Nyomtat Elküld Olvasási nézet

POHÁR VÍZ

 

POHÁR VÍZ

Szabó Gyuláné szolgálata Máté 10.48 alapján

 

Kedves testvéreim!

Azért hoztam ezt az Igét, mert én a bizonyságtételemmel a keresztyén ember családi szolgálatairól , jó cselekedeteiről szeretnék egy pár szót szólni,

Tenni szeretném ezt azért, mert mindenki igazat ad nekem abban, hogy a legtöbb jót mindegyikőnknek a családban kell tenni. Erre kötelez minket még a

lelkiismeret is, de főleg erre kötelez minket az életet teremtő, és fenntartó gondviselő Istenünk, Atyánk, Aki az egész emberi életet teremtette.

A családot, a családi életet Isten tervezte és alkotta meg. Mi keresztyének ezt hisszük, valljuk és biztosan tudjuk a Bibliából. Közelebbről, Isten úgy alkotta meg az ember számára a családi életet, hogy ott minket egymásra bízott, hogy egymásra szeretettel vigyázzunk, egymást szeretettel védjük, óvjuk, ha kell, ápoljuk és tápláljuk. – Boldog az a családi élet, ahol ezt minden családtag tudja, vállalja, és szeretettel a másiknak szolgálva, ezt folyamatosan cselekszi is.

Igen, a családban ez mindenkinek Istentől nyert kötelessége. Nemcsak a szülőknek, hanem tehetségük szerint, még a gyermekeknek, és a testvéreknek is.

De ki kell emelnem, hogy a gyakorlatban, a családi gondviselésben, a segítésben, a mindennapi gondoskodásban elsősorban mégis a feleségé, illetve az édesanyáé a

legnagyobb felelősség. – Ismétlem, hogy úgy a jó, ha mindenki törődik mindenkivel. De azt is tudom, és, sok háziasszony hittestvérrel való beszélgetésből, tájékozódom arról, hogy sok helyen ebből a soha véget nem érő, családi gondoskodásból túl sok marad a háziasszonyra úgy, mintha ő volna egyedül az egész család „alkalmazottja” , régi szóval élve a „cselédje”.

Pontosítom a helyzetet akkor, amikor azt mondom, hogy minden édesanya feleség, mivel az övéit szereti, vállal is minden gondoskodó szolgálatot szívesen, utolsó ereje fogytáig is. Csak akkor kezd roskadozni a terhek alatt, és csak akkor kezd megkeseredni, csak akkor kezd az ereje valóban elfogyni, amikor egyre inkább azt kell neki tapasztalni, hogy az ő áldozatos, önmegtagadó, soha véget nem érő, szolgáló, sokszor szinte kiszolgáló munkáját észre sem veszik, meg se köszönik, hanem még inkább bírálják, és szinte még többet követelnének tőle, miközben más családtagok esetleg csak a tévét nézik rendszeresen, és órák hosszat. – Kedves testvéreim! Én most arra gondolok,, hogy ha

Ha nem is pontosan ilyen állapotban, de hasonló körülmények között lehet közöttünk is valaki. Esetleg nem is csak házi asszonyok, hanem esetleg az édesapák, testvérek, vagy akár magányos emberek is.

A családi helyzetet nézve, ha csak egy kicsit is áll reád, testvérem, az az áldatlan családi helyzet leírás, amit az előzőekben felvázoltam, akkor én most a minket szerető, irgalmas Istenünk Igéjéből , segítség képen, két Istentől jövő üzenetet szeretnék elmondani neked, és azoknak a testvéreknek, akik hasonló

helyzetben érzik magukat:

Az első egy segítő tanács: Testvér, megértünk nehéz robotoló, megalázó, soha véget nem érő, szürke sorsodban. Ezen kivülről nem tudunk változtatni, könnyen és hamar. Sőt, ezen te sem tudsz változtatni a magad erejével.

De ebből az Igéből az az isteni tanács csendül ki, hogy végezd azt a fárasztó,

szürke házimunkát elsősorban Istennek. Hidd el, hogy Isten bízta rád azt a családot, amelyet szolgálsz. Tehát hitben és hittel végezzed fárasztó munkádat. Fogadd el, hogy ez neked Istentől kapott hívatásod. A pohár vízzel kezdve, minden fárasztó munkával, Te elsősorban Istennek szolgálsz, és nem embereknek. Legyen tanulságos a számodra, hogy a Kolosséi levélben a keresztyén rabszolgáknak ezt tanítja Pál apostol:…”nem a szemnek szolgáltok, hanem Istennek…valamit tesztek lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek.” Kol 3:22-25. / keresd ki a Bibliában, és olvasd el – tanulságos!/

A második üzenet kimondott vigasztalás: Ha így igyekeztek végezni a család által nem méltányolt, meg nem köszönt, véget nem érő, szürke házi munkát, akkor nem is fáj annyira az emberek hálátlansága keményszívűsége. Arra gondolhatsz, hogy fenn a mennyben mindent látnak és mindent feljegyeznek, és mindenért idejében megkapod a jutalmat. Olvastuk, hogy még egy pohár víznek a jutalma sem vész el, ha azt hitből teszed. Hidd el, ha Isten jónak és szükségesnek látja, már itt a földön is megkaphatod a jutalmad egy részét. Isten előtt nincs akadály. Ő olyan úton és olyan módon is meg tud áldani, meg tud jutalmazni, ahogy Te előre nem is képzeled.

De amit pedig itt nem kapsz meg, mint jutalmat, egészen biztos hogy odaát bőségesen megkapod minden hűségesen, igazán, Istennek kedves módon elvégzett szolgálatodért a jutalmat.

Vigasztalódj testvérem! Szeret téged az Isten! Rajtad tartja a szemét. Lát minden apró és nagy szolgálatodat, amit végzel folyamatosan a családban, akik között élsz. Lát minden megaláztatást! Nem próbál erő felett!! Vigyáz rád!!!

Csak ahogy az előbb mondtam: Ő reá nézz,és mindent Ő érette tegyél, és mindent Ő érette vállalj. Mindent Ő érette tűrjél, az Ő nagyobb dicsőségét akarjad minden nehéz, vagy nem nehéz munkáddal szolgálni. – Akkor az Úr bőségesen megáld, és megjutalmaz téged, már itt e földön is, és majd odaát is.

Ezt a vigasztalást belefoglalom abba az ismert Igébe, ami így szól neked és minden nehéz sorsú testvéremnek: „Keressétek először az Isten országát, és az Ő igazságát, és ezek is, mind megadatnak néktek.” Máté 6.rész 33.v.

Szívből kívánom, hogy ezt a vígasztalást minden nehéz sorsú testvérem megtapasztalja a mindennapi életben Isten szeretete által.

Á m e n.

Pestújhely, 2010. március 27.

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 27, összesen: 203875

 • 2020. július 15., szerda

  Határaink meghúzása, engedelmesség Istennek, szabadság korunk szépségtársadalmának felfogásaitól – néhány olyan feltétel, amely szükséges a fiatal gen...
 • 2020. július 13., hétfő

  Miért van hatalma a médiának, és miért nem szolgáltat mégsem igazságot? Cikksorozatunk második részében a média igazságáról és az újságírók feladatáró...
 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...