Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Énekeink

SŰRŰ SÖTÉT VAN MINDENFELÉ....


Sűrű sötét van mindenfelé, utat keresek az éjben;
Sem csillagfény, sem reménysugár, árnyak suhannak az éjben.
Remegő szívem Hozzád kiált: Uram, halld meg imámat!
Menekvés nincsen, nem is lehet, Uram, csak egyedül Nálad.

Jézus, Te vagy a hajnali fény, Te vagy a nap ragyogása.
Te vagy az Isten lénye maga, arcának tündöklő mása.
És aki Téged már megtalált, szívében ott a béke,
Te lettél annak örökre már oltalma és menedéke.

Nem vagyok más, csak üres edény, tölts meg hát Lelkeddel engem!
Igédnek áldott, szent ereje hadd munkálkodjék már bennem!
Rajtam keresztül áradj, Uram, ragyogjon fényed szerte,
Hogy általam sok-sok árva szív békéjét Benned meglelje.

Amerre járok, merre kelek, Te légy, Uram, a vezérem,
Hogy saját tervem, akaratom ne legyen többé énnékem.
Ne éljek többé már soha én, Lelkeddel élj Te bennem!
Majd általlépve a gyöngykapun, Uram, engedj Hozzád mennem!

 

ŐRIZZ MEG MINKET!

Őrizz meg minket, óvd meg népedet!
Légy velünk az úton Úristen!
Forrásvíz, kenyér, az ínség nem ér!
Légy minékünk áldás és élet!

Őrizz meg minket, óvd meg népedet!
Légy velünk minden szenvedésben!
Tekinteteddel, meleg fényeddel,
Légy közel az ólomidőkben!

Őrizz meg minket, óvd meg népedet!
Légy áldásaiddal mivélünk!
Te Szentlelkeddel, élő igéddel,
Légy jelzőtűz az úton nékünk.

Őrizz meg minket, óvd meg népedet!
Légy velünk a gonosszal harcban!
Akarat s erő - légy békeszerző,
Jöjj el szabadításod hozva!

BÉKE, BÉKE

Béke, béke, nála béke vár.
Béke, béke, ha elfogadod szavát.
Ő az, ki szegényen jászolban jött a világra.
Ő az, ki emberként földünknek útjait járta.
Ő az, ki elhívta Pétert, Ő az, ki elhívta Jánost.
Ő az, ki mindennap minket is szólít magához.

Béke, béke, nála béke vár.
Béke, béke, ha elfogadod szavát.
Ő az, ki tanított, mutatta, hogyan kell élni.
Ő az ki mindenkit segít a nyomába lépni.
Ő az út, igazság, élet. A szeretet belőle élhet.
Ő az, ki hozzád is,hozzám is mindig beléphet.

Béke, béke, nála béke vár.
Béke, béke, ha elfogadod szavát.
Ő az, ki testéből s véréből terített asztalt.
Ő az, ki keresztfán szenvedve bűnünkért meghalt.
Ő az, ki elküldte Lelkét. Ő az, ki reménnyel táplál.
S hidd el, hogy téged és engem is megáld és vár ránk!
Béke, béke, nála béke vár.
Béke, béke, ha elfogadod szavát.


EGYMÁSNAK TERHÉT

Egymásnak terhét ha hordozzátok,
úgy tesztek Jézus szava szerint.
Egymásnak terhét csak hordozzátok,
mint arra Jézus példája int!
Sok a baj betegség, sok a gond nehézség
Honnan jő ilyenkor segítség?
Egymásnak terhét .....
Lelkünk bűnterhét ő önként vállalta át.
Lássuk meg mi is hát más baját!
Egymásnak terhét ha hordozzátok,
úgy tesztek Jézus szava szerint.
Egymásnak terhét csak hordozzátok,
mint arra Jézus példája int!


BÍZZÁL JÉZUSBAN

Bízzál Jézusban, add Neki minden hitedet!
Ő azt akarja legyen mindig béke, szeretet.
Bízzál benne, kövesd őt és halld meg szavát,
mert nincsen Nála őszintébb barát!
Hozzá bármikor mehetsz,
tőle bárki is lehetsz,
Ő mindig figyel rád,
mert nincsen Nála őszintébb barát!


