Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Bemutatkozás

 

ISTEN HOZTA

AZ OLÁHDELLŐI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HONLAPJÁN!

Welcome to the

Reformed Church of Oláhdellő (Dileul-Vechi)

 

 

Karácsonyi áldás:

 

https://library.livresq.com/view/5fe3dae64395010007d1bc89/

 

 

 

Oláhdellő község (románul Dileul-Vechi) az erdélyi Mezőség D-i peremén, a Maros folyó jobb partján, Maros megyében, Marosvásárhelytől Ny-ra (kb. 26 km-re) fekszik. Az E60-as nemzetközi főútról Marosugra községben kell letérni, az útra néző római katolikus, valamint a kissé beljebb levő református templom között kezdődő úton 2,5 km-t haladva érjük el a falut. Oláhdellő közigazgatásilag Marosugrához tartozik, ott található a polgármesteri hivatal és  0-8 osztályos iskola is. Oláhdellő az Erdélyi Református Egyházkerülethez tartozó Marosi Egyházmegye legkisebb anyaegyházként működő, önálló lelkészt tartó gyülekezete. Lakosainak száma az 1910-es népszámlálás adatai szerint 728 lélek volt. Ez a szám 1992-ig 256-ra csökkent (a Magyar Nagylexikon adatai szerint), melyből kb. 118 magyar ajkú lakos volt.

A gyülekezet lélekszámának alakulása:

2008 január havában 78, 2009-ben 79, 2010-ben 82 és 2011 januárjában 81 lélek.

2011 szeptemberében a lélekszám: 80, választók száma: 60.

2011 október hónapban temetés miatt kettőt apadt a lélekszám, majd 2012 elején újabb kettőt - 2012 májusában a lélekszám: 76.

2012 nyarán három keresztelő és egy temetés átírta a lélekszámot: 78. Az év folyamán további egy felnőttkonfirmáció és három beiratkozás volt.

A gyülekezet lélekszáma 2012 december 31.-én: 82, 2013-ban egy temetés és egy beiratkozó volt, így a lélekszám 2013 december 31.-én ugyancsak 82.

2014 december 31-én a lélekszám 77.

Egy temetés, két betérő, két beköltöző egyháztag a lélekszámot emelte: 2015 Húsvétján a lélekszám 80.

2015 folyamán két egyháztagunkat temettük, és hárman beiratkoztak gyülekezetünkbe, amelyből két betérő felnőttkonfirmáció alkalmával lett egyháztaggá, így a lélekszám 2015 december végén: 78.

2016 során történt 3 temetés, beköltözés és nyilvántartásból való törlés nyomán gyülekezetünk lélekszáma 2016 év végén: 73 lélek.

2017-ben két férfitestvérünket temettük, egy beiratkozás miatt a lélekszám év végére 72 főre csökkent.

2018 végén 1 kiiratkozás, 4 haláleset és 5 beiratkozás eredményeképpen a lélekszám: 72.

2019 eseménydús év volt az oláhdellői reformátusok életében, a lélekszám a következőképpen alakult: 3 temetés, 4 keresztelés, valamint 3 beiratkozás eredményeképpen a lélekszám 2019 december 31-én: 76.

T Ü K Ö R:

 

EGY VIRÁGVASÁRNAPI GONDOLAT

 

Fény és árnyék a virágvasárnap. Fekete-fehér fénykép. Kontraszt az ünnep és a gyász között. A pálmák és a korbács között. A mosoly és a vér között. A király és az elítélt között. A szamár és a kereszt között. Az Olajfák és a Golgota hegye között.

