Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Visszatekintő (2007-2013)

"Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az Ő neve:
Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is.
Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét."  
Ézsaiás 57,15

VISSZATEKINTŐ 2013.
SOLA FIDE címmel csendesnapokat tartottunk 2013. május 16-17.
Szolgáltak: Szabó Gyula, Sipos Aba Álmos, Szabó László ref. lelkipásztorok

VISSZATEKINTŐ 2012.
Lelki Oázis Hétvége volt Pestújhelyen
2012. szeptember 6-8. (csütörtök – szombat) naponta 16-19 óráig.
Ige: Zsoltár 19, 8-11, Róma 1-11
Szolgáltak: Szabó Gyula, Szabó Gyuláné, Trencsényi László ref. lelkészek

PROGRAMJAINK voltak 2012

Lelki Oázis hétvége a templomban:  2012. május 24-26. 16-19h-ig.
Gyermeknap: 2012. június 9-én szombaton
Képzőművészeti tábor gyermekeknek: 2012. július 3-6-ig
Lelki Oázis csendeshét Kismaroson: 2012. július 23-27-ig.
Gyülekezeti buszkirándulás Ausztriába: 2012. szept. 1. (szombat)
Lelki Oázis hétvége a templomban: 2012. szept. 6-8. 16-19h-ig.

VISSZATEKINTŐ 2011.
LELKI OÁZIS HÉTVÉGE  és  EVANGELIZÁCIÓ volt

a Pestújhelyi Református Egyházközségünk Sztárai M téri templomában.    2011. szeptember 8-10-ig, mely alkalmon minden este 
Nt. CSERI KÁLMÁN ny. református lelkipásztor evangelizált.
A hanganyagot Mp3 formátumban kérésre elküldjük!

*********************************
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent.”  2Tim 3,1-5; 10-17
Mi jellemzi ezeket az utolsó napokat?
Két dolog különösen. Azt írja itt az apostol: az igazsággal szembeni ellenállás és a szeretetlenség. Jézus így fogalmazta ezt: „a gonoszság megnövekedik, és a szeretet sokakban meghidegül.” (Mt 24,12)
Szellemi viharokban gazdag időszakban élünk.
Nem kell kétségbeesni.
Az a fa, amit Isten ültetett, kibírja a viharokat.
Csak gyökerezni kell.
Kapaszkodni Őbelé.
Engedni, hogy Ő adjon növekedést, erősödést,
és akkor elmondhatjuk az énekkel együtt:
„Véled állom a vihart.”

A házi feladat ez:
„Gyökerezzetek meg és épüljetek fel Őbenne,
erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok,
és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb."  (Kol 2,7)

***
LELKI OÁZIS HÉTVÉGE volt a pestújhelyi református templomunkban
2011. május 27-28-ig melyen összesen  negyven Testvérünk vett részt.
***

VISSZATEKINTŐ 2010.
TAVASZI CSENDESNAP: 2010. MÁRCIUS 27.

LELKI OÁZIS HÉTVÉGE: ÁPRILIS 29 - MÁJUS 1. VAJA

BIBLIAI RAJZTÁBOR GYERMEKEKNEK: JÚNIUS 21 -24. PESTÚJHELY

OÁZIS KONFERENCIA: JÚNIUS 28- JÚLIUS 03. HAJDÚSZOBOSZLÓ

LELKI OÁZIS HÉT: JÚLIUS 26- 30. PILISCSABA

IFJÚSÁGI KONFERENCIA: AUGUSZTUS 16 -19. VAJA
LELKI OÁZIS CSENDESHÉTVÉGE :  SZEPT.30- OKT.2. PESTÚJHELY
***
LELKI OÁZIS HAJDÚSZOBOSZLÓN
Időpont: 2010. június 28 – július 3.(hétfőtől-szombatig)
Helyszín: Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u.15. ( Szép Ernő Kollégium )
Bibliatanulmány: Máté 14, 15 részei, és Pál apostol első Korinthusi levelének 1-4 része.
Szolgálattevők:
Szabó Gyula, Szabó Gyuláné, Szénási Sándorné, Trencsényi László ref. lelkészek Hajdú Zoltán CE utazó titkár

