Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A J Á N D É K U T A L V Á N Y

A Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

A J Á N D É K U T A L V Á N Y A

***

„A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben,
gyakoroljátok a vendégszeretetet.
" (Róma 12,13)

***

A Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség,

a Filadelfia Ajándékutalványának kibocsátásával

ingyenes jutalomüdülési lehetőséget biztosít

református gyülekezeti tagok számára.

A Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség ajándékutalványt ad támogatásként a Magyarországi Református Egyházközségek részére az alábbi céllal:

·         Református hittestvéreink megbecsülése, támogatása, hitéletük hitvallásos elmélyítése.
·         Református hittestvéreink segítése, felkészítése, bátorítása a hatékony szolgáló életre.
·         Református gyülekezeteink lelki épülésének, Krisztus-központú, biblikus megújulásának előmozdítása.
·         Református gyülekezeteink segítése, támogatása az evangélium hirdetésében, Isten országának hatékony építésében, a sokrétű missziós területen végzett áldott szolgálataikban.

***

https://reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/ajandekutalvany-reformatus-egyhazkozsegek-szamara

***

A J Á N D É K U T A L V Á N Y
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEK számára

***

A Filadelfia Ajándékutalványunkkal

ingyenesen igénybevehető

a Bp. Pestújhelyi Református Filadelfia Központ Vendégháza.

***

Tisztelettel adunk tájékoztatást arról, hogy ajándékutalványunkkal ingyenes pihenési lehetőséget tudunk biztosítani református gyülekezeti tagoknak a FILADELFIA Missziós Központunk Vendégházában.

A Filadelfia Missziós Központunk Vendégházáról részletesen itt olvashat:

Filadelfia Gyülekezeti Missziós Központunk Vendégháza

***

TUDNIVALÓK

a)      A Filadelfia Ajándékutalványt csak református egyházközségek igényelhetik.
b)      Az utalványt az egyházközség lelkipásztora adományozhatja elismerésként a tisztelet és a megbecsülés jeléül a gyülekezet tagjainak.
c)      Az utalvány ingyenes pihenési lehetőséget (jutalomüdülést) biztosít a megajándékozottnak.
d)      A Filadelfia Ajándékutalvány kifejezetten az adott egyházközség választói névjegyzékében szereplő tagjainak és családjaiknak adományozható az alábbi szempontok szerint:

I.            Az egyházközség hívő, az Úr Jézus Krisztusról bizonyságot tevő tagjainak.
II.            Az egyházközség bibliakörös, az úrvacsora sákramentumával rendszeresen élő, hitvalló tagjainak.
III.            Az egyházközség hűséges, aktív szolgálatokat is vállaló, áldozatkész tagjainak.
IV.            Az egyházközség hűséges, a keresztség sákramentumával élni kívánó családjainak és a keresztszülőknek.
V.            Az egyházközséghez hűségesen kötődő, felnőttkeresztségben részesült tagjainak és családjaiknak.
VI.            Az egyházközséghez hűségesen kötődő, frissen konfirmáltaknak és családjaiknak.
VII.            Az egyházközséghez hűségesen kötődő friss házasoknak, akik református szertartás szerint tettek esküt.
VIII.            Az egyházközséghez hűségesen kötődő hitvalló pedagógusoknak és diákoknak családjaikkal együtt.

 

 • A Filadelfia Ajándékutalvány igénylésének rendje:


A hivatalos lelkipásztori kérelmet írásban kell benyújtani az utalvány kibocsátójához.
A kérelmet mellett szükséges lelkipásztori igazolás és lelkészi ajánlás.
A kérelemnek feltétlenül tartalmaznia kell az alábbiakat:
1.         A megjutalmazandó személy nevét.
2.         A megjutalmazandó személy E-mail címét, telefonszámát.
3.         A megjutalmazandó személy gyülekezeti státuszát.
4.         A megjutalmazandó személy választói névjegyzékben szereplő sorszámát.
5.         A kérelemben egyértelműen szerepelnie kell, hogy a I-VIII. lehetséges hivatkozás közül melyik alapján kérelmezi az ajándékutalványt. (Több hivatkozási pont is megjelölhető.)
6.         A kérelemben meg kell nevezni a kérelem konkrét célját:   (Megpihenés, elcsöndesedés, lelki feltöltődés, tanulmányi felkészülés, egyéb, stb.)
7.         A kérelemben fel kell tüntetni a vendégház igénybevételének tervezett időintervallumát.

A kérelem kedvező elbírálása után E-mailben küldjük meg a nyomtatható Filadelfia Ajándékutalványt az igénylő egyházközségnek, minden egyéb tájékoztatással  együtt.

