Nyomtat Elküld Olvasási nézet

2014. évi lelkipásztori beszámoló

Lelkipásztori beszámoló a 2014. évi lelkipásztori és gyülekezeti szolgálatról.

 

Kedves Testvéreim!

 

2014. évünk vezérigéjét Máté evangéliuma 4. részének, 19. verséből választottuk: „És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok". Választásunkban Isten Lelke vezetését fogadtuk el, Aki avval ajándékozott meg minket, hogy 2014-ben is megtaláljuk a mindennapokban életünk legfontosabb hivatását: a lélekmentés szolgálatát. Gyülekezeti életünk minden mozzanatának ez a célja: hitvallástétel Jézus követéséről, eszközzé lenni az Ő kezében minden körülmények között. Őrizze meg e beszámoló, és így jegyzőkönyveink azoknak neveit, akik szolgálatukkal hitvallást tettek a gyülekezet előtt: Osváth Zoltán, Szabó Emőke, Geiger Kornélia, és a lelkipásztor-házaspár. Az Istentiszteletekkel egy időben minden Vasárnap megtartottuk gyermek-istentiszteleteinket. A szolgálatokról Kiss Katalin lelkipásztor asszony részletesen beszámol.

Február 2.-án hivatalosan megkezdte szolgálatát gyülekezetünkben Kiss Katalin Nagytiszteletű Asszony, mint az Egyházközség beosztott lelkipásztora.

Terveink szerint megvalósultak evangelizációs, előkészítő, és ökumenikus heteink. Januárban az egyetemes imahéten, április 14-16. között nagy-heti evangelizációs istentiszteleteken Végh Tamás szolgálatával, május 26-30. között pünkösdi előkészítő heten, október 27.-novemer 2. között pedig reformációi estéken gyűltünk egybe Isten Igéje köré.

Hálatelt szívvel köszönöm meg e közösségben is testvéreimnek, aki munkatársakká lettek ebben az esztendőben munkatervünk megvalósításában. A presbitérium tagjainak, a női körnek, a gyermekmunkásoknak, az énekkar vezetőjének és tagjainak, az ifjúság tagjainak, az Anna körnek, hogy egész éves munkájukkal gazdagították közösségünk életét, és a város felé is hitvalló életet éltek.

Honismereti körünk megvalósult rendezvényei: Januárban diavetítéses előadás, február 15.-én a Mentő Múzeumba látogattunk. December 7.-én diavetítéses előadás keretében emlékeztünk meg az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról.

Gyülekezetünk Osváth Viktorról elnevezett kórusának munkája 2014-ben is kiemelkedően szépre sikerült. Heti rendszerességgel megtartottuk próbáinkat. Immáron hagyományossá lett nagypénteki passió előadása. Soroksár teljes közösségének is bemutathattuk kórusmunkánkat először június 15.-én a testvérgyülekezetünk Bethlen kórusával közös zenés Istentiszteleten, valamint június 21-én a Múzeumok éjszakája rendezvény keretében. A nyáron ismét megrendeztük a kórus-napközit július 7-11. között, nem titkoltan toborzási szándékkal is. Igyekeztünk eleget tenni vendégszolgálatoknak is. Újtelepen kétszer szerepelt kórusunk: Szeptember 29.-én az evangélizáción, november 8.-án pedig a templomépítés javára szervezett jótékonysági hangversenyen. Fontos állomás szolgálatunkban, hogy első alkalommal szerepelhettünk vidéken: a kecskeméti gyülekezet zenés áhítatán október 12.-én. December 13.-án adventi gyertyagyújtás keretében végzett szolgálatot a kórus ökumenikus szertartás keretében. Továbbra is fenntartom véleményemet, amit a tapasztalatok nyomán jegyezzünk meg: arra mindenképpen figyelnünk kell a következő években, hogy erőn felül ne vállaljuk túl magunkat, és döntően saját gyülekezetünkben, kerületünkben, akár nem egyházi rendezvényeken is végezzünk több szolgálatot, hiszen nekünk döntően a soroksári gyülekezet lelki erősítését kell szolgálnunk, illetőleg kerületünkben élő lakosság lelki ébresztését feladatunk munkálni.

