Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelki Oázis szolgálataink

Az E-mail missziót végzi gyülekezetünk tagja: Tóth Istvánné Lida: ÁLDOTT ÚJ HETET címmel. Szeretettel küld hetente lelki üzenetet E-mailben azoknak a testvéreinknek, akik kérik! Feliratkozás:tothnelidia@gmail.com

„ Áldott a mi Urunk , Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világosságnak minden lelki áldásával a Krisztusban” Ef 1,3

„ Uram szeretem házadat, ahol laksz,dicsőségednek lakóhelyét” Zsolt 26/8

A Szentháromság Isten Igéjének szeretete a legfontosabb feltétele annak, hogy szolgálatunkat az ÚR dicsőségére tudjuk végezni. Akkor járunk jó úton, ha a következő igék útmutatása szerint élünk: „Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó Lelked vezéreljen az egyenes úton” Zsolt 143.10

“A Krisztusnak beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekszetek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” Kol. 3,16-17

2011. februárjában kaptam ajándékba Varga Györgyi : Áldáskönyv című gyűjteményét.  A bevezető soraiban ezt írja: Ez az áldáskönyv az áldottakhoz szól, és egyben az áldás továbbadására hív. Arra az útra indít, amelyen közösen fedezhetjük föl a létezés gazdagságát, az érintések üzenetét és a határtalan Szeretet erejét. Ezt a felhívást én komolyan vettem és minden testvéremnek ,akinek ismerem az e-mail.címét hetente küldök áldást a könyvből, egy a héten nekem kedves igével és a keresztény versek gyűjteményéből választott verssel együtt és kinyomtatva szétosztom vasárnaponként a templomban.

Az első áldás amit tovább küldtem így szólt :

A te szavadat hallom most, a nekem szóló biztatást .
Egy kéz érintésében érzem a pillanat üzenetét.
A Te követed ez a szó és ez a mozdulat.
Tőled jön az áldás, amely megerősít.
Fölemel, tiszta örömmel lelkesít.
Reményt és biztatást ad.
Útravalót, igazi békességet.
Köszönöm, köszönöm !
Gazdaggá tettél.

BÍZTATÁS
Túrmezei Erzsébet fordítása /Maria Nels után németből/

Hidd el, az utat veled járóknak szüksége van
jóságodra, megértésedre bizonyosan.
Tiszta, egyenes lelkületedre,
mely hirtelen ítélkezéstől ment,
hűséget tart, igazat mond,
bizonyos nemet, igent;
veled a tisztaság jelenlétére,
szavad súlyára, szelíd erejére,
s arra, amit leginkább nélkülöznek,
hogy úgy járj közöttük, mint ismerője
a Világosságnak, az Öröknek.

Budapest, 2011.10.17.

Tóth Istvánné Lídia

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 49, összesen: 193703

 • 2020. január 16., csütörtök

  Richard B. Hays könyve arra érzékenyít minket, hogy felfedezzük az Újszövetségben is az Ószövetséget, Jézus Krisztusban pedig az Ószövetség Istenét.
 • 2020. január 15., szerda

  Sinka István életműjében saját sorskérdéseink is visszaköszönnek. Önarcképet tart elénk, mert benne vagyunk minden versében. Szabó Szabolcs előadása a...
 • 2020. január 14., kedd

  Ezzel a felirattal, hatalmas táblán hirdette a hétéves kisfiú, mit gondol a vasárnapi istentiszteletről – csak így volt hajlandó elindulni ottho...
 • 2020. január 13., hétfő

  Utoljára találkozott ebben a formában a dunamelléki református egyházkerület vezetősége és lelkipásztori közössége.
 • 2020. január 12., vasárnap

  Tizenhárom lelkészhallgató kezdi meg gyakornoki évét februártól azokban a dunamelléki református gyülekezetekben, amelyek lelkészei segítenek felkészí...
 • 2020. január 09., csütörtök

  Dél-koreai küldöttséget fogadott a dunamelléki püspöki székházban Bogárdi Szabó István református püspök.
 • 2020. január 09., csütörtök

  Tomcsányi Domonkos előadása az online tér biztonsági kihívásairól, az adatainkért folytatott versenyről és az információs buborék csapdájáról a XV. Ha...
 • 2020. január 08., szerda

  Nem azonnali eredményekért dolgozik, komolyan hisz a szolgálatában. Csak hiteles keresztyének által válhat egy iskola nemcsak egyházivá, hanem kereszt...
 • 2020. január 08., szerda

  Idén is megérkeztek a koreai vendégeink a Lónyay Református Gimnáziumba.
 • 2020. január 07., kedd

  A Biblia 2020 kezdeményezés egyszerre épít nemzetközi közösséget és erősíti fel Isten Igéjének hangját a virtuális térben. Olvassuk fel együtt a Szent...