ÁLDOTT LÉGY, ISTENEM!

Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Megtartod életem, köszönöm neked.

Köszönöm a Golgotát, a szent Fiad halálát.
Köszönöm neked, köszönöm neked!
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Megtartod életem, köszönöm neked.

Köszönöm a szent tüzet, a ragyogó keresztet.
Köszönöm neked, köszönöm neked!
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Megtartod életem, köszönöm neked.

Köszönöm az életem, mindennapi kenyerem.
Köszönöm neked, köszönöm neked!
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Megtartod életem, köszönöm neked.

Köszönöm az éjszakát, a ragyogó holdsugárt.
Köszönöm neked, köszönöm neked!
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.


OLY MESSZIRE MENNÉK

Oly messzire mennék tőled Istenem,
ha nem hívnál szüntelen.
Itt annyi minden kér: "Szolgálj énnekem!",
Hogy hozzád hűtlen legyek.
Ott látom fenn a Golgotán,
Ott látom keresztedet.
Így hívtál szerető Atyám, hozzád megyek!

Oly messzire mennék tőled Istenem,
ha nem hívnál szüntelen.
Itt annyi minden kér: "Szolgálj énnekem!",
Hogy hozzád hűtlen legyek.

JUBILATE DEO

Jubilate Deo omnis terra
Servite Domino in laetitia.
Halleluja, halleluja in laetitia,
Halleluja, halleluja in laetitia,

Ujjongj Isten népe, zeng a mindenség.
Szolgáljad örömmel, áldd az Úr nevét!
Halleluja, halleluja áldd az Úr nevét!
Halleluja, halleluja áldd az Úr nevét!


JÖJJ, AZ ÚR VÁR REÁD

Jöjj az Úr vár reád, Jöjj amíg ifjú vagy! 
Életed tavaszát, derűjét neki add! 
Ó ne hagyd fejedet bűnben őszülni vénhedtté, 
Ne csupán teledet vigyed végül az Úr elé.

Ó a szárnyas idő, mint az álom, repül, 
Ámde zsákmányt szed ő, fogyunk szüntelenül. 
Tétován mire vársz? Hallod-é már a hívó szót? 
El ne késs, jaj vigyázz, mire eszmélsz: a van csak volt.

Jézus hív, vele járj, erre váltott meg Ő. 
Lelki sziklára állj, élő víz onnan jő.
Ő nekünk utat tört, te is lépj arra hittel rá! 
Már itt lent s odafönt téged Ő tehet boldoggá!


ISTENEM, NEM ÉRTEM

Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmed és féltő szereteted.
De Te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál, s nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem.
Áldom nagy kegyelmed, 
Téged ünnepellek, 
Téged és senki mást, amíg csak élek. 
Áldom nagy kegyelmed, 
Téged ünnepellek, 
Téged és senki mást, amíg csak élek. HŰSÉGED VÉGTELEN

Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten,
Elhat a mélybe s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel. Ki voltál az maradsz mindörökké.

Hűséged végtelen, Hűséged végtelen
Mindennap új áldás árad reám. 
Hiányod pótolod hatalmas kézzel.
Hűséged végtelen, Uram hozzám.

A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz. 
A nap, a hold s a nagy csillagsereg, ezt zengi szüntelen együttes karban: Te vagy az írgalom, a szeretet.

Hűséged végtelen, Hűséged végtelen
Mindennap új áldás árad reám. 
Hiányod pótolod hatalmas kézzel.
Hűséged végtelen, Uram hozzám.

Eltörlöd bűnömet, béke leng körül.
Velem vagy s lényed úgy megvidámít.
Erőt adsz mára a holnapra reményt.
Áldásod ontja rám bő árjait.

Hűséged végtelen, Hűséged végtelen
Mindennap új áldás árad reám. 
Hiányod pótolod hatalmas kézzel.
Hűséged végtelen, Uram hozzám.


ÚJSZÖVETSÉGED ELFOGADOM

Újszövetséged elfogadom,
magam egészen odaadom.
Nem tartok semmit, legyen Tiéd.
Félelmeimtől irgalmad véd. 

