Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelki Oázis szolgálataink

Az E-mail missziót végzi gyülekezetünk tagja: Tóth Istvánné Lida: ÁLDOTT ÚJ HETET címmel. Szeretettel küld hetente lelki üzenetet E-mailben azoknak a testvéreinknek, akik kérik! Feliratkozás:tothnelidia@gmail.com

„ Áldott a mi Urunk , Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világosságnak minden lelki áldásával a Krisztusban” Ef 1,3

„ Uram szeretem házadat, ahol laksz,dicsőségednek lakóhelyét” Zsolt 26/8

A Szentháromság Isten Igéjének szeretete a legfontosabb feltétele annak, hogy szolgálatunkat az ÚR dicsőségére tudjuk végezni. Akkor járunk jó úton, ha a következő igék útmutatása szerint élünk: „Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó Lelked vezéreljen az egyenes úton” Zsolt 143.10

“A Krisztusnak beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekszetek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” Kol. 3,16-17

2011. februárjában kaptam ajándékba Varga Györgyi : Áldáskönyv című gyűjteményét.  A bevezető soraiban ezt írja: Ez az áldáskönyv az áldottakhoz szól, és egyben az áldás továbbadására hív. Arra az útra indít, amelyen közösen fedezhetjük föl a létezés gazdagságát, az érintések üzenetét és a határtalan Szeretet erejét. Ezt a felhívást én komolyan vettem és minden testvéremnek ,akinek ismerem az e-mail.címét hetente küldök áldást a könyvből, egy a héten nekem kedves igével és a keresztény versek gyűjteményéből választott verssel együtt és kinyomtatva szétosztom vasárnaponként a templomban.

Az első áldás amit tovább küldtem így szólt :

A te szavadat hallom most, a nekem szóló biztatást .
Egy kéz érintésében érzem a pillanat üzenetét.
A Te követed ez a szó és ez a mozdulat.
Tőled jön az áldás, amely megerősít.
Fölemel, tiszta örömmel lelkesít.
Reményt és biztatást ad.
Útravalót, igazi békességet.
Köszönöm, köszönöm !
Gazdaggá tettél.

BÍZTATÁS
Túrmezei Erzsébet fordítása /Maria Nels után németből/

Hidd el, az utat veled járóknak szüksége van
jóságodra, megértésedre bizonyosan.
Tiszta, egyenes lelkületedre,
mely hirtelen ítélkezéstől ment,
hűséget tart, igazat mond,
bizonyos nemet, igent;
veled a tisztaság jelenlétére,
szavad súlyára, szelíd erejére,
s arra, amit leginkább nélkülöznek,
hogy úgy járj közöttük, mint ismerője
a Világosságnak, az Öröknek.

Budapest, 2011.10.17.

Tóth Istvánné Lídia

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 2, összesen: 198362

 • 2020. április 07., kedd

  Bűn és bűnhődés, igazságos és igazságtalan ítélet, megromlott és megjavult kapcsolatok, a valóság fel- és beismerése. Isten-nélküliség, halál, pokoljá...
 • 2020. április 07., kedd

  Akit szeretünk, akihez ragaszkodunk, arról azt hisszük, hogy soha, vagy legalábbis belátható időn belül nem történhet meg vele az a tragédia, amely el...
 • 2020. április 06., hétfő

  A benkős diákok húsvéti üzenete református testvéreinknek.
 • 2020. április 05., vasárnap

  A Szeresd a várost, szeresd az egyházat! imamozgalomba húsvét és pünkösd között kapcsolódhatunk be a város és az egyház megújulásáért. A het...
 • 2020. április 04., szombat

  Isten elvette most egy időre a templomot, hogy otthonaink váljanak templommá.
 • 2020. április 03., péntek

  „…amikor házanként megtörték a kenyeret…”
 • 2020. április 02., csütörtök

  Mit olvassunk a bezártság és a böjt során? Öt olyan könyvet ajánlunk, amely elektronikus formában is beszerezhető.
 • 2020. április 01., szerda

  „Meg kell találnunk azt a formát, amellyel újra tudunk egymáshoz közeledni.” Beszterczey Andrással, az MRE Diakóniai Irodájának vezetőjével beszélgett...
 • 2020. március 31., kedd

  Krízis és újrakezdés: munkaadót és munkavállalót, családos embereket és gyülekezeteket egyaránt érinthetnek a következő időszakban. A GLS Nemzetközi V...
 • 2020. március 30., hétfő

  Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-...