belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Mélység

Réz-Nagy Zoltán

Az élő vizek folyamai és a lélek

A víz valami egészen furcsára képes...

Egyik barátommal - közös egyetemi tanulmányaink alatt - sok furcsa dolog történt.
Ez az időszak - mely alatt állandóan rohant, nem lehetett vele két mondatot nyugodtan váltani, eltartott egy fél évig. Ebben az időszakban alig találkoztunk, ha összefutottunk is, ő annyira zaklatott volt, hogy nem nagyon lehetett vele beszélgetni, aztán jó fél év múlva megváltozott a helyzet. Higgadtabb lett, és újra tudtunk egymással beszélgetni. A megelőző időszakot, amelyet értékelt is magában, azzal a képpel tette számomra szemléletessé, hogy az olyan volt, mint amikor egy pohár üledékes vizet felrázol.
A koszos víz ott kavarog az edényben, és nem lehet átlátni rajta. Aztán letesszük a poharat, és várunk, és hamarosan a víz kitisztul, a szennyeződés leülepszik az aljára. Újra át lehet látni rajta.
Ő most ilyennek érzi magát, mint akiben korábban felrázták az üledéket, de mostanra leülepedtek benne a dolgok.

Persze ez nem csupán egy kép vagy egy szemléletes hasonlat. Tekinthetnénk magát az embert is úgy, mint aki olyan, mint egy vízzel teli edény. Hiszen az ember testének akár 80%-a lehet víz, de általában a 70%-a tényleg az. Az agyunknak pedig 90%-a. Ebből következik az a már-már közhelynek tekinthető mondat, hogy a víz az élet forrása.

Hogyan hordozza a víz az életet? A folyók vize tiszta marad, mert folyamatos mozgásban van. Ha a víz megreked, élettelenné válik. A testünkben lévő víznek is folyamatos mozgásban, keringésben kell lennie. A beteg testben a víz vagy vér pang.

„Állott víztől ne várj mást, csak mérget." Olvasható William Blake egyik írásában.

A vízben és a testnedvekben lévő víz által kering testünkben az életerő. A víz szállítja az energiát testünk minden egyes részébe. Ez az energiaszállítás olyan, mintha egy tehervagon járná be a testet. Ha a test tele van torlaszokkal és szennyezett, nem tökéletes az energiák áramlása.

A víz körbejárja a földet, átáramlik a testünkön, és szétterjed a világ minden részén.

János evangéliumában Jézus Istenhez hasonlóan magát az élet forrásának nevezte. A samaritánus asszonyhoz így szólt: "Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha többé meg nem szomjúhozik; hanem az... örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne". Ézsaiás prófétára hivatkozva pedig kijelentette: "aki hisz énbennem... élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből".

Milyen vizet ad Ő annak, aki hozzá megy? Valamilyen különleges vizet?
Víz csak egyféle van, mondhatnánk.
Ez valóban így van, csakhogy a víz valami egészen furcsára képes.

1988-ban egy francia tudós, Jacques Benveniste olyan kísérletet végzett el,a melyben egy gyógyszert egészen addig hígított vízzel, míg jelenlétét gyakorlatilag nem lehetett kimutatni, és felfedezte, hogy az oldat ugyanolyan hatással volt a betegekre, mint a hígítatlan gyógyszer.

Felfedezése annyira hihetetlen, hogy zavarba hozta vele a tudományos közvéleményt, és a hipotézist agyonhallgatták, tudományos lapok nem merték leközölni.

Mózes IV. könyve 5. fejezetében van egy leírás, mely a „féltékenységi törvény" felirattal ellátva szerepel az új fordítású magyar bibliánkban. Ebben a leírásban szerepel valami egészen meglepő. Arról olvashatunk benne, hogy a féltékeny férj, ha nem hisz a feleségének, menjenek el a paphoz, aki átkokat ír egy papírra, ilyeneket:

„Tegyen téged az Úr átkozottá néped között. Tegye a medencédet koraszülővé, méhedet dagadttá!" Aztán beleáztatja a papírt vízbe, majd ezt a vizet megitatja az asszonnyal.

Ha az asszony valóban hűtlen volt a férjéhez, úgy az átokhozó víz hatott rá, de ha nem vétkezett, akkor a víz nem ártott neki, és képes volt gyermeket szülni.

A Bibliának ez a fejezete mintha azt mondaná, hogy a vízbe mintegy belemegy az átok, mintha a víz továbbítaná a papírra felírt átkot.

Valamiféle babonaságnak tűnik ez, és korábban úgy magyaráztam magamnak a Mózesi törvénynek ezt a részét, hogy lelkileg a bűntudat valóban megbetegíthet.

Bizonyára mindmáig így magyaráznám, ha nem kerül a kezembe Masaru Emoto könyve, a víz üzenete című: ebben olyasmiről ír, amiről a Bibliának ez a talányos fejezete: a víz információkat tárol.

A japán medikusnak a hó adta az ötletet, és az a tény, hogy nincs két egyforma hókristály. Abból kiindulva, hogy a zene rezgése hatással lehet a vízre, megpróbálkozott olyan víz lefagyasztásával, melyeket előtte különböző zenék hoztak rezgésbe.

Az eredmény igen szemléletes lett, amelyet fényképekkel támasztott alá.

De ez csak a kezdet volt a felismerések sorában. Ugyanis nem csupán zenei rezgések, hanem szavak és hozzá kapcsolódó emberi érzések is befolyással vannak a vízre.

Emoto kutatásain fellelkesedve egy japán család a következő kísérletet végezte el: rizst tettek két üvegkancsóba, és egy hónapon keresztül minden nap az egyiknek azt mondták, „köszönöm", a másiknak pedig azt: „Te ostoba!" és megfigyelték, hogyan változik a rizs ez idő alatt. Az iskolából hazaérve a gyerekek is elmondták ezeket a szavakat a rizzsel telt kancsóknak.

Egy hónap elteltével a rizs, amelynek azt mondták, „köszönöm", erjedni kezdett, és enyhe malátaszerű illatot árasztott. Míg az, amelynek a „Te ostoba!" szavakat ismételték, rothadásnak indult és a penésztől megfeketedett.

Az után, amikor Emoto írt erről az egyik könyvében, még további több száz család is elvégezte otthon ezt a kísérletet, és ugyanarról az eredményről számoltak be.

Ez a kísérlet hozzásegít bennünket ahhoz, hogy jobban értsük Jézusnak azt a Hegyi Beszédben olvasható tanítását: „Megmondatott a régieknek: ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, és aki azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére."

Ezt a részt a Hegyi Beszédből egyesek a Mózesi Törvény szigorításaként értelmezik, holott valójában másról van szó: Jézus pontosan tudta, hogy szavainkkal mennyit árthatunk a másik embernek, hogy szavaink ölhetnek, és azzal, hogy mennyi jókívánságot, hálát és köszönetet fejezünk ki mások felé, gyökeresen és mélyen alakítjuk világunkat, befolyásoljuk a folyását és a jövőjét.

Ezért mondja Jézus - szintén a Hegyi Beszédben: „Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek benneteket, hogy legyetek Mennyei Atyátok fiai."

A kedvesen, udvariasan és szeretettel kimondott szavak jótékony hatással vannak a világunkra, a kimondott szavak ereje befolyásolja a világunkat; gyógyítóak, újabb esélyt adnak az életre, a továbbélésre, a megújulásra, az áldás továbbadására.

Eddig is sejtettük ezt, most már nagyobb bizonyossággal állíthatjuk.

„Jézus mondja: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondja, annak belsejéből élő vizek folyamai ömlenek." /Jn 7,37

Majd János evangélista magyarázatként hozzáteszi: Jézus ezt a Lélekről mondta.

Az éltető víz, amely átveszi rezgéseinket, szavaink, érzéseink lenyomatait viseli, s hogy ez lehetséges, ez maga a lélek létezésének bizonyítását adja. Annak a meggyőződésünknek megerősítését, hogy igenis van lélek, és hogy a lelki történések alakítják a világot.

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2021. január 17., vasárnap,
Antal , Antónia napja van.
Tartalom
Felszín

Pete Violetta
„Elmossa bánatod az Esőkirály”
Kánikula van. Az a fajta rekkenő hőség, amiben az ember csak feküdne a vízparton

Turcsik Ferenc
A víz…
Olyan… olyan… tudod: olyan!

Magasság

Turcsik Ferenc
Step by step
"Kétszer nem lépsz ugyanabba a folyóba."

Mélység

Réz-Nagy Zoltán
Az élő vizek folyamai és a lélek
A víz valami egészen furcsára képes...

Nagy László
Vízben az igazság?
Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt...

Teljesség

Tóth Sára
Tűz és víz - pusztulás vagy tisztulás?
Jézus a legtöbb esetben nem válaszol a kérdésekre...

Üzenet

Fekete Ágnes
Szarvas
Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!"

Áthallások

Hajdúné Tóth Lívia
Jólesik ez az eső
Az a lány is nekiindult ernyő nélkül. Csak úgy zúdul nyakába az eső...

Czapp Enikő
Közelítés
Nincs gondolat, érzés, mely ne lenne megszelídíthető.

Gueth Péter
Víz és ár
Így hát két választásunk maradt: megpróbálunk egyre magasabbra mászni, lerángatva, félrelökve az utunkba állókat, vagy...

Turcsikné Révész Judit
Víz, víz, víz...
Van az a mélység, ahonnan már csak felfelé van út

Riport

Szerkesztő
A titok
Mintha most oltották volna szomjukat egy pohár tiszta vízzel...

Szerkesztő
Közel menni
Mint aki közel van: emberhez, élményhez...

Kitekintés

Kovács Szilvia
A félig pakolt bőrönd
Jó lenne, ha maradna hely...

Pete Violetta
Csodavíz, vagy víz ízű csoda?
...élő víz helyett vízi vidámpark...

Pete Violetta
Születésnapi Közös(s)Ég
Sokszor nem is sejtjük, hogy egy honlap mögött hús-vér emberek, kézzel fogható helyszín és történetek állnak.

Látogatóink száma a mai napon: 15704
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 48363081

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat