Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Jézus hívása

 

J É Z U S H Í V Á S A.

Alapige: Máté 11: 28-30 versei.

Kedves Testvéreim!

Első szavaimmal először is ezt a három szót szeretném hangsúlyosan meghirdetni, és a szívetekre írni, hogy jöjjetek énhozzám mindnyájan”

Megkérdezem, hogy ki mondja ezt most nekünk, ki az, aki magához hív minket? - Felelek a kérdésre: Jézus Krisztus , Isten egyszülött Fia hív mindnyájónkat Ő magához. Az a Jézus, Aki Isten legnagyobb és legcsodálatosabb szeretetét hozta el erre a földre

Következő kérdésem, amit mindannyiónk nevében teszek fel: vajon miért hív magához ez a Jézus, és mit akar velünk?

A kérdés két részből állt és én is részletesebb feleletet tárok elébetek a következőkben:

Az első feleletet ott kell kezdenem, hogy a Szentháromság Isten minket a maga számára teremtett, másrészt minket boldog, szép, igaz és örök életre teremtett. Ennek ellenére most Ő minden embert, engem is, téged is, olyannak lát, hogy az é l e t ü n k b e t e g. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk boldogok. Pláne nem vagyunk tartósan, állandóan boldogok. Ezzel együtt nem szép, nem igaz, és nem örök az életünk.

Itt most megállok, és arra gondolok, hogy bizonyára igazat adtok Istennek. Bizonyára, ha megszólalnátok, sok bajról, szomorúságról, fájdalomról, keserűségről és boldogtalanságról szólanátok, és bizonyára jogosan. – Erre most nekem azt kell mondanom, hogy Isten ezekről biztosan tud, és Ő ezeket mind látja bennünk. De azt is hangsúlyosan kell mondanom, hogy Ő ezeket együtt látja bennünk, és így Ő azt látja, hogy nemcsak az életünk egyes részleteivel van baj, hanem Ő az egész életünket b e t e g n e k látja. Ő szerinte ez a legfőbb baj velünk!!! Ő szerinte ez az alap baj, és minden további sok panaszunk csak ennek a tünete, ennek a következménye. Éppen ezért Ő először is, az életünket akarja meggyógyítani Annál is inkább, mert az egész Biblia tanítása alapján azt kell mondanom, hogy Ő minden embert halálosan betegnek lát!. Igen, ilyennek lát bennünket még akkor is, ha mi ezt nem érezzük és ennek a tüneteit nem tapasztaljuk magunkban, legalább is pillanatnyilag. Igen, Ő ilyennek lát minket, még akkor is, ha fiatalok vagyunk, és ha jó a vérnyomásunk, és teljesen egészségesnek érezzük magunkat.

Ezért tolmácsolom most az ő hívó szavát: „ jöjjetek énhozzám mindnyájan!” azért, hogy az életeteket meggyógyítsam !!!

Feltételezem, hogy sokan meglepődve hallják most ez a jézusi üzenetet. Meglepődve hallják talán azért is, mert ilyen erősen, ilyen személyesen, nekünk szólóan ezt az üzenetet még nem is hallották, Vagy ha hallották is, nem értették igazán, és nem tudták, esetleg nem akarták igazán magukra venni, azaz magukra alkalmazni.

Ezért engedjétek meg nekem, hogy most részleteiben magyarázzam Jézus ránk vonatkozó diagnózisát, azaz azt, hogy Ő miért látja az életünket – összességében – sürgős gyógyításra szoruló betegnek. – Ennek a lényegét megtaláljuk Igénkben, ha azt tovább olvassuk az eddig emlegetett három szó után. Itt találunk két szót, amiben benne van az egész életünknek, mindnyájunk életének, minden baja. Ez a két szó így hangzik megfáradtak” és megterheltek”.

E két szó közül mindkettő nagyon tömör, sok mondanivalót tartalmazó szó. Ezért szükségesnek látszik, hogy én most ezeket magyarázzam, részletezzem.

Figyeljünk fel arra, hogy Jézus nem elfáradásról beszél. Az elfáradás csak azt jelenti, hogy egész nap dolgozom, aminek nyomán estére „elfáradok”, de ezt az elfáradást egy éjszaka ki tudom pihenni. Jézus itt „megfáradásról „ beszél, ami már olyan tartós állapot, amiben már nem találok megoldást, tehát amiből nem látok, és nem találok kiutat. Az eredeti szöveg itt szereplő szavának az értelmében az is benne van, hogy a munkában, vagy bármilyen törekvésben nem törődök magammal, hanem csak hajszolom magamat, és eljutok a végkimerülés állapotába. Benne van a megfáradás gondolatában még az a szomorú valóság is, hogy valaki nem él meggondoltan, hanem meggondolatlanul valamilyen szenvedélynek adja magát, és tönkre teszi a saját életét, vagy legalább is az egészségét, De aki így él, az legtöbbször nemcsak magát hajszolja „megfáradásba”, végkimerülésbe,hanem gyakran a családját is megnyomorítja, megkeseríti. Röviden szólva, az életünk csődbe jutásáról van itt szó, amikor az élet már nem is nevezhető életnek, legfeljebb csak tengődésnek, vergődésnek