Áttört kezedbe kezem teszem.
Ne engedd kérlek, ha elveszem.
Láncolj magadhoz örökre már.
Nincsen itt részem nincs ami vár.

Hű lenni nékem tudom nehéz.
De szívem lássad hű lenni kész.
Járva utam, ha megbotlanék, 
emelj magadhoz keresztedért.SOKSZOR ÚGY ÉRZEM

Sokszor úgy érzem össze roskadok,
Többé nem lesznek jó és szép napok.
Nem süt rám a napsugár, nem lesz többé tél se nyár,
Lelkem terhével egyedül vagyok.

Éjszakák, törnek rám 
és én úgy érzem megfojt a magány.
Lesz -e még megoldás, 
vagy csak a négy fal vesz körül semmi más.

Megpróbáltam, hogy nagy dolgot teszek.
Minden emberhez nagyon jó leszek és ha megbántanak,
Nem lesz szívemben harag, ez sem oldotta le a terheket 

Mit tegyek, ezután? 
Mikor tűnik fel újra a szivárvány?
Félelem, fájdalom kínozza lelkem, 
hogy el sem mondhatom.

Van egy út amit Isten készített.
Csak ott lelsz nyugtot és békességet, ez az út a kereszt,
Ahol Isten Szent Fia minden emberért életét adta.

Még ma jöjj, ahogy vagy, hisz
Jézus Krisztus téged is elfogad!
Félelem, fájdalom eltűnik végleg, s te élhetsz szabadon!
TEREMTS BENNEM TISZTA SZÍVET

Teremts bennem tiszta szívet ó, Uram.
Az erős lelket újítsd meg bennem
Teremts bennem tiszta szívet ó, Uram.
Az erős lelket újítsd meg bennem

Ne vess el engem a Te orcád elől
. Szentlelked ne vond meg tőlem.
Támogass az engedelmesség lelkével.
Szabadításod örömét add nekem!

Teremts bennem tiszta szívet ó, Uram.
Az erős lelket újítsd meg bennemHOZZÁD JÖVÜNK URAM

Hozzád jövünk Uram Ó segíts! Ne szóljon Igéd hiába
A szívünk oly sötét ,Ó segíts, élessze Igéd világa!
Áldd meg, ó Uram az énekünk, legyen jobban tiéd életünk!
Ne szóljon Igéd hiába Ne szóljon Igéd hiába,

Ha fülünk Igédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárban.
Vágyaink szakítnak Tőled el, nem fénylik mécsünk világa.
Ó Uram templommá hadd legyen,
a szívünk megszentelt hely legyen!
Ne szóljon Igéd hiába Ne szóljon Igéd hiába,

Ajkunkon hazugság bélyege, megrontott életünk átka. 
Hogy állunk elődbe így Uram, naponként Téged imádva?
Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk!
Szenteld meg ajkunk, hogy áldhassunk!
Ne szóljon Igéd hiába Ne szóljon Igéd hiába,

A szívünk összetört ó Uram, itt állunk előtted gyászban.
A mélyből hozd ki az életünk, ne szóljon Igéd hiába.
Áldd meg Igédet, hogy érthessük,
dicsőségedre, hogy élhessünk!
Ne szóljon Igéd hiába Ne szóljon Igéd hiába,

TÜZED ÚRAM, JÉZUS
Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívembe,
lángja lobogjon elevenebben.
Ami vagyok és mind, ami az enyém,
tartsd a kezedben igazi helyén!
Életem kútja ,örök örömem, Fény a sötétben csak Te vagy nekem. Hallod imám és bármi fenyeget,
nem hagy el engem tart a Te kezed!

Szorongat a sátán, de Te velem vagy!
Hű Szabadítóm aki el nem hagy! 
Ennek a világnak fekete egén, Lényed a csillag , sugarad a fény.
Életem kútja, örök örömem...

Jön az örök nap már, közeledik Ő.
Mennyei honba hazavinni jő!
Röpke pillanat, míg tart a keserű, Jézus elém jön, örök a derű.
Életem kútja, örök örömem...

