belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Teljesség

Kádár József

5... 6... 7... hit! Vagy mégsem egészen?

Radikalitás és kegyes félrelépések, tanulságos felekezeti esetek

Jézus ezt mondta nekik: ,,Kérdezlek titeket, szabad-e szombaton jót cselekedni vagy rosszat tenni, életet menteni vagy elveszíteni? Majd körülnézett mindnyájukon, és így szólt az emberhez: ,,Nyújtsd ki a kezedet!' Az megtette, és meggyógyult a keze. Azok erre esztelen haragra gerjedve arról kezdtek tanácskozni egymás közt, hogy mit cselekedjenek Jézussal.

Jézus, kora legradikálisabb és legszélsőségesebb alakja volt, akit már akkor sokféleképpen értettek és értelmeztek. Egyesek forradalmárt akartak faragni belőle, aki majd a seregek élén elzavarja a római birodalmat, a farizeusok pedig azt mondták róla az ördögök fejedelmével űzi ki a démonokat. Most kinek volt igaza? Szerintem Péternek biztos, aki kapott kijelentést: te vagy az Istennek fia, és ezt nem test és vér jelentette ki neki.

Mégis, honnan tudom megkülönböztetni, mi az, ami nem egyezik Isten országának törvényeivel, szabályaival?

Nem mindig egyszerű a válasz, mert néha nagyon alattomosan bújik a hamisság az igazság látszata mögé. Ugye maga az ördög is a világosság angyalaként jelenik meg és megtéveszt nagyon sokakat, de ezt már Jézus is megmondta.

Ragadjunk ki egy példát a közel múltból, a kilencvenes évekből az ún. Torontói Áldásként ismert ébredési hullámról, amelynek jelenségei bejárták az egész földet. Azt én sajnos nem láthattam mi történt az eredeti helyen, Torontóban, de mire ideért, alaposan eltorzultak a dolgok. Az emberek úgy szabadultak meg - állítólag - az ördög rabságától, hogy állati hangon ugattak, vonyítottak vagy órákon keresztül futottak a stadionban, míg össze nem estek a kimerültségtől, és közben a szpíker üvöltötte: ez az Isten ereje. De kérdem én, melyik Istené? Jézus még a beszélő démonokra is rászólt, hogy maradjanak csendben, miközben elhagyták az illetőt. Itt megint nem az a baj, ha Isten Lelkének a kiáradásától valaki megszabadul a démoni megkötözöttségből, hanem a hogyanjával, a formával, a móddal. A „Szent Cirkusz show"-ban, ahol a látvány fontosabb, mint Akiért az összejövetel zajlik. Csupaszítsuk le egy kicsit ezt a jelenséget és válasszuk külön a szélsőséget, a sátáni világosságot az Isteni igazságtól.

Mi az igaz? Jézus képes minket a sátán fogságától megszabadítani, sőt parancsba adta a tanítványainak, hogy ezt tegyék: Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak." Máté 16:15-18.

Elég egyértelmű a használati utasítás, milyen sorrendben és mit kell tenni. DE ha kiragadunk és fontosabbá tesszük egy momentumot Jézusnál, vagy éppen az ige bizonyos szavait letagadjuk, nem beszélünk róla, mintha az nem is lenne benne a Szentírásban, akkor máris nyugodtan beszélhetünk szélsőségekről. Azt mondja a teológia, az igét soha ne emeld ki a szövegkörnyezetéből és ne kezeld önállóan, mert az innen már nem a teljes igazság, csak részigazság,és nem biztos, hogy Isten Lelke irányítja a dolgokat, csak a fénymásolata, ami nem az eredeti, tehát hamisítvány, ördögi.

