Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Kísértések között /Szabó Gyuláné szolgálata/

B I Z O N Y S Á G T É T E L, azaz néhány testvéri szó a kísértéssel kapcsolatban.

Elmondta Szabó Gyuláné, Júlia, ny lelkész Pestújhelyen, 2oo9 okt. l7.-én, a csendesnapon.

 

Kedves Testvéreim!

A mai napon minden szolgálatban a kísértésről, próbatételről kaptunk tanítást. – Én most főleg a kísértésről tárok elébetek néhány bibliai gondolatot.

Először is azt akarom hangsúlyozni, hogy létező valóság a gonosz, aki nekünk mindig ártani akar azzal, hogy bennünket rosszra, bűnre akar rávenni. Ezért rögtön mondom, sőt kiáltom felétek az intő szót: testvér! – V I G Y Á Z Z ! - testvérek, vigyázzatok! – Próbáltam összeszámolni, és megállapítottam, hogy a Bibliában legalább tízszer hangzik felénk ez a jóakaratú figyelmeztetés. Ezért én is magyarázom, hogy ez ismert szó, közelebbről azt jelenti, hogy vigyázzunk magunkra úgy, hogy legyünk mindig éberek úgy, mint az őrségre kiállított katona éjjel.

Tudnunk kell, hogy először is azzal akar minket az ördög becsapni, hogy ő nem is létezik. Tehát, hogy ne törődjünk vele, és ne tartsunk tőle. Nem lehet látni, és sajnos, ezért sokakat be is tud csapni ezzel a legnagyobb hazugságával.

Pedig az az igazság, amit Péter apostol az első levele 5:8. versében így mond: „Legyetek józanok,vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve,kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan.”

Mindannyian tapasztaljuk, hogy sokan kimosolyognak minket, ha ezt komolyan vesszük, és gúnyolva kérdezik, hogy „te még hiszel ilyeneket?” – Pedig nincs olyan nap, hogy valamilyen formában ne kísértene minket.

Tudjunk róla, hogy gyakran apró, jelentéktelen dolgokkal kezdődik a kísértés. Csak úgy ott van, helyet kap a gondolatunkban olyan valami,aminek nem kellene ott lenni.- Valami kétes, bizonytalan érzést, vágyat megtűrünk, melengetünk a szívünkben Ez aztán észrevétlenül erősödik folyamatosan bennünk, és egyre inkább támad, és egyszer csak robbanásszerűen a hatalmába kerít minket.

De olyan is előfordulhat bármikor, hogy hirtelen nagy erővel támad a gonosz, és kitartóan szorongat mindaddig, amíg teljesen szembe nem fordulunk vele.De nagy ígéret hangzik felénk a Jakab 4:7 v.-ben: …”álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek” – Ez ellenállás akkor igazi, ha Istenhez menekülünk, és szó szerint hozzá kiáltunk: „Uram ments meg!” „Uram védj meg” „Uram, szabadíts meg!” – Nagyon komoly és nagyon értékes az Úri ima kérése: „ szabadíts meg minket a gonosztól”.

Bizony számolnunk kell viszont azzal is, hogy Isten néha, nem rögtön segít. Olykor hagyja, hogy szinte vergődjünk a harcban. Ilyenkor magunk is elbizonytalanodunk, hogy „hogy kerültem én ilyen nehéz helyzetbe? – Ilyenkor aztán gyötrődve kérdezzük, hogy mit akarhat ilyenkor az Úr velünk? – Ha nincs is konkrét magyarázat a kérdésünkre, de tudhatjuk, hogy az Úr hallja a kiáltásunkat, és ilyenkor a kísértés szinte „átalakul”próbává. Ilyenkor már annak az Istennek a kezében tudhatjuk magunkat, Aki mindig jót akar nekünk még akkor is, ha részleteiben nem értjük az Ő akaratát. Ilyenkor az Ézs.55:8-9 versei adnak nyugalmat nekünk: ”magasabbak az én útaim, a ti útaitoknál…” – De erősít Isten minket Jézus példájával is, aki a pusztában az ördög minden támadását, kísértését elutasította. Ezzel, és a Golgota vállalásával Krisztus Urunk az ördögöt legyőzte. Így biztosak lehetünk mindig abban, hogy Krisztus Urunk mindig tud, és mindig akar is rajtunk segíteni. Ezzel együtt biztosak lehetünk mindig abban is, hogy ha néha – szerintünk – késik is a segítség, de soha el nem késik. Biztosak lehetünk abban, hogy mindig a javunkat akarja, és Ő még a rosszból is jót tud kihozni. – Így, Vele és Általa, élhetünk mégis győzelmes, áldott, hívő és szolgáló életet.

Továbbmenve, tanulságul meg említem, a kísértésekkel kapcsolatban, Dávid király történetét, ahogy az le van írva a 2. Sámuel 11, és 12. részében. – Dávid Isten szíve szerinti király volt, és mégis milyen megalázóan, szégyenletesen legyőzte őt is a gonosz. /tudjuk, hogy paráznasággal együtt, milyen bűnös dolgokat cselekedett/. – Az ő története is mutatja, hogy mit tud, és mit akar az ördög velünk is cselekedni, ha engedünk neki. De ha mi engedünk neki, akkor, olykor Isten is megengedi ezt. –De miután Dávid meglátta bűne szörnyűségét, teljes töredelemmel Istenhez kiáltott, ahogy az le van írva az 51. zsoltárban. Ennek nyomán Isten még e szomorú történetből is sok jót hozott ki. Tanította, nevelte Dávidot, szóval edzette és erősítette a hitét.

Ismétlem a tanulságot: ha a „legkiválóbbak is megbotlanak” /Ézs. 4o:3o/, mert az ördög még őket is le tudja győzni időlegesen, akkor mennyivel inkább velünk is meg tudja ezt tenni, ha egy kicsit is meglazul az Úrral való kapcsolatunk. Ezért újabb tanácsként, sőt segítségként írom a szívetekre Pál erős biztatását: „Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden mesterkedésével szemben” /Ef.6:11, de olvasd el a további verseket is!/ - Örömmel értsük meg ebből az Igéből is, és higgyük el, hogy az Úr velünk van minden harcunkban, és segít nekünk győzni. De ha megengedi, hogy látszólagos , ideiglenes győzelmet szerezzen is olykor magának a gonosz, de sorsa mégis meg van pecsételve. Előbb-utóbb vereséget szenved, és a végső győzelem mindig a Krisztusé lesz.

Jézus győzött az ördög minden hatalma fölött, és tudhatjuk, hogy Övé minden hatalom mennyen és a földön. Ez a Jézus mindig segít, csak imádkozzunk. A nagy és nehéz harcban testvérekkel együtt imádkozzunk, és kérjük a testvérek ima-segítségét! – Ha ellenállunk, ha kiáltunk, Urunk győzelemre segít! – Erről a győzelemről, amit Urunk a benne bízóknak ígér, sok helyen beszél a Szentírás. Ezek között az egyik legcsodálatosabb a lo3. zsoltár, amit igen ajánlok, hogy nehéz, küzdelmes óráinkban mindig olvassunk el.

Így kívánok nektek, nehéz küzdelmek között is, igaz, boldog és győzelmes életet az Úrban!

 

Szabó Gyuláné  ny. ref. lelkész

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 43, összesen: 205495

 • 2020. augusztus 13., csütörtök

  Ezt a történetet a reményvesztetteknek kell mesélni, akik már azt is elfelejtették, milyen egy menyegző. Annak, akinek sok víz sem elég, hogy újra tis...
 • 2020. augusztus 12., szerda

  Abból fogsz meríteni, amiről azt hitted, hogy üres. Meghívó Kánába – negyedik rész.
 • 2020. augusztus 11., kedd

  Akinek van füle, hallja. Akinek van élete, élje. Meghívó Kánába – harmadik rész.
 • 2020. augusztus 11., kedd

  Személyi sérülés nem történt, a gyors és szakszerű tűzoltásnak köszönhetően sikerült megmenteni a tetőszerkezetet.
 • 2020. augusztus 10., hétfő

  Azt mondják, a vizet borrá változtatta. Én láttam, hogy a könnyeket is, melyeket idáig tartogatott az örömre. Meghívó Kánába – második rész.
 • 2020. augusztus 09., vasárnap

  Talán ez volt az a történet, amely megismertetett Jézussal. Ahol a legjobban és legegyértelműbben megéreztem, hogy ő tényleg itt volt teljes valójával...
 • 2020. augusztus 07., péntek

  A Magyarországi Református Egyház is elkötelezett a környezet védelmében, így a Károli Gáspár Református Egyetem zöldítésének projektje mellett a Magy...
 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A lányok, asszonyok régen fonóba jártak, ahol a munkát is el lehetett végezni és közben meg tudtak osztani egymással örömöt, bánatot. Ezt a hagyományt...
 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A vallásos formák és a spontaneitás is helyet kaphatnak az Istennel való kapcsolódásban.
 • 2020. augusztus 04., kedd

  „A jézusi szelíd hatalom nem kívül igáz le, hanem megérint belül és az élet irányába vezet. Boldog, aki elfogadja, szerencsétlen, aki nem él vele."