JÉZUS, TE ÉGI SZÉP
Jézus ,te égi szép, tündöklő fényű név,
legszentebb itt alant a föld színén.
Benned van irgalom, terólad zeng dalom
erőd magasztalom, ragyogj felém!

Az élet száz veszély, én lelkem mégse félj,
míg Ő tart karjain hü mestered!
Elhagynak emberek, mit árt ha Ő veled?
Töröld le könnyedet, Jézus szeret!

Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,
ne rejtsd el, Mesterem tetszésedet!
Alázattal tele, hadd merüljek bele,
hisz idegenben jár itt gyermeked!

Tisztíts meg teljesen, szentelj meg hadd legyen,
fényedből fénysugár az életem.
Míg a homályon át a lelkem otthonát,
világosságodat elérhetem! 

AZ ÚR CSODÁSAN MŰKÖDIK

Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. 
Mint titkos bánya mélyiben, formálja terveit.
De biztos kézzel hozza fel, mi most még rejtve itt!

Ne félj tehát kicsiny csapat, ha rád felleg borul.
Kegyelmet rejt s belőle majd áldás esője hull.
Bízzál az Úrban rólad Ő meg nem feledkezik.
Sorsod sötétlő árnya közt, szent arca rejtezik!

Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág. 
Bár mit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág.
Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád.
De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát!

FENN A MENNYBEN

Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád,
aki Jézussal jár s benne hitt, 
aranyból koronát, fehér égi ruhát, hárfa húrjait pengetheti!
Igen ott minden kész, igen ott minden kész,
minden győztesnek jár örök rész. 
Boldog véghetetlen öröm vár odafenn, 
Jézusért én is el nyerhetem!

Vígan lépkedünk színarany utcákon át,
halljuk angyalok dicséretét.
Szemünk láthatja Jézus szent ábrázatát,
aki vért ontott bűneinkért!
Igen ott minden kész.

Élet forrása kínálja élő vízét, tiszta hűs vízét bőségesen.
Fényt az Úr maga áraszt és hint szerteszét!
Halál nem lesz ott, éjszaka sem!
Igen ott minden kész....

Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk,
ha Ő bennünket keblére von.
Jézus szívére hajthatjuk fáradt fejünk. Nála béke vár és nyugalom!
Igen ott minden kész....

ÁLDJAD LELKEM, ÁLDJAD ÉLETEM

Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat!
Hála ének drága illata az, ha szívemből fakad.
Minden reggel, délben vagy ha jő az est,
szálljon hálaáldozat!
Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat!

Krisztus Jézus, Isten szent Fia, elhagyta dicső honát,
és mint Bárány-mert úgy szeretett-értünk adta önmagát!
Minden reggel, délben vagy ha jő az est...

Irgalmas és jóságos az Úr, vétkeinkre nem tekint.
Nem cselekszik és nem is fizet a mi bűneink szerint.
Minden reggel, délben vagy ha jő az est...

Ismer minket és emlékezik tudja, hogy porból vagyunk.
Bűnbánattal mégis Ő elé mindig leborulhatunk.
Minden reggel, délben vagy ha jő az est,
szálljon hálaáldozat!
Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat!

OLYAN ÖRÖMÖT 

Olyan Örömöt mint a forrás. Olyan Örömöt mint a forrás
Olyan Örömöt kaptam tőled Istenem.
Olyan Örömöt mint a forrás ....
Olyan Békét mint a folyó, Olyan Békét mint a folyó,
Olyan Békét kaptam tőled Istenem
Olyan Békét mint a folyó...
Olyan szeretetet mint a tenger. Olyan szeretetet mint a tenger
Olyan szeretetet kaptam tőled Istenem
Olyan szeretetet mint a tenger...
Olyan hitet mint a szikla .Olyan hitet mint a szikla
Olyan hitet kaptam tőled Istenem
Olyan hitet mint a szikla...
Olyan közösséget mint a család ,Olyan közösséget mint a család
Olyan közösséget kaptam tőled Istenem
Olyan közösséget mint a család ...
Olyan szabadságot mint a madár, Olyan szabadságot mint a madár
Olyan szabadságot kaptam tőled Istenem
Olyan szabadságot mint a madár....

MAGÁRA VETTE

Magára vette szennyes ruhámat,
megbékítette Istent, Atyámat.
Megbékítette, megbékítette Istent, Atyámat!

A kín, az átok én bűnöm ára,
de Ő felvitte a Golgotára.
De Ő felvitte, de Ő felvitte a Golgotára!

Bűn büntetését kereszten értem,
magára vette a szenvedésem.
Magára vette ,magára vette a szenvedésem!

Szerelmes szíve szakadt meg értem,
de eltörölte mind, mind a vétkem.
De eltörölte, de eltörölte mind, mind a vétkem!

Jézus, te drága, mit adjak néked?
Összetört szívem hozom elébed.
Összetört szívem, összetört szívem hozom elébed!

ATYÁM, KÉT KEZEDBEN

Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom.
biztonságot csak tőled kapok!
Újjá így teremtesz, sebem ápolod,
boldogság, hogy itt van otthonom!
Tarts meg két kezedben, őrizz meg Uram,
oltalmadban rejtsd el sorsomat!
Tarts meg ...
Atyám, két kezedben, teljes az öröm,
ajándékodban gyönyörködöm!
Tékozlóként éltem, tárva most karod,
hűtlenségem nem hánytorgatod!
Tarts meg .....
Atyám, két kezedben, bátran sírhatok,
fájdalmaim hordozod tudom!
Ott fönn a kereszten, áldó két kezed,
bűneimmel én szegeztem fel
Tarts meg ....MINDEN, MI ÉL

Minden mi él csak Téged hirdet,
Minden dicsér, mert mind a műved.
Azzal, hogy él, ezt zengi Néked:
Dicsérlek én, dicsérlek Téged!

Dicsér az ég, nap, hold és csillagok,
Fény és sötét, nap, éj és hajnalok.
Dicsér az ég, felhő és hóvihar,
A víz, a tűz megannyi tiszta dal. 
Minden mi él csak Téged hirdet.....

Dicsér a föld, dicséri szent neved.
Mint jó anyánk, táplál s ad eledelt.
Virág, gyümölcs, zöld fű, fa hegyvidék, 
tó és folyó, síkság és büszke bérc.
Minden mi él csak Téged hirdet,....

A nagy világ létével énekel,
szavunkra vár, hogy hozzád megtérjen.
Dicsérjük hát, Királyunk nagy nevét!
Zengjed velünk: Nagy Isten áldott légy!
Minden mi él csak Téged hirdet,
Minden dicsér, mert mind a műved.
Azzal, hogy él, ezt zengi Néked: 
Dicsérlek én, dicsérlek Téged!


CSEND VAN BENNEM

Csend van bennem, és emlékezem,
képe a múltnak ím megjelen
Vétket látok s gondozó kezet,
szennyből, a sárból, mint kivezet.
Miért szeret Isten, miért szeret még,
hogy lehet miért nem mondja ki, elég.
Féltő karja újra átölel, áttört szívéhez szívem közel!

Csend van bennem, és emlékezem,
mily sok ajándék, nagy kegyelem.
Mily sok áldás mily sok türelem,
kísérte végig az életem.
Miért szeret Isten, miért szeret még,
hogy lehet miért nem mondja ki, elég.
Féltő karja újra átölel, áttört szívéhez szívem közel!

Csend van bennem, és emlékezem,
sokszor volt könnyes mindkét szemem.
Oly sok bánat fájdalom is ért,
hozzád futottam irgalomért.
Miért szeret Isten, miért szeret még,
hogy lehet miért nem mondja ki, elég.
Féltő karja újra átölel, áttört szívéhez szívem közel!

Csend van bennem, és emlékezem,
hála dicséret él szívemen,
hogy köszönjem múltat, és jelent,
holnapom védő őrző kezet.
Miért szeret Isten, miért szeret még,
hogy lehet miért nem mondja ki, elég.
Féltő karja újra átölel, áttört szívéhez szívem közel!