***
Vajai csendeshétvége
Időpont: 2010. április 29 – május 1. (csütörtöktől-szombatig) Vajai Református Egyházközség:  4562 Vaja, Leiningen u. 6.
Bibliatanulmány: Máté evangélium 13 része, és Pál apostol második Thesszalonika levele.
Szolgálattevők: Szabó Gyula, Szabó Gyuláné, Trencsényi László ref. lelkészek Hajdú Zoltán CE utazó titkár
B E S Z Á M O L Ó
A Vaján megtartott Lelki Oázis csendes hétvégéért köszönet és hála első sorban Istenünknek, hogy megértük ezeket a napokat és biztonságban megérkeztünk a helyszínre. A vajai gyülekezet tagjai testvéri szeretettel fogadtak bennünket, és folyamatosan gondoskodtak rólunk számtalan féle süteménnyel, üdítő itallal, kávéval stb. Isten áldását kérve életükre köszönjük meg minden fáradozásukat és kedvességüket. A vajai hétvége minden perce épülésünket szolgálta, köszönet minden igei szolgálatért. Az olvasott és hallgatott igék közül számomra a következő két versben leírtak jelentették legtöbbet további életemre nézve.
„Ezért aztán mindenkor imádkozzunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket tejesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus neve bennetek, és ti is őáltala a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből” 2Thessz.1:11-12       Tóthné Lídia
***

Lelki Oázis CSENDESNAP volt a Pestújhelyi Református Templomban
Időpont: 2010. március 27 (szombat) 10-15 óráig.
Bibliatanulmány: Jakab apostol levele 2-3 rész.
Előadók voltak: Simonfi Sándor, Szabó Gyula, Trencsényi László ref. lelkészek, Hajdú Zoltán CE. utazó titkár

LELKI OÁZIS CSENDESHÉTVÉGE  VOLT A Pestújhelyi Református Templomban
Időpont: 2010. szeptember 30-október 2. (csütörtök - szombat)

KIADVÁNYAINK 2010. ben az alábbi kiadványainkat jelentettük meg a Lelki Oázis iratmissziónk
keretén belül.
A Szeretetről
Jézus Krisztus a mi Életünk!
Jézus követéséről
Az aggódásról
A szenvedésről
Kiadványaink ingyenesek.  Érdelődni, E-mailban vagy telefonon lehet.

*****************************************
Programjaink voltak 2009-ben:
*****************************************
LELKI OÁZIS  CSENDESHÉTVÉGE
A Pestújhelyi Református Templomban
I. LELKI OÁZIS CSENDESHÉTVÉGE
Időpont:
2009. július 30-augusztus 1. (csütörtök - szombat)
Helyszín:
Bp. Pestújhelyi Református Templom
1158 Budapest Sztárai Mihály tér 3. Tel.
Fax: 06 (1) 419 28 29
Előadók:
Szabó Gyula, Szabó Gyuláné, Trencsényi László ref.lelkészek, Hajdú Zoltán ************************************************
CSENDESNAP 2009
Időpont:2009. május 2-án, szombaton10-15h-ig.
Helyszín: Pestújhelyi Református Templom, 1158 Budapest Sztárai tér 3.
Meghívott vendéggyülekezet, a Kőbányai Református Egyházközség.
Szolgálatok:
Szilágyi-Sándor András,
Szilágyi-Sándor Gabriella,
Szabó Gyula,
Hajdú Zoltán,
Trencsényi László
Téma: AZ ELLENÁLLHATATLAN KEGYELEM
Az üdvözítő kegyelem: Titusz 2, 11-12 Szilágyi-Sándor Gabriella
A boldog reménység:.Titusz 2, 13-14 Szabó Gyula
Kegyelemből van üdvösségetek: Efezus 2, 1-10 Szilágyi-Sándor András
Közel kerültetek: Efezus 2, 11-13 Hajdú Zoltán
Épültök Lélek által: Efezus 2, 19-22 Trencsényi László

