink:

Istentisztelet: minden vasárnap

Úrvacsora:

Egyházi ünnepeken és minden hónap utolsó vasárnapján

Bűnbánati istentisztelet:

Az úrvacsorát megelőző három alkalommal tartjuk

Bibliaóra: minden csütörtökön

 

Gyülekezeti missziónk 2014-ben:

Hetente baba-mama kört tartunk a kismamáknak

Havonta tartjuk a közösséget építő testvéri összejövetelünket

Évente egész napos tavaszi és őszi lelki programot szervezünk templomunkban

Évente háromnapos lelki hétvégi programot szervezünk

Évente egyhetes konferenciát szervezünk

Évente gyülekezeti buszkirándulást szervezünk

 

Ifjúsági missziónk:

A gyermekek számára minden vasárnap bibliai foglakozást tartunk az istentisztelettel párhuzamosan.

Hetente tizenhárom csoportnak tartunk hittanórát

Hetente három csoportnak tartunk ifjúsági órát

Havonta tartjuk a Fiatal Felnőttek Körét (Minden hónap 2.vasárnap)

Évente tanévzáró gyermeknapot tartunk a templomban

Évente több alkalommal (karácsony, anyák napja, stb.) istentiszteleten a fiatalok szolgálnak.

Évente képzőművészeti tábort tartunk

Évente ifjúsági kirándulást szervezünk

 

Diakóniai missziónk:

Végiglátogattuk gyülekezetünk teljes tagságát

Házról-házra járva közel 2000 db. lelki üzenetet juttattunk el családokhoz

Ünnepenként az idősek és rászorulók részére ajándékcsomagot viszünk

Rendszeresen hirdetjük a családlátogatás, beteglátogatás lehetőségét

Megszerveztük a lelki kapcsolatok ápolását a betegekkel, elköltözöttekkel

(személyesen, levélben,  telefonon, emailben)

Gyülekezeti SMS missziót indítottunk  (Havonta bibliai igék küldése)

Gyülekezeti email missziót indítottunk (Hetente lelkileg erősítő üzenet küldése)

A kéregetők, rászorultak részére „egységcsomagot" állítottunk össze

 

Gyülekezeti iratmissziónk nyomdai kiadványai:

·   Negyedévente két gyülekezeti újságot jelentetünk meg. (Hívó Szó gyülekezeti hírlevél és Lelki Oázis)

·   Rendszeresen információs lapokat jelentetünk meg hitünkről és gyülekezetünkről

·   Templomunkról kétféle képeslapot adtunk ki

·   Tizenkét különböző könyvjelzőt adtunk ki

·   Tizenkét lelki írást adtunk ki különböző témakörökben

 

Egyéb missziónk:

·   Református hitünk és Istenünk Igéjének minél jobb megismerése érdekében az istentiszteletek előtt rövid tanítás hangzik el.

·   Gyülekezetünkről az istentisztelet előtt kivetített hirdetéseket olvashatnak templomunkban.

·   Létrehoztuk gyülekezetünk honlapját. (Hét év alatt 90.000 megnyitás a honlapunkon)

·   A templomi alkalmakról, igehirdetésekről hangfelvételt készítünk és eljuttatjuk az igénylőkhöz

·   Kazettakölcsönzés lehetősége (lelki témájú hanganyagbázis)

·   Könyvkölcsönzés lehetősége (lelki irodalmak)


GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK A MŰVÉSZETEK TERÜLETÉN

Zene:

-  Gyülekezetünk orgonistája, Hajdú Diána az Állami Operaház énekművésze vezetésével 12fővel megalakult a Pestújhelyi Református Kórus.

-  Évente több koncertet, zenés áhítatot szervezünk és az ünnepségeinken rendszeresen hangszeres darabok, énekek emelik az ünnepi hangulatot.

-  Évente ünnepi hangversenyt tartunk a Hubay Jenő Zeneiskola növendékeinek részvételével.

Irodalom:

- Gyülekezetünk tagja és presbitere, Schóber Ottó nyugdíjas színházigazgató rendszeresen tart irodalmi bemutatókat, előadásokat.

- Gyülekezetünk tagja és presbitere, dr. Grega Sára nyugdíjas egyetemi tanár rendszeresen tart nyelvészeti előadásokat.

- Gyülekezetünk tagja, Vennes Emmy színművésznő rendszeresen versmondással szolgál gyülekezetünk ünnepi alkalmain.

Képzőművészet:

- Gyülekezetünk lelkipásztora Trencsényi László rajztanár évente rajztáborokat tart.

- Gyülekezetünk tagja Véninger Margit keramikus művész kiállítással, a képzőművészeti táborokban való segítségével, kerámia munkáival szolgál közösségünkben.

- Gyülekezetünk tagja és presbitere: id. Kovács Sándor fafaragó több szép munkájával gazdagította egyházközségünket.  (Sztárai Mihály emlékoszlop, templomi hirdetőtábla. stb.)

Kiállítások templomunkban:

A 100 éves Pestújhelyi Református Egyház történetét bemutató állandó kiállítás

A 100 éves parókia történetét bemutató állandó kiállítás

A templomtorony helyreállításának történetét bemutató állandó kiállítás

A képzőművészeti táborok anyagából állandó gyermekrajz- és kerámiakiállítás

Gyülekezetünk tagjainak időszakos fényképkiállításai

Gyülekezetünk rajztanár-lelkipásztorának állandó festménykiállítása

Jubileumok gyülekezetünkben:

80 éves a Pestújhelyi Református Templom (2008)

100 éves a Pestújhelyi Református Egyházközség (2010)

Templomunk tornyának eredeti helyreállítása (2011)

100 éves a Pestújhelyi Református Egyház parókiája  (2013)

 

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK KERÜLETI SZINTEN

·         Rendszeresen képviseljük gyülekezetünket különböző XV. kerületi rendezvényeken:

·         (Emlékműavatás, ünnepségek,  rendezvények, könyvbemutatók,  hangversenyek, kiállítások stb.)

·         Jelenlétünkkel támogattuk, hirdettük és gyülekezetünk tagjai aktívan részt vettek a Pestújhely 100 ünnepségsorozatban

·         Gazdag tartalommal, információkkal jelen vagyunk az Önkormányzat honlapján

·         Írásaink, beszámolóink, cikkeink jelentek meg helyi lapokban, kiadványokban

·         Több egyházi ünnepi rendezvényünk szerepelt a helyi médiában

·         Jó kapcsolatot ápolunk a Hubay Jenő Zeneiskolával, akik évente ünnepi hangversenyt adnak templomunkban

·         A XV. Ker. által kiadott „Közös akarattal" c. könyv megjelentetésének támogatói és társszerzői vagyunk

·         Szívügyünknek tartjuk a hit és erkölcstan-oktatást, ezért megszerveztük, és jelen vagyunk területünk minden óvodájában és iskolájában

·         Testvéri ökumenikus kapcsolatot ápolunk területünk minden egyházával

·         Nem utolsó sorban, hozzájárultunk Pestújhely megszépüléséhez

o        Templomunk a toronyfelújítás után ékessége lett Pestújhelynek

o        A templomkertben Sztárai Mihály emlékoszlopot állítottunk fel.

o        Rendeztük, parkosítottuk a templom és a parókia környezetét

 

Pestújhelyi Református Egyházunk Istentől kapott küldetését igyekszik betölteni, elvégezni felelősségteljes szolgálatát. Tisztában vagyunk azzal, hogy a mi szolgálatunk csak akkor kedves Isten előtt, ha az Ő dicsőségét és embertársaink javát szolgálja. Akkor mi is elmondhatjuk az apostollal, hogy nem hiábavaló a mi munkánk.

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." 1Korinthus 15,58

Budapest, 2014 december 31.

Trencsényi László református lelkipásztor

 

***

A lelki területet érintő változások: 2007-2014.

Gyülekezetünk valódi tagságának feltérképezése, adatlap kitöltése alapján

Gyülekezetünk történetének kutatása, feldolgozása, nyomdai kiadása

Gyülekezetünk teljes tagságának meglátogatása

Gyülekezetünk területén minden lakásba(1800 lakás) lelki irodalom eljuttatása

A hitoktatás megszervezése területünk minden óvodájában és iskolájában.

Tanévzáró gyermeknap tartása

 

A templompadokra Bibliák, Heidelbergi Káté elhelyezése

Énekes füzet szerkesztése, és énektanítás az istentiszteletek előtt

Hitünkkel kapcsolatos rövid tanítás az istentiszteletek előtt

A textus helyének feltüntetése az énektáblán

 

Gyülekezeti buszkirándulás szervezése

Testvéri Kör tartása havonta

Lelki Oázis hét szervezése, tartása

Csendesnapok és csendeshétvége szervezése, tartása

Gyülekezeti SMS és E-mail misszió beindítása

Gyülekezetünk honlapjának létrehozása. (nyolc év alatt több mint 123.000 megnyitás)

Gyülekezeti énekkar szervezése

Komolyzenei koncertek tartása

Állandó gyermekrajz kiállítás

Állandó gyülekezettörténeti kiállítás

Állandó kiállítás a toronyépítésről

Állandó kiállítás a Filadelfia Egyletről

Sztárai emlékoszlop fölállítása

Emléktáblák a toronyépítésre adakozók névsorával

A kéregetők, rászorultak számára „egységcsomag" összeállítása

Ingyenes nyomdai termékeink:

Kétféle képeslap, tizenkét könyvjelző,

tizennégy írott lelki irodalom kiadása

 

Változások a lelki területen 2014-ben

Havonta a templomban kivetített előadásokat tartunk

Új nyomtatott kiadványaink:

Mi illik a templomban?

Hogyan viszonyulunk a Bibliához?

Amit a úrvacsoráról tudni kell

A bizonyságtétel szabályairól

A teológia a legszebb tudomány

 

***

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 109, összesen: 369474

 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...
 • 2021. október 13., szerda

  Hálával és örömmel adjuk hírül, hogy a teremtésvédelem iránt elkötelezett közösségek száma idén is gyarapodott.
 • 2021. október 12., kedd

  Református társadalmi reflexiók a cigánymissziótól az oktatásinformatikán át az egyháztörténetig.
 • 2021. október 12., kedd

  A Magyarországi Református Egyház Cigánymissziója és a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS pályázatot hirdet az Roma inklúzív programj...
 • 2021. október 11., hétfő

  Az eddigieknél jobban terjedő Delta-variáns megtalálja az oltatlanokat, ezért fontos lenne a maszkviselés és a találkozások számának csökkentése – jav...
 • 2021. október 10., vasárnap

  Az Ige áthatolhat a bedugott füleken és a bezárt szíveken is, csak a megfelelő formában kell megszólaltatni. Zámbori Soma színművésszel a Dramatizált ...
 • 2021. október 08., péntek

  Megkezdődötta tizennegyedik 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akció.
 • 2021. október 07., csütörtök

  Ruhaneműket, tartós élelmiszereket, higiéniás termékeket és játékokat is gyűjt az ercsi református gyülekezetből indult kezdeményezés a hazánkba kimen...
 • 2021. október 06., szerda

  Gyermek-esélyegyenlőségi napokkal küzd az akadályokkal élők tabusítása és megközelíthetetlensége ellen a Bethesda Gyermekkórház, a Vakok Iskolája, a M...