Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Kísértések között /Szabó Gyuláné szolgálata/

B I Z O N Y S Á G T É T E L, azaz néhány testvéri szó a kísértéssel kapcsolatban.

Elmondta Szabó Gyuláné, Júlia, ny lelkész Pestújhelyen, 2oo9 okt. l7.-én, a csendesnapon.

 

Kedves Testvéreim!

A mai napon minden szolgálatban a kísértésről, próbatételről kaptunk tanítást. – Én most főleg a kísértésről tárok elébetek néhány bibliai gondolatot.

Először is azt akarom hangsúlyozni, hogy létező valóság a gonosz, aki nekünk mindig ártani akar azzal, hogy bennünket rosszra, bűnre akar rávenni. Ezért rögtön mondom, sőt kiáltom felétek az intő szót: testvér! – V I G Y Á Z Z ! - testvérek, vigyázzatok! – Próbáltam összeszámolni, és megállapítottam, hogy a Bibliában legalább tízszer hangzik felénk ez a jóakaratú figyelmeztetés. Ezért én is magyarázom, hogy ez ismert szó, közelebbről azt jelenti, hogy vigyázzunk magunkra úgy, hogy legyünk mindig éberek úgy, mint az őrségre kiállított katona éjjel.

Tudnunk kell, hogy először is azzal akar minket az ördög becsapni, hogy ő nem is létezik. Tehát, hogy ne törődjünk vele, és ne tartsunk tőle. Nem lehet látni, és sajnos, ezért sokakat be is tud csapni ezzel a legnagyobb hazugságával.

Pedig az az igazság, amit Péter apostol az első levele 5:8. versében így mond: „Legyetek józanok,vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve,kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan.”

Mindannyian tapasztaljuk, hogy sokan kimosolyognak minket, ha ezt komolyan vesszük, és gúnyolva kérdezik, hogy „te még hiszel ilyeneket?” – Pedig nincs olyan nap, hogy valamilyen formában ne kísértene minket.

Tudjunk róla, hogy gyakran apró, jelentéktelen dolgokkal kezdődik a kísértés. Csak úgy ott van, helyet kap a gondolatunkban olyan valami,aminek nem kellene ott lenni.- Valami kétes, bizonytalan érzést, vágyat megtűrünk, melengetünk a szívünkben Ez aztán észrevétlenül erősödik folyamatosan bennünk, és egyre inkább támad, és egyszer csak robbanásszerűen a hatalmába kerít minket.

De olyan is előfordulhat bármikor, hogy hirtelen nagy erővel támad a gonosz, és kitartóan szorongat mindaddig, amíg teljesen szembe nem fordulunk vele.De nagy ígéret hangzik felénk a Jakab 4:7 v.-ben: …”álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek” – Ez ellenállás akkor igazi, ha Istenhez menekülünk, és szó szerint hozzá kiáltunk: „Uram ments meg!” „Uram védj meg” „Uram, szabadíts meg!” – Nagyon komoly és nagyon értékes az Úri ima kérése: „ szabadíts meg minket a gonosztól”.

Bizony számolnunk kell viszont azzal is, hogy Isten néha, nem rögtön segít. Olykor hagyja, hogy szinte vergődjünk a harcban. Ilyenkor magunk is elbizonytalanodunk, hogy „hogy kerültem én ilyen nehéz helyzetbe? – Ilyenkor aztán gyötrődve kérdezzük, hogy mit akarhat ilyenkor az Úr velünk? – Ha nincs is konkrét magyarázat a kérdésünkre, de tudhatjuk, hogy az Úr hallja a kiáltásunkat, és ilyenkor a kísértés szinte „átalakul”próbává. Ilyenkor már annak az Istennek a kezében tudhatjuk magunkat, Aki mindig jót akar nekünk még akkor is, ha részleteiben nem értjük az Ő akaratát. Ilyenkor az Ézs.55:8-9 versei adnak nyugalmat nekünk: ”magasabbak az én útaim, a ti útaitoknál…” – De erősít Isten minket Jézus példájával is, aki a pusztában az ördög minden támadását, kísértését elutasította. Ezzel, és a Golgota vállalásával Krisztus Urunk az ördögöt legyőzte. Így biztosak lehetünk mindig abban, hogy Krisztus Urunk mindig tud, és mindig akar is rajtunk segíteni. Ezzel együtt biztosak lehetünk mindig abban is, hogy ha néha – szerintünk – késik is a segítség, de soha el nem késik. Biztosak lehetünk abban, hogy mindig a javunkat akarja, és Ő még a rosszból is jót tud kihozni. – Így, Vele és Általa, élhetünk mégis győzelmes, áldott, hívő és szolgáló életet.