De meg kell mondanom, hogy ezek nem túl gyakori drámai esetek, bár éppen ezek köztudott, és közismert esetek. Ezeken az eseteken túl sokkal több az olyan eset, amikor valakinek látszólag rendes az élete, és csak ő maga érzi, legalább is magányos óráiban, hogy valami nincs rendjén az életében. Az ilyen embereknek az az érzése, hogy üres, tartalmatlan és boldogtalan az élete. Nincs különösebb célja az életüknek, csak sodródnak a tömegben, az emberek, a barátok, vagy inkább csak a „haverok” társaságában Az ilyen embereknek éhes, nagyon éhes a lelkük. Keresnek valami többet, valami mást, valami igazit, és nem találják Az ilyen emberek hasonlítanak ahhoz a vonathoz, amely letért a sín pályáról. Talán egy köves úton próbál továbbmenni a vonat, de csak vonszolja magát. Ő maga, vagy mások is próbálják az utat elfogadhatóvá tenni a továbbhaladáshoz, de hiába. Az ilyen mozdonynak az ilyen kisiklott, félre siklott mozdony számára az egyetlen igazi megoldás, hogy megfelelő erős géppel visszaemeljék a neki előre elkészített sín pályára. – Igen, sok ilyen kisiklott, félre siklott élet lehet közöttünk, nem csak idősebbek, de a fiatalabbak között is. Ismételten mondom, hogy a békételenség, a boldogtalanság, az örökös elégedetlenség, és a belső üresség, és a cél nélküli életmód ezeknek az ismertetője. Amikor ezt a jellemzést részletezem, még azt is meg kell mondanom, az eredeti szöveg, és az egész Biblia tanítása alapján, hogy Isten úgy lát minket, hogy bizony ezért, hogy ha nem jó, nem igazi az életünk, hanem agyon hajszolt, halálosan megfáradt, terhes, és értelmetlen, megkeseredett, boldogtalan az életünk, azért mi vagyunk a hibásak, mi vagyunk a felelősek. Képes beszédet használva, mi magunk vágtuk el magunk alatt a fa ágát, és úgy estünk bele a kimerültség, a kiégettség, a csőd árkába, mint ahogy a legtöbbször maga mozdony, vagy a vezetője felelős azért, ha lefut a pályájáról.

De most továbbmegyek és arra fordítom a szót, hogy Jézus azért is betegnek, nagy betegnek látja az életünket, mert „meg vagyunk t e r h e l v e „ Túl vagyunk terhelve, és roskadozunk a terheink alatt, mert már fogytán van az erőnk. – Ha meg gondoljuk, hogy milyen is a valóságos, hétköznapi életünk, azt kell mondanunk hogy ennek is sok oka lehet. Ezekért már nem minden esetben mi vagyunk a felelősek, hanem igen gyakran mások, és igen gyakran a földi sorsunk

A különféle terhek alatt gyakran azért roskadozunk, mert mindenki csak elvár, sőt követel tőlünk sok mindent, és viszonzást pedig nem, vagy alig kapunk… Hány ember számára túlterhelést jelent az, hogy becsapják, kifosztják, megbántják még azok is, akiktől joggal várhatna megértést, segítséget és jóakaratot. Ó, igen, hányszor kell a régi latin közmondás valóságát ma is tapasztalni: ember a másik ember farkasa. Sóhajtva kérdezi közöttünk hangos szóval, és néma fohásszal sok túlterhelt és megfáradt lélek: „ma már senkiben sem lehet bízni?”- De amikor terhek alatt nyögő, roskadozókról szólok, akkor megrendült lélekkel szólanom kell a kifejezetten nehézsorsúakról, a nagy kereszteket hordozókról, a betegekről, a nagy betegekről, a nagy szenvedőkről, a gyászolókról és a magányos, elhagyottakról.

Testvéreim tovább nem folytatom ennek a Jézus által említett két szomorú szónak a részletezését, magunkra alkalmazását. Eddig is csak azért részleteztem, hogy itt most mindenki megkönnyebbült lélekkel vegye tudomásul, hogy Jézus a világ Megváltója, Jézus a megromlott élete gyógyítója, az Áldott Orvos, mindenkit lát, és mindenkit hív most itt ezen az estén is magához : „jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok – azaz, akik szinte halálosan belefáradtatok az életbe- és akik meg vagytok terhelve’ – és én meggyógyítalak titeket. – Igen, boldogan hirdetem most néktek ezt az örömhírt, hogy Jézus épen azért jött el közénk 2000 éve, és Lelke által azért jött is ide közénk, hogy meggyógyítsa, hogy csodálatosan, szinte újjá tegye bennünk az életet A János ev.l0:l0 vers második felében van megírva Urunk drága, vigasztaló szava, üzenete, mely így hangzik: „én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek” Ez a jézusi üzenet most alapigénk kiegészítő része. Nagyon fontos üzenet!!!! Kérem figyeljetek, mert meg is ismétlem:….

Amikor én most hirdetem köztetek ezt az elképzelhetetlenül csodás lehetőséget, akkor erősen feltételezem egyrészt azt, hogy Testvér, neked is, örvendezve, jobban dobog a szíved most, e jó hírt hallván, másrészt pedig mégis kétkedésre hajlik a gondolatod, mert el sem tudod képzelni, hogy a valóságban ez hogy történhet meg ?

Igazad van , testvérem, és megértem a kétkedésedet. Itt még annál is nagyobb csodáról van szó, mint amikor az orvosok új szívet ültetnek egy beteg testébe. – Igen, itt arról van szó, hogy az életünket újjá., igazzá, és boldoggá akarja tenni, még pedig kegyelemből, Jézus.

De itt most megszakítom a gondolataim fonalát, és megvallom, hogy én most olyan nagy csodáról beszélek, ami én velem is megtörtént ugyan kb. 65 évvel ezelőtt, de amiről mégsem tudok nektek részletes és pontos leírást adni, előre. Ismétlem: éppen azért, mert ezt leírni szavakkal nem is lehet. De mivel segíteni szeretnék nektek, két nagyon gyenge hasonlatot szeretnék mondani azért, hogy mégis minél többet megsejtsetek előre e csodáról.

Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy azzal, hogy Jézus nekünk egy igazi, új és boldog életet akar adni, azzal nem semmisíti meg az eddigi életünket, azaz nem semmisíti meg az eddigi énünket, személyiségünket. Csak olyan nagy változást munkál bennünk, és most csak egy gyenge hasonlatot mondok a mindennapi életből – mint mikor egy nagyon leromlott, elhasznált autón egy komoly, szakműhelyben, sok munkával, sok alkatrész cserével, ún. g e n e r á l javítást végeznek. Ugyanaz az autó jön ki a műhelyből, és mégis, szinte a gazdája is csodálkozva mondja, hogy erre az autóra szinte rá se lehet ismerni.

A másik hasonlat még egyszerűbb, de ez is nagyon beszédes. A gyümölcsös kertben a vihar egy szép hajtást leszakít a fáról. A kis ág ott fekszik a földön . Még szép, elevennek látszik, de mégis sajnálni való, mert tudjuk, hogy egy óra múlva el kezd hervadni, és rövidesen elhal, mert elszakadt a tővel a kapcsolata. De jön egy nagyon ügyes kertész, és az ágat visszaülteti a törzsre. És csoda történik: az ág újra vissza forr a tőkéhez, és él és virul tovább.

Testvéreim! Kérem higgyétek el, hogy Jézus valami ilyen nagy , gyógyító csodát akar velünk tenni. – Igen, örömmel, nagy örömmel mondom, hogy veled is így akar cselekedni, mert a te életedet is ilyen végzetesen megfáradtnak, elrontottnak, értelmetlennek, üresnek és reménytelennek és jövő nélkülinek látja. Viszont az Ő irántunk érzett, érthetetlenül nagy szeretetétől indíttatva, épp azért jött el e világra, és azért jött, mint máskor is, ma este ide is közénk, mert valószínű, hogy először is rajtad akar segíteni, mégpedig valahogy úgy ahogy arról én nagyon töredékesen próbáltam az előzőekben szólni: Az életedet akarja meggyógyítani, megújítani, tehát egy csodálatos m i n ő s é g i változást akar benned elvégezni, ami azt jelenti, hogy egy sokkal magasabb rendű,új életet akar néked adni.

Ezért hív és vár magához Jézus!!!- ezt a hívást mondom ma este nagy örömmel közöttetek újra és újra. – Végül két okot szeretnék elébetek tárni azzal kapcsolatban, hogy Jézus ezt az élet- gyógyítást miért nem cselekszi meg itt most rögtön mindenkivel, és miért nem cselekszi meg „automatikusan” – Ennek az egyik oka az, hogy ez az igazi élet-gyógyulás megkívánja, hogy Jézussal személyesen találkozz és személyesen megismerjed, és személyesen, őszintén elbeszélgess vele. A másik ok pedig az, hogy Ő az új életet úgy akarja adni, úgy akarja az életedet meggyógyítani, hogy gyermekévé akar fogadni. Olyan szoros kapcsolatot akar veled kiépíteni, mint ami létrejött akkor, amikor az a csodálatos kertész a letört ágat visszaoltotta az anya fába. Testvérem, akinek beteg az élete, értsd meg, fogadd el, hogy Jézusnak ez a gyógyító módszere. Így tud és így akar rajtad segíteni.

Kérlek hát, hogy bízz Benne Higgy a szavának! Halld a kedves hívó szavát!!

Jőjj hozzá bizalommal!! Beszélgess vele őszintén, mint beteg az orvossal! Engedd, hogy Ő meggyógyíthasson!!! Fogadd el azt az új életet, amelyet Ő akar neked adni itt és most.

ámen.

***

 

 

J É Z U S H Í V Á S A

Máté ll.28-30 2. rész.

Kedves Testvéreim!

Feltételezem, hogy az előző este is számosan itt tudtatok lenni, és hallottátok az égi hívó szót, ahogy Jézus Krisztus, az életünk igazi, áldott Orvosa hívott magához azért, hogy nemcsak a testünket, nemcsak a gondjainkat, hanem az egész életünket meggyógyítsa. De ismétlésként elmondom azt is, hogy igenis, Jézus betegnek, halálos betegnek látja az életünket. Másképpen, egyszerűbb szavakkal úgy tudom ezt mondani, hogy Jézus úgy lát minket, hogy nem élünk igazi életet. Nem élünk igaz életet, mert nem is tudunk igaz, helyes életet élni. Nem tudunk helyesen élni, mert nem is tanította, nem is tanítja ezt nekünk senki. Nem élünk olyan életet, mint amilyet a mi teremtő Atyánk nekünk elgondolt. Tegnap is említettem, hogy Atyánk a mi életünket úgy látja, olyan állapotban lát,mint amikor egy mozdony elhagyja a neki rendelt sín pályát. Hiába ápolják,hiába segítik azt akárhogyan, az egyetlen igaz segítség a kisiklott mozdony számára az, hogy ha visszamegy, ha visszakerül a neki előre elkészített sín pályára.

K. T. ez a példa is emlékeztet minket a Biblia alapvető tanítására, mely szerint Isten az embert a maga számára teremtette. Hangsúlyosan mondom, hogy engem is, és téged is a maga számára teremtett. Azért teremtett, hogy vele állandó szoros élet- és szeretet- közösségben éljünk, és ebben a szoros közösségben az Ő éltető szeretete folytonosan belénk áradjon, és így éljünk mi boldog igaz, és örök életet. – De sajnos, az ember kiszakította magát ebből az éltető szeretet - közösségből, és nagy önbizalommal függetlenítette magát a teremtő és szerető, éltető Istentől. Ez lett az ember és minden ember tragédiája, és ezt nevezi a Biblia bűn-nek. Ez az embernek Istentől való elszakadása mélyen megsértette, megbántotta és megszomorította Istent. Ugyanakkor az önállósuló ember a maga életét is végzetesen megrontotta, mert a fáról leszakított ághoz lett hasonló. Minket is, ma élő embereket, engem is téged is, ilyen szánalmas helyzetben lát a mindenható és minket szerető Isten.

Ezért kellett nekem tolmácsolnom, hirdetnem az Ő hívó szavát : „ Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve” Ezért zörgetek ma is a szívetek ajtaján ezzel a jézusi üzenettel. De most már a tegnapinál is hangsúlyosabban hirdetem a nagy örömhírt, Jézus csodálatos ígéretét. Ő mondja, aki Ő hozzá jön , annak Ő „megnyugvást” ad. Ez a „megnyugvás” jeleni számunkra az életünk meggyógyulását Ahogy már mondtam a hasonlatot, most is mondom, ez olyan nagyjelentőségű, nem túlzok, ha azt mondom, hogy olyan döntő jelentőségű változást jelent a számunkra, mint mikor a kisiklott mozdonyt vissza helyezik az ő igazi útjára,. a sínekre

Hogy ez a változás valóban megtörténjék veled is, kitérésképpen szólni kívánok most itt arról, hogy hogy lehet nekünk Jézushoz odamenni és hogy lehet tőle új életet kérni és kapni. Utána pedig szólni kívánok arról, hogy, milyen is az az új élet, amit Jézus nekünk akar adni.

Ha meghallottuk a hívó szót nemcsak fülünkkel, hanem a szívünkkel is, akkor a Jézus felé vezető út első lépése az, hogy legyél is bizalommal Ő hozzá. Higgyed, hogy Ő valóban tud, és szeretetétől indíttatva, akar is rajtad segíteni., még akkor is, ha azt el sem tudod képzelni, hogy hogyan lehetséges az.

A Jézushoz vezető út második lépcsője az, hogy megalázod magad, és bűnbánattal elismered, hogy elsősorban magad vagy az oka annak, hogy az életed olyan, amilyen. Bűnbánattal ismerd el tehát, hogy. a boldogságodat rosszúton, mint fiatal, a féktelen, világi, szélsőséges szórakozásokban kerested, és így rontottad el az életedet és a boldogságodat rövid, vagy esetleg hosszú távon is.. Lehet, hogy olyan reménytelen helyzetbe kerültél, hogy magad is úgy látod, hogy egy egész életre tönkre tetted az életed, pedig szüleid mennyiszer intettek, és az életük nagy részét feláldozták azért, hogy te szépen boldogulj az életben.

Idősebb testvér, kérlek, engedd meg nékem, hogy tanácsoljalak: lásd be, hogy sok mindenbe bele hajszoltad magad. A boldogságot, a boldogulást mindenütt kerested, csak épen Istennél nem. A végeredmény az lett, hogy csalódtál mindenütt, csalódtál a legtöbb emberben. Talán még abban is, akiben a legjobban bíztál. Talán még abban is, akiért még a szüleidre is rácsaptad az ajtót. Most , nagyon szelíden tanácsolom, hogy ismerd el ezeket. Valld meg ezeket az Áldott Orvosnak imádságban és ugyanakkor kérj ezekre, és minden további tudott és nem tudott bűnödre bocsánatot.

Kedves testvérem, ha ezt a két lépést alázatos imádságban megteszed az élet - gyógyító áldott Orvos felé, nagy örömmel mondom neked, hogy biztos, hogy Jézus elfogad, Jézus meghallgat, és Jézus „meggyógyítja” az életedet. Félre nem érthető módon ígéri a hozzá jövőknek, hogy „én megnyugvást adok néktek” Rögtön mondom azt is, hogy ez olyan nagy dolog, hogy a Biblia nevezi ezt, a megtéréssel együtt, újjászületésnek is.

A Bibliában olvasunk számos ilyen megtéréssel járó újjászületésről. De az a jó, az a nagyon csodálatos dolog, hogy az első pünkösd óta a Szentlélek által Jézus Krisztus, aki az elrontott életek gyógyítója, folyamatosan cselekszik ilyen csodákat azok életében, akik hozzá fordulnak. Nagyon remélem, hogy ebben a gyülekezetben is vannak, bizonyára nem is kevesen, akik boldogan tesznek vallomást arról, hogy ők is, Jézushoz megtérve, új életet nyertek. Persze, azt is nagyon remélem, hogy ennek az új életnek a jeleit mások is, a szomszédok is, látják és tapasztalják az ilyen testvérek életében és magatartásában.

Amikor az új élet kezdetének a csodájáról beszélek, fontosnak tartom, hogy elmondjak egy igazságot, tájékoztatásul azok felé is, akik már elnyerték ezt az új életet, és azok felé, is akik most akarják ezt elkérni, a megtérés, a bűnbánat útján járva.

Ennek a tájékoztatásnak az a lényege, hogy az élet születése mindig csoda, és mindig titok. Igen, csoda is, és titok is, azért is, egyebek mellett, mert ahogy a földi orvosok is egyenként foglalkoznak a betegekkel, és mindenkinél egyénre szabott gyógymódot használnak, Jézus is nagyon sokféle képen végzi el bennünk az újjászületés nagy munkáját.

De ha nagyon egyszerűen akarok szólni erről a csodálatos isteni cselekedetről , akkor a Biblia és a tapasztalat alapján, nagy egyszerűsítéssel mondhatom, hogy ez leggyakrabban kétféle képen történik.

Van ma is, akinek viharos, látványos és hirtelen nagy lendülettel kezdődik a megtérése és újjászületése. Ilyen volt Pál megtérése is, amiről az Ap. csel. 9. részében olvashatunk. Bizonyára történtek közöttetek is ilyen hirtelen, látványos megtérések a különböző ébredések idején.

De talán gyakoribbnak mondható az olyan eset, amikor ez az új élet a bűnbánó szívnek a mélyén csendesen kezdődik el. Az illető testvér legfeljebb valami csodálatos nyugalmat , azaz örömteli békességet érez a szívében a bűnbánó, megtérő imádsága után De a következő napokban, „csak úgy magától” változások, mégpedig értékes, pozitív változások kezdenek mutatkozni az életében.

Ennek szemléltetésére, csak egy nagyon töredékes hasonlatot tudok és akarok most mondani. A bűnbánó megtérés után az áldott Orvos által nekünk ajándékozott új élet kezdete a legtöbbször ahhoz hasonlítható, mint mikor a kertész egy vadrózsába beültet egy nemes rózsa kis hajtását, egy „kis szemet”. Az a hajtás, az a „szem”, az a kis „hajtás’, alig látszik. A jelentősége mégis óriási, mert egy egészen más, gyönyörű szép élet kezdete van benne Sokszor ilyen titokzatos, de valóságos, és ilyen ígéretes, és örvendeztető egy „megfáradt” és „megterhelt” bűnös ember megtérése , és újjászületése is Jézus által. .