**********************************************************
2 0 0 8   C S E N D E S N A P ***
III. Lelki Oázis CSENDESNAP
Időpont:
2008. augusztus 03.
Helyszín:
Bp. Pestújhelyi Református Templom
1158 Budapest Sztárai Mihály tér 3.
Előadók voltak:
Szabó Gyula ny. ref. lelkész
Szabó Gyuláné ny. ref. lelkész
Hajdú Zoltán CE. utazó titkár
Trencsényi László ref.lelkész

VISSZATEKINTŐ 2009.
*********************************
V. Lelki Oázis Csendesnap
volt a Pestújhelyi Református Templomban
Időpont: 2009. október 17 (szombat) 10-15 óráig.
Előadók voltak:
Szabó Sándor Péter, Szabó Gyula, Trencsényi László ref. lelkészek,
Hajdú Zoltán CE. utazó titkár
I. LELKI OÁZIS CSENDESHÉTVÉGE
volt a Pestújhelyi Református Templomban
Időpont: 2009. július 30–augusztus 1.
Előadók voltak: Szabó Gyula, Szabó Gyuláné,
Trencsényi László ref.lelkészek, Hajdú Zoltán CE. utazó titkár
**************************************
IV. LELKI OÁZIS CSENDESNAPUNKAT
Időpont:2009. május 2-án, szombaton10-15h-ig.
Szolgálatak:
Szilágyi-Sándor András, Szilágyi-Sándor Gabriella,
Szabó Gyula, Hajdú Zoltán, Trencsényi László
***
Csendeshét Mátraházán
A Kőbányai és a Pestújhelyi Református Egyházak
által szervezett mátraházi lelki hét volt Mátraházán.
Időpont: 2009. február 2. (hétfő) - február 6.(péntek)
Helyszín: Mátraháza Református üdülő
Szolgálattevők voltak:
Szilágyi-Sándor Gabriella, Dr. Papp Vilmos, Szabó Gyula, Szabó Gyuláné, Török István, Trencsényi László, ref. lelkészek

************************************
Programjaink voltak 2008-ban
************************************
NYÁRI PROGRAMJAINK voltak 2008-ban:
Lelki Oázis hitmélyítő hét: Hajdúszoboszló 2008. jún. 16-21.
XV. Rajztábor: Pestújhelyi Ref. Templom: 2008. jún. 30- júl.3.
Lelki Oázis hitmélyítő: Piliscsaba, 2008. júl. 14-19.
Ifjúsági Konferencia. Vaja, 2008. aug. 13-16.
III. Lelki Oázis Csendesnap: Pestújhely, 2008. augusztus 03.
***********************************
III. Lelki Oázis CSENDESNAP Időpont: 2008. augusztus 03
Lelki Oázis hitmélyítő hét: Hajdúszoboszló 2008. jún. 16-21.
XV. Rajztábor: Pestújhelyi Ref. Templom: 2008. jún. 30- júl.3.
III.. Lelki Oázis hitmélyítő családi hét: Piliscsaba, 2008.júl. 14-19.
Ifjúsági Konferencia. Vaja, 2008. aug. 13-16.

**********************************
Programjaink voltak 2007-ben
**********************************

I. Lelki Oázis Csendesnap 2007.
2007. november. 24-én megtartottuk Pestújhelyen az első csendesnapunkat.
II. Lelki Oázis hitmélyítő családi hét: Piliscsaba, 2007.júl. 14-19.
Lelki Oázis hitmélyítő hét: Hajdúszoboszló 2007. jún. 16-21.

***
VISSZATEKINTŐ 2005-2010

***

Bethánia hitmélyítő „OÁZIS" konferencia felnőtteknek

2005. I. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló

2006. II. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló

2007. III. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló

2008. IV. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló

2009. V. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló

2010. VI. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló


Lelki Oázis hét felnőtteknek

2006. I. Lelki Oázis hét, Piliscsaba

2007. II. Lelki Oázis hét, Piliscsaba

2008. III. Lelki Oázis hét, Piliscsaba

2009. IV. Lelki Oázis hét, Piliscsaba
2010. V. Lelki Oázis hét, Piliscsaba

Bethánia Ifjúsági konferencia

2005. I. Ifjúsági konferencia, Vaja

2006. II. Ifjúsági konferencia, Vaja

2007. III. Ifjúsági konferencia, Vaja

2008. IV. Ifjúsági konferencia, Vaja

2009. V. Ifjúsági konferencia, Vaja
2010. VI. Ifjúsági konferencia, Vaja
*********************************************

III. Lelki Oázis CSENDESNAP

Időpont:
2008. aug.03.
Helyszín:
Bp. Pestújhelyi Református Templom
1158 Budapest Sztárai Mihály tér 3.

Előadók voltak:
Szabó Gyula ny. ref. lelkész
Szabó Gyuláné ny. ref. lelkész
Hajdú Zoltán CE. utazó titkár
Trencsényi László ref.lelkész
..................................

II. Lelki Oázis CSENDESNAP

Időpont:
2008. május 17.
Helyszín:
Bp. Pestújhelyi Református Templom
1158 Budapest Sztárai Mihály tér 3.

Előadók:
Bartha Ferenc ny.ref.lelkész
Nagy Károly ref. lelkész
Szabó Gyula ny. ref. lelkész
Szabó Gyuláné ny. ref. lelkész
Hajdú Zoltán CE. utazó titkár
Trencsényi László ref.lelkész

..................................

I. Lelki Oázis CSENDESNAP
Időpont: 2007. okt.08.
Helyszín: Bp. Pestújhelyi Református Templom
1158 Budapest Sztárai Mihály tér 3.

Előadók:
Szabó Gyula ny. ref. lelkész
Szabó Gyuláné ny. ref. lelkész
Hajdú Zoltán CE. utazó titkár
******************
Istenünk kegyelméből megtarthattuk első közös hitmélyítő hetünket Hajdúszoboszlón, 2006. június 12-17.-ig.

Szolgálattevőink voltak: Szabó Gyula, Szabó Gyuláné, Szénási Sándorné, Trencsényi László ref. lelkészek és Hajdú Zoltán CE utazó titkár, az Úrvacsoraosztásnál pedig Beregszászi Károly ref. lelkész testvérünk szolgált.

Hálát adunk Istennek azért, hogy elkészítette számunkra ezt a hetet, ahol sok örömet kaptunk az Úrtól, és hitben megerősödve, lélekben feltöltődve, és tapasztalatokban gazdagodva térhettünk haza.
A konferencián résztvevők létszáma 60 fő körül volt, mely természetesen naponta változott, hisz eljöttek testvérek egy-egy napra a környékbeli településekről is. Egyébként a konferencia résztvevői az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek, a legtöbben Debrecenből és környékéről, Budapestről, Miskolcról, de Szabolcsból is szép számban, egy testvérünk pedig Egyesült Államokból érkezett.
Külön örömet jelentett számunkra, hogy több házaspár is vágyakozott eljönni közénk erre a hétre.

A konferenciánkon az alábbi programok voltak:
A reggeli áhítatokat Hajdú Zoltán testvérünk tartotta az alábbi igék szerint:
 "Van szószólónk az Atyánál.-1.János 2.1-6
 "Most Isten gyermekei vagyunk" 1.János 3.1-3
 "Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az aki a világban van.-1.János 4.1-6
 " Az a győzelem, mely legyőzte a világot, a mi hitünk.- 1.János 5, 1-5
 "Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.- 3.János 4

Délelőttönként Szabó Gyula lelkipásztor testvérünk tartott felejthetetlen bibliatanulmányt, amelynek témája János apostol első levele volt, melyet csoportos beszélgetés követett.

A szívhez szóló délutáni előadásokat Szénási Sándorné testvérünk tartotta az alábbi témák szerint: Jézus hatalma a tanításban, a betegségek fölött, a tisztátalan lelkek fölött, és Jézus hatalma a természet fölött (természeti csodák) 
Minden este evangélizációs alkalmak voltak Trencsényi László lelkész szolgálatával az alábbi Igék alapján:
 "És az élet megjelent és láttuk...- 1.János 1.2
 "Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek...- Titus 2,11
 "Ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye.- 1. János 3,5
 "Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.- 1. János 3.8
 "Maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizodalmunk legyen.- 1.János 2,28

Hitmélyítő hetünket összegezve elmondhatjuk, hogy Istenünk szent jelenlétében teltek a napok, testvéri hangulatban, és nem voltak üres járatok, igyekeztünk minden percet jól kihasználni. A mi áldott Istenünk mindent ideálisan elkészített számunkra és semmiben sem volt hiányunk. Köszönet azoknak, akik ebben bármilyen módon segítettek.

Konferenciánkon több újdonság is volt az általában megszokott napi programokhoz képest.
 A délelőtti szolgálatok egyéni csendességgel kezdődtek, amikor magunkban elcsendesedve önállóan tanulmányoztuk a kijelölt igeszakaszokat, melyeket azután családias hangulatban közösen beszéltünk meg.
 Minden nap előre meghirdettük a lelkigondozói beszélgetések lehetőségét, melyeket a jelenlévő lelkipásztorok mindegyike szent felelősséggel vállalt. Hálára indít minket, hogy meglepően szép számban éltek a testvérek ezzel a lehetőséggel.
 Az evangélizációs sorozat végén, a szolgálattevő lelkipásztor kérdéseket intézett a résztvevőkhöz az egész héttel kapcsolatban. Olyan kérdésekre adhatott mindenki választ, amelyek a heti Igék és üzenetek fényében hátralévő életünkre nézve életbevágóan fontosak. Ekkor meghatódva, könnyek között adtunk hálát az Úrnak, hogy Istenünk kegyelméből e héten több testvérünk elindulhatott a hit útján, akik itt döntötték el, hogy az Úr Jézus követőjeként szeretnének élni ezután. Dicsőség az Úrnak!

Végezetül hadd idézzek egy konferenciánkon részt vett kedves Testvérünk leveléből:
"Azóta is hálát adok a Hajdúszoboszlón töltött hitmélyítő hétért, amelyen - Isten kegyelméből - én is részt vehettem. Ennek a hétnek minden percét élveztem és nagyon szépen köszönöm a sok áldott szolgálatot és a kitűnő szervezést. Főként az Ige, a prédikációk és előadások, kis csoportos beszélgetések és a sok szép halleluja éneklése, mind - mind javunkra szolgált. Legyen Istené a dicsőség, mert ott volt köztünk és sokkal jobban megáldott, mint megérdemeltük. Szeretettel kívánok további sok áldást!- Erdély Sarolta, USA
Búcsúzáskor egy kedves testvérünk a következőt mondta:- Ha az Úr megsegít minket, és újra megadja ezt a lehetőséget, jövőre szeretnénk ugyanígy folytatni."
Valóban legyen Istennek hála ezért a hétért, az itt kapott áldásokért.
Övé a dicsőség mindenért.
Trencsényi László
*************
BESZÁMOLÓ
II. Lelki Oázis Hajdúszoboszlói Hitmélyítő Konferenciáról

Istenünk kegyelméből megtarthattuk II. Lelki Oázis hitmélyítő hetünket Hajdúszoboszlón, 2007. június 18-23.-ig.

Szolgálattevőink voltak: Szabó Gyula, Szabó Gyuláné, Trencsényi László ref. lelkészek és Hajdú Zoltán CE utazó titkár, az Úrvacsoraosztásnál pedig Beregszászi Károly ref. lelkipásztor Testvérünk szolgált.

Hálát adunk Istennek azért, hogy elkészítette számunkra ezt a hetet, ahol ezúttal is hitben megerősödve, lélekben feltöltődve, és tapasztalatokban gazdagodva térhettünk haza.
A résztvevők létszáma 50 fő körül volt, mely természetesen naponta változott.
Konferenciánk központi igei üzenete az EFEZUSI levél tanulmányozása volt, az alábbi programok szerint:
A reggeli meghitt áhítatokat Szabó Gyuláné Testvérünk tartotta a lelki fegyverzet fontosságáról.
Délelőttönként Szabó Gyula lelkipásztor Testvérünk tartott felejthetetlen bibliatanulmányt, amelynek témája a megszentelődés volt, melyet jó hangulatú csoportos beszélgetés követett.

Az utolsó idők jeleiről a délutáni előadásokat Hajdú Zoltán testvérünk tartotta az alábbi témák szerint: Jézus váratlan visszajövetele. A nagy megpróbáltatás ideje.
Jeruzsálem pusztulása. Az idők jelei.

