belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Teljesség

Koczor Tamás

Jónás: nem – Jézus: igen

Bibliai válaszok küldetésre és halálra

Jónás, a próféta 

– Figyelem! Jónást várják a hallban!
Egy tanítványom néhány éve minden egyes hittanórát ezzel a kis tréfával kezdett. Igaz, hogy Jónás könyvén végigfut egy szelíd, belső humor, ám a mondanivalója nagyon is komoly. Ha pedig a „nem”-ről van szó, akkor róla mindenképpen beszélnünk kell!
Jónás minden bizonnyal nem valóságos személy, de ez nem is annyira fontos, hiszen története a mindenkori prófétaság rajza. Babits Mihálynak köszönhetően nekünk, magyaroknak nem is csupán bibliaismereti, hanem általános műveltségi lehetőség is ennek a könyvnek az ismerete.
Isten elhívja Jónást, hogy menjen Ninivébe, és hirdesse ki, hogy a város negyven nap múlva elpusztul. Jónás azonban az ellenkező irányba menő hajóra száll, ami emiatt hatalmas viharba kerül.
Amikor a hajósok felfedezik, hogy ő a bűnös, tengerbe dobják. Jónást azonban bekapja egy hal, hogy Ninive partjainál tegye ki.
Itt meg kell állnunk a történetben, mert ezen a ponton lesz Jónás prófétává.

 

A halban elmondott zsoltár a halálnak a leírása: 

„…mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó, Uram, Istenem!”  (Jón 2 6–7) 

Jónásnak ahhoz, hogy próféta lehessen, meg kell halnia, még ha képletes értelemben is. Ez a prófétaság modellje. Ez annyira igaz, hogy Jézus Jónás próféta jeléről beszél, amikor saját haláláról szól, már nem szimbolikus értelemben. (Mt 12,39–40)
Jónás bemegy Ninivébe, és prédikálása nyomán a város megtér, bűnbánatot tart. A próféta kint a pusztában várja a pusztulást. Isten azonban megkönyörül. Vicces jelenet az, hogy a nagy melegben Jónás fölé egy bokor nő, de hamarosan elszárad, ő pedig nagyon dühös lesz. Isten pedig csodálkozik: 

„Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél; amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint tizenkétszer tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között? És ott a sok állat is!” (Jón 4,10– 11)
 

A próféták nem mondanak nemet 

Jónás azonban nem mond igent. Dicséri Istent, de nem mond igent Isten akaratára. Halála a hal gyomrában engedelmes prófétává teszi. Kész arra, hogy a veszélyes küldetést vállalja, de nem mond igent Isten szándékára. Elsősorban a saját sorsa aggasztja, kevésbé Ninivéé. Számára a prófétaság az, hogy anélkül, hogy egyetértene, az életét is kész áldozni az üzenetért.
Sok ilyen prófétát találunk. Jeremiás is sokat szenved az üzenet miatt, és ebben az elszánt őrületben, hogy mindenáron Isten szavát hallatja, rengeteg megaláztatás éri. Legnagyobb szenvedése azonban az, hogy saját népére kell kimondania a pusztulást. Hogyan lelkesedhetne ezért az üzenetért? Egy alkalommal, amikor a „nem” felerősödik benne, fellázad Isten ellen. Isten válasza nagyon érdekes:

„Erre így szólt az Úr: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk.”(Jer 15,19) 

Itt látszik igazán, hogy a próféták mennyire Isten eszközei. Jeremiás megtérése nem a mondanivaló helyeslése, hanem elszenvedése.
Hóseásnak a családi élete megy rá az üzenetre, mert feleségével és gyermekeivel kell ábrázolnia Isten és az ő népe kapcsolatát.
Ezek az emberek hallják, hogy Isten mit akar, de soha nem válik az ő mondanivalójukká az üzenet. Ettől próféták. Készek elmondani azt, amit hallanak, még akkor is, ha ez saját tragédiájukat jelenti. Istenhez való hűségük az, hogy nem mondanak nemet.
Ha igent mondanának, hirtelen kilépnének a tanúságtevő helyzetből, és maguk birtokolnák Isten üzenetét. Azzal, hogy nem mondanak igent, de nem mondanak nemet, Isten eszközeivé, tanúivá válnak.
Az, hogy Jónás mennyire nem mond igent, jól mutatja az, hogy mit érez akkor, amikor nevetségessé válik ebben az eszközvoltában. Ő nem szenved, hanem dühös Istenre. Nem érdekli a város pusztulása, az emberek és az állatok, csak az, hogy vele mi történik. 


Jézus igent mond
 

Talán azért érdekes Jónás „nem”-e, és az, hogy – mint jó próféta – nem mond igent, mert Jézus sorsában is fellelhető ez a kettősség. A kapcsolódáshoz az adja az alapot, hogy Jézus maga teremt utalást Jónás képletes halála és a saját valóságos halála között.
A szinoptikus evangéliumokban Jézus úgy megy a kereszt felé, mint egy jó próféta. Érzi – főleg a Cézárea Filippinél levő fordulat után (Mt 16,13) –, hogy meg kell halnia. Kész végigmenni ezen az úton. Nem mond nemet. Isten engedelmes szolgája, ahogy erről a próféták írtak.
János evangéliumában viszont Jézus igent mond Isten akaratára. Az első pillanattól kezdve képviseli a mondanivalót, benne saját halálának üzenetét. Így az itt formálódó szenvedés arculata gyökeresen más. Jézus nem pusztán próféta, hanem Isten Fia. Nem üzenetet hoz, nem mondanivalót képvisel, hanem ő maga a mondanivaló. Egysége Istennel éppen ebben fedezhető fel leginkább.
János evangéliumában Jézus nem pusztán elmondja a hírt nekünk, niniveieknek, nem csupán azt vállalja, hogy bent marad velünk a pusztuló városban, hanem átérzi nyomorult népe minden kínját, és meghal, hogy zsákruhát húzzunk.

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2020. október 20., kedd,
Vendel napja van.
Tartalom
Vezércikk

Tóth Sára
A modern irodalom „NEM”-je
Rituális bűnbak szerep

Felszín

Erbach Viola
Falak, omoljatok!
Csipkerózsika-szindrómás világot építünk

B. Tóth Klára
Nem, ami néha igen
Töredékek a válaszaink mentén

Ligetkuti Amanda
A tékozlóját!
Kudarckerülés

Magasság

Miklya Zsolt
„Eddig jöhetsz, tovább nem!”
Jób és az Iskola netovábbjáról

Mélység

Péter-Szarka Katalin
Dackorszak
Határfeszegetés és idegtépés – ahogy arra csak egy gyerek képes

Adamek Norbert
Ha te balra mész, én jobbra megyek
Amilyen NEM akarok lenni…

Miklya Luzsányi Mónika
Kamaszkor
Lázadnak. De miért?

Szakács Gergely
Elengedés
Kísértő ex-ek és a „mi lett volna, ha…”

Bölcsföldi András
Nincs Egyéb Mentség
A veszteségfolyamat öt fázisa – Stages of the Loss Process

Teljesség

Réz-Nagy Zoltán
Jézus nemet mondásai
Megállni a kísértésben

Koczor Tamás
Jónás: nem – Jézus: igen
Bibliai válaszok küldetésre és halálra

Üzenet

Bella Péter
Tagadásokra épített önkép
Mit is jelent reformátusnak lenni?

Áthallások

Nagy Zsuzsanna
Megalkuvás nélkül
Vaslady

Pete Violetta
Letagadhatjuk az életet?
Védeni a valóságtól – de meddig?

Miklya Luzsányi Mónika
Belső tenger
Film az eutanáziáról. Mellette vagy ellene érvel?

Riport

Hajduk Zsófia
A „boldogító nem”
Együttélés hűségeskü nélkül

Kitekintés

Szakács Gergely
Fegyvertelenül, de nem eszköztelenül
Katonáskodás és háborúság hívőként

Látogatóink száma a mai napon: 1838
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 47792851

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat