Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Kiadványaink

„Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással." 2Tim. 4:2

***
Budapest, Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközségünk saját kiadványairól
Negyedévente két hírlevelet jelentetünk meg. (Hívó Szó Gyülekezeti Hírlevél és Lelki Oázis Misszió).
Hitépítő nyomtatott kiadványainkat folyamatos jelentetünk meg, melyeket ingyenesen terjesztünk. (Több száz nyomdai terméket szerkesztettünk.)
Előadások céljából prezentációs anyagok szerkesztése (Jelenleg több száz saját kiadvány).
Videó formátumú anyagaink folyamatos feltöltése a YouTube csatornára (Lelki Oázis Videó Missziónk csatornáján jelenleg több mint százhúsz saját szerkesztésű videót találnak az érdeklődők).
Gyülekezetünk 5 saját honlapot gondoz. (Tizenkét év alatt 267.000 megnyitása volt honlapunknak.)
Református hitünk erősítése céljából gazdag lelki irodalmat adhatunk a csendesnapokon, lelki heteken, a megkeresztelt gyermekek szüleinek, konfirmálóknak, házasulandóknak, gyászolóknak.
***
Gazdag, körültekintő gondossággal összeválogatott templomi iratterjesztésünkben kapható:


Biblia ( Károli és új fordítású)
Református énekeskönyv


Hitvallásaink:
Apostoli Hitvallás,
Heidelbergi Káté,
II.Helvét Hitvallás
Kálvin János: Institució
***
Bibliaolvasó kalauz
Kálvin kalendárium

Folyóiratok:
Reformátusok Lapja, Vetés és Aratás, Ethos

Imádságos könyvek:
Czeglédy Sándor: Mindennapi kenyerünk
Szikszai György: Keresztyén tanítások és imádságok
Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén
C.H.  Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
Carl Eichhorn: Isten műhelyében
Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett
Visky Feremc: Méz a sziklából
Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja

Olvasmányok:
A Biblia ismerete kommentársorozat I-VIII.
John Bunyan: A zarándok útja
Kempis Tamás: Krisztus követése
Wilhelm Bush: Jézus a mi sorsunk
Cseri Kálmán: Református hitünk
Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást
Dr. Bütösi János: Tévtanítások pergőtüzében.
Werner Gitt: Teremtés+ evolúció=?

***
Ajánlott lelki irodalom
GYERMEKEKNEK
Képes Biblia: Aquila kiadó  1995 Debrecen
Jézus története: Láng Kiadó 1992
Bibliai történetek gyerekeknek: Református Egyház 2006
Isten hozott, kicsikém! - Első gyermekbibliám
Az Első Képes Bibliai Szótáram
Angol- Magyar Gyermekbiblia:  W Noller K.Taylor /    Tessedik S. Alapítvány  2100 Gödöllő  Pf: 268
W.L.Coleman: Jöjj számoljuk meg a csillagokat
W.L.Coleman: Jöjj számoljuk meg a benned lévő csodákat /  1995 - Primo -
Paul White: A buyufa alatt
Eleonora Beck: Isten szól a gyermekeihez    /Kirche In Not 1998:
Bob Devine: Isten csodálatos világa / Ev.kiadó
W.Gott: Ha az állatok beszélni tudnának
Zárójelben (Gál Éva rajzai) /Evangéliumi Kiadó:
György Antal: Gyermekimák
Isten mindet olyan szépnek alkotott
Leveled jött
Kis ablakok

ÉNEKES KÖNYVEK
Református Énekeskönyv
Ifjúsági Énekeskönyv

IMAKÖNYVEK
Mindennapi kenyerünk (napi igék)
Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén
C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
Carl Eichorn: Isten Műhelyében
Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja
Szikszai Béni: Útitárs
Viski Ferenc: Méz a sziklából
Szikszai György: Keresztyén imádságok és tanítások

HITÜNKRŐL
Heidelbergi Káté ,
2. Helvét Hitvallás
Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra
Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást
Cseri Kálmán: Református hitünk
Cseri Kálmán: Tudom kinek hittem
Cseri Kálmán: Tízparancsolat

Mák Pál-Dr Németh József: Levél egy édesanyához 1989
Szikszai Béni: Mécsvilág
Sipos Ete Álmos: Az igazsághoz ragaszkodva
Erdélyi Judit: Természetgyógyászat az Ige mérlegén
Alföldy-Borus Dezső: Dogmatikai vázlatok
Alföldy-Borus Dezső: Útmutató vallási irányzatok megértéséhez
Alföldy-Borus Dezső: A pünkösdista és karizmatikus mozgalom rövid áttekintése
Dr Jeszenszky Ferenc: Keresztyénség vagy evolúció?
John Blancharld: Életünk legfontosabb kérdései Ev.kiadó
John Maisel: Isten-e Jézus?
Norbert Leith: Amiért érdemes keresztyénnek lenni - (Éjféli kiáltás)
O Hallesby: Az imádságról (Ev.kiadó)
F.F. Bruce: Az Újszövetség megbízhatósága   (Ev. kiadó)
Paul F. Kiene : Vigyázz!Okkultizmus
Reinhard Junker: Ádámtól származik az ember?
Mc Millen: Elkerülhető betegségek
Dr. John R. Rice: Biblia a családban

***
Könyvesboltok:
Református Könyvesbolt:                  1113 Budapest, Bocskai u. 35.
Református (Zsinati)   Könyvesbolt: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Evangélikus Könyvesbolt                  1052 Budapest, Deák tér 4.
***

"Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené" Róm 9.16


LELKI OÁZIS iratmissziójának kiadványai 2015.
Trencsényi László lelkész által írt és szerkesztett kiadványok:
1.)                 Pestújhelyi református tájékoztató
2.)                 A valódi boldogságról boldogan I.
3.)                 A valódi boldogságról boldogan II.
4.)                 Biztonságban veszélyek között
5.)                 A békességről
6.)                 A szenvedésről
7.)                 Az aggódásról
8.)                    A szeretetről
9.)                    Jézus Krisztus a mi életünk
10.)                  Jézus követéséről
11.)                  Csodálatos Megváltónk van
12.)                  Református hitünk
13.)                  A boldog házasság
14.)                  A házasságról (Lesznek ketten egy testté)
15.)                  Amit az úrvacsoráról tudni kell
16.)                  Mi illik a templomban?
17.)                  Hogyan viszonyulunk a Bibliához?
18.)                  A bizonyságtétel szabályairól
19.)                  Valódi hit vagy élményvallás
20.)                  A berlini nyilatkozat
21.)                  A teológia a legszebb tudomány
22.)                  A keresztelési szertartásról
23.)                  A temetési szertartásról
24.)                  Gondolatok a presbiterségről
25.)                  A Biblia életmentő üzenete
26.)                  Mi a szekta, ki a szektás?
27.)                  Jézus az Élet
28.)                  Ünnepeink
29.)                  A tékozló fiú
30.)                  Gyermekimádságok


A hitébresztő, hitépítő nyomtatott kiadványványainkat folyamatos jelentetjük meg, melyeket kérésre ingyenesen elküldünk.

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 70, összesen: 198360

 • 2020. április 07., kedd

  Bűn és bűnhődés, igazságos és igazságtalan ítélet, megromlott és megjavult kapcsolatok, a valóság fel- és beismerése. Isten-nélküliség, halál, pokoljá...
 • 2020. április 07., kedd

  Akit szeretünk, akihez ragaszkodunk, arról azt hisszük, hogy soha, vagy legalábbis belátható időn belül nem történhet meg vele az a tragédia, amely el...
 • 2020. április 06., hétfő

  A benkős diákok húsvéti üzenete református testvéreinknek.
 • 2020. április 05., vasárnap

  A Szeresd a várost, szeresd az egyházat! imamozgalomba húsvét és pünkösd között kapcsolódhatunk be a város és az egyház megújulásáért. A het...
 • 2020. április 04., szombat

  Isten elvette most egy időre a templomot, hogy otthonaink váljanak templommá.
 • 2020. április 03., péntek

  „…amikor házanként megtörték a kenyeret…”
 • 2020. április 02., csütörtök

  Mit olvassunk a bezártság és a böjt során? Öt olyan könyvet ajánlunk, amely elektronikus formában is beszerezhető.
 • 2020. április 01., szerda

  „Meg kell találnunk azt a formát, amellyel újra tudunk egymáshoz közeledni.” Beszterczey Andrással, az MRE Diakóniai Irodájának vezetőjével beszélgett...
 • 2020. március 31., kedd

  Krízis és újrakezdés: munkaadót és munkavállalót, családos embereket és gyülekezeteket egyaránt érinthetnek a következő időszakban. A GLS Nemzetközi V...
 • 2020. március 30., hétfő

  Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-...