Minden este evangélizációs alkalmak voltak Trencsényi László lelkész szolgálatával az alábbi Igék alapján:
"Kegyelemből van üdvösségetek a HIT ÁLTAL.- Ef. 2,8
"Közel kerültetek a KRISZTUS VÉRE ÁLTAL.- Ef. 2,13
"A KERESZT TITKA ÁLTAL.- Ef. 2,16
"Együtt épültök... a LÉLEK ÁLTAL.- Ef. 2,22
".Az EVANGÉLIUM ÁLTAL.- Ef. 3,6

Konferenciánkon a már megszokott napi programjaink voltak.
A délelőtti szolgálatok egyéni csendességgel kezdődtek. Magunkban elcsendesedve önállóan tanulmányoztuk a kijelölt igeszakaszokat, melyeket azután közösen beszéltünk meg.
E héten az Efezusi levél mellett a Jeremiás 31. és az Ezékiel 34. volt központi üzenetünk.
Az evangélizációs sorozat végén feltettük az ilyenkor szokásos kérdéseket az egész héttel kapcsolatban. Istenünk nagy kegyelméből több testvérünk is jelezte, hogy az itt hallottak, átéltek alapján e héten indultak el a hit útján. Istennek legyen hála!

A búcsúzás, mint mindig most is nagyon fájó volt, de abban a reményben váltunk el, hogy aki teheti a legközelebbi hetünkre is eljön, ahol testvéri körben tovább folytathatjuk Istenre figyelésünket, lelki felkészülésünket.
Mindenért Istennek legyen dicsőség!
Trencsényi László
********************
Beszámoló
a Piliscsabai III.Lelki Oázis konferenciáról

Ebben az évben Istenünk kegyelméből két Lelki Oázis hetet tarthattunk, az elsőt Hajdúszoboszlón, a másodikat 2007. július 30-tól, augusztus 4-ig Piliscsabán, a Lelkiszolgálat Házában. A 30 főből álló csoportunk éppen a duplája volt a tavalyinak. Konferenciánk személyi összetételét tekintve nagyon vegyes volt. Az ország különböző részeiről érkeztünk: pl. Budapestről, Debrcenből, Hajdúszoboszlóról, Nyíregyházáról, Miskolcról, Érdről, de még Vásárosnaményból is többen.

Az Úr kegyelméből-e héten valódi Oázisban érezhettük magunkat. Gyönyörű helyen lehettünk, és csodálatos időt kaptunk az Úrtól. Egyszóval kifogástalan körülmények között, zavartalanul figyelhettünk Istenünk szent igéjére.
Lelki hetünk központi üzenete ezúttal a Filippi levél volt, és akik szolgáltak közöttünk:
Szabó Gyula, Szabó Gyuláné, Nagy Károly, Trencsényi László református lelkipásztorok.

Minden egyes napunkat teljesen áthatotta a lelki csend.
A reggeli áhítatok csendjében, József történetére figyeltünk Szabó Gyuláné, Julika néni megható tolmácsolásában. Emlékezetes marad mindannyiunk számára a "Csendes Reggeli- mivel ez idő alatt igefelolvasás volt. Reggeli után az egyéni csendesség következett kijelölt igék alapján, ezt követte az egyéni igetanulmány közös megbeszélése, melyre kevés volt még az egy óra is.
A délelőtti előadásokat Szabó Gyula lelkész úr tartotta a mindenki által nagy érdeklődéssel várt: "lelki nagykorúság- témaköréből.
Délután nem maradt el a szokásos fakultatív kötetlen beszélgetéses óra sem.
Ezt követte Nagy Károly lelkész úr előadása, melyben Jézus rendkívüli tanításaira figyelhettünk a Máté evangéliuma 5. részéből.
Minden este Trencsényi László a Filippi levélből hirdette az igét, az alábbi üzenetek alapján:
Krisztusi indulattal! Filippi 2,3
A élet igéjével! Filippi 1,15
Veszteséggel vagy nyereséggel? Filippi 3,8
Megkeseredve vagy örömmel? Filippi 4,4
Az igeszolgálatok mellett jutott idő: pihenésre, sétára, beszélgetésekre is. A szabadidőkben különösen nagy hangsúly esett a lelkigondozásra. Elmondhatjuk, hogy nagy igényt és nagy készséget tapasztaltunk a négyszemközti beszélgetésekre, amelyet a résztvevők a nap végeztével, olykor a késői órákat is igénybe vettek. Hisszük -e tekintetben is áldásokban gazdagodtunk ezen a héten.

Mivel a Lelki Oázis hetünkön a részvétel mindenki számára ingyenes volt, ezért szeretetperselybe gyűjtöttük az e célra szánt adományokat. Istennek hála a befolyt összegből fedezni tudtuk a hét költségeit és így támogatni tudtuk azokat a Testvéreinket, akik anyagi okokból egyébként nem tudtak volna részt venni.

Végezetül álljon itt néhány bizonyságtétel az Oázis emlékkönyvünkből:

"Isten iránti hálaadással köszönöm meg ezt a hetet, mely az első hitmélyítő hetem volt.
Isten szeretete szüntelenül áradt az Ő drága Igéjén, az énekeink szövegén, és dallamain és a Testvéreken keresztül.- P.K.
"Hála és köszönet az Oázis lelki hétért, a mi Istenünknek és az Ő pásztorainak.- D.K.
"Csak köszönet, köszönet és mély hálaadás van a szívemben.- P.E.
"Imádságos szívvel kívánom, hogy az Úr készítse el a jövőben is a "Lelki Oázis- alkalmait, hogy ott sok további Testvér megtérjen, és a hitében, hűségében megújuljon.- Sz. Gy.
"Nagyon jó volt megpihennem életemnek ennél a mérföldkövénél. Feltöltekezhettem.- V.G.
"Köszönöm, hogy megtanulhattam itt, hogy lehet - mindent- átadni Istennek.- Ny.Zs.
-Hálatelt szívvel köszönöm az Úrnak ezt a csodálatos hetet, amelyet lábainál ülve tölthettem.- B.É.
"Urunk adja meg, hogy a jövőben még sok Testvérrel találkozhassunk a "Lelki Oázis- alkalmain.- Sz. Gy-né.
Felejthetetlen hét volt. Istennek legyen mindenért hála!
SOLI DEO GLORIA!

 • Trencsényi László

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 58, összesen: 205103

 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A vallásos formák és a spontaneitás is helyet kaphatnak az Istennel való kapcsolódásban.
 • 2020. augusztus 04., kedd

  „A jézusi szelíd hatalom nem kívül igáz le, hanem megérint belül és az élet irányába vezet. Boldog, aki elfogadja, szerencsétlen, aki nem él vele."
 • 2020. augusztus 04., kedd

  Középiskolás és egyetemista fiatalok építették fel a semmiből valahol az Alföldön, egy erdő szélén, a rendszerváltás után. Idén nyáron már az ő gyerme...
 • 2020. augusztus 02., vasárnap

  A Balaton-NET idei rendezvényét online tartják meg a járványveszély miatt. Kapocs Attila koordinátorral arról beszélgettünk, hogy mindez milyen kihívá...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Nem csak a hivatásukkal és az életvitelükkel járó küzdelmek tehetik magányossá a lelkészeket – legalább ekkora baj, hogy nem mernek nyíltan beszélni e...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Újra megnyílnak a RefoRom kapui – a Budapesti Református Cigány Szakkollégium augusztus 12-ig várja azon fiatalok jelentkezését, akik felvételt nyerte...
 • 2020. július 29., szerda

  Az egyetem a nagykőrösi képzési helyen lehetőséget biztosít a párhuzamos képzésekre is, így a jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választha...
 • 2020. július 28., kedd

  Ellis Potter könyve a természeti és természetfeletti világ egymásra találása mellett arról szól, hogyan kapcsolódhat az ember Istenhez.
 • 2020. július 27., hétfő

  Ezzel a címmel hirdette meg rendhagyó nyári dicsőítő iskoláját a Sófár református dicsőítő mozgalom. Olvasási tervek, távolból is elvégezhető interakt...
 • 2020. július 26., vasárnap

  Értékes egyházzenei anyag látott napvilágot a Szabadság téri református templom felújítása során, a kották között tallózva bepillantást nyerhetünk a 9...