Hálás szívvel emlékezhetünk és számolhatunk be Női körünk munkájáról, szolgálatáról. Egész esztendőben havi rendszerességgel tartottak összejöveteleket asszonytestvéreink az ifjúsági teremben. Lelkipásztori szempontból én külön megköszönöm, hogy a női kör megajándékoz immáron második esztendőben minden kereszteléskor egy kendővel a hozzánk érkező családokat. A befogadást érzik így testvéreink. Hosszasan lehetne sorolni még, hogyan viselték gondunkat gyülekezeti programok megvalósulásakor kedves szolgálataikkal nőtestvéreink. Imádkozunk azért, hogy ez a közösség is, megerősödve végezhesse továbbra is áldásos tevékenységét Isten szeretetéből merítve a gyülekezet közösségében.

Az ifjúság minden héten, pénteken este hat órakor találkozik a Hősök terén, Bibliaórán. Immáron mintegy húsz tagot számlálhatna közösségünk, akik idén kisebb rendszerességgel jöttek el alkalmainkra.

Idős református testvéreinket minden hónapban meglátogattam a Názáret Otthonban, de házi úrvacsoraosztásokra nem volt igény ebben az évben sem.

Gyermek-istentiszteletet tartunk minden vasárnap 9: 30 órakor
a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan. Így lehetőség van arra, hogy a gyermekek az Ifjúsági teremben foglalkozáson vegyenek részt.  Az alkalmakon van énektanulás, bibliai történet, kézműves foglalkozás, játék.  Elsősorban óvodásoknak és alsó tagozatosoknak.  A szülők így részt tudnak venni az istentiszteleten, valamint a gyermekek a maguk nyelvén hallják az evangéliumot. Az Ifjúsági Terem melletti helyiségben hangszórón keresztül is lehet hallgatni az istentiszteletet, azoknak ajánljuk, akik pici babával érkeznek.

Anna-kör- kéthetente keddenként 19: 30 órakor kezdődik elsősorban kisgyermekes édesanyáknak, bár minden nőtestvér előtt nyitott ez a program is. Az Anna-kör alkalmain a nőket érintő témákról beszélgetnek a Biblia tanítása alapján, valamint énekelnek és imádkoznak.  A 2014. esztendőben központi téma az imádság volt, egy-egy zsoltár alapján.

Istennek legyen hála gyülekezetünk tagjait, és azon túl minden érdeklődőt informálni tudtunk egyházközségünk életéről. A Csengőszó évente több alkalommal megjelenik, honlapunk szintén frissül, gondozása folyamatos. Jelentem, hogy a reformációi és karácsonyi szám anyagi nehézségeink miatt nem tudott megjelenni. László István és Csige Tamás testvéreink továbbra is állandó és szükség szerinti segítséget jelentenek e szolgálati területen. Fontos meghoznunk még egy elvi döntést, hogy Csengőszó című kiadványunk milyen formátumú legyen, és hogyan váljon lehetővé a megjelenése, hiszen anyagi nehézségek miatt a két utolsó számot nem tudtuk megjelentetni.

A szélesebb soroksári közösség megszólítására szervezett missziói alkalmainkra is nagy hálával emlékezhetünk. Március 23.-án Jókai Anna írónő, míg szeptember 21.-én, Mészáros János Elek előadóművész bizonyságtételének örvendezhettek azok, akik elfogadták meghívásunkat.

Két fő missziói célzatú rendezvényünk is megvalósulhatott Isten kegyelméből: június 13-15. között láttuk vendégül a Székelyudvarhely III.-Bethlen negyedi Református Egyházközség, drága testvérgyülekezetünk csaknem harmincfős küldöttségét. Gyülekezetünk megalakulásának 85. és anyaegyházközségünk megalakulásának 75. évfordulóján, méltó módon emlékeztünk november 9.-én hálaadó Istentisztelet keretében köztéri szobor állításával. Mindkét fő missziói rendezvényünkről részletes beszámolók találhatók honlapunkon is.

