Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Szolgálat a lelkészbeiktatáson

Trencsényi László lp. szolgálata
beiktatásán 2007. októbet 7-én Pestújhelyen.
*****************************************************

Imádkozzunk:
Dicsőség neked Urunk áldott Istenünk, mennyei édes Atyánk, hogy szereteted az égig ér és hűséged a magas fellegekig. Hálát adok, hogy itt lehetek, hogy nekem is adtad és kínálod ma is mindenkinek a hit a kegyelem és a reménység drága ajándékát. Bocsáss meg nekünk, hogy nem becsüljük eléggé, pedig ennél drágább- értékesebb ajándékot senkitől sem kaphatunk, hisz Egyszülött Fiadnak a mi urunknak Jézus Krisztusnak drága vérén szerezted ezt a sok jót nekünk.
Bocsáss meg nekünk bűnös embereknek, ha eddig hideg szívvel visszautasítottunk Téged Teremtőnket, vagy ha csak néha-néha vettünk komolyan. Szent Lelked által segíts, hogy ezután gyermeki tisztán tudjunk hinni Tebenned, rendületlenül követve téged. Ámen!

Textus.
Jézus mondja: "Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van: sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe."  János 5,24

"Azért küldelek el, hogy megnyítsd a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek a megszenteltek között."
Apostolok Cselekedetei 26,18

***

JÉZUS SZAVA MINDIG ÉRVÉNYBEN VAN!


Pilinszki János egyik írásában így vall erről.
Amikor a háború utolsó hónapjaiban bevonultatták katonának, hátizsákját könyvekkel tömte tele. Amint teltek a napok, csak teher lett számára és egymásután dobta ki őket a vonatablakon. Végül mind kidobta őket, mivel ahogy Ő fogalmazott: "NEM VOLTAK ÉRVÉNYBEN- Egyetlen könyv maradt vele mindvégig. Ez az egyetlenegy a Szentírás volt, mert csak a Biblia volt érvényben akkor is, és ma is.

***
A debreceni klinika egyik folyosóján rendszeresen be van kapcsolva a TV.
Amíg ott sokszor fél napokat várakoztunk volt idő figyelni az embereket.
A legkülönbözőbb szórakoztató műsorokat láthatták- hallhatták a betegek és mind akik ott voltak.  Amikor éppen az Önök kérték c. műsor ment a szórakoztató kabaré jelenetekre szintre oda sem figyeltek, nem nevetett senki.
NEM VOLTAK ÉRVÉNYBEN!
Ekkor megszólalt egy "másféle hang"! Babits Mihály verse: Zsoltár gyermekhangra Molnár Mária előadásában: "Az Úristen őriz engem mert az Ő zászlóját zengem.....
S kell, hogy az Úr áldja, védje aki azt énekli: Béke.-

Ez az egy volt ott is érvényben!

***
NINCS ÉRVÉNYBEN MÁS CSAK AZ EVANGÉLIUM!
AZ EVANGÉLIUM VISZONT ÉRVÉNYBEN VAN!

CSODÁLATOS A MI MEGVÁLTÓNK JÉZUS KRISZTUS!

Csodálatos Megváltónkat megismerni!
Csodálatos Megváltónkkal életünket rendezni!
Csodálatos Megváltónkkal élni!
Megmentetnek lenni
Szeretetében örülni
Kegyelméért hálát adni
Jóságát megköszönni
Békességét tapasztalni
Vezetésének engedelmeskedni
Nincs senki itt, akinek ne lenne szüksége rá!
Nincs senki ezen a földön, akinek ne lenne szüksége rá!
És milyen szomorú, hogy milyen kevesen tudják azt, hogy:
Megváltónknál, Jézus Krisztusnál senki sem szereti jobban őket.
Nem tudják és beleszomorodnak, belekeserednek, belebetegednek, HIT NÉLKÜL BELEHALNAK ebbe a szomorú embertelen világba.
Küldetésünk az, hogy mindenkinek MEG KELLENE HALLANI a jó hírt!
Az Úr Jézus mondja ma nekünk! "Örök élete van annak, aki HALLJA az én Igémet....-
De kit érdekel? De ki az, aki ma hallja? Ó milyen kevesen vannak?
Ebben a HANGOS, sokszor kibírhatatlanul ZAJOS világunkban, mi miért törődünk bele a hallgatásba?
Olyan jó lenne, hogyha az emberek megbecsülnék egymást, szeretetben élnének- boldogan.
Annyi érték hiányzik! A törődés, a megbecsülés, a becsület, a tisztesség, az erkölcs, az odafigyelés, az emberszámba vevés...sorolhatnánk!
A szeretet hiányzik nagyon! Isten szeretete hiányzik! Jézus Krisztus hiányzik az életekből! CSAK, ennyi a baj!!

Sokszor siránkozunk azon, hogy templomaink lassan kiürülnek.
Itt Budapesten ma már alig tudják, hogy hol vannak templomaink.
Milyen beteg az, akit nem érdekel, hogy hol van az orvosi rendelő? HALÁLRAÍTÉLT!
Ma talán óriásplakátokon kellene hirdetni, hogy hol vannak a templomaink!
Annyi haszontalan reklám van! Nem lehetne KÖZÉRDEKÜ KÖZLEMÉNYKÉNT közzé tenni az egyházak címét a Teletexen, különböző fórumokon, a médiákban?
Vagy a bevásárlóközpontokban, autópálya pihenőkben, a benzinkutak mellett imasátrakat felállítani?  Miért nem hallják az emberek az életmentő evangéliumot!
Valami nagyon nincs rendben! Valamit nagyon elrontottunk! Valamit nagyon nem jól csinálunk! Pedig mindenünk megvan ahhoz, hogy hitelesen továbbadjuk az örök üzenetet.  Annyi minden megpróbáltunk már, de alig van foganatja.

HOL ÉS HOGYAN SEGÍTHETNÉNK?
Csend szigetek kellenének, Lelki Oázisok, Béke bázisok kellenének.
Ó bárcsak minden templom, minden gyülekezet az lenne!
Ahol a lélek végre levegőhöz jutna!
Ahol az embereknek lenne idejük és lehetőségeik kiszellőztetni túlinformált megterhelt agyukat!
Ahol lenne idő egyszer úgy alaposan átgondolni mindent, hogy hol rontottam el!
Rendezni végre Istennel- közös dolgainkat!
De hát sajnos megszoktuk a lelki rendetlenséget is, és nagyon jól érezzük benne magunkat!

Fel kellene tenni végre a kikerülhetetlen kérdést.
Nem azt, hogy van-e Isten, hanem azt, hogy : Mit akarsz Uram az életemmel? Mit kell tennem?
Ő erre az mondja, hogy HÍGGY! NE FÉLJ, CSAK HIGGY!
Jézus mondja szó szerint:
" Örök élete van annak, aki hallja az én igémet és HISZ abban, aki engem elküldött...-
Ennyi tartozik ránk: gyermeki hit, bizalom és engedelmesség.
Van e fontosabb a hitébresztésnél?
"Menj és szórd a drága magvat szívek szántóföldjébe!
Egykor gazdag termést adhat az elhintett Szent Ige!
S ha gyümölcs ma nincs is bőven, tanulj bízni a jövőben!
Tán ha már te sírba térsz, akkor érik a vetés. "
Túrmezei Erzsébet

Miért vagyok itt? Hogy kerülök én ide? Teszem fel a kérdést naponta. Mit akarsz Uram itt velem?
Erre csak egyetlen válasz lehetséges az, hogy meghallják az emberek az ÖRÖK ÉLET BESZÉDÉT és HIGGYENEK Jézus Krisztusban! Nincs más célom ezen a földön!
Mert így ismerem Őt, a Küldőt, az ÚRAKNAK ÚRÁT, KIRÁLYOK KIRÁLYÁT!
"Azért küldelek el, hogy megnyítsd a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek a megszenteltek között.-Ap. Csel. 26,18

Miért vagyok itt?
Amikor igent mondtam a Pestújhelyi Református Egyház megkeresésére, tudtam jól, hogy ezúttal nem pihenni, nem üdülni jövök Budapestre!
Hanem életet menteni, életmentő evangéliumot hirdetni! NINCS MÁS CÉLOM ITT!

Ahogyan én küldetésemet látom, ahogyan az életmentő hit adóját, Jézus Krisztust megismerhettem és ahogyan a Bibliából olvasom a keresztyének jellemzését, évekkel ezelőtt egy rövid gondolatmenetben foglaltam össze:
Ezt szeretném végül megosztani mindenkivel.


