Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Kísértések között /Szabó Gyuláné szolgálata/

B I Z O N Y S Á G T É T E L, azaz néhány testvéri szó a kísértéssel kapcsolatban.

Elmondta Szabó Gyuláné, Júlia, ny lelkész Pestújhelyen, 2oo9 okt. l7.-én, a csendesnapon.

 

Kedves Testvéreim!

A mai napon minden szolgálatban a kísértésről, próbatételről kaptunk tanítást. – Én most főleg a kísértésről tárok elébetek néhány bibliai gondolatot.

Először is azt akarom hangsúlyozni, hogy létező valóság a gonosz, aki nekünk mindig ártani akar azzal, hogy bennünket rosszra, bűnre akar rávenni. Ezért rögtön mondom, sőt kiáltom felétek az intő szót: testvér! – V I G Y Á Z Z ! - testvérek, vigyázzatok! – Próbáltam összeszámolni, és megállapítottam, hogy a Bibliában legalább tízszer hangzik felénk ez a jóakaratú figyelmeztetés. Ezért én is magyarázom, hogy ez ismert szó, közelebbről azt jelenti, hogy vigyázzunk magunkra úgy, hogy legyünk mindig éberek úgy, mint az őrségre kiállított katona éjjel.

Tudnunk kell, hogy először is azzal akar minket az ördög becsapni, hogy ő nem is létezik. Tehát, hogy ne törődjünk vele, és ne tartsunk tőle. Nem lehet látni, és sajnos, ezért sokakat be is tud csapni ezzel a legnagyobb hazugságával.

Pedig az az igazság, amit Péter apostol az első levele 5:8. versében így mond: „Legyetek józanok,vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve,kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan.”

Mindannyian tapasztaljuk, hogy sokan kimosolyognak minket, ha ezt komolyan vesszük, és gúnyolva kérdezik, hogy „te még hiszel ilyeneket?” – Pedig nincs olyan nap, hogy valamilyen formában ne kísértene minket.

Tudjunk róla, hogy gyakran apró, jelentéktelen dolgokkal kezdődik a kísértés. Csak úgy ott van, helyet kap a gondolatunkban olyan valami,aminek nem kellene ott lenni.- Valami kétes, bizonytalan érzést, vágyat megtűrünk, melengetünk a szívünkben Ez aztán észrevétlenül erősödik folyamatosan bennünk, és egyre inkább támad, és egyszer csak robbanásszerűen a hatalmába kerít minket.

De olyan is előfordulhat bármikor, hogy hirtelen nagy erővel támad a gonosz, és kitartóan szorongat mindaddig, amíg teljesen szembe nem fordulunk vele.De nagy ígéret hangzik felénk a Jakab 4:7 v.-ben: …”álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek” – Ez ellenállás akkor igazi, ha Istenhez menekülünk, és szó szerint hozzá kiáltunk: „Uram ments meg!” „Uram védj meg” „Uram, szabadíts meg!” – Nagyon komoly és nagyon értékes az Úri ima kérése: „ szabadíts meg minket a gonosztól”.

Bizony számolnunk kell viszont azzal is, hogy Isten néha, nem rögtön segít. Olykor hagyja, hogy szinte vergődjünk a harcban. Ilyenkor magunk is elbizonytalanodunk, hogy „hogy kerültem én ilyen nehéz helyzetbe? – Ilyenkor aztán gyötrődve kérdezzük, hogy mit akarhat ilyenkor az Úr velünk? – Ha nincs is konkrét magyarázat a kérdésünkre, de tudhatjuk, hogy az Úr hallja a kiáltásunkat, és ilyenkor a kísértés szinte „átalakul”próbává. Ilyenkor már annak az Istennek a kezében tudhatjuk magunkat, Aki mindig jót akar nekünk még akkor is, ha részleteiben nem értjük az Ő akaratát. Ilyenkor az Ézs.55:8-9 versei adnak nyugalmat nekünk: ”magasabbak az én útaim, a ti útaitoknál…” – De erősít Isten minket Jézus példájával is, aki a pusztában az ördög minden támadását, kísértését elutasította. Ezzel, és a Golgota vállalásával Krisztus Urunk az ördögöt legyőzte. Így biztosak lehetünk mindig abban, hogy Krisztus Urunk mindig tud, és mindig akar is rajtunk segíteni. Ezzel együtt biztosak lehetünk mindig abban is, hogy ha néha – szerintünk – késik is a segítség, de soha el nem késik. Biztosak lehetünk abban, hogy mindig a javunkat akarja, és Ő még a rosszból is jót tud kihozni. – Így, Vele és Általa, élhetünk mégis győzelmes, áldott, hívő és szolgáló életet.

Továbbmenve, tanulságul meg említem, a kísértésekkel kapcsolatban, Dávid király történetét, ahogy az le van írva a 2. Sámuel 11, és 12. részében. – Dávid Isten szíve szerinti király volt, és mégis milyen megalázóan, szégyenletesen legyőzte őt is a gonosz. /tudjuk, hogy paráznasággal együtt, milyen bűnös dolgokat cselekedett/. – Az ő története is mutatja, hogy mit tud, és mit akar az ördög velünk is cselekedni, ha engedünk neki. De ha mi engedünk neki, akkor, olykor Isten is megengedi ezt. –De miután Dávid meglátta bűne szörnyűségét, teljes töredelemmel Istenhez kiáltott, ahogy az le van írva az 51. zsoltárban. Ennek nyomán Isten még e szomorú történetből is sok jót hozott ki. Tanította, nevelte Dávidot, szóval edzette és erősítette a hitét.

Ismétlem a tanulságot: ha a „legkiválóbbak is megbotlanak” /Ézs. 4o:3o/, mert az ördög még őket is le tudja győzni időlegesen, akkor mennyivel inkább velünk is meg tudja ezt tenni, ha egy kicsit is meglazul az Úrral való kapcsolatunk. Ezért újabb tanácsként, sőt segítségként írom a szívetekre Pál erős biztatását: „Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden mesterkedésével szemben” /Ef.6:11, de olvasd el a további verseket is!/ - Örömmel értsük meg ebből az Igéből is, és higgyük el, hogy az Úr velünk van minden harcunkban, és segít nekünk győzni. De ha megengedi, hogy látszólagos , ideiglenes győzelmet szerezzen is olykor magának a gonosz, de sorsa mégis meg van pecsételve. Előbb-utóbb vereséget szenved, és a végső győzelem mindig a Krisztusé lesz.

Jézus győzött az ördög minden hatalma fölött, és tudhatjuk, hogy Övé minden hatalom mennyen és a földön. Ez a Jézus mindig segít, csak imádkozzunk. A nagy és nehéz harcban testvérekkel együtt imádkozzunk, és kérjük a testvérek ima-segítségét! – Ha ellenállunk, ha kiáltunk, Urunk győzelemre segít! – Erről a győzelemről, amit Urunk a benne bízóknak ígér, sok helyen beszél a Szentírás. Ezek között az egyik legcsodálatosabb a lo3. zsoltár, amit igen ajánlok, hogy nehéz, küzdelmes óráinkban mindig olvassunk el.

Így kívánok nektek, nehéz küzdelmek között is, igaz, boldog és győzelmes életet az Úrban!

 

Szabó Gyuláné  ny. ref. lelkész

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 52, összesen: 193706

 • 2020. január 16., csütörtök

  Richard B. Hays könyve arra érzékenyít minket, hogy felfedezzük az Újszövetségben is az Ószövetséget, Jézus Krisztusban pedig az Ószövetség Istenét.
 • 2020. január 15., szerda

  Sinka István életműjében saját sorskérdéseink is visszaköszönnek. Önarcképet tart elénk, mert benne vagyunk minden versében. Szabó Szabolcs előadása a...
 • 2020. január 14., kedd

  Ezzel a felirattal, hatalmas táblán hirdette a hétéves kisfiú, mit gondol a vasárnapi istentiszteletről – csak így volt hajlandó elindulni ottho...
 • 2020. január 13., hétfő

  Utoljára találkozott ebben a formában a dunamelléki református egyházkerület vezetősége és lelkipásztori közössége.
 • 2020. január 12., vasárnap

  Tizenhárom lelkészhallgató kezdi meg gyakornoki évét februártól azokban a dunamelléki református gyülekezetekben, amelyek lelkészei segítenek felkészí...
 • 2020. január 09., csütörtök

  Dél-koreai küldöttséget fogadott a dunamelléki püspöki székházban Bogárdi Szabó István református püspök.
 • 2020. január 09., csütörtök

  Tomcsányi Domonkos előadása az online tér biztonsági kihívásairól, az adatainkért folytatott versenyről és az információs buborék csapdájáról a XV. Ha...
 • 2020. január 08., szerda

  Nem azonnali eredményekért dolgozik, komolyan hisz a szolgálatában. Csak hiteles keresztyének által válhat egy iskola nemcsak egyházivá, hanem kereszt...
 • 2020. január 08., szerda

  Idén is megérkeztek a koreai vendégeink a Lónyay Református Gimnáziumba.
 • 2020. január 07., kedd

  A Biblia 2020 kezdeményezés egyszerre épít nemzetközi közösséget és erősíti fel Isten Igéjének hangját a virtuális térben. Olvassuk fel együtt a Szent...