 

 

REGGELI IMÁDSÁG

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Pt. 5, 7)


Várom az áldást minden új napomra, Mesterem. Ma reggel is keresésedre indulok. Kereslek téged, Uram, a hétköznapokban, a munkás percekben, szeretteim ölelésében, és önmagamban is. Töltsd be napomat és szívemet a te jelenléteddel. Amikor új feladatokkal szembesítesz, jelenléted legyen nyilvánvalóvá, mert én nem a kényelmes megoldásra, nem a gondtalanságra, hanem az áldottságra vágyom. Legyél ma is sorsommá. Hadd lássák meg rajtam, hogy Uram vagy!
Legyen enyém reggeli áldásod, amely a mába visz, hogy elhordozhassam a ma gondjait, történjen ma is valami a te dicsőségedre, hogy ennek a napnak végén még közelebb kerüljek hozzád. Ragyogjon fel erre a világra a te jelenléted! Karomba te add az erőt, küzdelmeimhez a győzelmet, szívembe az éberséget, tetteimhez az alázatot, imáimhoz a csendet. Add, hogy a hiányok is úgy tanítsanak kitartásra, bizalomra, ahogy a felemelő pillanatok. Legyél ott utam végén, amelyre ma reggel indulok. Ámen.

 

ESTI IMÁDSÁG


„Drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek” (Ézs. 43, 4)


Tőled indultam és hozzád érkeztem, Mesterem. Tanulni akarom a szeretet mozdulatait, amelyekben jelen vagy, szerető Uram. Hétköznapjaim is ünnepek, amikor itt vagy, amikor beszélgetünk, amikor belépsz a csendembe, amikor imádságom szavait velem mondod.
Legyen tied hálám a munkáért, amit a te erőddel végeztem el, legyen otthonod az otthonom, legyenek számodra fontosak azok, akiket magamban hordozok, akiket rám bíztál.
Add, Uram, hogy legyen szebb ez a világ velem, mint nélkülem. Add, hogy sötétben is tisztán lássam akaratodat. Add, hogy tudjam kihasználni a perceket, amiket rám pazaroltál. 
Minden este hozzád érkezem. Áldd meg párnámat, amelyre most ráhajtom a holnap gondját. Végy körül békéddel, ahogy körülvesz az éj, hogy a holnapi új napon újra keresésedre indulhassak. Legyen enyém esti áldásod, amely a mából átlendít az új áldásokat rejtegető holnapba. Ámen.

 

HORVÁTH LEVENTE gondolatai:

 

HARMAT


Kimondom egy az egyben: a titok egyszerű, annak nyílik meg, aki nem érti és gőgjét ejtve egyszerűen rájön a nyitjára, hogy nem is értheti. Az értés titka a kellő és megfelelő nem-értésem megértése. Nem értés, hanem rácsodálkozás. Az igazi ismeret ámuló szomjazása. A tudatlanság tudása, a megértés, a megvilágosodás megszomjazása. A lélekben szegény boldogsága, az igazságot szomjazó szomjanhalása (“Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. ..”) és kútként való életrekelése.
“Olyan leszek Izrael számára, mint a harmat” (Hós 14,6) Mikor nemrég, életemben először a Szentföldön jártam, akkor értettem meg igazán ezt a mondatot. Isten mint “harmat,” a sivatagos dimbes-dombos földeken, száraz és szomjas vádikon, nem volt nehéz elképzelni az üdítő harmat jelentőségét. Emlékszem a port rúgdosva hirtelen játszadozni kezdtem a gondolattal: ezt tedd össze, ezt a Mindenható Istent a Harmat Istennel! Olyan lesz az övéinek. Érthetetlen. Az hogy Mindenható az még érthető, de harmat...? Hitler ha Istent emlegette, mindig hatalmasnak, a Mindenhatónak hívta. A diktátorok és az erőszak istenkedő rabjai csak ezt az arcát ismerik. Persze úgy gondolják, hogy Isten a leghatalmasabb. Nekik minden a hatalomról szól, és ha már nem lehetnek ők a leghatalmasabbak, egy kicsit lehessenek hozzá hasonló kisistenek. Ne csinálj magadnak faragott képet, magadból faragott istenképet. Ne faragj a Mindenhatóból és hatalmi elképzeléseidből Istenről hamis képet. A Mindenható önmagában hamis Isten. De aki ezzel egyidejűleg “harmat” is tud lenni, nemcsak Mindenható, az az igaz Isten...
Ennél ellentmondóbb képet, paradoxálisabb Isten-Arcot nem is találhattam volna. Ilyen harmat-szomj maga az ember is. Ha Isten – Ember is, és az Isten Fia az Ember Fia is, ha a Mindenható Harmat is, ha a Legnagyobb Erő sebezhető Erőtelenség is, akkor Jézusban ez a titok nekem tökéletesen kirajzolódik. Legyűrhetetlen csodálat fog el, ha Jézusra gondolok. Ahogy Simone Weil felsóhajtott: már-már irigységgel kevert csodálat... Aki azt mondta Önmagáról: “Én vagyok az élet vize, aki szomjúhozik jöjjön énhozzám és igyék...”, az a kereszten felkiáltott: “Szomjúhozom!” Aki azt is kijelentette Magáról: “Én vagyok a Feltámadás és az Élet”, az meghalt és poklokra szállt. Azt találta mondani egy bűnösnek stigmatizált samáriai asszonynak, aki eredendő létszomjúságát vallotta meg neki, hogy ha hisz Őbenne, akkor belőle is “kút” lesz, élő vizet árasztó kút fakad a belsejéből. Pedig Jézus a beszélgetésük kezdetén valami döbbenetes alázattal ugyanettől az asszonytól még vizet kért. A Kút íme vizet kér a szomjazótól és szomját oltva kúttá teszi az elepedt-szomjas asszonyt. Így lett EGY a szomjas Kút a szomjazóval és tette kúttá a többi samáriai ember számára. Azaz EGGYÉ a többivel is. “Ímé mily jó és mily gyönyörűséges, amikor a testvérek EGYSÉGben együtt laknak! Olyan mint a Hermon HARMATJA, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökre!” (133. Zsoltár 1-3)
Légy egy az Egyben és legyünk egy az egyben egyek! Merthát mikor Isten azt kérdezte az elesetten megszomjazó Ádámtól: “Ádám hol vagy?” Akkor ha nem tompult volna elméje esendően gyászos tompaságba, nem felejtette volna el az egyedül helyes választ: “Benned, Uram, Benned!” Ezért mondja Jézus: “maradjatok Énbennem!”
Hogy hol van Isten? (Kérdezi szomjúságod?) Hát pont ott, ahol BENNE vagy!

 

 

HALHATATLAN BÉKESSÉG

 

"Hadd halljam meg, mit hirdet az ÚRisten! Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok." (Zsolt 85:9) Ha haragot, itéletet hirdetne, újra oktalan lennék (ahogy Károli forditja: "visszatérnék a bolondságra"), de így, hogy újra csak békességet hirdet, bele kell pirulnom... Hogyan hallanám meg, mit hirdet, ha nem vagyok nyitott a békességre? Újra csak halljam meg, biztatja magát a zsoltáros, hadd halljam meg, kitart és megküzd a hallásért. Amíg azonban félelmem, bűntudatom és rossz lelkiismeretem csak a saját szívem békétlenségét hallja, addig süket maradok arra, amit Ő hirdet. És ime döbbenet: Ő békességemet hirdeti: Krisztusban megbékélt velem az Isten! Az Úr az ő népének Békessége, Krisztust hirdeti, hadd halljam meg! Hallga csak: a Golgotáról ím halkan hallatlan békesség árad, nem hallhatatlan, de halhatatlan!

