Nyomtat Elküld Olvasási nézet

*

„Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája  és az igazságba vetett hit által kezdettől fogva: Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által,  hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.” 2Thesszalonika 2,13-14

 

MEKKORA KINCSNEK LEHETÜNK BIRTOKOSAI,
ha mindezeket megértjük, elhisszük és befogadjuk!?


Örvendezzünk a mi áldott Istenünknek, aki így szeret, aki egyszülött Fiában, az Úr Jézus Krisztusban kiválasztott és megváltott minket bűneinkből, akinek dicsőségében részesülhetünk!
Mert Csodálatos a mi Megváltónk Jézus Krisztus, és páratlan az ő gazdagsága!

Jézus nevére, hírére, mindig megdobbant az emberek szíve és tömegek özönlöttek hozzá, mert látni, hallani akarták Őt! Jöttek mindenfelől, minden gondjukkal, bajukkal.
Kétségbeesett anyák hozták gyermekeiket!
Betegek hozták sebeiket!
Gyászolók hozták fájdalmukat, könnyeiket. A LEGJOBB HELYRE HOZTÁK!!!

Jézus mellett, közelében: valami megmagyarázhatatlan nyugalom töltötte el szívüket.
Olyankor elcsitult a zaj, felfrissült a szív, kisimultak a ráncok, és a gondfellegek eltűntek.
Rendkívüli módon élték át Isten jelenlétét.
Kimondhatatlan biztonságban érezték magukat.
Megnyugodtak, szinte magukról is megfeledkeztek.
Éhezték, szomjazták, szinte itták szavait, az IGAZSÁGNAK BESZÉDÉT.

Jézus szavai: úgy hatottak, hogy nem maradhatott semleges egyetlen ember sem!
Szelíd szavai csontokat törtek, szívig, lelkük mélyéig hatottak.
Mert szavának ereje volt, mivel BESZÉDE LÉLEK, ÉS ÉLET, ÉS ÖRÖK!
Teremtő, szavával lecsendesítette a tengert, és lecsendesítette
a haragosokat, és az ölni készülő írástudókat, farizeusokat.
Szavai leleplezték a képmutatókat, és elnémították az acsarkodókat, a vádaskodókat.
Ugyanakkor megsimogatták a megtérő bűnösöket, a megvetetteket,
az árvákat, a szegényeket, az elesetteket.

Jézus Krisztus messiási jelei, csodái felülmúltak minden képzeletet, mindenkit ámulatba és csodálkozásba ejtettek,
„Mert minden őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött.”
Teremtő hatalmával áldotta meg Kánában, első messiási jelként a vizet, mely borrá teremtetett.
Teremtő hatalmával vette kézbe az öt kenyeret, és a két halat és táplált vele ezreket.(ma is milliókat!)
Teremtő hatalmával dorgálta meg a szeleket és lett nagy csendesség.
És tanítványai megsegítésére, az Ő számára a tenger sem jelentett akadályt!
Jelei, csodái, megdicsőülése térdre és imádatra kényszerítették a jelenlévőket. (és minket is mai tanítványait!!)

Jézus tettei, gyógyításai mindig az irántunk való könyörületből, szánakozásból, együttérzésből eredtek.
Szerető, irgalmas szívéből fakadó gyógyításai nyomán a gyógyultak ujjongva dicsérték Istent.
Mert Őáltala a megszállottak megszabadultak, a vakok láttak, a bénák jártak, a süketek hallottak, a leprások tisztultak és halottak támadtak fel.
Mi is sebei árán gyógyultunk meg!

Jézus tanításainak: mennyei hatalma ereje volt és van, mert általa és benne a földre érkezett a mennyek országa!
Példázatai érthetővé, élhetővé tették az életet.
Gondolkodóba ejtették a bölcseket, megfontolásra késztették a hitetlenkedőket, és
Világos látásra vezették a bizonytalankodókat.
Soha senki nem volt olyan mély és áldott hatással az emberiség történelmére, mint Ő!

Jézusban a megoldás érkezett: Hatására a bűnös bűnbánatot tartott.
A haragos kibékült, a sértett megbocsátott.
Az ökölbeszított kezek kiengedtek, és fölszáradtak a könnyek:
• Az erőszakos megtorpant.
• Az indulatos lecsillapodott.
• A gyűlölködő meghatódott.
• Az irigy magába szállt.
• A parázna felhagyott a bűnnel.
• A megátalkodott engedelmeskedett.
• A kapzsi, pénzsóvár adakozó lett.
• A gőgös, öntelt pedig szelíd és alázatos!

Jézus ma is kegyelmet, életünkre teljes megoldást kínál: Az elveszetteknek menekülést.
A bűnösöknek, betegeknek gyógyulást.
A szomjazóknak életnek vízét, az éhezőknek mennyei kenyeret.
A keresőknek mennyi utat, a sötétben járóknak világosságot.
A megalázottaknak igazságot.
Követőinek megnyugvást, békét és üdvösséget! NEM ÉLHETÜNK NÉLKÜLE!

Trencsényi László
református lelkipásztor

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 40, összesen: 198040

 • 2020. április 03., péntek

  „…amikor házanként megtörték a kenyeret…”
 • 2020. április 02., csütörtök

  Mit olvassunk a bezártság és a böjt során? Öt olyan könyvet ajánlunk, amely elektronikus formában is beszerezhető.
 • 2020. április 01., szerda

  „Meg kell találnunk azt a formát, amellyel újra tudunk egymáshoz közeledni.” Beszterczey Andrással, az MRE Diakóniai Irodájának vezetőjével beszélgett...
 • 2020. március 31., kedd

  Krízis és újrakezdés: munkaadót és munkavállalót, családos embereket és gyülekezeteket egyaránt érinthetnek a következő időszakban. A GLS Nemzetközi V...
 • 2020. március 30., hétfő

  Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-...
 • 2020. március 29., vasárnap

  Faragó Laura énekművész és népdalénekes előadása az ősi etikai norma és az igei tanítás kapcsolatáról a XV. Harkányi Szabadegyetemen.
 • 2020. március 28., szombat

  Mikor jön el a húsvét, az igazi lehetetlen lehetőség? Nem tudom. De azt tudom, hogy eljövetele az önkéntes áldozattal kezdődik. Nem karanténban vagyun...
 • 2020. március 28., szombat

  Keresztyén emberként a kialakult helyzet akarva akaratlanul eszembe juttat bibliai történeteket. A babiloni fogságot, a pusztai vándorlást, Nóé történ...
 • 2020. március 26., csütörtök

  Várakozásainkat sokszor ellentétpárokban éljük meg. Mindnek megvan a maga szerepe, ám ha megpróbáljuk őket közelíteni egymáshoz, gazdagabbnak élhetjük...
 • 2020. március 25., szerda

  Miben segíthet most a Református Tananyagfejlesztő Csoport az otthonról tanító pedagógusoknak? Pompor Zoltánnal beszélgettünk.