***
Az ajándékutalvány felhasználásának helyszíne:

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség Filadelfia Központjának Vendégháza. (1158 Budapest, Szűcs István u.12/A)
***
A részletekről Trencsényi László lelkipásztornál lehet érdeklődni
emailben: pestujhely@bpeszak.hu, vagy telefonon: +36-30-248-4032.

***

„Emlékezzetek meg az Úr Jézus szavairól.

Mert Ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni."

(Apostolok Cselekedetei 20,35)

***

***

A FILADELFIA AJÁNDÉKUTALVÁNY FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT

Az ajándékutalvány a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított egyházi célú igénybevételére jogosító okirat, melyet csak a kibocsátó által meghatározott célra lehet igénybe venni.

1. Az ajándékutalvány kibocsátó adatai:
A kibocsátó neve: Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség
A kibocsátó levelezési címe: 1158 Budapest, Szűcs István u.12/A
A kibocsátó adószáma: 198 181 28-1-42
A kibocsátó telefonszáma: 06(1) 4192829
A kibocsátó E-mail címe:  pestujhely@bpeszak.hu
Az utalvány felhasználási helye: Filadelfia Vendégház,1158 Budapest, Szűcs István u.12/A


1. Az ajándékutalvány kibocsátásának célja
1.1. Az utalvány kibocsátásának célja, hogy jutalomüdülési lehetőséget teremtsen református gyülekezeteknek.

2. Az ajándékutalvány kibocsátása
2.1. Az utalványt a Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség bocsátja ki.
2.2.Az ajándékutalvány nyomdai úton előállított okirat.
2.3. Az ajándékutalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

·         a kibocsátó neve
·         ajándékutalványra vonatkozó utalás
·         felhasználási időszak
·         ajándékutalvány sorszáma
·         kiadás helye, dátuma, aláírás, pecsét
·         felhasználás helye, dátuma, aláírás, pecsét

2.4. Az ajándékutalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani.
2.5. Az ajándékutalvány mintapéldányait a jelen szabályzat tartalmazza. A jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem minősül ajándékutalványnak.
2.6. Az ajándékutalvány megszerzésével a birtokló személy az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
2.7. Kizárólag az az ajándékutalvány érvényes, amely hivatalos egyházi bélyegzőjével érvényesítésre került.

3. Az ajándékutalványok a következő módon igényelhető:

3.1. Személyesen a kibocsátó helyszínen: 1158 Budapest, Szűcs István u. 12/A
3.2. Megrendelhető E-mailben: pestujhely@bpeszak.hu

4. Az ajándékutalvány felhasználása:

4.1. Az ajándékutalvány a kiállítás dátumától számított 12 hónapig érvényes.
4.2. Az ajándékutalvány nem ruházható át.
4.3. Az ajándékutalvány tulajdonosa jogosult az utalvány beváltására.
4.4. Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek nevére szól az utalvány.
4.5. Az ajándékutalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy az utalványra felkerülnek az érvényességet igazoló információk (kiadás dátuma, aláírás, bélyegző).
4.6. Az ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a tulajdonos a felhasználási helyszínen bemutatja.
4.7. Az ajándékutalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. A hiányos, vagy javított utalvány nem használható fel.


A szabályzatot a kibocsátó bármikor jogosult módosítani. A módosított szabályzat attól az időponttól kezdve hatályos, amikor azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.
Az ajándékutalvány igénylője a felhasználási szabályzatot az igényléskor elfogadja.


Budapest, 2021. 
Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 38, összesen: 370296

 • 2021. október 21., csütörtök

  A szigetszentmiklósi regionális REFISZ-napon több mint száz fiatal hallhatta az evangéliumot, és vehetett részt kreatív közösségi programokon.
 • 2021. október 21., csütörtök

  „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el”!
 • 2021. október 20., szerda

  „A keresztyén ember tudja, az élet nem vele kezdődött és nem is vele ér véget, hálásak vagyunk, hogy a következő nemzedék tanulmányokat, hitet, ...
 • 2021. október 19., kedd

  Lelkészbeiktatás a Cegléd-Felszegi Református Egyházközségben
 • 2021. október 19., kedd

  Százharminc évvel ezelőtt, 1891 októberében született Palló Imre, Kossuth-díjas operaénekes, akit 90 éve kértek fel a pándi református gyülekezet pres...
 • 2021. október 18., hétfő

  Azok is Isten népéhez tartoznak, akikért még imádkozni, munkálkodni kell – hangzott el a Megbékélés Templomában Bartha Attila lelkészi beiktatásán.
 • 2021. október 17., vasárnap

  Gyülekezetük önállóságának 400. évfordulóján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a makádi reformátusok október 17-én, vasárnap.
 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...
 • 2021. október 13., szerda

  Hálával és örömmel adjuk hírül, hogy a teremtésvédelem iránt elkötelezett közösségek száma idén is gyarapodott.