 

A HIÁNYLÉT LELEPLEZÉSE

 

 

Platón híres Lakomájában a szeretetet vágyként határozza meg. Mivel ezt a vágyat nem lehet teljesen betölteni, ebből következőleg ő is inkább hiányként határozza meg. Szerinte csak olyasmire vágyunk, aminek híján vagyunk. Ez leplezi le, hogy az ember nem más mint hiánylény, az ember identitása is befejezetlen, féleges, éppen a szeretetre való olthatatlan vágyunk leplezi le hiánylétünket. Következésképpen a szeretet: azonosulási törekvés. Mindig azzal vágyok azonosulni, aki nálam különb, aki jobb, igazabb, bölcsebb és erősebb, mint én. 
Akivel valamilyen formában azonosulva, vagy akinek társaságában kicsit én is különbnek, jobbnak, igazabbnak, bölcsebbnek és erősebbnek érezhetem magam. A görög bölcsek nem tudtak ennél magasabb rendű szeretetet felismerni vagy meghatározni. Szókrátész ezért mondja, az a legtöbb amit a legmagasabb értelembe vett szeretetről elmondhatunk, hogy olyan valami, ami két mitológiai alak, a Szegénység/Hiány és Gazdagság istenének nászából születik. Vágyom arra, aki több nálam, így hátha majd ő betöltheti azt, amiben én gyászosan szűkölködöm. 
Azonban egyszerre csak megjelent valami egészen más ebben a hiteles szeretetre kiéhezett sötét emberi világban. Jézus Krisztus eljött és nem a nálánál igazabbra, erősebbre, bölcsebbre és jobbra vágyott, se mennyei lények, szentek és angyalok társaságára, hanem hirtelen vágyakozni kezdett a legbűnösebbekre, a kirekesztetettekre, a nálánál rosszabbak selejtes társaságára. Azokkal akart azonosulni, akik nála, sőt mindannyiunknál ezerszer rosszabbak, hamisabbak, balgábbak, erőtlenebbek és hitványabbak. 
Ki érti ezt a botrányos szeretetet, ezt a tékozló, Isten fenséges szentségéhez oly méltatlan és “lealacsonyodó” vágyat? És mégis ez a fordított vágyakozás, ez a szemétdombon szerelmére találó Lovag, ez a csöppet sem finnyás, magát kétes hírbe hozó őrült szerelem, mégis ez lett a legkülönb szeretet azóta! Mégis ez tud igazán meglepni, befogadni, felzaklatni és megvigasztalni. Mégis a lényem legmélyéről feltörő szeretet-vágyamat csak ez tudja igazán megelégíteni! 
Azóta én is e “kificamodott” ízlésű szeretet bűvöletében élek, valahogy nem tudok nem én is ahelyett hogy felfelé vágyakozzam, a jobbakkal azonosuljak, nem tudok azóta nem “lefele” is megindulni szívemben Istennek ezzel a vágyával az elesettek felé, a kirekesztettek, a “bűnösöknek” bélyegzettek és a nálam és másoknál elveszettebbeknek tűnők felé... 
Kívánom Isten áldjon meg minket bőségesen e feje tetejére állított vággyal, ami e gyönyörű halált-halt Szeretetből, a Keresztre Feszítettből ered, a Legcsúnyább Férfitól, a Fájdalmak eme Legcsúnyább Férfiújától (Ésa.53,2-4)!

 

 

BÖJTNAPTÁR

2017 március 5 – április 16

Március 5:
Mk. 1, 15 – „Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”
IMA a szemben lakó, a jobb- és baloldali szomszédért, a velük való jó viszonyért.

Március 6:
Joel 2, 12-13 – „így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet!”
IMA beteg rokonokért, ismerősökért, falubeliekért, a szenvedések enyhüléséért.

Március 7:
Mt. 6, 16-18 – „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged.”
IMA a gyülekezetben való egyetértésért, békességért.

Március 8:
Jak. 1, 12 – „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.”
IMA türelmességért.

Március 9:
Rm. 10, 12-13 – „Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”.
IMA alázatért, hogy egymást tiszteljük.

Március 10:
Jer. 17, 10 – „Én, az Úr vagyok a szívek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli.”
IMA áldásért szeretteinkre, munkánkra, lelkünkre.

Március 11:
1Kor 10,12-13 – „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.”
IMA a kísértések, irigység, hiúság ellen.

Március 12:
Jer. 7, 1-7 – „Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor veletek lakozom e helyen! Ne bízzatok ilyen hazug szavakban: Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt! Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha egymással szemben igazságosan jártok el…, akkor lakozom veletek ezen a helyen.”
IMA bizalomrét Istenben, az Ő szavaiban.

Március 13:
Ef. 5, 1-2 – „Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.”
IMA egymás elfogadásáért, együttérzésért.

Március 14:
Ef. 5, 3-5 – „Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában.”
IMA tiszta beszédért, őszinteségért, megtisztult lelkiismeretért.

Március 15:
Mt. 18, 19-20 – „Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
IMA egyetértésért, a közösségért, egymásra és Istenre figyelésért.

Március 16:
Ef. 4, 6-9 – „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! … és veletek lesz a békesség Istene.”
IMA bizalomért, őszinte hitért.

Március 17:
Ef. 5, 6-8 – „Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben! Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.”
IMA tiszta beszédért, kedvességért, jószívűségért mások felé.

Március 18:
Ef. 5, 9-11 – „A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.”
IMA az Úrnak kedves tettekért, tervekért, gondolatokért, tiszta lelkiismeretért.

Március 19:
Zsolt. 133 – „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.”
IMA gyülekezetünkért.

Március 20:
Ézs. 1, 16-17 – „Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét!”
IMA azért, hogy tanuljunk meg jókat cselekedni.

Március 21:
Gal. 5, 25 – „Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.”
IMA Szentlélekért, Isten vezetéséért.

Március 22:
3Móz. 19, 11-12 – „Ne lopjatok, ne hazudjatok, és csalással senki se károsítsa meg honfitársát! Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetek nevét. Én vagyok az Úr!”
IMA azért, hogy másokat tiszteljünk, azokért, akik minket tisztelnek.

Március 23:
3Móz. 19, 15-16 – „Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben! Ne légy elfogult a nincstelen javára, és ne kedvezz a hatalmasnak! Igaz ítéletet hozz honfitársad ügyében! Ne terjessz rágalmakat néped között! Ne törj felebarátod életére! Én vagyok az Úr!”
IMA igazságosságért, belátásért.

Március 24:
3Móz. 19, 17-18 – „Ne gyűlöld szívedben embertársadat! Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó néped fiaival szemben! Szeresd felebarátodat, mint magadat! Én vagyok az Úr!”
IMA azokért, akiket nehéz szeretni, és nem szeretünk.

Március 25:
Zsolt. 118, 21 – „Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál.”
IMA és köszönet a meghallgatásért, megtartásért.

Március 26:
Rm. 5, 3-5 – „Dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.”
IMA a gyászolókért, vigasztalásért. 

Március 27:
Rm. 5, 6-8 – „Amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.”
IMA saját és gyermekeink jövőjéért.

Március 28:
Mt. 7, 13-14 – „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt”.
IMA nemzetünkért, a magyarságért.

Március 29:
Mt. 7, 21. – „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát”.
IMA azért, hogy üdvösségre jussunk.

Március 30:
Mt. 7, 12 – „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták”.
IMA bocsánatért.

Március 31:
Mt. 7, 7-8 – „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik”.
IMA a szegényekért, nélkülözőkért.

Április 1:
Mt. 7, 1-2 – „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd”.
IMA bölcsességért, hogy helyes döntéseket hozzunk.

Április 2:
1Thessz. 5, 9-11 –„Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat”.
IMA minden ismerős özvegyért külön-külön.

Április 3:
1Thessz. 5, 14-15 – „Intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek min-denkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.
IMA név szerint azokért, akikkel ma találkoztunk.

Április 4:
Mt. 6, 19-21 – „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is”. IMA lelki vezetésért.

Április 5: 
Jak. 5, 7-8 – „Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap.Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van”.
IMA kitartásért, Istenben való bizalomért.

Április 6:
1Thessz. 5, 12-13 – „Becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben!”
IMA a vezetőkért

Április 7:
1Thessz. 5, 17-18 – „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra”.
Hálaadó IMA Isten minden ajándékáért,az életünkért.

Április 8:
Jak. 2, 12-13 – „Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten”.
IMA lelkiismeretünk tisztaságáért

Április 9:
Zsolt. 73, 25-26 – „Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!”
IMA a világ, békességéért, országok népek közötti békéért

Április 10:
Zsolt. 78, 6-7 – „Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.”
IMA népünk és más népek közötti békéért, kiegyezésért

Április 11:
Fil. 2, 10-11 – „Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”
IMA gyülekezetünkben a békéért, megbékülésért

Április 12:
1Jn. 4, 7-8 – „Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet”.
IMA személyes kapcsolatainkért, békseeégért haragosainkkal, szomszédainkkal, társunkkal

Április 13:
Fil. 2, 12 – „Szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket”.
IMA személyes és Istennel való békességért

Április 14:
Mt. 3, 2-3 – „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! Mert ő az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”
IMA megtérésért, őszinte megbánásért

Április 15:
1Jn. 5, 13-14 – „Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket.”
IMA örökéletért, üdvösségért

Április 16: 
Húsvétvasárnap
Jn. 20, 29 – „Boldogok, akik nem látnak, és hisznek”.
IMA hitért

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 38, összesen: 383417

 • 2023. június 07., szerda

  A cél, hogy a hittanórai találkozásokból élet fakadjon – lelkészek és hittanoktatók bevonásával épül ki a Dunamelléki Katechetikai Támogató Szolgálat.
 • 2023. június 05., hétfő

  Beiktatták Horváth Andreát, a Harkányi Református Egyházközség lelkipásztorát június 3-án. A lelkipásztor 2020 óta szolgál a gyülekezetben.
 • 2023. június 05., hétfő

  Isten, ember és embertárs szeretetháromszögébe nemcsak Pákozd fér bele, de az egész világ is. Szabó Márk lelkészbeiktatásán jártunk.
 • 2023. június 03., szombat

  Dokumentumfilmes eszközök, az érintettekkel készült interjúk és a teológiai alapokra épített világmagyarázat is segítségünkre lehet Trianon értelmezés...
 • 2023. június 01., csütörtök

  A matematika hálás tantárgy, nehéz mellébeszélni – vallja Dobos Sándor, a budapesti Fazekas Gimnázium matematikatanára. Pedagógusnap előtt a tan...
 • 2023. május 31., szerda

  Van, akit a férje halála, mást egy lavina vitt közelebb Istenhez, de olyan is van, aki sosem volt igazán távol tőle, csak gyerekkorában más néven isme...
 • 2023. május 30., kedd

  Idősotthonuk húszéves jubileumát ünnepelte a Sárbogárdi Református Egyházközség május 27-én. A húsz évvel ezelőtt alapított intézmény jelenleg 45 lakó...
 • 2023. május 30., kedd

  A tizennyolcadik alkalommal megrendezett Református Zenei Fesztivál programkínálatának és fellépőinek sokszínűségében is egyházunk sokszínűségét mutat...
 • 2023. május 29., hétfő

  Templomszentelési istentiszteletre és hálaadásra gyűltek össze pünkösd előestéjén a Kalocsán és környékén élő reformátusok. Százötven éves épületegyüt...
 • 2023. május 28., vasárnap

  „A Szentlélek munkája Krisztus titkának feltárása, megismertetése.” Somogyi Péter budapest-fasori lelkipásztor, dunamelléki lelkészi főjegyző pünkösdi...