Nyomtat Elküld Olvasási nézet

-

Néhány szó a LELKI OÁZIS MISSZÓBAN történt szolgálatainkról

Trencsényi László lelkipásztorral kb. 10 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg a Cseri Kálmán lelkipásztor által rendezett lelkészi csendeshéten. Találkozásunk után többször volt alkalmunk beszélgetni és ily módon derült ki, hogy a misszió szempontjából egymáshoz egészen közel álló a vélekedésünk. Közös tapasztalataink alapján úgy érzékeltük, hogy gyülekezeteink jelentős részében élnek, forgolódnak olyan „megtért", tehát öntudatos, elkötelezett keresztyének, akik sajnos nem kapnak -különféle okoknál fogva- elég tanítást ahhoz, hogy a Biblia ismeretében elmélyüljenek és ezzel együtt növekedjenek a megszentelődésben és nem utolsósorban a szolgáló életben.

Trencsényi László elébünk tárta, hogy neki Istentől kapott indíttatása van arra, hogy végezzen szolgálatokat a fentebb említett gyülekezeti tagok felé azért, hogy ők egyrészt növekedjenek a hitben, ugyanakkor ezzel együtt alkalmasakká váljanak a gyülekezetei szolgálatra, azaz „Isten országa építésére". Tájékoztatott minket arról is, hogy neki van tapasztalata csendesnapok, csendeshetek megrendezésével kapcsolatban, sőt némi technikai eszközökkel és lehetőségekkel is rendelkezik, melyek szükségesek ilyen alkalmak megtartásához.

Ezek után azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy lehetőségeink szerint legyünk a segítségére ennek a komoly lelki munkának a végzésében. Mivel mi éppen az előző években kerültünk nyugállományba és így sok szabad idővel rendelkeztünk, az elébünk tárt célkitűzést pedig nagyon aktuálisnak láttuk, így készséggel vállalkoztunk erre a segítő munkára, illetve szolgálatvégzésre.

A fentiek következményeképpen, Isten segítségével, azóta számos Lelki Oázis csendesnapot és csendeshetet szervezett, melyeken mi is kezdettől fogva, mint szolgálattevők vettünk részt.

A kimondott igei tanításon kívül, Isten segítségével jelenleg is legalább kétféle formában végzünk szolgálatot. Az egyik a személyes lelki beszélgetés, lelkigondozás. (Szerényen megjegyezzük, hogy csendesheteken minden szabad időnket örömmel áldoztuk fel ilyen szolgálatra.) A másik szolgálatunk tulajdonképpen az előzőnek egy külön formája. Ezt úgy lehetne megjelölni, hogy telefonos lelki beszélgetések.

Örömünkre az Interneten, Isten segítségével sok lelki beszélgetést folytattunk olyanokkal, akik minket felhívnak. Ennek nyomán arról tudunk beszámolni, hogy alig volt nap, hogy legalább egy telefonhívás ne jött volna. Számos hittestvéri kapcsolat nyomán olykor mi is felhívunk egy-egy ismerős testvért, pásztoroló szándékkal. (Csak „curiosum"- ként említjük meg, hogy az ország legkülönbözőbb pontjairól hívtak minket, de a határokon túlról is, így például Kanadából is.)

 

Szerényen szeretnénk a magunk részéről még azt is megemlíteni, hogy azóta is némi levelezést is folytatunk, szintén lelkigondozói célzattal. Ismerős hittestvéreknek, amennyiben kérik, vagy ha mi aktuálisnak gondoljuk, lelki tartalmú verseket és saját leírt igehirdetéseket küldünk. Záró gondolatunk az lenne, hogy a mi számunkra egész életünkre nézve nagy kitüntetés az, hogy Istent szolgálhattuk és még most is, ha fogyatkozó erővel is, de szolgálhatjuk.  Istent szolgálni, Isten nevében szólni, porba roskasztóan nehéz és igen felelősségteljes feladat. Ennek nyomán folyamatosan azért imádkozunk, hogy a mi kegyelmes Istenünk bocsássa meg nekünk a szolgálatban előfordult botlásainkat és, hogy fogadjon be majd egykor minket is az Ő örök és dicsőséges országába, a mi Megváltónkért az Úr Jézus Krisztusért.

Debrecen, 2015

K. Szabó Gyula és felesége Varga Júlia

nyugalmazott református lelkipásztorok

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 40, összesen: 203361

 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...
 • 2020. június 25., csütörtök

  Egyházkerületünk történetének apró, ismeretlen fejezete, amelyben az ügyesség, a hűség, a kapcsolattartás és az elődök tisztelete találkozott egymássa...
 • 2020. június 24., szerda

  Nem csak a bezárkózás volt nehéz, az újranyitás sem egyszerű lépés. Milyen tanulságokat viszünk magunkkal a karanténból, hogyan hathat mindez közösség...
 • 2020. június 23., kedd

  Huszonhat évesen választották meg gyülekezeti gondnoknak, ezt a szolgálatot hite szerint csak alázattal lehet betölteni. Vulkanológiával foglalkozó ke...
 • 2020. június 22., hétfő

  Egyházzenei, közösségi program, szakmai és missziós céllal. A Tahi Egyházzenei Hét énekelni szerető gyülekezeti tagokat, karnagyokat és kántorokat vár...