belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Felszín

Makay László

Bőségzavar

Méghogy üres az ég...!

....avagy minden, ami az égből jön.

Mi minden jön onnan fentről, az égből vagy azon is túlról? Összehúzott vagy éppen tágranyílt szemekkel bámulunk fölfelé, már ősidőktől fogva.
Csodásan félelmetes, méretre igazító (8.zsoltár) a látvány.
Naprendszer, kvazárok, csillagok, fekete lyukak, ki tudja, még mi minden vesz körül bennünket.

Emlékszünk még a többiekre, ahogyan nem is oly rég még együtt énekeltük a „mennyből az angyal"-t? Én igen...de vajon milyen angyalra gondoltak? Az égből jönnek (persze tudom, hogy messzebbről), mégis milyen sokfélék... Ott van például Wenders filmjének angyala („Berlin felett az ég"), vagy gondoljunk csak az amerikai remake-re, az Angyalok városára. A közelmúltban - 2010 -  pedig megjelentek azok a furcsa, kevéssé szimpatikus egyedeik a „Légió" c. filmből ... és persze itt van a „nagyvárosi angyal" is, akiről Ákos énekel. Gentile Signore Tiziano, gondolt Ön így az angyalokra, amikor a L'Assunta-t festette? Mennyire másnak képzeljük el őket, nem olyannak, mint azok, akik ezt mondták: ne féljetek, nagy örömhírt mondok nektek, dicsőség Istennek, békesség az embernek! Egy tudós teológus azt írta könyve címeként: Isten angyalainak nincsen szárnyuk. Bárha lehetnénk mi is efféle különleges örömhírt mondó igazi égi követek!

Mi minden jön onnan felülről, az égből vagy azon is túlról?

Kikerülhetetlen a látványorgiaként aposztrofált Avatar, amelynek főszereplője „jakesully": death from above"-ként jellemezte magát egyszer. Ha már itt tartunk, eszembe jut, mennyire szörnyülködve láttuk az iraki háború intelligens bombáit és távirányítós rakétáit. Ugyanígy elkeserítő, hogy a bensőnket marcangoló félelmek öltenek testet az idegenekről szóló filmekben, akik onnan felülről/kívülről jönnek. A H.G. Wells írásából készült hangjáték (Világok harca) valódi pánikot okozott Amerikában, annyira valódinak, sőt élő közvetítésnek hitték az egészet! Az X-akták idegenjei sosem voltak megnyerőek, hát még néhány ügynök... mennyivel szimpatikusabb a „Derült égből fasírt" című film, ugye?

Mi minden jön onnan felülről, az égből, vagy azon is túlról?

Az összes női nevű hurrikán, savas eső, legkülönfélébb sugárzások (uva, uvb,uvc) és az a megdöbbentő, áhítatra késztető csoda, amit sarki fénynek hívunk. Éltető eső és absztrakt formájú hópelyhek. Kincses tövű szivárvány, bámulni való naplemente. Eszembe jut egy másik csoda is, amiről így hallottam: „you're a godsend, a blessing from above" éneklik feleségeiknek a DC Talk tagjai.

Felülről lefele, kívülről befelé haladva jutunk most odáig, hogy elmerengjünk a fejünkre visszapottyant imádságokról is. Alulról induló kezdeményezésnek is mondhatnánk ezeket, de felülről hullanak vissza időnként ránk, mert Ő jobban szeret, mintsem hogy realitássá tenné némely kérésünket. Csak a felülről érkezett Lélek tud segíteni, hogy ezeket a titkokat megfejthessük. Milyen nehéz is titokfejtőnek lenni, még nehezebb titoktisztelőnek lenni! Belülről kifelé haladva, ha újra felnézünk, magunkat a „csillagok alatt..." találjuk. Gyönyörködhetünk szárnyaló szívvel, de néha olybá tűnik, mintha nem is lenne olyan egyszerű „Hinni az üres ég alatt" (Heinz Zahrnt). Frappáns és kissé gunyoros a mondat: „az égbolt üres, ezt tudja minden vak..." Milyen sokunk számára üres (vagy annak tűnik) az ég, ahogy a szívünk is.

Mihez kezdjünk ezzel a sokféleséggel, ami onnan felülről jön? Mihez kezdjünk az angyali üzenettel: a félelem-nélküliséggel? Mihez kezdjünk a teremtett világ csodáival: az áhítat lehetőségével? Mihez kezdjünk azzal a rengeteg jelzéssel, amely mind egyfelé vezet?

Esetleg elindulhatunk megkeresni azt, Akinek mindez köszönhető. Éppenséggel válaszolhatunk is a „mit álltok itt az ég felé nézve" kérdésre...

Közben mintha valaki azt súgná nekem: „...minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá..." (Jak.1,17).

Hozzászólások

1. B.Tóth Klári - 2011-05-10 01:23:17

Az Istenben való lét szempontjából a hely és irány, a fönt és lent éppolyan fölösleges,vakon tapogatózás,mint az idő fogalmának feszegetése. Mégis az ég a végtelenség érzetét kelti bennünk,az egész kultúránk,vallásunk, művészeti neveltetésünk az égbe helyezi a Mennyországot, a testetlenség érzetét keltik az áttetsző felhők, a színszimbolikánk a kéket misztikus,égi vonatkozású színnek tartja.Nem beszélve arról,hogy a felfelé nézés a reménységet, a lefelé a reménytelenséget fejezi ki.De ha ezt az eget belül keresnénk, "belső szobánkban", a csönd egét, ahova felvetíthetjük kérdéseinket, ahol "vesszük az adást",letisztulnának a fogalmak.Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2021. január 20., szerda,
Fábián , Sebestyén napja van.
Tartalom
Vezércikk

Pete Violetta
Felnézünk, de mire?
Véges a végtelenben: ember a világban

Gondolkorzó

Bella Péter
Földhözragadt és Égbeszakadt
A hívők örök konfliktusa: világ, kontra ég

Felszín

Makay László
Bőségzavar
Méghogy üres az ég...!

Luzsica Fanni
Égi élmények
Válaszok keresése és a szabadság megtalálása - a magasságban

Magasság

Réz-Nagy Zoltán
Lehetséges? Kinek?
A tér, idő és okság falán való átkukucskálásról

Tóth Sára
Nem csak „fönt" és „kint", hanem „lent" is és „bent" is.
„... még messzebb tőled én?"

Mélység

Puskás Gabriella
Akár egy vízcsepp
Folytatásos novellánk betegségről, őszinteségről, félelmekről és megoldásokról

Puskás Gabriella
Akár egy vízcsepp (2)
A vízcsepp elpárolog, semmivé válik... vajon én is...?

Kedvek Vera
Déjà vu-érzés
„Ezt én már valahol láttam..."

Teljesség

Szabó István
A mennyei istentisztelet
Ahova Jánossal együtt mi is bepillanthatunk

Rácz Róbert
Effata!
Aki megnyitotta az eget értünk

Horváth Dániel
Az utolsó nap
Amikor majd megnyílik az ég

Üzenet

Pete Violetta
A repülőn és valahol messze alatta
Szerencsével jártak és pórul maradtak libikókájában tanulni az életet

Dull Krisztina
Régi és égi
De ki dalol az itt és most-ról?

Áthallások

Czapp Enikő
Világközi utazás
Haladsz-e a Kisherceggel a megértés útján?

Miklya Zsolt
Amikor megérint az ég
Közel a szemünkhöz, szívünkhöz, lényünkhöz

Riport

Szakács Gergely
Fent és lent, és aki mindkettőt ismeri
Aki megszokja a magasat, már nem is kíván lejönni onnan

Kitekintés

Miklya Luzsányi Mónika
Világok határain
Az ősmagyar hiedelem világ égi lakosai

Juhász Ábel
A kazettás MENNYezet
Képek, amelyekben nagyanyáink könnyebben olvastak, mint a Bibliában...

Miklya Luzsányi Mónika
Égbe vágyva
Repüléstörténet dióhéjban

Látogatóink száma a mai napon: 199
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 48385244

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat