belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Teljesség

Koczor Tamás

Tökéletesek, mint Isten

Felnőttek etikájára tanít a hegyi beszéd?

Példázat a paradicsomot ültető emberről 

Az ember kimegy a földjére, hogy paradicsomot ültessen. Két felszólítást hall. Az első így szól: műveld meg a földet! A második így szól: te magad légy a föld, hiszen porból vétettél és porrá kell lenned!
Az ember eleget tesz mindkét felszólításnak, és néhány hónap múlva gyönyörű paradicsomai teremnek.
Honnan tudta, mit kell tennie, hogy ültetnie kell-e vagy vetnie, mikor kell öntöznie, trágyáznia vagy kapálnia, hogy kell-e permeteznie, és mikor van a szüret ideje? 

A felnőtt Isten 

A Hegyi beszéd etikájában rendre elbotlik a keresztyénség. Legalább annyira problémás a mai olvasó számára, mint a korabelinek, igaz, némileg más okokból.
A Hegyi beszédnek ez a mondata: „Legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes” (Mt 5.48) rémisztő feladat elé állít. Zsigerből tiltakozunk az ellen, hogy Istenhez hasonlítsanak minket. Akkora a különbség az Ő szentsége és a mi bűnösségünk között, hogy vallásosságunk egyik alapvonása az, hogy nem vagyunk olyanok, mint Isten.
A „tökéletes” szó azonban – bármennyire elterjedt ez a fordítás – a görögben nem ugyanazt jelenti, mint a mi nyelvünkben. A mi szavunk ugyanis magában hordozza a hibátlant, a bűntelent is.
A görög szó jelentése inkább a befejezettet, a teljeset jelenti. És talán hozzám az áll legközelebb: a felnőttet. Legyetek felnőttek, mint ahogy mennyei Atyátok is felnőtt! 

Meghökkentő törvénymagyarázat 

Hasonlóan a korabeli tanítókhoz, Jézus felé is irányul olyan elvárás, hogy a törvényt magyarázza, lássa el kis kommentárokkal. Egyben talán ott van a remény is, hogy Ő majd lazít a parancsolatok feszességén, hiszen látszólag könnyedén kezelte a szombati vagy a tisztasági törvényeket, fittyet hányt az emberi kategóriákra és előítéletekre. Jézus azonban az ellenkezőjét teszi. „Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába."
A farizeusok és írástudók koruk megbecsült vallásosai voltak. Hivatásuknak tartották a törvény megtartását és megtartatását. Az ő törvénytiszteletük – igazságuk – felülmúlhatatlannak látszott. Jelmondatuk volt: építs kerítést a kert köré, azaz kis szabályokkal rakták körül a törvényeket, hogy még ha ezeket valaki áthágná is, a törvény még mindig sértetlen marad. Miről beszél akkor Jézus? Még újabb törvényekkel kellene szabályozni az emberek életét?
Mintha ezt igazolnák a konkrét parancsolatok magyarázatai is. A „Ne ölj!”–t megnehezíti azzal, hogy senki ne haragudjon a másikra. Arra bátorítja az embereket, hogy inkább botrányosan zavarják meg az istentiszteletet, ha eszükbe jut az áldozat közben, hogy valakivel elintézetlen ügyük van. Hagyják a lépcsőn, amit vittek volna, és menjenek békülni.
A paráznaság ügyében még végletesebb. Azt mondja, hogy ha valaki rosszat tenne a kezével vagy a szemével, inkább vágja le és vájja ki, de ne vétkezzen.
Nem a hamis esküt tiltja csupán, hanem az esküt egyáltalán. Hosszasan beszél az ellenség szeretetéről, elképesztő teljesítményekre buzdítva.
Ezek a törvények annyira aprólékosak és nehezek, hogy hallgatói kezdettől keresik a kibúvókat, hogy ne kelljen szembesülniük elsődleges mondanivalóikkal.
„Katolikus” megoldásnak nevezik azt, amikor ezeknek a parancsolatoknak megtartását ráhagyják a világtól elvonult szerzetesekre, apácákra vagy papokra.  A „protestáns” megoldás szerint ezek a parancsolatok főképp arra valók, hogy az ember meglássa bennük saját fogyatékosságát, bűnösségét. Van egy harmadik út is, mely elsősorban a megtérés új emberérének etikáját látja körvonalazódni ezekben. 

