Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Templomunk:

  1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 3.

   

  ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENÉ A DICSŐSÉG

  T Á J É K O Z T A T Á S

  JÁRVÁNYÜGYI OKOK MIATT AZ ISTENTISZTELETEK ELMARADNAK!

  Tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy 2020. november 9-én a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségétől az alábbi közleményt kaptuk:

  „A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé: Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től SZÜNETELTESSENEK minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát…..

  (Bp. 2020. november 9.)
  A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

  ***

  A legújabb lelkipásztori körlevél itt olvasható: lelkipásztori körlevelek

  ***

  „Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam,
  mert benned bízik az én lelkem;
  és szárnyaid árnyékába menekülök,
  amíg elvonulnak a veszedelmek."
  (Zsoltár 57, 2)
  ***
  Hivatali ügyintézés

  Tudatjuk, hogy járványügyi okokból nincs mód a Lelkészi Hivatalt személyesen felkeresni.

  Minden ügyintézés csak az alábbi elérhetőségeken lehetséges!

  Telefonos ügyintézés MUNKANAPOKON: 10:00-14:00 -ig.

  Hivatali telefon: 06(1) 4192829
  Sürgős esetben: 06 (30) 2484032
  E-mail:pestujhely@bpeszak.hu
  Egyéb elérhetőségeink:
  Gondnok: 06(20)4174622
  Templomnyitás: 06(30)2125462

  ***

  SZÁMLASZÁMUNK:         11715007-20125806

   

  ***

  Itt hallgatható  meg néhány istentisztelet hanganyaga a Budapest, Pestújhelyi Református Templomunkból Az istentisztelet itt hallgatható meg:

  Trencsényi YOUTUBE CHANNEL

  ***

  A JÁRVÁNY IDEJÉN ( 2020. március 22- május 17-ig) MEGTARTOTT  ISTENTISZTELETEK  ÍROTT FORMÁBAN ITT OLVASHATÓ:

  Istentiszteletek ÍROTT FORMÁBAN

  (Körlevelek járvány idején)

  ***

  A REFORMÁTUSOK HITVALLÁSA

  Református magyar vagyok.
  Amíg élek, az maradok.
  Megígérem, megfogadom,
  hogy hitemet holtig vallom! Ámen.

  „Református őseink élete ezt igazolta! Az egyházhoz tartozók hűsége ennek példáit állította elénk, és őrizte meg számunkra. Ha a gyermekeink, az unokáink megkérdezik tőlünk: Mit jelentett ez? Miben tudnánk ezt a nagyszerű példát követni? Ennek a régi fohásznak, fogadalomtételnek a részleteit tárjuk fel előttük!"

  Dr. Márkus Mihály református lelkipásztor, püspök, teológiai tanár

  "A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk." (Zsidók 10,23)

  „Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat." (Zsidók 12,14)

  ***

  T O V Á B B I    O L D A L A K:

  Trencsényi YouTube CHANNEL

  Trencsényi YouTube videók listája

  Lelki Oázis Videó Misszió

  Trencsényi  FACEBOOK:https://www.facebook.com/#!/laszlo.trencsenyi.54

  Trencsényi  PAROKIA: http://www.parokia.hu/lap/egy-lelkesz-bizonysagtetele/cikk/mutat/bemutatkozas/

  Lelki Oázis missziónk:

  http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

  IMÁDSÁG A BAJBAN!

  (Kálvin János imája)

  • Mindenható Isten, mennyei Édesatyánk, azt ígérted, hogy kéréseinket meghallgatod, ha azokat a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében terjesztjük Eléd. Kérünk, segíts, hogy egyedül Rajtad csüngve, s egyedül a Te előrelátásodra hagyatkozva, szilárdan higgyük, hogy gondoskodsz életünkről és üdvösségünkről, aminek következtében mi valóban biztonságban érezhessük magunkat.
  • Még ha a legádázabb vihar is tör ránk, mi akkor is teljes nyugalomban maradjunk, míg végül az örök és lelki nyugalomhoz eljutunk,
  • amit a mennyekben már elkészítettél számunkra a mi Urunk, Krisztus által.
  • Aztán kérünk Téged minden emberért, mivel Te az egész világ Üdvözítője vagy. Kiváltképpen könyörgünk azokért, akiket kereszttel vagy betegséggel látogattál meg, akik a testnek vagy a léleknek egyéb próbáit és gyötrelmeit szenvedik… Könyörgünk Hozzád érettük. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az Ő nevéért.  Ámen.

  ***

  "Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint." Efezus 1,3-5

  ***

  Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

  Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

  Látogatók ma: 33, összesen: 343832

  • 2021. január 26., kedd

   A Biblia akkor tölti be szerepét, ha a papír és festék olyan üzenetté válik, amelyből élő hit fakad – vallja Karasszon István, aki hivatásának tekinti...
  • 2021. január 25., hétfő

   Letette hivatali esküjét Balog Zoltán újonnan megválasztott püspök a Dunamelléki Református Egyházkerület 2021. január 25-ei alakuló közgyűlésén.
  • 2021. január 24., vasárnap

   Hányadán állunk reformátusként a kereszt jelképével és milyen kérdéseket vethet fel a használata? Válaszok és felvetések többféle megközelítésből.
  • 2021. január 22., péntek

   A pontos kifejezés szóban és írásban nemcsak a megértést segíti, de kellő tiszteletadást is jelenthet. Vajon mennyire fogékonyak az igényes nyelvhaszn...
  • 2021. január 20., szerda

   Ha egy gyermek közeli hozzátartozója meghal, kamaszként, majd felnőttként is újra felélénkül a gyászfolyamat. A sorstársi közösség az érzelmek felváll...
  • 2021. január 19., kedd

   Milyen kihívások előtt állnak a frissen felszentelt református lelkipásztorok, és mire támaszkodhatnak a küzdelmeik során? Bogárdi Szabó Istvánnal bes...
  • 2021. január 18., hétfő

   Ritka történelmi dokumentum, amelynek üzenete bő hét évtized után sem vesztett érvényességéből.
  • 2021. január 18., hétfő

   A Szentírás megálljt parancsol, hogy rácsodálkozhassunk Isten megtartó szeretetére. Saját erőnkből csak az életünk kíméletlen végigrohanására jut, de ...
  • 2021. január 14., csütörtök

   Már lehet regisztrálni az Ifjúságépítők tavaszi ifivezető-képzésére. A kétnapos intenzív tréningen többek között a járvány ificsoportokra gyakorolt ha...
  • 2021. január 13., szerda

   Miközben egyre nagyobb az igény a személyes találkozásra, a lelkipásztorok folyamatosan keresik a legmegfelelőbb tartalmi és technikai megoldásokat az...