És itt most megállok, és helyt adok egy kiáltó szónak, ami nagyon ki kívánkozik belőlem. Ez a kiáltó szó így hangzik: Testvér, kívánjad, akarjad, keressed és kérjed az Áldott Orvostól ezt a csodát, mert erre van neked is szükséged. Keressed, kérjed, amíg lehet, amíg nem késő”

Hogy ez a csoda valóban megtörténjen most minél többőnk életében, tovább beszélek ennek a részleteiről Ahogy a szemzés vagy oltás után a gondos kertész szemmel tartja, védi és ápolja a kis nemes élet- kezdetet, a kis beoltott hajtást, Jézus is úgy akar a megtérésünk után folytonosan velünk törődni, és a bennünk elkezdett csodálatos munkáját úgy akarja tovább .tovább folytatni.. Ezért mond alapigénkben a hozzá megtérőknek, a hívás után egy újabb tanácsot. Ez a tanács, ez az erőltetés nélküli biztatás így hangzik: „tanuljátok meg hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű.” Ezt is mondja Jézus minden Őt kereső és Őt követő embernek.

Ezzel a szavával Jézus határozottan a tudomásunkra adja, hogy ha egyszer odamentünk hozzá igazán, mint életünk gyógyító Orvosához, akkor Ő azt akarja, hogy most már mindig ott maradjunk nála, azaz Vele maradjunk, Vele maradjunk állandó közösségben, még pedig szoros élet- közösségben. A Tőle való tanulásra biztatásával minket is úgy hív, hogy legyünk az Ő tanítványai, mint ahogy egykor a 12 tanítványát elhívta, odahívta maga mellé, tanulni.

Tehát Jézus, ha odamegyünk hozzá életünk legnagyobb bajával, akkor Ő tulajdonképpen csak elkezdi meggyógyítani az életünket, és azért akar aztán velünk állandó, szoros élet közösséget fenntartani, mert a hozzá térésünk alkalmával nekünk adott új élet-kezdetet akarja bennünk folyamatosan tovább növelni, tovább erősíteni. Ezt a megtérés utáni állandó növekedési folyamatot nevezzük megszentelődésnek, amit érthetőbben úgy mondhatunk,hogy ez az életünk folyamatos megváltozását, gyógyulását, tisztulását, erősödését és növekedését jelenti. Itt most csak éppen utalok arra, hogy az életünknek ez az átalakulása, megszentelődése kiterjed az életünk minden részletére, minden területére.

Ezek közül Urunk alapigénkben két fontos területről beszél. Közelebbről a szelídségről és az alázatosságról

Erről a két krisztusi jellemvonásról kívánom még néhány szót szólni egyrészt azért, hogy tájékoztassalak titeket Jézus Krisztus élet-gyógyító munka módszeréről, másrészt azért, hogy elmélyítsem és tovább erősítsem a szívetekben a készséget arra, hogy végre odamenjetek, oda boruljatok Jézus elé, meghallva az Ő szeretet-teljes, segíteni akaró szavát, amikor Ő hív magához minden összetört életű, boldogtalan, agyon-terhelt, és megkeseredett szívű embert.

A szelídséggel kapcsolatban, sok idevonatkozó bibliai tanítást elhagyva, arra teszek hangsúlyt, hogy ez által Urunk az emberekkel, szeretteinkkel, hittestvéreinkkel, barátainkkal, szomszédainkkal, ismerősökkel való kapcsolatainkat akarja rendezni. Ha bárkivel feszült, gondterhes a kapcsolatunk, Urunk a mi természetünket változtatja meg azért, hogy ezek a kapcsolatok igazibbak és tartalmasabbak legyenek. – Ha mi is akarunk így megváltozni, akkor

Urunk erőt és szelídséget ad nekünk ahhoz, hogy szükség szerint megbocsássunk a másiknak, és ugyanakkor elveszi szívünkből a visszafizetés, a bosszúállás indulatát .

Másodszor: elveszi szívünkből a keménységet, a kevélységet, az önzőséget, a durvaságot, hogy ne bántsuk a másikat, és ne szomorítsuk őket, elsősorban szeretteinket, és a bennünket szeretőket.

Harmadszor a szelíd szeretet Krisztusa tud és akar nekünk arra is erőt adni, és tud a szívünkbe olyan indulatot ültetni, hogy a végén örülünk ha adhatunk, örülünk ha segíthetünk és örülünk, ha minél több emberhez kedvesek, figyelmesek előzékenyek lehetünk a beszédünkkel, és a magatartásunkkal.

Fentebb mondtuk, hogy a jó irányú megváltozások között, ahogy már említettem is, alapigénkben Jézus az alázatot említi még.

Amíg a szelídség az emberek felé való krisztusi magatartásunkat jelenti, addig az alázat elsősorban a Szentháromság Isten előtti megállásunkat határozza meg. – Itt is azt a nagy örömhírt mondhatom, hogy az alázatos Jézus az ő alázatából ad nekünk, hogy mi is alázatosak tudjunk lenni.. Ha mi ezt kérjük, JÉZUS SEGÍT, hogy Isten előtt mindig úgy álljunk meg, hogy nekünk semmi érdemünk nincs, de ingyen kegyelemből mindenben Istenre támaszkodunk , Ő rá hallgatunk, és mindenben Neki engedelmeskedünk. –K. T kérem tőletek , hogy amikor Jézushoz megtértek, ezekre az élet-változtatásokra is legyetek készen, mert Jézus így tud, és így akar nekünk igazi, boldog , új, és örök életet adni. Ő adja, csak mi és kérjük fogadjuk el még ma, és ezutáni életünk minden napján.

Á m e n

 

***

 

J É Z U S H Í V Á S A

Máté 11.28-30 versei. 3. rész-

Kedves Testvéreim!

Mostani több napos Igénkből a mai alapige így hangzik.