Jézus és a paradicsomot ültető ember 

Talán már sokan rájöttek arra, hogyan kapcsolódik a földműves Jézus parancsolat-magyarázataihoz. Van egy nagyvonalú parancs. Ilyesmi: szeresd az Urat, a te Istenedet, vagy: szeresd felebarátodat, mint magadat. Ez olyan, mint a földművesnél ez: műveld a földet!
Aztán van olyan megfogalmazás, amit leginkább a költészet eszközével érthetünk meg. A földművesnél ez a földdel való eggyé válásról szól.  Jézus ezt mondja: „Hagyd ott ajándékodat!” vagy „Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki!” – ezt nem szó szerint kell értenünk, mert még annál is többet mond, mint hogy valaki legyen botrányokozó vagy   csonkítsa meg magát. Valami ilyesmit mond: válj eggyé a parancsolattal, legyen véreddé, gondolatoddá, érzéseddé!
Nem mindig könnyű meghúznunk a pontos határt a szószerintiség és a szimbolikus tartalom között, de az biztos, hogy Jézusnak nincsenek kész cselekvési receptjei, mint ahogy a földművest sem kell arra tanítani, hogy mikor és hogyan kapáljon, vagy irtsa a kártevőket. Helyette az adott pillanat döntését terheli ránk. Nincs kész ítélet, mint ahogy nincs komplett törvény sem. 

Felnőtt etika 

Így lepleződik le Jézus törvényszemlélete. Szemben a farizeusok és írástudók magatartásával Ő arra biztatja az embert, hogy a törvényt a szívében viselje, hogy ne külső előírásként, hanem belső motivációként találkozzon vele. Ne szabályokat kövessen, hiszen minden szabálykövetés a kibúvókat keresi, hanem tekintse a törvényt lehetőségnek, belső ösztönzőnek, az Isten iránt érzett szeretet kifejeződésének. A jézusi motiváció, cselekvési indíték így teszi teljesebbé a törvény megtartását, így nem hagy elveszni belőle egy vesszőt sem, így múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát.
Ez valószínűleg a törvény eredeti szándéka is. A zsidóságban gyakran beszélnek úgy a Tóráról, mint Isten jelenlétéről. Ez nagyjából ugyanezt jelenti.
Egy gyermeknek külső parancsokat kell adni. Minél felnőttebb valaki, annál kevesebb külső parancsból él, a szabályokat, motívumokat belül hordozza, öntudata része lesz, erkölcsiségének meghatározója.
Amikor Jézus azt mondja: „Legyetek felnőttek, mint ahogy mennyei Atyátok felnőtt!”, akkor nem csak az ember páratlan lehetőségéről beszél, hanem egy olyan törvényektől szabad Istenről, aki nincs meghatározva – mint valami bíró – saját külső törvényei által, hanem jelen van. Ott van életünk minden eseményében, és azt várja tőlünk is, hogy minden etikai döntésünk ilyen jelenléttel, személyességgel párosuljon.
Nem vagyunk hibátlanok vagy bűntelenek. De lehetünk felnőttek. És ez a felnőttség tesz minket a Jézus által emlegetett Isten országának részeseivé. 

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2020. október 31., szombat,
Farkas napja van.
Tartalom
Vezércikk

Adamek Norbert
Perfekcionizmus
Az istenné válás keserű késztetése?

Gondolkorzó

Bölcsföldi András
Fehér lelkész
Hányan nézünk szembe saját síremlékeinkkel?

Felszín

Pete Violetta
Hibakereső profiknak
Idegesítő volt, kifejezetten viszketett tőle a munkatársak tenyere

Dobóczky László
Kiköpött ugyanaz
A nagyi pitéje, az enyém, és az alázat

Magasság

Tóth Sára
Egy fogyatkozásod van
Taigetosz versus Bárka

Dull Krisztina
Kollokvium a tökéletes világról
Képzelt riport

Miklya Zsolt
Ne légy szeles…
József Attila érett lírájáról

Mélység

Miklya Luzsányi Mónika
„…és mindörökre nő…”
Idomok és évek: merre halad az idol?

Péter-Szarka Katalin
Az elég jó anya
Kísérni, támogatni – szorongás nélkül

Miklya Luzsányi Mónika
A perfekt gyerek
Eminens, de vajon boldog?

Teljesség

Koczor Tamás
Tökéletesek, mint Isten
Felnőttek etikájára tanít a hegyi beszéd?

Üzenet

Péter-Szarka Katalin
Nem kell tökéletesnek lennem
Teljesítménykényszerünk szelídítgetése

Réz-Nagy Zoltán
Szerethető-e a tökéletes?
Mit üzen a japán teáscsésze?

Áthallások

Bradák Soma
A mélypont ünnepélye
Áldozatok és ábrázolások ecsetre alkalmazva

B. Tóth Klára
Pecséthordozók
Ami még Leonardónak is négy évébe telt

Hancsók Barnabás
A tökéletes trükk
Áldozatok az illúzió oltárán

Riport

Kojsza Péter
„Tökéletes sosem lesz!”
Kereste, de nem találta

Kitekintés

Szoták Orsolya
Láthatatlanok
Fogyatékos a családban: válaszút az intézet és a mélyszegénység között?

Szakács Gergely
Tökéletes vallásosság
Skatulyáink és a krisztusi igazság

Látogatóink száma a mai napon: 2763
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 47845568

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat