Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelkipásztori beszámoló a 2015. évről

Kedves testvérek!

Beszámolómat az anyakönyvi jelentéssel kezdem:

Megkereszteltünk gyülekezetünkben nyolc gyermeket: hét fiút és egy leányt.

A vigasztalás evangéliumát hirdettük hat alkalommal megállva a ravatal mellett, egyszer pedig, templomi gyászistentisztelet keretében. 2 férfi és 5 asszonytestvérünktől búcsúztak szeretteik a földiekre nézve 2015-ös évünkben.

Egy pár kérte házasságkötésükre Isten áldását templomunkban.

Konfirmációi fogadalmat tett Pünkösd másnapján hét fiatal testvérünk: hat fiú, és egy leány.

Az Istentiszteletekkel egy időben minden Vasárnap megtartottuk gyermek-istentiszteleteinket. A gyermekek között és az Anna körben végzett szolgálatokról Kiss Katalin lelkipásztor asszony reménység szerint részletesen beszámol.

Terveink szerint megvalósultak evangelizációs, előkészítő, és ökumenikus heteink. Januárban az egyetemes imahéten, március 30.-április 3. között nagy-heti evangelizációs istentiszteleteken megyebeli lelkipásztorok szolgálatával, május 11-15. között pünkösdi előkészítő heten, október 25.-november 1. között pedig, reformációi estéken gyűltünk egybe Isten Igéje köré.

Hálatelt szívvel köszönöm meg testvéreimnek, akik munkatársakká lettek ebben az esztendőben munkatervünk megvalósításában. A presbitérium tagjainak, a női körnek, a gyermekmunkásoknak, az énekkar vezetőjének és tagjainak, az ifjúság tagjainak, az Anna körnek, hogy egész éves munkájukkal gazdagították közösségünk életét, és a város felé is hitvalló életet éltek.

Gyülekezetünk Osváth Viktorról elnevezett kórusának munkája 2015-ben is kiemelkedően szépre sikerült. Heti rendszerességgel megtartottuk próbáinkat. Nyáron ismét megrendeztük a kórus-napközit július 13-16. között, kifejezetten a székelyudvarhelyi gyülekezeti kirándulásra való felkészülés jegyében. Igyekeztünk eleget tenni vendégszolgálatnak is. Újtelepen szerepelt kórusunk: Szeptember 29.-én az evangélizáción. Fontos állomás szolgálatunkban, hogy első alkalommal szerepelhettünk a határon túl: testvérgyülekezetünk hálaadó Istentiszteletén július 19-én énekelt kórusunk. Hatalmas örömünk, hogy november 29-én immár második alkalommal vett részt énekkarunk a Budapest-Déli Református Egyházmegye hagyományos, adventi kórustalálkozóján. Továbbra is fenntartom véleményemet, amit a tapasztalatok nyomán jegyezzünk meg: arra mindenképpen figyelnünk kell a következő években, hogy erőn felül ne vállaljuk túl magunkat, és döntően saját gyülekezetünkben, kerületünkben, akár nem egyházi rendezvényeken is végezzünk több szolgálatot, hiszen nekünk döntően a soroksári gyülekezet lelki erősítését kell szolgálnunk, illetőleg kerületünkben élő lakosság lelki ébresztését feladatunk munkálni.

Gyülekezeti Istentiszteleteink zenei életét tovább erősíti az énektanulás, valamint az újra szolgálatba állított mesterharmónium. Március 29-én, Virágvasárnapon hálaadó istentisztelet keretében kértünk áldást a számunkra felbecsülhetetlen értékkel bíró hangszer újbóli megszólalásáért.

Hálás szívvel emlékezhetünk és számolhatunk be Női körünk munkájáról, szolgálatáról. Egész esztendőben havi rendszerességgel tartottak összejöveteleket asszonytestvéreink az ifjúsági teremben. Lelkipásztori szempontból én külön megköszönöm, hogy a női kör megajándékoz immáron harmadik esztendeje minden kereszteléskor egy kendővel a hozzánk érkező családot. A befogadást érzik így testvéreink. Hosszasan lehetne sorolni még, hogyan viselték gondunkat gyülekezeti programok megvalósulásakor kedves szolgálataikkal nőtestvéreink. Imádkozunk azért, hogy ez a közösség is, megerősödve végezhesse továbbra is áldásos tevékenységét Isten szeretetéből merítve a gyülekezet közösségében.

Idős református testvéreinket minden hónapban meglátogattam a Názáret Otthonban, nagyobb ünnepekkor Úrvacsorával is éltek az Otthon lakói, de házi úrvacsoraosztásokra nem volt igény ebben az évben sem.

Gyermek-istentiszteletet tartunk minden vasárnap 9: 30 órakor a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan. Így lehetőség van arra, hogy a gyermekek az Ifjúsági teremben foglalkozáson vegyenek részt. Az alkalmakon van énektanulás, bibliai történet, kézműves foglalkozás, játék. Elsősorban óvodásoknak és alsó tagozatosoknak. A szülők így részt tudnak venni az istentiszteleten, valamint a gyermekek a maguk nyelvén hallják az evangéliumot. Az Ifjúsági Terem melletti helyiségben hangszórón keresztül is lehet hallgatni az istentiszteletet, azoknak ajánljuk, akik pici babával érkeznek.

Istennek legyen hála gyülekezetünk tagjait, és azon túl minden érdeklődőt informálni tudtunk egyházközségünk életéről. A Csengőszó 2015. évünkben négy alkalommal megjelent, honlapunk szintén frissül, gondozása folyamatos. Jelentem, hogy László István és Csige Tamás testvéreink mellett új szolgatárs jelent meg e szolgálati területen. Bősz Richárd, mint az újság korrektora működik közre e fontos munkaterületen.

November 2.-a piros betűkkel kerülhet bele gyülekezetünk történetébe. Hiszen ezen a hétfőn tarthattam meg az első hittanórát a területünkön található egyik óvodában. Azóta is minden hétfő reggel 7: 45-kor találkozunk a Napsugár Óvoda öt református hittanosával a mintegy fél órás foglalkozáson. Számomra különös kegyelem, hogy úgy sikerült egy nevelési intézményben megvetni a lábunkat, hogy azt döntően szülők kezdeményezték, és az ott dolgozó munkatársak segítették ügyünket. Istennek legyen hála azokért, akik eszközökké lettek az Úr kezében.

A szélesebb soroksári közösség megszólítására szervezett missziói alkalmainkra is nagy hálával emlékezhetünk. Május 16.-án pünkösdi családi délutánt, szeptember 26-án hittanévnyitó csendes-nap, míg december 12.-én, és 19-én a Nyitott kapu elnevezésű programunk valósulhatott meg.

Két döntően missziói célzatú rendezvényünknek is örvendezhettünk Isten kegyelméből:

Június 29.-július 5-e között gyülekezetünk először tartotta meg hittanos napközis bibliatáborát. Átlagosan 10 gyermek jött el hétfőtől-péntekig a délelőtti programokra. Nekem külön örömöt jelentett, hogy a segítők száma meghaladta a gyermekek számát: 12-15 felnőtt végzett ezen a héten valamilyen szolgálatot, és így a csoportbeszélgetéseken is ők vettek részt a legnagyobb számban. Kifejezzük köszönetünket Kompán Zsoltné lelkipásztor felé, aki a július 5-i Istentiszteleten is szolgált, és beszámolt a gyülekezetben a hét áldásairól.

Július 17-19. között látták vendégül a Székelyudvarhely III.-Bethlen negyedi Református Egyházközség tagjai gyülekezetünk csaknem húszfős küldöttségét. Gyülekezetük megalakulásának 25. és a templom építésének 20. évfordulóján, méltó módon emlékeztünk július 19.-én hálaadó Istentisztelet keretében kórusunk szolgálatával. Mindkét fő missziói rendezvényünkről részletes beszámolók találhatók honlapunkon is.

A beszámoló keretében szólni illik a hitoktatás okán örömeinkről, harcainkról, küzdelmeinkről, Az iskolai beiratkozáskor már megszokott a nagy érdeklődés, nagy bizalom nyilvánul meg évről-évre a református hitoktatás felé. Csak összehasonlításként: amíg a 2012/2013-as tanévben 50-en vettek részt, 2013/2014-es tanévben már 65-en vesznek részt a református hittanórákon, majd 2014/2015. tanévben már mintegy 80 hittanossal foglalkoztunk, a 2015/2016-os tanévben már kevéssel meghaladja a 100-at a református hittanra járók száma. A számok eltérése egyértelműen a kötelezően választható tantárgy bevezetésének köszönhető meggyőződésem szerint, ami felmenő rendszerben még nagyobb kihívást, felelősséget, lehetőséget hordoz magában. A gyermekmunka fontos mozzanata a nekik szervezett csendes-napok, nyári napközis bibliatáborunk. Külön öröm, hogy a megszokott fiatalok között végzett konfirmációi felkészülés mellett, felnőtt előkészítőket is tarthatunk, hiszen négyen jelentkeztek arra, hogy fogadalmat szeretnének tenni hitükről jövő tavasszal.

November 20-án délután rövid megemlékezést tartottunk gyülekezetünk első lelkipásztorának dr. Galambos Józsefnek sírjánál a pesterzsébeti temetőben. A hálaadó alkalmon emlékeztünk arra, hogy éppen 75 évvel ezelőtt lett megválasztott lelkipásztora a soroksári reformátusoknak nagytiszteletű úr.

Örvendezhetünk annak is, hogy fizikai épülések és bekövetkezhettek épületeink tekintetében. Május 5-én vette kezdetét, és június 25-én vette át a testület azokat a felújítási munkákat, melyek, több mint 5. 000. 000,- azaz ötmillió forint-értékben, valósultak meg. Többek között kialakításra került egy kiskonyha az ifjúsági terem udvari oldala felől, és az udvar felöli terem teljes festését is elvégezhettük.

A fűtéssel kapcsolatos karbantartási munkákat ebben az évben is elvégeztük.

Mindenért, ami megvalósulhatott, Övé legyen minden dicsőség és hála!

Kiss Péter lelkipásztor

Budapest-Soroksár, 2015. december 30.

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 111, összesen: 964602

 • 2019. február 14., csütörtök

  Egymás megismerése nem ér véget a házassággal, akkor kezdődik csak igazán. Három házaspár osztotta meg velünk ezzel kapcsolatos tapasztalatait a házas...
 • 2019. február 13., szerda

  Mikor a kedves és én is öregszem. Vajon kizuhanunk az időből? Debreczeni Tibor naplója lyukas félórákból, amikor az íráshoz „éppen szivárgott a kedv”.
 • 2019. február 13., szerda

  „Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket." (Jel 1,3)
 • 2019. február 12., kedd

  „Amelyik kapcsolat nem jut el addig a pontig, hogy akár válás is lehetne, az még nem is kezdődött el” – vallja Záborszky Zsófia pszichológus. A kisgye...
 • 2019. február 11., hétfő

  Tizennyolc évig imádkozott alkoholbeteg férje gyógyulásáért, majd egy nap válaszút elé állította: vagy a család, vagy az ital. Egy óra gondolkodás utá...
 • 2019. február 10., vasárnap

  Mitől tud egy házasság tartós lenni, a benne élők pedig nemcsak elviselni egymást, hanem boldogan élni? A házasság hete idei arcai, Gorove László ment...
 • 2019. február 09., szombat

  „Részestársai vagyunk a Krisztusnak, mind a közösen elszenvedett szenvedésekben, mind pedig a szenvedések fölötti győzelemben."
 • 2019. február 07., csütörtök

  Házasságban, családban élni jó, de egyben közös felelősség is. Nem csak a világ változik folyamatosan, de mi is, ezért fontos, hogy párkapcsolatunk ve...
 • 2019. február 06., szerda

  Az ökumenikus esküvő szép. Igazán szép. Ahogyan az ökumenikus házasság is. Megérdemli, hogy többet beszéljünk róla, hogy jobban odafigyeljünk rá.
 • 2019. február 06., szerda

  Krisztus ügyét szolgálni teljes állásban? Fiatalos, lelkes, befogadó csapatunk legbelsőbb, szerves részévé válni? Mindezt nagyon rugalmas időbeosztásb...