belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Teljesség

Nagy László

A szeretet fénye

„A világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget..."

Amikor járok-kelek Noszvajon, Budapesten, Magyarország sok helyén, vagy „valahol Európában", akkor elcsodálkozom azon, hogy az éppen körülöttem lévő emberek mennyire ragaszkodnak aktuális saját nézőpontjukhoz. Többnyire egy nézőpontból világítják meg magukat, másokat, vagy az élet eseményeit, úgy, hogy a „napnál is világosabb", hogy ez „úgy van", ahogyan gondolják.

Ebben az írásban a szeretet fénye kapcsán a látás lehetőségéről írok, mely a megvilágítás, a meglátás - rálátás, s a belátás folyamatát mutatja be.

Amikor az Írás arra utal, hogy az emberek jobban szeretik a sötétséget, akkor azzal azt is érzékelteti, hogy az emberek magukat mélyen azzal azonosítják, ami sötét, rejtegetni való. Mivel sokak stratégiája az az életben, hogy csak „meg ne látszódjon, ki ne tudódjon", ezért az eltakarni való egyre jobban megerősödik az által a hit által, hogy „AZ" „én vagyok". Ami pedig a belső valósága elől menekülő emberből látható - a cselekedetei -, azaz ami „világosságban van", az homlokegyenest az ellentéte annak, ami valójában belül van.

A héten az Elengedés Házában tartózkodik egy hölgy, aki foglalkozására nézve doktornő, aki egész eddigi életét a „betegekért, a szenvedőkért élte". Eközben szépen ellaposodott a párkapcsolata, a gyermekével való kapcsolata, tönkrement az egészsége, kiégett, de ő még mindig jó ember volt. Egyik kiscsoportos beszélgetésünkkor elkapta a hév, s majd fél óráig szidta az egészségügyi dolgozók haszonleső voltát, a rendszert, a társadalmat. Emellett saját áldozatos voltát emelte ki. Egy jó idő után már elegem lett ebből, s keményen azt mondtam neki: „Te most egy erőszakos ember vagy. Elveszed mindenki elől a lehetőséget, hogy megossza azt, ami belül van, s nyomsz egy őrült lemezt, amire nem vagyunk kíváncsiak. Ezt tetted tegnap, tegnapelőtt is, s odahaza majd minden nap. Kikészítesz mindenkit magad körül." Halotti csend volt a csoportban, majd megszólalt a hölgy: „igazad van". Többet nem szólt csak következő reggel. Nagyon mély álmot álmodott, amelyben menekült, s amikor már nem tudott, s elérte a vég, akkor hirtelen az a rém, aki üldözte őt, elerőtlenedett, s eltűnt. Széles mosoly volt az ajkain. Felszabadult. Délután találkozott egy másik falubeli nővel, aki ott volt azon a kiscsoporton, s az egyből vigasztalni kezdte őt amiatt, hogy olyan durván le lett állítva. Ő azonban mosolyával, s szavaival jelezte, hogy nincs semmi baj. Pont erre volt szüksége.

Ami látható az emberből az sokszor ellentéte a belül rejtőző nem láthatónak.  Ilyenkor kettősség, hamisság testesül meg, ami hosszú távon teljesen tönkreteszi az életet. A szeretet fénye megvilágítja azt, ami nem látható. Néha ez kellemetlennek látszik. Amikor előbukkan a „szennyes", s nem lehet rejtegetni, akkor a fény kimondottan zavaró, s abszolút nem szeretetnek tűnik. Ám lehetőség van a világosságban meglátni azt, ami van, s nem rejtegetni tovább a sötétben. Ez hatalmas megkönnyebbülést jelent. Ha pedig nincs elítélve emiatt az ember, akkor nem kell visszadugnia a sötétbe a „portékáját", a negatív indulatot, gondolatot.

Mivel a fény nem ítélkezik, a szeretet nem válogat, ezért az ember felszabadulhat a terhe alól.

A doktornő ezen a területen meggyógyult. Mosolya jelezte ezt. Megmaradhatott a csoportban akkor is, amikor „megsemmisült", kiszolgáltatottá vált. Nem dőlt össze a világ. Sőt már nem kellett az energiáját arra használni, hogy fenntartson egy hamis látszatot, s meneküljön. Már nem kell mindenáron a rosszat kívülről jónak tűnővel ellensúlyozni. Ezt ő akarta így. Maga jött az Elengedés Házába, hisz kereste a világosságot. Maga tette ki magát annak, hogy mindezt megélhesse. Amikor a szeretet fénye megvilágosító erőterébe kerül az ember, akkor a sötét dolgokra rávetül a fény. Ez teszi lehetővé a belátást akkor, ha az ember nem szalad el a fénytől. A hamisság, a kettősség, a fényt, a tisztaságot, az egyértelműséget nem bírja elviselni. A szeretet fényének egyértelműsége megtisztítja az embert. Eltűnik a félelem, hogy rejtegetni kell. Eltűnik az a mély hit, hogy nem szabad megmutatnom azt, ami bennem van. Végül eltűnik az a tudattalan meggyőződés is, hogy én az vagyok, amit rejtegetek. Eloszlik az elégtelennek, bűnösnek, rossznak tartás mételye az emberben a szeretet fényének megvilágosító hatására.

Van olyan is, amikor a külsőleg ön- és közösségromboló emberben a szeretet fénye azt a rejtőzködő kedvességet, jóindulatot, odaadást teszi láthatóvá, amit mélyen eltüntetett magában az ember. Zákeus története erről beszél. Jézus felszínre hozta azt, ami rejtve volt a vámszedőben. Ez kívülről inkább szeretetnek tűnik, mint az, amikor a pusztító jön a felszínre. Pedig mindkettő szeretet. A láthatóvá tétel a szeretet aktusa. Persze a szeretet sohasem erőszakos. Zákeus kereste Jézust, ahogyan a gazdag ifjú is maga kereste a Rabbit.

Az ifjúban a kontroll, a félelem láthatóvá lett, s ebben a világosságban mehetett tovább a maga útján. A Biblia nem ír a történetéről tovább. Mégis, ez az ember hatalmas ajándékot kapott a „Szeretettől". Világos látást önmaga jelenlegi állapotára nézve. Emberek sokasága rejtegeti bensője valódi állapotát úgy, hogy még magának is hazudik. Ha az ember kiteszi magát a szeretet megvilágosító fényének, akkor megtörténik a rálátás. Ha benne marad ebben a fényben, s nem szalad el, akkor lát, s nem semmisül meg attól, amit lát. A belátásban el van rejtve a felszabadulás. A belátás után pedig az ember az élet mindennapjaiban egyre inkább keresi a fényt, s nem fél attól, ami világosságra jön. A megszentelődés folyamata az, hogy egyre több rejtett, sötét terület megvilágosodhat, hisz a megszentelődés folyamán az ember egyre inkább beengedi a fényt a sötét területekre. Ez azért történhet meg, mert már nem azonosítja az ember magát azzal, ami a felszínre jön. A terhek letétele pedig ezt egy örömteli folyamattá változtatja át. A valódi megtérés az, amikor a Szeretet megvilágosító fényétől való menekülést felváltja a világosság közel engedésének készsége, az önmagam annak való kiszolgáltatásának választása. Valahol mélyen itt rejtőzik a kereszt titka, annak az életet egzisztenciálisan megváltó, megtisztító ereje. Ezért hatalmas történés, amikor keresztyén közösségekben olyan csoportok jönnek össze (ketten, hárman, vagy akárhányan) „az Ő", a Szeretet, a Szabadság, az Igazság" nevében, ahol a benne levő emberek tudatosan készek megengedni azt, hogy gondolataik, cselekedeteik mögött rejtőzködő motivációkra fény vetülhessen. Ekkor lehet átélni a kiszolgáltatottságban, a megadásban, a nem menekülésben rejlő hatalmas erőt. A jövő Egyházát én ilyen emberek közösségének látom, melyeken a SZERETET FÉNYE erőteljesen sugárzik szét mindenhová, hisz a „krisztusi emberek jobban szeretik a világosságot, mint a sötétséget, s az ő cselekedeteik pedig egy-értelműek."

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2020. október 30., péntek,
Alfonz napja van.
Tartalom
Felszín

Pete Violetta
A látogató
Mindennap ugyanaz. Nincs különbség napok, hetek hónapok között. Szinte idő sincs.

Pete Violetta
Menj közelebb!
Bármelyikünk ülhetne abban a bizonyos kerekes-székben...

Kovács Szilvia
Otthonaink fénye
A fény, a világosság arról ad hírt, hogy a környezetében bizony élet van.

Magasság

Turcsik Ferenc
Filozófiai outdoor
Egy ókori hasonlat szabad-on értelmezve

Réz-Nagy Zoltán
Ne csinálj sötétet!
„Sötétben félek, világosban gyanakszom."

Mélység

Nagy László
Fényt vinni a sötétségbe
A segítő foglalkozás olyan, mint az éjszakai vadles.

Teljesség

Nagy László
A szeretet fénye
„A világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget..."

Fodorné Ablonczy Margit
Árnyék mögött fény ragyog...
...vajon én hova nézek, ha félek? Hol vannak az én fényeim, csillagaim?

Turcsikné Révész Judit
Kinek a fénye?
Fölötted ott ragyog az Úr... meglátszik rajtad...

Pete Violetta
What Would Jesus Do-s karkötő helyett
Nem mind arany, ami fénylik, de minden arany fénylik

Üzenet

Fekete Ágnes
A Nap
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?"

Áthallások

Czapp Enikő
Fény, ihletettség
Bár merész a mondat, de a Lélek munkája ez.

Pete Violetta
Tűz körül
A sötét világ kívül reked.

Riport

Szerkesztő
A küldetés bizonyossága
Sokféle módon tapasztaljuk az Isten világosságát...

Szerkesztő
Csillagok, ha találkoznak
A színhely itt is Debrecen, a dátum is 22-e, de a téma más!

Szerkesztő
Május 22-e
Megható pillanatok, Isten áldásáért fohászkodó lélek...

Kitekintés

Bölcsföldi András
A templom megtelt
Egyáltalán nem szeretjük eltemetni a múltat. Pedig...

Fekete Zsuzsa
Debreceni fény-képek
Egy szív, egy lélek, sok - sok ember.

Látogatóink száma a mai napon: 224
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 47838310

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat