Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Munkatársképző Missziónk

TÁJÉKOZTATÓ

Munkatársképző Missziónkról

Tisztelettel tájékoztatunk minden testvérünket arról, hogy 2016 októberében a kismarosi gyülekezeti hétvégén elindult egy új programunk, melyet Lelki Oázis Munkatársképzőnek nevezünk az alábbi Ige alapján.

„A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenki a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert Isten munkatársai vagyunk: ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok." 1Korinthus 3,8-9

Hisszük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus tevékeny tanítványi hitéletre hívott el minket, és ez Ige alapján is ebbe az irányba vezet, hogy hitéletünk őszinte, tiszta, komoly és felelősségteljes legyen. Tudjuk, hogy aki a menny felé halad nemcsak szereti Megváltó Urát, hanem szeret is Tőle tanulni. Ez soha nem kényszer, nem teher, hanem a legáldottabb lehetőség és az Úr iránt való még szilárdabb, mélyebb és tudatosabb elköteleződés.

Törekednünk kell tehát a drága hitünk alapos és felelősségteljes megélésére.

Ez volt a célunk, amikor elindítottuk Isten iránti engedelmességből Lelki Oázis Munkatársképzőnket. Reménység szerint, ezáltal lelki kapcsolatunk még inkább elmélyülhet, hisz szeretnénk ezután sokkal céltudatosabban, 100%-ig kihasználni és lelki épülésünkre fordítani az Úrtól kapott kegyelmi időt. (Testvéri Kör, gyülekezeti csendesnapok, lelki hetek)

Miért jött létre a Lelki Oázis Munkatársképző?

A hívő élet mindenkit arra kötelez, hogy engedelmes szívvel, Isten előtti felelősséggel, tudatosan és meggyőződéssel kövesse Megváltóját. Vegye a legkomolyabban az Úrtól kapott küldetést és hűséggel végezze az „evangélista munkáját". Így szeretnénk ezután mi is élni az Úrtól kapott lehetőséggel, mindennél jobban megbecsülni azt, és így szeretnénk szolgálatunkat is még hatékonyabbá tenni.  „A hitetek mellé ragasszatok tudományt." (2Péter 1,5)

Budapest, 2016. december 25.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM

BIBLIA: (Károli fordítás,  Újfordítás)
IMAKÖNYVEK
1.       Mindennapi kenyerünk (napi igék)
2.       Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén
3.       C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
4.       Carl Eichorn: Isten Műhelyében
5.       Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja
6.       Szikszai Béni: Útitárs
7.       Visky Ferenc: Méz a sziklából
8.       Szikszai György: Keresztyén imádságok és tanítások
HITVALLÁSAINKRÓL
Heidelbergi Káté   II.Helvét Hitvallás
Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra
HITÜNK ALAPJAIRÓL
Cseri Kálmán: Református hitünk
Cseri Kálmán: Tudom kinek hittem
Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást

***

A LELKI OÁZIS MUNKATÁRSKÉPZŐ MISSZIÓ

alapkövetelménye

„A hitetek mellé ragasszatok tudományt." (2Péter 1,5)

János evangéliuma 3,16
Apostoli hitvallás
Mi Atyánk (Máté 6,9,13)
Tízparancsolat (2Mózes 20,2-17)
Ároni áldás (4Mózes 6,24)
Boldogmondások (Máté 5,3-12)
Keressétek először... (Máté 6,33)
Az aranyszabály (Máté 7,12)
A törvény summája (Máté 22, 18-20)
Krisztus himnusza (Filippi 2,5-11))
Szeretet himnusza (1Korinthus 13)
A feltámadás himnusza  (1Korinthus 15)
A kiválasztás himnusza  (Róma 8)
Az eleve elrendelés himnusza  ( Efezus 1-2)
A lelki fegyverzet (Efezus 6)
A Lélek gyümölcse (Galata 5,22)
A hithősökről (Zsidók 11)
A királyi törvény (Jakab 2,8
A szabadság tökéletes törvénye (Jakab 1,25 : 2,12)
A jakabi feltételek  (Jakab 4,15)
Az Ószövetség szíve  (Ézsaiás 53)
Zsoltárok: 1,8,22,23,25,42,65,71,90,91,100
A derék asszony dicsérete (Példabeszédek 31, 10-31)
Keresztelési igék (Máté 28, 18-20)
Úrvacsorai igék (1Korinthus 11,23-30)
Krisztus főpapi imája (János 17)
Ószövetség könyveinek felsorolása
Újszövetség könyveinek felsorolása
A teremtés napjainak fölsorolása (1Mózes 1)
A 12 törzs felsorolása (1Mózes 35,23-26. Jelenések 7,5-8)
A 12 tanítvány nevének felsorolása (Márk 3,16-19
A Jelenések Könyve 7 gyülekezetének felsorolása (Jelenések 2-3 rész)
Mózes öt könyve: (Genesis,Exodus,Leviticus,Numeri, Deuteronomium)
Reformátori latin jelmondatok:
(Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria)
Heidelbergi Káté 1,2, 21,54 kérdés

***

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 30, összesen: 203878

 • 2020. július 15., szerda

  Határaink meghúzása, engedelmesség Istennek, szabadság korunk szépségtársadalmának felfogásaitól – néhány olyan feltétel, amely szükséges a fiatal gen...
 • 2020. július 13., hétfő

  Miért van hatalma a médiának, és miért nem szolgáltat mégsem igazságot? Cikksorozatunk második részében a média igazságáról és az újságírók feladatáró...
 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...