ERŐT ADSZ MINDEN HELYZETBEN

Erőt adsz minden helyzetben
Te vagy a kincsem, életem.
Te vagy a mindenem!
Kereslek, mert oly drága vagy,
Nincs mivel pótolhatnálak,
Te vagy a mindenem!
Refr.
Jézus, hű Bárány, áldom 
Szent Neved! (2x)

Elvetted bűnöm, szégyenem,
Köszönöm, hogy újjá lettem,
Te vagy a mindenem!
Felemelsz, hogyha elbukom,
Szentlelked betölt jól tudom,
Te vagy a mindenem!
Refr.
Jézus, hű Bárány, áldom 
Szent Neved! (2x)


NE FÉLJ, MERT MEGVÁLTOTTALAK,

Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak,
Örökre enyém vagy! (2x)
Viruló réteken át,
hűs forrás felé vezetlek.
Pásztorod vagyok, 
elveszni senkit sem hagyok.
Karom feléd tárom,
kiárad áldásom.
Nem rejtőzöm el, 
szívem a szívednek felel,
Amikor úgy érzed,
nyomaszt az élet.
Ne félj, mert megváltottalak....

Nem taszítalak el, amikor vétkezel.
Irgalmat lelsz a szívemben,
örök feléd a hűségem.
Amerre jársz, védlek,
nyomodba lépek.
Nem rejtőzöm el, 
szeretet- lángom átölel.
Ne félj, ha éjben jársz, 
hidd, hogy a fény vár rád!
Ne félj, mert megváltottalak...


SZÍVEM TELVE VAN VELED

Szívem telve van Veled,
Drága Jézus, hű Megváltóm,
Hálát érzek mindazért,
Mit értem tettél, drága Jézus.
Hogy elhívtál és befogadtál,
Nincsen más otthonom.
Karod óv s átölel,
Csak nálad van lakhelyem.
Jöjj közel hát és ölelj most át!
Szükségem van rád!VAN EGY JÓ HELY

Van egy jó hely, oda megyek
Lerakom ott a terheket
Ott fönn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt,
ha fáradt vagy oda jöhetsz.

Emberekét ömlött a vér, kegyelmet kap az aki kér.
Ott fönn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt,
ha bűnös vagy, bátran jöhetsz.

Keresni jött, mi elveszett, megtört szívű embereket.
Ott fönn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt,
ha elhagytad visszajöhetsz.

Csodálatos ez a titok
Szentlelkével megragadott.
Ott fönn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt,
Várnak ott rád mindig jöhetsz.

Azóta tart a kapcsolat
Ő vigyáz rá, el nem szakad.
Ott fönn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. 
A Golgotán áll a kereszt,
Isten szívén megpihenhetsz.BIZOM BENNED URAM JÉZUS

Bízom benned, Uram Jézus
Benned bízom egyedül
Kit Te hű kegyelmed hordoz
Az bizton üdvözül.
Bízom benned, Uram Jézus,
Te nagy kegyelmű, drága hű Megváltó, Én bízom benned,
Uram Jézus, Igéd bíztat reá.
Mint a pásztor gyenge bárányt, folyvást úgy vezet kezed, 
S annak, aki rád tekint csak,
elesni nem lehet.
Bízom benned, Uram Jézus...

Gondot is viselsz Te rólam, hordod minden terhemet: hogyne bízna szívem abban,
ki engem úgy szeret! 
Bízom benned, Uram Jézus.....

Bízom benned, Uram Jézus
Add, hogy mindig így legyen: 
Bízzam benned, bármi érjen
És bízzam szüntelen.
Bízom benned, Uram Jézus,JÉZUS, NEVED OLY CSODÁLATOS

Jézus, neved oly csodálatos
Jézus, nékem oly kívánatos
Jézus, néked mondok éneket, 
Te vagy ékes mindenek felett.

Jézus, Sáron legszebb rózsája
Jézus, a völgyek legszebb virága,
Jézus szívem hódoljon Neked,
Te vagy ékes mindenek felett.

Jézus, eljövendő nagy Király,
Jézus, akit minden szentje vár
Jézus, tiéd minden tisztelet, 
Te vagy ékes mindenek felett.


JÖJJ IZRAEL

Jöjj Izrael, ne félj bízzál Istenedben, 
mert Ő téged vár.
Jöjj Izrael, ne félj bízzál Istenedben, 
mert Ő téged vár.
Nem mond le rólad vissza fogad téged és karjába zár.
Nem mond le rólad vissza fogad téged és karjába zár.


NE AGGODALMASKODJÁL 

Ne aggodalmaskodjál nézz Jézusodra fel
Ő felruház és táplál rád gondot Ő visel
Dicső, Király, Ég és a föld Úra
Szívünk Tiéd, légy annak is Úra! 


MENNYETEK BE KAPUIN 

Mennyetek be kapuin hálaadással
tornácaiba dícséretekkel
Mennyetek be kapuin hálaadással
tornácaiba dícséretekkel

Mert jó az Úr örökkévaló kegyelme
és hüsége megmarad mindörökre
Mert jó az Úr örökkévaló kegyelme
és hüsége megmarad mindörökre


RÓLA BESZÉL

Róla beszél fű,virág, verebek és pacsirták
Rügyező és lombos fák, simogató szél.
Énekel a tarka rét, patak, folyó, vízesés, 
napsütéses kéklő ég Ő a békesség
Érzem én is jóságát , szeretete illatát
Béke legyen mindenkivel, nála öröm vár!
Hm...
Béke legyen mindenkivel! Jézus Úr, Király!

VELEM VÁNDOROL

Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ér.
Elvisz elsegít engem a célhoz,
Ő a győzelmes, hű vezér.
Ő a győzelmes, hű vezér.

Velem vándorol utamon Jézus, ott az oltalom hű szívén.
Ha a szép napot fellegek rejtik,
Ő az éltető tiszta fény.
Ő az éltető tiszta fény.

Velem vándorol utamon Jézus, bár az út néha oly sötét. 
Soha nincs okom félni a bajtól,
Amíg irgalmas karja véd. 
Amíg irgalmas karja véd.

Velem vándorol utamon Jézus, ez a vigaszom, baj ha jő. 
Bármi súlyosak rajtam a terhek,
Segít hordani, ott van Ő.
Segít hordani, ott van Ő.

Velem vándorol utamon Jézus, túl a sír sötét éjjelén. 
Fenn a mennyben az angyali karban,
Nevét végtelen áldom én.
Nevét végtelen áldom én.

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 68, összesen: 205113

 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A vallásos formák és a spontaneitás is helyet kaphatnak az Istennel való kapcsolódásban.
 • 2020. augusztus 04., kedd

  „A jézusi szelíd hatalom nem kívül igáz le, hanem megérint belül és az élet irányába vezet. Boldog, aki elfogadja, szerencsétlen, aki nem él vele."
 • 2020. augusztus 04., kedd

  Középiskolás és egyetemista fiatalok építették fel a semmiből valahol az Alföldön, egy erdő szélén, a rendszerváltás után. Idén nyáron már az ő gyerme...
 • 2020. augusztus 02., vasárnap

  A Balaton-NET idei rendezvényét online tartják meg a járványveszély miatt. Kapocs Attila koordinátorral arról beszélgettünk, hogy mindez milyen kihívá...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Nem csak a hivatásukkal és az életvitelükkel járó küzdelmek tehetik magányossá a lelkészeket – legalább ekkora baj, hogy nem mernek nyíltan beszélni e...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Újra megnyílnak a RefoRom kapui – a Budapesti Református Cigány Szakkollégium augusztus 12-ig várja azon fiatalok jelentkezését, akik felvételt nyerte...
 • 2020. július 29., szerda

  Az egyetem a nagykőrösi képzési helyen lehetőséget biztosít a párhuzamos képzésekre is, így a jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választha...
 • 2020. július 28., kedd

  Ellis Potter könyve a természeti és természetfeletti világ egymásra találása mellett arról szól, hogyan kapcsolódhat az ember Istenhez.
 • 2020. július 27., hétfő

  Ezzel a címmel hirdette meg rendhagyó nyári dicsőítő iskoláját a Sófár református dicsőítő mozgalom. Olvasási tervek, távolból is elvégezhető interakt...
 • 2020. július 26., vasárnap

  Értékes egyházzenei anyag látott napvilágot a Szabadság téri református templom felújítása során, a kották között tallózva bepillantást nyerhetünk a 9...