Továbbmenve, tanulságul meg említem, a kísértésekkel kapcsolatban, Dávid király történetét, ahogy az le van írva a 2. Sámuel 11, és 12. részében. – Dávid Isten szíve szerinti király volt, és mégis milyen megalázóan, szégyenletesen legyőzte őt is a gonosz. /tudjuk, hogy paráznasággal együtt, milyen bűnös dolgokat cselekedett/. – Az ő története is mutatja, hogy mit tud, és mit akar az ördög velünk is cselekedni, ha engedünk neki. De ha mi engedünk neki, akkor, olykor Isten is megengedi ezt. –De miután Dávid meglátta bűne szörnyűségét, teljes töredelemmel Istenhez kiáltott, ahogy az le van írva az 51. zsoltárban. Ennek nyomán Isten még e szomorú történetből is sok jót hozott ki. Tanította, nevelte Dávidot, szóval edzette és erősítette a hitét.

Ismétlem a tanulságot: ha a „legkiválóbbak is megbotlanak” /Ézs. 4o:3o/, mert az ördög még őket is le tudja győzni időlegesen, akkor mennyivel inkább velünk is meg tudja ezt tenni, ha egy kicsit is meglazul az Úrral való kapcsolatunk. Ezért újabb tanácsként, sőt segítségként írom a szívetekre Pál erős biztatását: „Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden mesterkedésével szemben” /Ef.6:11, de olvasd el a további verseket is!/ - Örömmel értsük meg ebből az Igéből is, és higgyük el, hogy az Úr velünk van minden harcunkban, és segít nekünk győzni. De ha megengedi, hogy látszólagos , ideiglenes győzelmet szerezzen is olykor magának a gonosz, de sorsa mégis meg van pecsételve. Előbb-utóbb vereséget szenved, és a végső győzelem mindig a Krisztusé lesz.

Jézus győzött az ördög minden hatalma fölött, és tudhatjuk, hogy Övé minden hatalom mennyen és a földön. Ez a Jézus mindig segít, csak imádkozzunk. A nagy és nehéz harcban testvérekkel együtt imádkozzunk, és kérjük a testvérek ima-segítségét! – Ha ellenállunk, ha kiáltunk, Urunk győzelemre segít! – Erről a győzelemről, amit Urunk a benne bízóknak ígér, sok helyen beszél a Szentírás. Ezek között az egyik legcsodálatosabb a lo3. zsoltár, amit igen ajánlok, hogy nehéz, küzdelmes óráinkban mindig olvassunk el.

Így kívánok nektek, nehéz küzdelmek között is, igaz, boldog és győzelmes életet az Úrban!

 

Szabó Gyuláné  ny. ref. lelkész

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 4, összesen: 198364

 • 2020. április 07., kedd

  Bűn és bűnhődés, igazságos és igazságtalan ítélet, megromlott és megjavult kapcsolatok, a valóság fel- és beismerése. Isten-nélküliség, halál, pokoljá...
 • 2020. április 07., kedd

  Akit szeretünk, akihez ragaszkodunk, arról azt hisszük, hogy soha, vagy legalábbis belátható időn belül nem történhet meg vele az a tragédia, amely el...
 • 2020. április 06., hétfő

  A benkős diákok húsvéti üzenete református testvéreinknek.
 • 2020. április 05., vasárnap

  A Szeresd a várost, szeresd az egyházat! imamozgalomba húsvét és pünkösd között kapcsolódhatunk be a város és az egyház megújulásáért. A het...
 • 2020. április 04., szombat

  Isten elvette most egy időre a templomot, hogy otthonaink váljanak templommá.
 • 2020. április 03., péntek

  „…amikor házanként megtörték a kenyeret…”
 • 2020. április 02., csütörtök

  Mit olvassunk a bezártság és a böjt során? Öt olyan könyvet ajánlunk, amely elektronikus formában is beszerezhető.
 • 2020. április 01., szerda

  „Meg kell találnunk azt a formát, amellyel újra tudunk egymáshoz közeledni.” Beszterczey Andrással, az MRE Diakóniai Irodájának vezetőjével beszélgett...
 • 2020. március 31., kedd

  Krízis és újrakezdés: munkaadót és munkavállalót, családos embereket és gyülekezeteket egyaránt érinthetnek a következő időszakban. A GLS Nemzetközi V...
 • 2020. március 30., hétfő

  Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-...