Nézzünk egy másik 80-as évek végi példát - ez a mozgalom ekkorra ért Magyarországra, de eredetileg a 70-es években indult a tengeren túlról -, az ún. tanítványsági mozgalmat, amely egy neves amerikai tanítóhoz fűződik. Az egyik lényege az volt - és itt hadd emeljem ki csak az egyik tanítását (egyébként egy kitűnő bibliatanítóról van szó, aki ebben a dologban nagyot tévedett):  legyen mindenkinek mentora, tanítója, aki segíti a döntéseiben, hitének épülésében stb.. Eddig nincs is semmi baj, ez krisztusi gondolkodás, hiszen Jézus ezt a példát adta nekünk. DE egy idő után már a mentor mindenbe beleszólt: abba is, ami nem rá tartozott, családi élettől kezdve mindenbe. A vége a teljes terror lett, ahol csak uralkodók és leuraltak léteztek, és mindezt Krisztus nevében. Családok mentek szét, életek törtek ketté úgy, hogy a mai napig nem heverték ki. Kitűnő példa arra, amikor a búza közé belekeveri az ellenség a konkolyt és az megfojtja a búzát. Utólag a tanító elismerte a tévedését és bocsánatot kért.

Minden felekezet kitermeli a maga devianciáját. Van, ahol már istenként tisztelik a Szentjeiket, vagy kegytárgyaknak minősítenek isteni erőket, pogány rítusokkal keverik az evangéliumot, csakhogy megnyerjenek másokat, de Jézusról már alig esik szó. Találkoztam már olyan tanítással is ahol már Isten igéjét istenként tisztelik és mindazt, ami transzcendens, természetfeletti, azt ördöginek titulálják. Talán Jézus számunkra nem természetfeletti, akit soha nem láthatunk, vagy a Szentlélek, aki bennünk lakik? Ha belenézek a tükörbe vagy elmegyek tüdőröntgenre, nem mutatja ki a Szentlelket. Vannak, akik azt tanítják, hogy a nyelveken szólás, a prófétálás, a gyógyítás, az ördögűzés csak 2000 éve volt, mára megszűntek. Talán az ige elvesztette aktualitását, elavult, lejárt „szöveg"? Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Nem igaz? Akkor Jézus miért adta missziós parancsba?

Remélem, mindenkinek egyértelmű, hogy Isten igéje, a Biblia szava szent és sérthetetlen, megkérdőjelezhetetlen, mennyei, isteni kijelentés a MindenhatóTÓL és a MindehatóRÓL, amihez sem hozzárakni sem elvenni nem szabad.

Nézzünk meg néhány egyértelmű, jellemző vonást, ahol felismerhetjük a fénymásolatot.

1.      Olyan gyülekezet, vagy közösség, ahol csupa leuralt, már-már önállóan gondolkodni nem tudó ember van, és ugyanott megtalálható egy terrorizáló, diktátor, akit istenként kell tisztelni, feltétlen engedelmeskedni kell neki, és amit ő mond, az szent és sérthetetlen.

2.      Azok a tanítások vagy hullámok, amelyek vagy teljesen elhallgatnak bizonyos igéket, igazságokat, igei összefüggéseket, vagy a sajátjukkal kiegészítik, mint pl. mormonok, jehovisták. De vannak ennek sokkal árnyaltabb változatai is.

3.      Vagy éppen a másik szélsőség, amikor egy-egy igét kiemelnek a többi közül és azt istenként tisztelik, vagy mindent eszerint ítélnek meg.

-         Ha nem szólsz nyelveken, te már nem üdvözülhetsz vagy nem vagy igazi keresztény, csak másodlagos.

-         Te nem gyógyultál meg a betegségedből hit vagy kézrátétel által, akkor benned démon van, átok van rajtad, hitetlen vagy, el fogsz így kárhozni.

-         Démonok nem lehetnek a keresztényekben, sőt démonok sincsenek, se pokol.

-         Vagy éppen az ellenkezője, minden, ami velem történik, amiatt a nyamvadt démonok miatt van, fogjunk rájuk mindent, ők tehetnek mindenről, én ártatlan vagyok. Mindenhol és mindenben démonokat keresnek.

4.      Humanizmus:

-         Nem baj, ha homo vagy, a saját nemed is jó lesz, ha már nem jössz ki a másik nemmel, majd ő imádkozik veled és megvigasztal, Isten titeket is szeret.

-         Nem gond, ha félrelépsz néha, Isten így is szeret, kell egy kis házasságfrissítés.

-         Minek összeházasodni? Könnyebb lesz elválni, ha nem működne a kapcsolat.