Kik a keresztyének?
"Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve kik,
és honnan jöttek?" Jelenések 7,13

Amit addig őszinte vágyakozók csak elérni reméltek,
egymást képmutatás nélküli testvérszeretettel kitartóan,
tiszta szívből szeretik, elviselik, szeretetben hordozzák, sőt
különbnek tartják egymást önmaguknál.

Számukra megszűnt a szennyes világ.
Oly közel a menny!
Mindent átitat az Ige, a béke, a megértés,
összefűz az imádság, az áhítat és a dicséret koszorúja.
Nincs képmutatás, nincs harag.
Nincsenek sértődések, nincsenek álarcok.
Nincsenek háttérgondolatok.
Igazság van! Vigasztalás van!
Valóság van: Jézus Krisztus!
Az Ő tulajdonai, kik a világ szemében ugyan bolondok, gyöngék,
gyámoltalanok, senkik, DE: Gyermekek, Isten gyermekei,
akiknek neveik fel vannak írva a mennyben!

Szentek!
Kik elhagytak mindeneket.
Kik önként vállalták a keresztet, s vele a sebeket, üldöztetéseket.
Felhőtlenek, hívők, küzdők, helytállók,
szabadok, boldogok.
Akik megmosták ruháikat.
A világ förtelmeitől megtartóztatták magukat.
Akik az Atya akaratába belesimultak,
kik mindenkor élő reménységükről számot adni készek voltak.

Szentlélek templomai!
Kik védve, Krisztus szeretetébe rejtőzve,
megbékélve várják a színről, színre látást,
mert szívüket maga az Úr tölti ki.
T.L.
(Nyíregyháza,2000.04.19.)

Imádkozzunk:
Köszönöm, Uram, hogy nevemen szólítottál, elhívtál és szolgálatba állítottál. Szemeim Reád néznek, Tőled jön az erő, a világosság és a segítség. Te, mindig hűséges vagy, Szentlelked által adj nekem bölcsességet, hogy hirdetni tudjalak Téged úgy ahogy kell! Adj nekem is hűséget és adj ennek a gyülekezetnek is, hogy egyek legyünk a Te országod építésében. Ajándékozz meg naponként a Te szavaddal, hogy szólhasson a Te szolgád és ajándékozz meg mindannyiunkat a Neked való szolgálat örömével.  Segíts ebben minket a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Ámen.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 65, összesen: 353023

 • 2021. május 05., szerda

  Ha Isten megadta nekünk az oltás lehetőségét, éljünk is vele, és szükség esetén ne féljünk segítséget kérni a regisztrációhoz – üzeni az Országos Refo...
 • 2021. május 05., szerda

  A Nemzeti Összetartozás Alapítvány csütörtökön este hét órától a virtuális térben rendezi meg Teleki Miklós orgonaművész közreműködésével jótékon...
 • 2021. május 04., kedd

  Válhat-e barátjává, vagy inkább maradjon meg gyülekezeti tagja pásztorának egy lelkész? Jut-e ideje a saját családjára? Mi lehet a lelkészférjek szere...
 • 2021. május 04., kedd

  Régi vágya valósul meg a kerepesi református gyülekezetnek: épülő templomuk és gyülekezeti központjuk alapkövét tehették le május 2-án. A szilasligeti...
 • 2021. május 03., hétfő

  Júniusban újra dunamelléki lelkészhét Tahitótfalun – személyes jelenléttel.
 • 2021. május 03., hétfő

  Az újrakezdés kérdéseiről szólt az új egyházkerületi ciklus első lelkész-gondnoki értekezlete.
 • 2021. május 02., vasárnap

  Édesanyám, ez a te napod... Balog Zoltán püspök anyák napi köszöntése.
 • 2021. április 30., péntek

  Hosszú, nehézségekkel teli időszakot követően, vasárnap újra kinyílnak a templomajtók. Hogyan forduljunk azokhoz, akik nem találnak vissza közösségein...
 • 2021. április 29., csütörtök

  A koronavírus-fertőzésben elhunytakat a családtagok holtukban sem láthatják. Ezért is számít annyira, hogy van egy szemtanú, aki látta, kísérte őket a...
 • 2021. április 28., szerda

  A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom különleges jubileumra készül, hálát adva a szervezet történetéért, missziójának áldásaiért.