Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Bizonyságtétel /Tóthné Lidia

A BP. PESTÚJHELYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITERE,PÉNZTÁROS-ADMINISZTRÁTORA

„Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám." Ézsaiás.61.10/a

BIZONYSÁGTÉTEL

az  Úr végtelen  szeretetéről ,kegyelméről  és  hűségéről az életemben.

Az  Újpest -Újvárosi református gyülekezetben nőttem fel, nagyon szép és jó gyermek korom  és ifjúságom volt . Konfirmációi Emlék lapomra  a 18. Zsoltár 3 versét  írták: " Az Úr az én kősziklám, váram  és szabadítom".Hetente 3-4 alkalommal voltam a templomban 1963-1973-ig Gyökössy Bandi bácsi szinte minden prédikációját hallottam. A gyülekezetben sok szolgálatom volt. Szüntelenül az Úr közelében éltem és tanulgattam a Krisztusi életet.

Fiatal felnőtt koromban Újpalotára költöztünk. A Pestújhely-Újpalotai gyülekezetben nem éreztem otthon magam és ezért csak kevés alkalommal voltam templomban. Ez az időszak 10 évig tartott. Közben férjhez mentem, adott Isten hozzám illő jó társat, két fiam életét megtartotta a szülési komplikációk ellenére. Egészséges és jó gyermekekké fejlődtek. Mindig olyan állásom volt, amelyet szerettem szívesen és szorgalmasan dolgoztam. Ma már szégyenkezéssel gondolok rá, hogy mindezt úgy éltem végig, hogy észre sem vettem az Úr megtartó kegyelmét, Ő pedig az én hűtlenségem idején is folyamatosan támogatott, segített. Édesanyám betegsége és ápolása idején, érte imádkozva újra közelebb kerültem az Istenhez.

A gyülekezetbe közben új lelkész, Páll László érkezett és én újra örömmel minden vasárnap igyekeztem gyerekeimmel együtt templomba menni, a csütörtöki bibliaórákat is szorgalmasan látogattam. Hamarosan presbiterré választottak és egyre több szolgálatot vállaltam amit hűségesen a saját örömre végeztem, de a következő 20 évben még mindig „csak" a Úr közelében éltem.

2007-ben Trencsényi Lászlót lett a gyülekezet lelkipásztora. Az ő szolgálatai és a Lelki Oázis alkalmak elkezdték bennem azt a változást, ami a megtérésemhez vezetett. Közben az is nyilvánvalóvá vált életemben, hogy a saját erőből végzett szolgálat a legjobb szándék ellenére  sem mindig kedves Istennek.

A 2009. évi hajdúszoboszlói Lelki Oázis hét első napján komolyan vettem Szabó Gyula bácsi kérését, hogy imádkozzunk az alkalmakért és a szolgálattevőkért, ezért kedd hajnaltól minden napot ezzel az imával kezdtem. Nap közben pedig megtapasztaltam, hogy az elhangzott igehirdetések és a közös imádságok a szívem mélyig jutottak el. Átéltem, hogy köztünk volt Isten Szentlelke.    „Közeledjetek  az  Istenhez, és közeledni  fog  hozzátok" Jak.4.8/a

Hazaérkezésem után visszaidéztem a hét minden áldását, és az éjszakát átimádkozva a térdeimen töltöttem el, beláttam bűnös elveszett voltomat és, hogy szükségem van Jézus Krisztus váltságára. Belerendült a szívem, hogy érettem, miattam és helyettem szenvedett a kereszten. Ezen az éjszakán újjászülettem! Megvallottam bűneimet és legfontosabb az lett számomra, hogy ezentúl tejesen Istennek szentelt életet éljek, vele most már közösségben.

2009. június 23-án a bennem történt változásról bizonyságot is tudtam tenni lelkipásztoromnak és életemben először tudtam hangosan imádkozva kitárni szívem az Úr előtt.

„Hü az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunkkal való közösségre."  1Kor.1.9

Milyen végtelen az Úr  kegyelme, amely 59 évig várt rám, hogy tejesen átadjam az életem  az ő szolgálatára hálából. Sajnálok minden percet amit a mi Urunk Jézus Krisztus  nélkül töltöttem el. Tejesen megváltozott az életem ettől az éjszakától kezdve. Megértem a Bibliai igék üzenetét, az igehirdetések mondanivalója is legtöbbször elér a szívemig, folyamatosan alakit, nevel, tanít. Újjászületésem óta minden hajnalban folytatom  a közbenjáró imádságot mindenkiért akit Isten Szentlelke eszembe juttat, és a napi igék elolvasásával, átgondolásával, Isten áldását kérve kezdem a napot, napközben is minden alkalmat megragadok, hogy az interneten elolvassak vagy meghallgassak néhány igehirdetést. A biblia szerinti haszontalan dolgokat igyekszem kihagyni az életemből.  Azóta a szolgálatokra úgy indulok, hogy megköszönöm a lehetőséget és az Isten áldását kérem, hogy minden rendben és jól történjen az ÚR dicsőségére. Az engedelmes szívvel elvégzett szolgálatokban az Úr olyan örömmel és békességgel tölt el, amit eddig elképzelni sem tudtam.

Több mint egy éve igenaplót vezetek, amibe naponta lemásolom azt az igét, ami a legtöbbet  jelentette az nap hajnalban. A 2009. október 3-án naplómban leirt igét életprogramomnak is tekintem:

„Ezért mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Krisztus neve bennetek, és ti is őáltala a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből."  2Thessz.1.11-12

A  mi Urunk megáldott engem szeretetével, sokféle tehetséggel, szorgalommal, fizikai és lelki erővel, ezért nekem sokat kell tovább adom családomnak, gyülekezetemnek. Számomra igen kedvesek a Lelki Oázis alkalmak, amelyek azon túl, hogy hitben való erősödésünkre szolgálnak és testvéri találkozások, beszélgetések történnek, nekem újabb szolgálati lehetőségek is.

„Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne. Meggyökerezvén és tovább épülvén Őbenne, és megerősödvén  a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással." Kol.2.6-7

Istennek legyen hála és dicsőség azért a kibeszélhetetlen sok jóért és a nehézségekben megtapasztalt erőért, amit naponként átélek az Ő gyermekeként egész életemben de különösen megtérésem óta.

Dicsőséges mennyei Atyám!   Köszönöm, hogy kiválasztottál és megváltott gyermekeddé fogadtál Jézus Krisztusban. Áldalak és magasztallak és szeretlek teljes szívemből. Kérlek, tarts meg engem a magad számára egész életemben. Alázatosan kérlek, formálj engem alkalmassá a te szolgálatodra. Szeretnék mindennap a Te dicsőségedre élni. Ámen.

 

Bp. Pestújhely, 2010.

Tóthné Lídia

 

 

 

***

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!" Ézs.41.10

Bizonyságtétel az Isten megtartó szeretetéről és kegyelméről

Évekkel ezelőtt Mátraházán kaptam egy igét : Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat." Zsolt.27.1 Nem értettem, miért ezt az igét kaptam. Akkor éppen erősnek és bátornak éreztem magam, de eltettem a szívemben. Édesanyám, édesapám egy testvérem is rákbetegségben halt meg. Amikor egy szűrővizsgálat eredményeként nálam is rossz indulatú daganatot fedeztek fel, időszerűvé vált a fenti ige.

Az első sokk után, Istenre bíztam teljesen a  jövőmet.

Ennek következményeként.

Soha olyan mélyen és alázattal nem tudtam imádkozni, mint ebben a nagy bajban.

Teljes bizalommal tudtam a családom sorsát is az Úrra, bízni, ha nem épülnék fel.

Hálaadás ébredt a szívemben az eddigi egészségemért  és eddig végzett szolgálatokért.

Elhatároztam, hogy mindent végigcsinálok, amit az orvosok javasolnak, a SZTK keretein belül, de nem keresek magán orvost, sem különleges ellátást nem igényelek. Minden gondomat az Úrra vetem.

 

Az Isten gondoskodó szeretetét, minden további eseményben megtapasztaltam:

1. Sok lelki testvérem imádkozott értem, és ezt a kórházban tartózkodásom minden percében éreztem. Ez arra esősít meg, hogy a másért való imádkozásba ne fáradjak bele.

2. A daganat nem volt kézzel tapintható a mellemben, ezért izotóppal jelölték meg a helyét a lehetséges áttétek helyét is megjelölve ezzel. Ez azért volt fontos, hogy minden beteg területet eltávolítsanak a műtét során. Utólag az derült ki, hogy pontos jó munkát végeztek Isten segítségével. Egy gyakornok végezte a műtétet.

3. Testvéreim beteglátogatása és együtt imádkozásunk lelkileg megerősített.

4. Családom is jobban megmutatta a szeretetét, mint eddig.

5. Egy hívő testvér volt az ágyszomszédom, aki már egy hete a korházban volt és sokat segített gyakorlati tanácsaival, Ő elesettebb állapotban volt és én pedig igével tudtam bátorítani. Istenek hála ő is meggyógyult, és azóta is tartjuk a kapcsolatot.

6. Szerdai műtét után, már szombaton otthon voltam, vasárnap pedig a templomban párom segítségével.

Így egy nap sem esett ki a szolgálatból.

7. A kórházban az osztályon lévő legjobb nővér volt szolgálatban, abban a fél napban, amikor nagyon elesett voltam.

8. Nagyszerű gyógytornászt rendelt nekem az Úr, mást, mint szobatársaimnak, akivel a műtét utáni napon elkezdtük a kar-gyakorlatokat. Otthonra is hasznos gyakorlatokat állított össze. Bal oldalt volt a műtét a nyirok csomókat is kivették honom alól. Mivel bal kezes vagyok, egy-két hét múlva már sok mindent tudtam csinálni a kezemmel. Három hónap után pedig teljesen úgy használhatom a kezem, mint régen, a nehéz munkákat kivéve.

9. Csak sugárkezelést írtak ki, azt is jól bírtam. „Kemót" nem kaptam. A hosszú vizsgálatok és kezelések alatt  a mi Urunk Jézusunk szenvedéseire gondoltam, és gyönyörű énekekeink szövegegeit mondogattam magamban.

10. Hormon kezelést kapok, azt is jól bírom.

11. A műtét több mint két éve volt, és eddig áttét nem jelentkezett.

 

Tudom, hogy ennél nagyobb nehézségek is lesznek további élemben, de mindig az Úr megtartó szeretetére szeretném bízni életemet és halálomat.

 

Budapest, 2017. április 20.

Tóthné Lídia

*****************************************************

Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti.
Azt csudaképen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti.
Ki mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített.

A súlyos gondok mit használnak, A sóhaj, sok jajszó mit ér,
Ha sebeink még jobban fájnak, S mindennap kínunk visszatér?
Így terhünk egyre súlyosabb, Ha lelkünk búnak helyet ad.

Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz,
Az Úr - rendelte kegyelemben Örök, bölcs célnak megfelelsz.
Ki elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi kell nekünk.

Zengj hát az Úrnak s járd az utat, Mit épen néked ő adott;
A mennyből gazdag áldást juttat S majd Jézus ád szép, új napot.
Ki benne bízik és remél, Az mindörökké véle él.

274.dícséret

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 53, összesen: 307077

 • 2020. január 22., szerda

  Január 31., péntek éjfélig lehet jelentkezni a Langham igehirdető-műhelybe. A közös munka célja, hogy lelkipásztorok és laikus igehirdetők egyaránt sz...
 • 2020. január 21., kedd

  A repülőgépünk belseje legalább annyira volt „nyugalmat árasztó”, mint az az MR-készülék, amiben öt évvel korábban kellett ugyanennyire tétlenül, kilá...
 • 2020. január 20., hétfő

  Új útvonalakkal gazdagodik a Vándortábor Program kínálata, idén először zarándoklatra is jelentkezhetnek az iskoláscsoportok.
 • 2020. január 20., hétfő

  Van, aki csodás véletlennek, van, aki óriási mázlinak hívja az események mozgatóerejét. Én így nevezem: gondviselés.
 • 2020. január 19., vasárnap

  A feltétel nélkül szerető Istenről beszélnek. Látják a szülők, tanárok, gyerekek mindennapos harcait. Lelkészként szeretnének segíteni nekik.
 • 2020. január 18., szombat

  Emlékezetes imádságokat felelevenítő sorozatunkban a fasori református gyülekezet tagja meséli el, hogyan ért jó véget egy rettegett vizsga, hogyan ép...
 • 2020. január 16., csütörtök

  Richard B. Hays könyve arra érzékenyít minket, hogy felfedezzük az Újszövetségben is az Ószövetséget, Jézus Krisztusban pedig az Ószövetség Istenét.
 • 2020. január 15., szerda

  Sinka István életműjében saját sorskérdéseink is visszaköszönnek. Önarcképet tart elénk, mert benne vagyunk minden versében. Szabó Szabolcs előadása a...
 • 2020. január 14., kedd

  Ezzel a felirattal, hatalmas táblán hirdette a hétéves kisfiú, mit gondol a vasárnapi istentiszteletről – csak így volt hajlandó elindulni ottho...
 • 2020. január 14., kedd

  A Bibliának fontos szereplője a gazdag élővilág: növényekkel és állatokkal is találkozunk nem csak történetek szereplőiként, de példázatokban, bölcses...