-         Nyugodtan bújjatok össze a házasság előtt, ma már mindenki így csinálja, modern keresztény vagy, vétkezz nyugodtan, majd elmész, megbánod, meggyónod, úrvacsorázol és kész.

5.      Vannak olyan „izmusok" is, ahol valamitől tartózkodni kell, nem vehetsz fel, csak tiszta gyapjúból készült ruhadarabot, nem ehetsz, csak bizonyos ételeket, nem lehet tv-d, számítógéped, mert azok az ördögtől valók.

Minden felekezetben vagy akár kis közösségben is kialakulhatnak szélsőséges nézetek, tanítások. Nincs kivétel. Miért? Mert az ellenség mindig keres egy gyenge pontot, ahol az igazit kicserélheti egy fénymásolatra, vagy a búza közé keverheti a konkolyt.

Legyünk éberek, vizsgáljuk meg gondolkodásunkat, tanításainkat újból és újból. A zsinórmértékről soha ne felejtkezzünk el! Ha nem metszed meg idejében a fádat, nem gondozod folyamatosan, öntözöd, permetezed, akkor vadhajtások jöhetnek és rossz gyümölcsök fognak teremni. Az is előfordul néha, hogy az ültetvényedet teljesen ki kell vágni, mert rossz tövet kaptál, plántáltál és gondoztál. De van olyan is, hogy a gyökered teljesen hibátlan, „eredeti", mégis rossz gyümölcsöket hoz. Kérd meg Teremtődet, hogy segítsen neked, mutassa meg a hibákat, adjon bátorságot lemetszeni a vadhajtásaidat, hogy szép és egészséges gyümölcsöket teremhessen életed, közösséged, gyülekezeted, felekezeted.

 

 

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2020. október 30., péntek,
Alfonz napja van.
Tartalom
Vezércikk

Tóth Sára
Pusztító vagy prófétai szélsőség?
A radikalitás megbetegítő, a középmezőny szürke és unalmas... de hogy néz ez ki Isten szempontjából? Létezik spirituális szélsőség?

Gondolkorzó

Szakács Gergely
Korán égetés, késő bánat?
„Mért legyek én szélsőséges? Kiterítenek úgyis! / Mért ne legyek szélsőséges! Kiterítenek úgyis.”

Felszín

Jéger-Pete Renáta
Egy kezdő anya bizonytalankodásai
Könyvből vagy karosszékből nevelve lesz jobb emberré a cserebogár?

Nagy Dávid
Zárványba zárva

Több mint csoda, vagy több mint közönséges?

Magasság

Szabados Tamás
Szent Ferenc radikalizmusa
A madarak koldus prédikátora a pápaság csillogásának kontrasztjában

Mélység

Kedvek Vera
Pszichikumunk szélsőségei - a parák, a depi és társai
Meddig ártatlan és honnantól komoly a baj?

Dobóczky László
Vékony ösvény
A túlzások pereméről bámulni lefelé a semmibe

Teljesség

Horváth Dániel
Jézus pedig szükségszerűen radikális
„Bizony, bizony mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek.”

Kádár József
5... 6... 7... hit! Vagy mégsem egészen?
Radikalitás és kegyes félrelépések, tanulságos felekezeti esetek

Üzenet

Fodorné Ablonczy Margit
Fekete-fehér - lehet, hogy ez mégsem életszerű szétválasztás?
Kirekeszteni, vagy beereszteni, elfogadni, vagy eltaszítani?

Áthallások

Bölcsföldi András
A semmi ágán…
Érezted már, hogy összeomlott az életed? Vagy éppen most van omlóban? Vagy fog.

Tóth Sára
A hűség szélsősége
Elkötelezve-lekötelezve-lekötve-lekötözve

Miklya Luzsányi Mónika
Nép(mese)i hősből zsebdiktátor
Összeegyeztethető a politika és tisztaság?

Riport

Kádár József
Magasan és mélyen
Bolyki Balázs elbúcsúzott a Megaszínpadtól

Kitekintés

Kutasy Zsolt
A szeretet napszámosai
Ha nem érzik Isten jelenlétét az egyházakban majd nyitnak a szekták felé, akik meg is fogják őket

Látogatóink száma a mai napon: 2225
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 47840310

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat