Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Munkatársképző Missziónk

TÁJÉKOZTATÓ

Munkatársképző Missziónkról

Tisztelettel tájékoztatunk minden testvérünket arról, hogy 2016 októberében a kismarosi gyülekezeti hétvégén elindult egy új programunk, melyet Lelki Oázis Munkatársképzőnek nevezünk az alábbi Ige alapján.

„A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenki a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert Isten munkatársai vagyunk: ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok." 1Korinthus 3,8-9

Hisszük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus tevékeny tanítványi hitéletre hívott el minket, és ez Ige alapján is ebbe az irányba vezet, hogy hitéletünk őszinte, tiszta, komoly és felelősségteljes legyen. Tudjuk, hogy aki a menny felé halad nemcsak szereti Megváltó Urát, hanem szeret is Tőle tanulni. Ez soha nem kényszer, nem teher, hanem a legáldottabb lehetőség és az Úr iránt való még szilárdabb, mélyebb és tudatosabb elköteleződés.

Törekednünk kell tehát a drága hitünk alapos és felelősségteljes megélésére.

Ez volt a célunk, amikor elindítottuk Isten iránti engedelmességből Lelki Oázis Munkatársképzőnket. Reménység szerint, ezáltal lelki kapcsolatunk még inkább elmélyülhet, hisz szeretnénk ezután sokkal céltudatosabban, 100%-ig kihasználni és lelki épülésünkre fordítani az Úrtól kapott kegyelmi időt. (Testvéri Kör, gyülekezeti csendesnapok, lelki hetek)

Miért jött létre a Lelki Oázis Munkatársképző?

A hívő élet mindenkit arra kötelez, hogy engedelmes szívvel, Isten előtti felelősséggel, tudatosan és meggyőződéssel kövesse Megváltóját. Vegye a legkomolyabban az Úrtól kapott küldetést és hűséggel végezze az „evangélista munkáját". Így szeretnénk ezután mi is élni az Úrtól kapott lehetőséggel, mindennél jobban megbecsülni azt, és így szeretnénk szolgálatunkat is még hatékonyabbá tenni.  „A hitetek mellé ragasszatok tudományt." (2Péter 1,5)

Budapest, 2016. december 25.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM

BIBLIA: (Károli fordítás,  Újfordítás)
IMAKÖNYVEK
1.       Mindennapi kenyerünk (napi igék)
2.       Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén
3.       C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
4.       Carl Eichorn: Isten Műhelyében
5.       Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja
6.       Szikszai Béni: Útitárs
7.       Visky Ferenc: Méz a sziklából
8.       Szikszai György: Keresztyén imádságok és tanítások
HITVALLÁSAINKRÓL
Heidelbergi Káté   II.Helvét Hitvallás
Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra
HITÜNK ALAPJAIRÓL
Cseri Kálmán: Református hitünk
Cseri Kálmán: Tudom kinek hittem
Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást

***

A LELKI OÁZIS MUNKATÁRSKÉPZŐ MISSZIÓ

alapkövetelménye

„A hitetek mellé ragasszatok tudományt." (2Péter 1,5)

János evangéliuma 3,16
Apostoli hitvallás
Mi Atyánk (Máté 6,9,13)
Tízparancsolat (2Mózes 20,2-17)
Ároni áldás (4Mózes 6,24)
Boldogmondások (Máté 5,3-12)
Keressétek először... (Máté 6,33)
Az aranyszabály (Máté 7,12)
A törvény summája (Máté 22, 18-20)
Krisztus himnusza (Filippi 2,5-11))
Szeretet himnusza (1Korinthus 13)
A feltámadás himnusza  (1Korinthus 15)
A kiválasztás himnusza  (Róma 8)
Az eleve elrendelés himnusza  ( Efezus 1-2)
A lelki fegyverzet (Efezus 6)
A Lélek gyümölcse (Galata 5,22)
A hithősökről (Zsidók 11)
A királyi törvény (Jakab 2,8
A szabadság tökéletes törvénye (Jakab 1,25 : 2,12)
A jakabi feltételek  (Jakab 4,15)
Az Ószövetség szíve  (Ézsaiás 53)
Zsoltárok: 1,8,22,23,25,42,65,71,90,91,100
A derék asszony dicsérete (Példabeszédek 31, 10-31)
Keresztelési igék (Máté 28, 18-20)
Úrvacsorai igék (1Korinthus 11,23-30)
Krisztus főpapi imája (János 17)
Ószövetség könyveinek felsorolása
Újszövetség könyveinek felsorolása
A teremtés napjainak fölsorolása (1Mózes 1)
A 12 törzs felsorolása (1Mózes 35,23-26. Jelenések 7,5-8)
A 12 tanítvány nevének felsorolása (Márk 3,16-19
A Jelenések Könyve 7 gyülekezetének felsorolása (Jelenések 2-3 rész)
Mózes öt könyve: (Genesis,Exodus,Leviticus,Numeri, Deuteronomium)
Reformátori latin jelmondatok:
(Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria)
Heidelbergi Káté 1,2, 21,54 kérdés

***

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 63, összesen: 193717

 • 2020. január 16., csütörtök

  Richard B. Hays könyve arra érzékenyít minket, hogy felfedezzük az Újszövetségben is az Ószövetséget, Jézus Krisztusban pedig az Ószövetség Istenét.
 • 2020. január 15., szerda

  Sinka István életműjében saját sorskérdéseink is visszaköszönnek. Önarcképet tart elénk, mert benne vagyunk minden versében. Szabó Szabolcs előadása a...
 • 2020. január 14., kedd

  Ezzel a felirattal, hatalmas táblán hirdette a hétéves kisfiú, mit gondol a vasárnapi istentiszteletről – csak így volt hajlandó elindulni ottho...
 • 2020. január 13., hétfő

  Utoljára találkozott ebben a formában a dunamelléki református egyházkerület vezetősége és lelkipásztori közössége.
 • 2020. január 12., vasárnap

  Tizenhárom lelkészhallgató kezdi meg gyakornoki évét februártól azokban a dunamelléki református gyülekezetekben, amelyek lelkészei segítenek felkészí...
 • 2020. január 09., csütörtök

  Dél-koreai küldöttséget fogadott a dunamelléki püspöki székházban Bogárdi Szabó István református püspök.
 • 2020. január 09., csütörtök

  Tomcsányi Domonkos előadása az online tér biztonsági kihívásairól, az adatainkért folytatott versenyről és az információs buborék csapdájáról a XV. Ha...
 • 2020. január 08., szerda

  Nem azonnali eredményekért dolgozik, komolyan hisz a szolgálatában. Csak hiteles keresztyének által válhat egy iskola nemcsak egyházivá, hanem kereszt...
 • 2020. január 08., szerda

  Idén is megérkeztek a koreai vendégeink a Lónyay Református Gimnáziumba.
 • 2020. január 07., kedd

  A Biblia 2020 kezdeményezés egyszerre épít nemzetközi közösséget és erősíti fel Isten Igéjének hangját a virtuális térben. Olvassuk fel együtt a Szent...