A beszámoló keretében szólni illik örömeinkről, harcainkról, küzdelmeinkről, és hitem szerint, kudarcainkról is. Bár továbbra sem tudtunk eleget tenni törvényi kötelezettségünknek, hogy missziói napot szervezzünk, mégsem hagyja Isten, hogy a sikertelenség érzése töltse el szívünket, hiszen az iskolai beiratkozáskor nem várt érdeklődés, bizalom nyilvánul meg évről-évre a református hitoktatás felé. Csak összehasonlításként: amíg a 2012/2013-as tanévben 50-en vettek részt, 2013/2014-es tanévben már 65-en vesznek részt a református hittanórákon, úgy a 2014/2015. tanévben már mintegy 80 hittanossal foglalkozunk. A számok eltérése egyértelműen a kötelezően választható tantárgy bevezetésének köszönhető meggyőződésem szerint, ami felmenő rendszerben még nagyobb kihívást, felelősséget, lehetőséget hordoz magában. A gyermekmunka fontos mozzanata a nekik szervezett kirándulás, ami a tanév kezdetén szintén megvalósult: Ócsára utazhattunk Bese Ferenc testvérünk szervezésével.

Örvendezhetünk annak is, hogy fizikai épülések és bekövetkezhettek épületeink tekintetében. Június 16.-án vette kezdetét és június 30.-án vette át a testület az akadály-mentesítési munkákat, melyek, több mint 1. 000. 000,- azaz egymillió forint-értékben, valósultak meg. Teljes nyílászáró csere történt az ifjúsági terem udvari oldala felől, így biztosítva van annak lehetősége, hogy épületeinket hétközi és vasárnapi alkalmainkon is bárki elérhesse. Az udvar felöli terem teljes festését is elvégezhettük. Július 22-30. között megújultak a templomi ajtók is, bádogos-munkákat is végeztettünk, hogy védjük a templom falát a vizesedéstől. Ismét szólni kell a fűtésről is: egy konvektor cserére szorult a templomban. Javítani kellett a főkapu bal oldalát is elektronikai problémák miatt.

Isten megváltozhatatlan akaratában megnyugodva, mégis hálás szívvel emlékezem meg gyülekezetünk egykori kántorának búcsúztatójáról, amit templomunkban szeptember 7.-én tartottunk gyászistentisztelet keretében. Életéért, köztünk végzett szolgálatáért Istent dicsőítjük.

A gyermekek karácsonyára a Bese család jótékonysági ruhavásárt szervezett november 14-15. között az ifjúsági teremben, melynek bevétele meghaladta a 300. 000,- forintot.

 

Mindenért, ami megvalósulhatott, Övé legyen minden dicsőség és hála!

 

Kiss Péter lelkipásztor

Budapest-Soroksár, 2014. Szilveszter napján.

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 496, összesen: 1217792

 • 2021. október 22., péntek

  Hetven éve, hogy kezdetét vette az a koncepciósper-sorozat, ami az 1956 utáni megtorlások idején is mintául szolgált a református személyek elleni, ko...
 • 2021. október 21., csütörtök

  A szigetszentmiklósi regionális REFISZ-napon több mint száz fiatal hallhatta az evangéliumot, és vehetett részt kreatív közösségi programokon.
 • 2021. október 21., csütörtök

  „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el”!
 • 2021. október 20., szerda

  „A keresztyén ember tudja, az élet nem vele kezdődött és nem is vele ér véget, hálásak vagyunk, hogy a következő nemzedék tanulmányokat, hitet, ...
 • 2021. október 19., kedd

  Lelkészbeiktatás a Cegléd-Felszegi Református Egyházközségben
 • 2021. október 19., kedd

  Százharminc évvel ezelőtt, 1891 októberében született Palló Imre, Kossuth-díjas operaénekes, akit 90 éve kértek fel a pándi református gyülekezet pres...
 • 2021. október 18., hétfő

  Azok is Isten népéhez tartoznak, akikért még imádkozni, munkálkodni kell – hangzott el a Megbékélés Templomában Bartha Attila lelkészi beiktatásán.
 • 2021. október 17., vasárnap

  Gyülekezetük önállóságának 400. évfordulóján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a makádi reformátusok október 17-én, vasárnap.
 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...