Jézus mondja. „vegyétek fel az én igámat…….. mert az én igám kedves (hasznos) ,és az én terhen könnyű (=mindig bírható)

Ez az Ige is, mint minden bibliai Ige, mindenkinek szól, de most hangsúlyt teszek arra, hogy ez az Ige elsősorban mégis azokhoz szól közelebbről, akik keresik Jézust, mert találkozni akarnak vele. Akik készek Ő hozzá odamenni, hogy az elromlott, reménytelenül megfáradt, összetört, kiüresedett, bűntől és az élet keresztjeitől megterhelt életüket, Jézus meggyógyítsa olyan csodálatos módon, hogy bűneiket megbocsátva, egy egészen új életet, legalább is annak kezdetét adja nekik.

De mivel, ezek szerint ma este a hívő élet elmélyítéséről szól a tanítás, , nagyon ajánlom az Igét és annak magyarázatát azoknak a figyelmébe is, akik már régebben próbálkoznak Krisztus útján járni, mint az Ő tanítványai, és az ő megtért, és új életet nyert gyermekei.

Igen, ma este, Jézus Krisztus mindannyiónkat közelebb akar hívni magához, még pedig úgy, hogy most azt mondja nekünk, hogy vegyétek fel az én igámat”

Először is azt kérem, hogy ne ijedjetek meg ettől a nehéz tartalmú szótól, hogy „iga”. . Jézus nem olyan megnyomorítóan nehéz munkás életre gondol ezzel a szóval, mint amilyet jelent ez a szó az állat számára. Jézus ezzel a szóval csak egy nagyon komoly egymás vállalásra, egy nagyon komoly, és mély élet közösségre gondol. - Igen, Jézus teljesen nekünk adta magát. Igen, Ő teljesen odahagyott és feláldozott értünk mindent. Ennek legbeszédesebb bizonyítéka az Ő kereszthalála. Csak arra emlékeztetlek titeket, hogy még a kereszten is biztatták, hogy „szállj le a keresztről „ „ mentsd meg magadat” - és Ő ezt nem tette, bár megtehette volna. De Ő maga is akart meghalni , miattunk,,,, helyettünk,,, és értünk. – Ennek nyomán Ő azt szeretné, ha mi is teljesen vállalnánk Őt. – Teljesen vállalni Őt, az azt jelenti, hogy Ő az első az életemben. Azt jelenti, hogy Ő a legfontosabb a számomra. Azt jelenti, hogy Ő érette - hálából a megváltásért, a bűnbocsánatért, az új élet kezdetéért, -képes vagyok lemondani sok mindenről. Először is a bűnös örömökről és előnyökről. De le tudok mondani sok féle világi hiábavalóságokról, sokféle boldogság-pótszerekről, mert az Ő kegyelme és igaz szeretete nekem mindennél drágább. Az Ő szeretete, az Ő közelsége, a vele való közösség , nekem mindenre elégséges, mert az maga az élet. Nem hiába mondta Jézus hogy „…. Én vagyok az ÉLET. – Igen, Jézus ilyen szoros kapcsolatot, ilyen szoros , elszakíthatatlan élet- közösséget akar velünk kialakítani. A János ev. 15 r. 4-6 verseiben ezt mondja, „maradjatok énbennem, és én is tibennetek (maradok) Pál apostol komolyan vette Urunknak ezt a vágyát, akaratát, és ezt igyekezett is megvalósítani, és ezért vallja a Galata 2:20-ban, hogy …”élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus…”

Amikor Krisztusnak erről a véresen komoly vágyáról, akaratáról van szó, külön odafordulok azokhoz a testvérekhez, akik magukat már megtért embereknek vallják, de odafordulok minden úrvacsorázó testvéremhez, akik minden alkalommal odaszánják az életüket Isten dicsőségére és szolgálatára, hogy vajon a te életed oda van kötve ilyen komolyan a te Uradhoz?- A kérdésemhez rögtön hozzáfűzöm, hogy ez nem akar leckéztetés, számonkérés lenni, hanem csak e kérdéssel is segíteni szeretnék minden testvéremet, hogy „vegyük fel naponként Jézus igáját” úgy, ahogy azt Ő tanácsolja, és kéri tőlünk .Ő ezt is a mi érdekünkben kéri és várja tőlünk, mert így növekszünk az új életben, és így gazdagszunk hitünkben.

Annak, hogy Jézus az ő igájának a felvételét kéri tőlünk és ajánlja nekünk, annak a második indoka az, hogy ha ilyen közel kerülünk Hozzá, akkor tudja Ő ránk árasztani igazán az Ő éltető és boldogító kegyelmét nagy bánatban, keresztek alatt, pedig az Ő vigasztaló szeretetét.

Némi kitérést teszek akkor, amikor arról teszek említést, hogy hittestvérekkel beszélgetve,sajnos sokszor találkozom olyan testvérekkel, akik panasszal vannak tele, és áldatlan, békételen az életük.. A beszélgetés további részében kiderül az.,hogy ilyen, vagy olyan ok miatt meglazult a kapcsolatuk az Úrral, és a bűn, elválasztó ék- ként távol tartja őket az Ő Uruktól.- Testvérem, ha rád is áll az előző jellemzés, neked is ezt mondja az Úr: jöjj közelebb hozzám, tarts bűnbánatot, és vedd fel újra az én igámat, újítsd meg a velem a szövetséget!!!

De az előbbi gondolataimat folytatom és most arról szólok, annak, hogy Jézus az Ő igájának a felvételét kéri tőlünk annak van egy olyan magyarázata is, hogy egy igen kicsi mértékben ugyan , de az ingyen kegyelemből kapott új életért, vár tőlünk olyat, hogy mi is próbáljuk vinni az Ő igáját. Ennek a viszonzásnak, ennek a „segítésnek” a lényege a hála. Igen, amikor Jézus a keblére ölel minket, amikor kiragad a bűn, és az önrontó halálos megfáradásunk poklából, mondjuk a szenvedélyeinkből, vagy épen a depressziónkból, akkor utána hálát vár tőlünk. De rögtön mondom, hogy ezt is a mi érdekünkben kéri, mert hála nélkül nem lehet senkivel e földön sem tartós és mély kapcsolatot tartani. Így Ő vele sem. –

Ezért tanítom, és írom most nagyon a szívetekre, hogy új életben járni, Jézussal tartós , boldogító kapcsolatot tartani nem lehet igazi hála nélkül.

Ennek nyomán hadd tanítsam, hogy hálát adni két féle módon lehet: szóval és tettel. Bizonyára tudjátok, hogy a szóban való hálaadást a szüntelen való éneklés, és a szüntelen való imádkozás jelenti. A cselekedetekben való hálaadásnak ige sok féle formája lehet, de az egyszerűség kedvéért én ezeket öt csoportba foglalom, és összesítve, szolgálatoknak nevezem. A hálából való szolgálatnak a csoportjai ezek : 1./ hálaáldozat, ami azt jelenti, hogy először is a szívemet, azaz önmagamat adom Neki. De ha a szívemet igazán Neki adtam, akkor az abban nyilvánul meg, hogy semmit sem tartok vissza Tőle. Ha kell, Neki adom a kezemet, a lábamat, az erőmet, az időmet, és minden ingó és ingatlan tulajdonomat is.

A hála szolgálatok második csoportja az ima-szolgálat, amikor rendszeresen imádkozom sokak megtéréséért, Isten Országa terjedéséért. .De imádkozom sokakért, hogy Isten viseljen gondot, még az ellenségeinkre is.

A hála szolgálat harmadik csoportja az Ige szolgálat, amikor támogatom minden lehető módon lelkipásztoromat, gyülekezetemet a hit magvainak a széthintésében, az Ige-hirdetésben. Ugyanakkor én is igyekszem szóval is bizonyságot tenni az emberek előtt,ahol erre alkalom adódik /nem könnyű feladat ez, ezért említem meg, hogy van egy kis segítő tanításom a bizonyságtevés módjáról, ami megtalálható, (és kinyomtatható). az interneten a LELKIOÁZIS misszió címszó alatt. De személyesen is szívesen szolgálok vele bárkinek/

A hála-szolgálatok negyedik csoportja: a szeretet szolgálat, aminek tudjuk , hogy a családban és a gyülekezetben, de a településen ismerősök, ismeretlenek között igen sok módját lehet találni. Minden jócselekedet lehet Istennek kedves, ha azt az Úrért, és az Úr nevében tesszük. Csak utalok rá, hogy a jócselekedetekkel való szolgálat a pohár vízzel kezdődik,é s folytatódik a családi és gyülekezeti szolgálatokon keresztül szinte vég nélkül. .

Végül a hálából fakadó szolgálatnak az ötödik csoportja a mindennapi életben a jó példaadás, és a Krisztus illatát árasztó magatartás.. Hangsúlyozom, hogy ez ott kezdődik, hogy lehetőleg ne botránkoztassak senkit, rossz példámmal, bántó, kritizáló szavammal, durvaságommal, és gőgös magatartásommal..

. Végül, igehirdetésem utolsó részében, a befejező verset, a 30.-ik verset szeretném magyarázni és az egész eddigi mondani valómat elmélyíteni.

Itt Jézus újra az ő igáját említi, és arról mond nekünk jót. Minden bizonnyal azért teszi ezt mert belelát a szívünkbe, és látja, hogy milyen nehezen mozdulunk elindulni Ő felé Biztatásul, és szinte az első nagy hívásának a megismétlésére, megerősítésére mondja, hogy

ne féljünk hozzá megtérni, ne féljünk tőle az életünkre gyógyulást kérni tehát ne féljünk tőle új életet kérni, még akkor sem ha az Ő hozzá való tartozást az „iga” említésével szemlélteti. Itt azt mondja az Ő hozzátartozásról, az Ő igájáról, hogy az „kedves” (első új ford.) , hogy az „boldogító” (javított új ford.). De emlékezzünk arra, hogy Károli milyen szép költői hangzású szót használ , amikor azt mondja, hogy a Krisztus igája „gyönyörűséges” . Mind a három szó felvillant valami csodálatosat a Krisztushoz való tartozás csodálatos, és kívánatos gazdagságából. De elmondom, hogy én megnéztem az eredeti görög szöveget, és én szerintem az a magyar szó illene ide, hogy „hasznos”, még akkor is, ha ez a szó kicsit prózai és hétköznapi hangzású./mindenesetre, a három különböző magyar szó használata a fordításban, az is mutatja, hogy milyen gazdag az eredeti szó fogalmi köre!/

. Ha maradunk az általam jónak tartott fordításnál, akkor én azt az üzenetet hallom ki az eredeti szó magyar értelmezéséből, hogy Jézus azt ígéri nekünk itt, hogy minden, ami Tőle jön, még ha „iga” szerűnek látszik is, tehát nekünk nem tetszik, az is a javunkra válik. Azt az ígéretet hallom itt, hogy Jézus úgy intézi mindig a sorsunkat, hogy még a „rosszból” is jó jön ki. Szinte azt a nagyon ismert ígéretet is halljuk itt megszólalni ami a Róma 8,28-ban így megírva: „akik Istent szeretik, minden javukra szolgál”- Kérem testvéreim, hogy mint nagy vigasztalást, örömmel halljátok ezt most, és örömmel higgyétek el!!

Végezetül a mi Urunk az Úr Jézus azt mondja, hogy „ az én terhem könnyű” – Itt is elmondom, hogy szerintem az itt használt eredeti görög szó egy kicsit visszafogottabb Inkább „csak” annyit ígér, hogy a Jézus terhe mindig elbírható, elviselhető lesz. Szerintem ép így mond ez a kifejezés nagyon sokat. – Bizony van az életben olyan, és bizony nem is ritkán, hogy Isten olyan terhet rak ránk, és olyan terhet enged meg az életünkben, amely alatt roskadozunk, sőt olykor az is előfordul közöttünk, hogy valaki a terhei alatt összeroppan. Bizony még a megtért hívő emberek életében is megenged olyan nehéz időket, amikor „…elfáradnak az ifjak,még a legkülönbek is meglankadnak” De milyen jó hallani alapigénkben Jézus utolsó szavát, hogy Ő erő felett soha sem próbál,. sohasem terhel minket.

Milyen jó hallani, az előbb idézett ézsaiási Igében a folytatást,, hogy „de akik az Úrban bíznak, erejük megújul” (Ézs.40,31) Milyen jó hinni, és vallani Pál apostollal együtt, hogy „mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil. 4,13) És mindezek felett,milyen jó a megtért hívő embereknek tudni Urunknak azt ígéretét, mely a János l0:28.29-ben így van megírva: „senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből” (mondja Jézus, majd így folytatja:) „ senki ki nem ragadja őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk”

Kedves Testvéreim! Amikor hármas szolgálatom végéhez értem, remélem, hogy bármilyen töredékes is volt a szolgálatom, mégis voltak, talán nem is kevesen, akik örömmel hallották az életet gyógyító, az új életet adó, Áldott Orvos magához hívó szavát. Remélem ezt azért is, mert ez volt a fő feladatom, hogy ezt a hívó szót mondjam tovább felétek. De szóltam , Igénk, Jézus szava nyomán, elég részletesen arról az új életről, annak kezdetéről, és egyes jellemző részleteiről azért is, hogy a Jézushoz menésünk , tehát a Hozzá való megtérésünk annál tudatosabb, és meggondoltabb legyen. De legfőképpen, hogy az ne múló fellángolás, hanem maradandó, és örökérvényű döntés legyen az életünkben.

Gondolok arra, hogy lehet közöttünk olyan testvér, akit megérintett Urunk kedves, hívó szava. De nem tudja, hogy hogyan, milyen szavakkal menjen oda Jézushoz, és hogyan imádkozzék. –Főleg az ilyen testvérek számára , segítségül, én írtam egy rövid, egyszerű imádságot, amit én most kétszer elmondok - Először csak azért mondom el, hogy halljátok meg és döntsétek el, hogy ez az imádság a ti szívetek imádsága-é? Ha igen, akkor amikor másodszor olvasom lassan, akkor te is mondjad magadban, de teljes szívedből ezt az imát. Előre mondom, hogy ha szívből mondod, Jézus meghallja, és Ő, az ígérete szerint elkezdi benned az Ő csodás, új életet adó munkáját. Az ima így hangzik: Úr Jézus köszönöm, hogy szeretsz engem is és rajtam is akarsz segíteni. Kérem is hogy segíts rajtam, mert szükségem van Rád. Megvallom, hogy az én életem is egy kisiklott , értelmetlen, boldogtalan élet. Tudom és megvallom, hogy ennek főleg én vagyok az oka. Kérlek bocsáss meg minden tudott és nem tudott bűnömet. A kegyelemmel együtt adj nekem is új életet. Segíts, hogy az életem megváltozzon. Segíts, hogy felvegyem a Te igádat. Segíts, hogy ezután Veled és Neked éljek, és Tied maradjak mind örökké ámen.

Testvéreim , külön szeretettel és örömmel köszöntöm azokat, akik magukban, szívből elmondták ezt az imát, Bizonyos vagyok benne, hogy Urunk meghallotta, és bűneiteket megbocsátotta, és elkezdte bennetek az Ő életet megújító, újjászülő munkáját. Ezzel ti Isten megváltott gyermekei lettetek. Most nagy öröm van a mennyben. Kérem, ti is vegyétek komolyan azt, hogy Jézussal találkoztatok, mert életetek legfontosabb forduló pontja ez. Örüljetek az új élet kezdetének, és mondjátok el ezt másoknak is, különösen lelkipásztorotoknak és a hittestvéreknek.

Az Úr jézus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindig, mindannyiótokkal .

á m e n .

Szabó Gyula ny. ref lelkipásztor igeszolgálata

Elhangzott Vaján a református templomban 2010. aug. 16-19.

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 62, összesen: 205107

 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A vallásos formák és a spontaneitás is helyet kaphatnak az Istennel való kapcsolódásban.
 • 2020. augusztus 04., kedd

  „A jézusi szelíd hatalom nem kívül igáz le, hanem megérint belül és az élet irányába vezet. Boldog, aki elfogadja, szerencsétlen, aki nem él vele."
 • 2020. augusztus 04., kedd

  Középiskolás és egyetemista fiatalok építették fel a semmiből valahol az Alföldön, egy erdő szélén, a rendszerváltás után. Idén nyáron már az ő gyerme...
 • 2020. augusztus 02., vasárnap

  A Balaton-NET idei rendezvényét online tartják meg a járványveszély miatt. Kapocs Attila koordinátorral arról beszélgettünk, hogy mindez milyen kihívá...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Nem csak a hivatásukkal és az életvitelükkel járó küzdelmek tehetik magányossá a lelkészeket – legalább ekkora baj, hogy nem mernek nyíltan beszélni e...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Újra megnyílnak a RefoRom kapui – a Budapesti Református Cigány Szakkollégium augusztus 12-ig várja azon fiatalok jelentkezését, akik felvételt nyerte...
 • 2020. július 29., szerda

  Az egyetem a nagykőrösi képzési helyen lehetőséget biztosít a párhuzamos képzésekre is, így a jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választha...
 • 2020. július 28., kedd

  Ellis Potter könyve a természeti és természetfeletti világ egymásra találása mellett arról szól, hogyan kapcsolódhat az ember Istenhez.
 • 2020. július 27., hétfő

  Ezzel a címmel hirdette meg rendhagyó nyári dicsőítő iskoláját a Sófár református dicsőítő mozgalom. Olvasási tervek, távolból is elvégezhető interakt...
 • 2020. július 26., vasárnap

  Értékes egyházzenei anyag látott napvilágot a Szabadság téri református templom felújítása során, a kották között tallózva bepillantást nyerhetünk a 9...